22. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 11. 2007

Ukryjte ty knihy před čtenáři!

Článek Kateřiny Novákové, z oddělení PR a marketingu v Národní knihovně ČR, vysvětlující, jak to bude vypadat v nové Národní knihovně ČR, je výmluvným dokladem o tom, jak zadřené je myšlení některých českých knihovníků ve starých stereotypech a vysvětluje, že nová knihovna bude z hlediska čtenáře zřejmě nepříliš funkční. Univerzitní učitelé i studenti, kteří nás tu v Glasgow z ČR navštěvují a na něž dělá dojem, že mají v glasgowské univerzitní knihovně přístup ke všem jejím fondům přímo na regálech, se smějí, spíš tak trochu zoufale, že prvotním tikem českého knihovníka je knižní fondy před čtenářem ukrýt, schovat a nedopustit, aby k nim měl přístup - čtenáři jsou holota! :) Bohužel, obdobným étosem je prodchnut i příspěvek Kateřiny Novákové, který prokazuje ještě některé jiné stereotypy. Dovolte mi, abych její poznámku trochu korigoval.

V příspěvku paní Novákové se střetávají dva principy: jednak nutnost uchovat povinné výtisky jako národní dědictví (jako archiv, čtenářům v podstatě nepřístupný proto paní Nováková jásá nad tím, že knihy budou mimo denní světlo a mimo "lidskou ruku" - je zcela zjevné, že potřeba čtenářů bude i nadále podružná) - a jednak potřeba mít v hlavním městě uživatelsky přítulnou a pro čtenáře efektivně fungující univerzitní knihovnu. Taková knihovna v Praze prostě není a ani v budoucnu zjevně tedy nebude. Potřeba čtenáře je pro knihovníky zcela podružná. A požadavek, že by měl mít čtenář volný přístup ke všem knihovním fondům na policích? To zapomeňte! :(

Paní Nováková dává příklad automatizované knihovny, fungující v rámci British Library v Boston Spa. Neuvedla však, že to není knihovna pro veřejnost: že je to ústřední depozitář, jehož účelem je sloužit především jako sklad pro velmi rychlé a účinné vyřizování meziknihovních výpůjček. Knihu, kterou nemáme k dispozici v Glasgow, si velmi rychle mohu objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjčky na internetu - přijde mi do cca 24 hodin z Boston Spa. Ovšem kromě tohoto jakéhosi "ústředního skladu" jsou v Británii normální univerzitní knihovny, kde jsou fondy přístupné čtenářům na regálech.

"Digitalizace fondů je velmi nákladný proces a stál by víc než náklady na novou budovu. Přesto je jasné, že se Národní knihovna měla vydat tím směrem - podobně, jako digitalizuje veškeré fondy univerzitní knihovny na Harvardu firma Google. Je zcela zjevné, že prvotní přístup ke knihovním fondům bude velmi brzo především formou digitálních kopií tisků - i česká Národní knihovna by měla mít politiku všeobecné digitalizace - měla by tento trend předvídat. Výmluva na autorský zákon je planá - samozřejmě je možno dohodnout se s nakladatelstvími. V glasgowské univerzitní knihovně si zdejší univerzitní učitelé mohou nechat zdigitalizovat učebnice, které užívají ve svých kurzech - knihovna uzavře v této věci s nakladatelstvím zvláštní smlouvu.

                 
Obsah vydání       22. 11. 2007
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 Němá tvář Josef  Frič
22. 11. 2007 Domácí agresor patří do rukou odborníků Eva  Hurychová
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
22. 11. 2007 Goodbody a rotace kádrů Pavel  Kopecký
22. 11. 2007 Řešme příčiny... Jaromír  Habr
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Vzkaz redakci
22. 11. 2007 My také chceme referendum o unijní smlouvě a také se nás nikdo neptá ! Karel  Košťál
22. 11. 2007 Energy Returned/Energy Invested Zdeněk  Wognar
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
22. 11. 2007 Projekt Národní knihovny není megalomanský
22. 11. 2007 Ukryjte ty knihy před čtenáři! Jan  Čulík
21. 11. 2007 Recyklovaný Čunek Pavel  Kopecký
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
21. 11. 2007 Reakce na dobrou zprávu, aneb jsem rád...... John  Bok
21. 11. 2007 Komunisté zachránili střechu nad hlavou
21. 11. 2007 My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá!
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
21. 11. 2007 Zákony, jaké zákony? Patrick  Ungermann
21. 11. 2007 Americké ministerstvo zahraničí se snaží debatovat na webu s Araby
20. 11. 2007 Mluvčí neznamená mluvka Egon T. Lánský
20. 11. 2007 Rasismus, politici a Romové v České republice Laura  Cashman
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007