22. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 11. 2007

Řešme příčiny...

V médiích se kritika naší současné společnosti, ať už více nebo méně zdařilá či objektivní, objevuje poměrně často. Vesměs ale má jedno společné -- popisuje či pokouší se řešit důsledky a jen zřídka se zabývá příčinami. A protože společnost je jen různě uspořádaným množstvím jedinců a je právě taková, jací jsou oni jedinci, dovolím si krátkou úvahu tímto směrem.

O způsobu užití rozumu coby schopnosti pochopit a orientovat se, možná překvapivě, nakonec vždy rozhodne inteligence srdce, inteligence emočně-sociální. A tak zatímco deprivant, jedinec inteligencí srdce nepřekypující a často jí zcela nedotčený, vnímá a užívá své mnohdy nemalé logické schopnosti a poznání jejich prostřednictvím dosažené jako prostředky k získání co nejvyššího stupně selektivních osobních výhod (často bez jakýchkoli zábran); člověk se srdcem, lidský a tedy i solidární své schopnosti a dosažené poznání cítí jako závazek, jako neopomenutelnou výzvu účastnit se v rámci svých možností nápravy a správy věcí veřejných k prospěchu všem. A to bez očekávání jakýchkoli osobních výhod, snad vyjma adekvátní míry spokojenosti se sebou samým, obohacené o pocit smysluplnosti vlastní existence.

Nepodléhejme tedy ač účelově, žel stále ještě poměrně úspěšně šířenému omylu, že vysoká odbornost a schopnosti podmiňující její dosažení jsou rozhodujícím, ne-li rovnou jediným kritériem kvality jedince a následně jeho způsobilosti například k účasti na správě věcí veřejných. Takto klasifikovány bývají ony schopnosti nejčastěji právě deprivanty samými, kteří tak legitimizují nejen své výlučné společenské pozice včetně osobních výhod s ním spojených, ale i veškeré své často zcela asociální počínání. Mezi jejich obvyklé "argumenty" patří například "Všichni máme stejné možnosti", rozuměj "Sice jsem možná parazit, ale co to dalo úsilí se jím stát! A každý jím přece může být!". Deprivanti ze sféry podnikatelské zase odmítají byť jen připustit evidentní rozdíl mezi podnikatelem schopným a všeho schopným, například mezi zaměstnavatelem a zneuživatelem.

Samozřejmě nezpochybňuji význam racionální inteligence jako takové. Protože však jedinců obdařených rozumem i srdcem současně je jako šafránu, nezbývá než zvolit kompromis. Pak je přínosné uvědomit si, že zatímco charakterní laik si na kvalifikované rozhodnutí jednoduše zjedná radu odborníka, u sebeschopnějšího deprivanta nelze očekávat, že se půjde radit o charakteru. Důsledkem uplatnění pouze rozumu zpravidla bývá počínání "velmi kvalifikovaně" egoistické. Že kapitalismus ze své podstaty, tedy pro dosažení maximálního zisku poptává a preferuje právě vysoce kvalifikované zcela loajální deprivanty vnímám jako důkaz nepřijatelnosti a z dlouhodobého hlediska neperspektivnosti tohoto způsobu uspořádání společnosti.

Deprivant není schopen vidět v kritice jedinou možnou náhradu absence vlastní sebereflexe a každého kritika pokládá za nepřítele, který by ho mohl v očích veřejnosti odhalit a připravit ho tak o prebendy. Vždy proto užije všech prostředků, aby hlas kritika veřejně nezazněl. Pokud přesto zazní, aby byl kritik zdiskreditován a váha jeho hlasu snížena tolik, aby jeho argumenty zůstaly nevyslyšeny nebo byly alespoň bagatelizovány či zpochybněny a veřejností následně vnímány jako nevýznamné, splývající s mnoha dalšími.

Nemá smysl pokoušet se s deprivanty diskutovat, neboť jim nejde o společné hledání řešení a výzvu k dialogu vnímají jen jako směšný a ve vztahu k sobě neškodný projev slabosti. Nezbývá než nalézt způsob, jak deprivanty, a nejlépe navždy, vyloučit ze správy věcí veřejných.

Soudím, že hned první reprezentant citované skupiny, který se rozhodne na tuto úvahu v sebeobraně útočit, se nejspíš pokusí mé argumenty dehonestovat záměnou za jiný princip, třeba typu "blbý, ale náš", spolu s pokusem evokovat vazbu na období, kdy byl hojně užíván. Jenže zde jde o něco jiného. On totiž i člověk nedisponující nadprůměrnou logikou může být za sebe plně odpovědným, hrdým a nezávislým svobodomyslníkem, který na rozdíl od deprivantů obdařených pouze logikou (a mnohdy ani tou ne) neodmítá princip solidarity, vědomě neublíží a současně se dokáže dostatečně ohlídat, než aby se komukoli pro pár stříbrných zaprodal. Snaha takovými lidmi pohrdat a znevažovat jejich názor pak má i jeden nesporný klad. Deprivanti se tím jednoznačně identifikují.

Věnováno všem obyčejným slušným lidem.

                 
Obsah vydání       22. 11. 2007
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 Němá tvář Josef  Frič
22. 11. 2007 Domácí agresor patří do rukou odborníků Eva  Hurychová
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
22. 11. 2007 Goodbody a rotace kádrů Pavel  Kopecký
22. 11. 2007 Řešme příčiny... Jaromír  Habr
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Vzkaz redakci
22. 11. 2007 My také chceme referendum o unijní smlouvě a také se nás nikdo neptá ! Karel  Košťál
22. 11. 2007 Energy Returned/Energy Invested Zdeněk  Wognar
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
22. 11. 2007 Projekt Národní knihovny není megalomanský
22. 11. 2007 Ukryjte ty knihy před čtenáři! Jan  Čulík
21. 11. 2007 Recyklovaný Čunek Pavel  Kopecký
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
21. 11. 2007 Reakce na dobrou zprávu, aneb jsem rád...... John  Bok
21. 11. 2007 Komunisté zachránili střechu nad hlavou
21. 11. 2007 My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá!
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
21. 11. 2007 Zákony, jaké zákony? Patrick  Ungermann
21. 11. 2007 Americké ministerstvo zahraničí se snaží debatovat na webu s Araby
20. 11. 2007 Mluvčí neznamená mluvka Egon T. Lánský
20. 11. 2007 Rasismus, politici a Romové v České republice Laura  Cashman
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007