18. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 6. 2008

Máme zrnin nazbyt? Abychom je třeba měnili na biopaliva?!

V rozmanitých disciplínách se vyhodnocují očekávané náklady a výnosy. Optikou zdražované ropy nutně přitom nemusí být vidět, co může způsobit na trhu potravin zvýšená poptávka po biopalivech; nehledě pak na případné nároky na osevní plochy, případně zda zrovna takto nespěje celý svět z bláta do louže. Přitom hospodářsky nevyvinuté státy nemají možnost subvencovat zemědělskou výrobu, takže jde-li navíc o klimatická pásma s většími riziky možné neúrody, hrozí vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám zrnin především v málo hospodářsky vyspělých státech hlad.

Pokud se ještě stále před rokem či dvěma roky uváděl jako jakési minimum k živořivém přežití 1 dolar jakéhosi "příjmu" denně, dnes za tutéž nominální cenu se toho dostane koupit stěží polovina; ať už více vinou zjevné inflace (se snižující se kupní silou), nebo doprovodně -- a jaksi "z dálky" -- sníženou nabídkou klíčových komodit, tlačících ceny stále nahoru. Mezinárodní instituce zatím začlenily 36 zemí mezi ty, které se již dostaly do krize především kvůli cenám potravin. Je užitečné zde dodat, že skoro dvě třetiny těch zemí (21) je zrovna z Afriky.

Samozřejmě že jsme tu prožili pár let -- ne-li desetiletí -- za sebou v celkem relativní "stabilitě" jak cen, tak na trhu komodit. Pokud ve druhé půli 20. století docházelo někdy k výkyvům, po nějakém čase se všechno jakoby vracelo poblíž bývalému "normálu". Jenže třeba zrovna < b>od roku 2004 např. ceny zrnin nepřetržitě rostou. A pokud se od počátku roku 2007 zcela neslýchaně zvedají ceny na ropu (a následně za její produkty, a pak prostřednictvím nákladů za dopravu dalších výrobků a služeb), zatím neexistují žádné signály, že by byla na dohled naděje, že by se ty "raketově" stoupající ceny měly konečně již zastavit. (Zatím ve výhledu směrem vpřed v čase pořád se barel ropy obchoduje za stále vyšší cenu, blíží se "magickým" 150 dolarů za barel.) Na jedné straně zvýšená cena za ropu umožňuje ekonomicky zvažovat její těžbu na předtím nehospodárných nalezištích (samozřejmě nejdřív za 5 let by to mohla být realita). Kdekdo ví, že aktuálně poptávka po ropě stále převyšuje nabídku. Stále dramatičtěji se budou zvyšovat požadavky skoro 2,4 miliard lidí (Čína a Indie) na trhu s energiemi, ale i po dodávkách potravin a zboží.

Ještě tu nepadla zmínka o tom, že při vhodném hnojení a ochraně před parazity lze buďto úrodu vůbec zachránit nebo dosáhnout v ní přijatelných výsledků. To samozřejmě vyžaduje další finanční náklady; bez nich je ale úroda ohrožena. V ekonomicky chudobných zemích na tento potřebný "luxus" nejsou prostředky; také tím se efekt zemědělské práce v takových teritoriích až riskantně snižuje, pro mnohé až k existenčnímu bankrotu. Přitom až dosud svět vždycky pro případ sezónní neúrody disponoval strategickými zásobami zrnin, především z USA. Jenže právě v USA vzrostl docela nedávno tlak na přeměnu především kukuřice na biopaliva. --- Všimněme si toho, jak během posledních pěti let zásoby zrnin nápadně klesly; o celou pětinu! V roce 2003 ty zásoby byly zaznamenány na úrovni 486,3 milionů tun, pro rok nynější (2008) se počítá, že nepřevýší mez pouze 405,1 milionů tun. --- Stojí za zmínku, jak rychle v odstupu pěti posledních let vzrostly ceny zrnin. Pokud rok 2004 bereme jako 100 %, pak pro rok 2008 se očekává zhruba stoprocentní nárůst těchto cen. Např. cena kukuřice stoupla o 79 %, rýže dokonce o 101 %; cena pšenice se navíc zvýšila o rekordních 119 %!

Nezmiňovali jsme se tu o tom, že některé projekty s biopalivy jsou přinejmenším z hlediska bilance tzv. skleníkových plynů neracionální. Ještě málo se obecně přihlíží k tomu, že jednou z cest, jak nebýt stále ve slepé energetické uličce, je kromě ekologicky šetrných prostředků k získávání energie také dramatičtější snižování její spotřeby.

V mezičase prosakují zprávy o protestech autodopravců proti cenám pohonných paliv. Vzhledem k "absolutní" chudobě v řadě zemí odkázaných především na rýži (a její cenu!) mnohem horší problém asi teď bude jak s potravním trhem, tak mezinárodně s potravinovými zdroji proti stále úporněji doléhajícímu hladu. (Politiku nejednoho autoritativního režimu, v němž tito hladu již vystavení lidé musí žít, jsme tu neuváděli. Také hlad může vyvolat regionální konflikty!)

Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou?

                 
Obsah vydání       18. 6. 2008
18. 6. 2008 Bagdád trvá na právu vetovat americké operace
18. 6. 2008 Tunelované České dráhy a jejich potěmkinovská eLiška Tomáš  Koloc
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Kdybych měl dospat všechny svoje nedospánky Václav  Hrabě
18. 6. 2008 Martin Myant: Valtr Komárek měl pravdu. Hodnota koruny bude dále stoupat Jan  Čulík
18. 6. 2008 Rozdali jsme 750 miliard Kč
18. 6. 2008 K čemu je dobré referendum Michael  Kroh
18. 6. 2008 Násilím proti radaru Milan  Valach
18. 6. 2008 Procesy neprůhledné pro primitivy Zdeněk  Jemelík
18. 6. 2008 Magistrát chce zničit část Letenských sadů -- tentokrát tramvají
17. 6. 2008 Guardian: Česká republika odmítá úsilí Francie a Německa ratifikovat Lisabonskou smlouvu
18. 6. 2008 Konec shromažďování a petičních stánků v Čechách Václav  Novotný
18. 6. 2008 New York, New York, neboli Hlad ve světě iluzí Uwe  Ladwig
17. 6. 2008 Philip Agee persona non grata aneb obrazy z deníku bývalého agenta CIA Jana  Ridvanová
18. 6. 2008 O bankovních poplatcích v Evropském parlamentu Patrik  Nacher
18. 6. 2008 Protiradarová petice v Plzni
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy
18. 6. 2008 Stereotypy i Palestincích a Izraeli Pavel  Urban
18. 6. 2008 Máme zrnin nazbyt? Abychom je třeba měnili na biopaliva?! Miloš  Dokulil
17. 6. 2008 Rotary Club: Okázalé konání dobra, kontroverzní členové, hradba mlčení Petr  Nachtmann
17. 6. 2008 Jestli tohle čtete, jsem mrtvý
17. 6. 2008 Turci spráskali Čechy. Bylo to strhující Luděk  Toman
17. 6. 2008 Nový občanský zákoník? Co s ním ? Stanislav  Křeček
17. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální", v tomto případě etickou Olga Anna Sedláčková
16. 6. 2008 Holding AGEL podává žalobu na Olomoucký deník
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008