11. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
troubení na šofar
11. 9. 2007

Roš hašana 5768: Kniha života a kniha smrti - aneb kdy odhodit své hříchy do proudu času

Svátkem Roš Hašana ראש השנה začíná židovský nový rok a s ním podzimní období tzv. Vysokých svátků. Tento den Mišna počítá jako den, od nějž se počítají dny židovského kalendáře. Tradice uvádí první tišri jako datum stvoření člověka - Adama ríšona, což můžeme chápat jako vrchol božího tvůrčího procesu. Adamovým prvním provoláním bylo, že prohlásil Boha za Krále vesmíru. Zavolal všechny tvory, a řekl jim: "Přijďte, vzdejte Stvořiteli čest, poklekněte před Bohem, který vás stvořil." Tento den se, o mnoho set let později, narodil i praotec Abrahám. I jeho vnuk Jákob se narodil na roš hašana. Nový rok byl dnem, kdy byly v průběhu dějin vyslyšeny do té doby bezdětné ženy, Sára, Ráchel a Chana. Ráchelin prvorozený syn Josef, uvězněný v egyptském žaláři, byl právě prvního tišri osvobozen a předstoupil před faraóna. Na roš hašana se vymanili Židé z otroctví v Egyptě, což byl první krok k celkovému osvobození. Od roš hašana do pesachu proběhlo deset egyptských ran. Po zničení prvního chrámu, když se s Ezrou Písařem vrátila z Babylónie část exulantů zpět do Izraele, došlo na roš hašana na chrámové hoře k velkému shromáždění lidí, kteří zahájili stavbu nového chrámu. Roš Hašana pak od 13. stoeltí trvá první dva dny hebrejského měsíce tišri. Předvečer svátku - Erev Roš ha šana roku 5768 - začíná tento rok 12. září v 18:45 a druhý den svátku končí 14. září.

Židovský kalendář je ojedinělý - obsahuje dva začátky roku: občanský rok, začínající prvním měsícem nisan a náboženský rok začínající sedmým měsícem tišri. Odděluje tak světské od duchovního a ukazuje, že šest dní stvoření směřovalo k sedmému dni - slávě Boží, ve kterém teprve dostávají předchozí činy smysl.

Symboličnost roš hašana umocňuje netradiční budíček - troubení na šófar, beraní roh, které má probuzeným sdělit, že se blíží Den soudu. Šofar vyhlašuje korunování Boha za krále vesmíru, volá hříšné k pokání a návratu k Bohu, přípomíná šofar, který zněl u úpatí Sinaje, když Izrael převzal na věčné časy Toru, připomíá i sílu víry i oběti Abrahamovy - Spoutání Izáka (Akejda). V synagogách se rozezní šófar celkem sto zatroubeními.

Spravedliví jsou o roš hašana zapisování do Knihy života sefer ha-chaim a ti špatní do Knihy smrti sefer ha-meisim. Osud ostatních zůstává otevřen po dny pokání , dokud není vynesen konečný rozsudek o týden později - na svátek Jom Kipur. 22. září bude tedy šófar znít pro tento rok naposled. Bůh tak obnovuje každý rok symbolicky svou vládu nad světem. Při večeři se symbolicky namáčejí kousky chleba a také jablka (aby byl celý rok šťavnatý) do medu (aby byl celý rok sladký). Podle místních zvyků jsou servírovány různé druhy jídla se symbolickým významem, jako např. jazyk nebo jiné maso z hlavy, symbolizující "vrchol roku", u nás pak je to ryba a rybí hlava. Je podáván kulatý chléb challa. Během odpoledne prvního dne se provádí Tašlich - symbolické setkání u řeky a odhození hříchů v podobě kamínků nebo drobků chleba do proudu spolu s odříkáním motlitby Tašlich . A tak si připijme červeným vínem Šana tova - dobrý rok, nebo Šana Tova Umetukach - dobrý a sladký nový rok.

Den troubení, den soudu ZDE

Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje ZDE
Roš HaŠana: Modlitby, šofary, jablka, med a granátová jablíčka ZDE

z internetových zdrojů Encyklopedie Judaica , Wikipedie - Hebraistika a dalších sestavil koš

                 
Obsah vydání       11. 9. 2007
11. 9. 2007 Britští konzervativci: Bohatství a status celebrity vás neučiní šťastnými
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění
11. 9. 2007 Scandalously manipulative opinion poll
11. 9. 2007 Roš hašana 5768: Kniha života a kniha smrti - aneb kdy odhodit své hříchy do proudu času
11. 9. 2007 Neschovávejte se za pseudonymy
11. 9. 2007 Přítomnost Milena  Fucimanová
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Pomozte zachránit klánovický les
11. 9. 2007 Zastánci rozpadu Belgie hledají vzor v bývalém Československu Ivo  Šebestík
11. 9. 2007 Čistá voda ve Střední Asii díky Čechům Petr  Kment
11. 9. 2007 Vyvolení 3 -- To zas bude fičák Lukáš  Doležal
11. 9. 2007 Aeroshow v Tuřanech Pavel  Kopecký
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous
10. 9. 2007 České noviny nemají s elitami nic společného Boris  Cvek
10. 9. 2007 SIS prolomila PGP?
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
10. 9. 2007 Zachrání jaderná energetika USA před závislostí na islámské ropě?
10. 9. 2007 Zákaz kouření ve veřejných místnostech vedl k podstatnému zlepšení zdraví občanů
10. 9. 2007 Bývalý pákistánský premiér deportován do Saúdské Arábie
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Putinovo charisma
10. 9. 2007 Policisté budou muset zmlátit Karla Gotta Dalibor "Exx" Záhora
10. 9. 2007 Zase jedna zrušená železnice Jiří  Landa
8. 9. 2007 GROTESKA: České asociace David  Nesnídal
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Svoboda za peníze je otroctvím Sandra  Wain
10. 9. 2007 Rozděl a panuj Pavel  Čámský
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
10. 9. 2007 Charta 77: Dokumenty 1977--1989