12. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2007

Nelítostná statečnost

Pokud starý kůň tahá do padnutí, jedná se o dobrého a vyšlechtěného koně. Posloužil, odešel. Splnění stařecké povinnosti se tleská, ale nesmějí nám věkovití a geneticky dokonalí jedinci narušovat systém přehrad a regulačních hrází veletoku státního rozpočtu. Kam bychom došli, nechat vycucávat státní pokladnu neperspektivními?! Stařectví je nehezkou mrzutostí pro plánované státní hospodářství v revíru plném neskonale smělých cílů. Brzdy je nutno odstranit. Ještě, že umíme rozplétat a splétat paragrafy dle politicko obžerských objednávek. Jste staří? Nebrzděte rozvoj!

Se starými bytostmi bývají potíže. V minulosti se stavěly vejměnky a vejměnkář odkázán na milost "mladých" nemohl do ničeho hovořit, chtěl-li dostat co mu patřilo, co ve smlouvě napsáno a stvrzeno podpisy. V líbezných vískách se odehrávaly tragedie. Příběhy cynismu a krutosti lze nalézt v kronikách, v literatuře a dramatickém písemnictví. Moclikrát zneužívaný vejměnkář ukončil ubohost živobytí vlastní rukou, nedbaje biblických přikázání a doporučení -- že život si nikdo nesmí vzít, neboť si ho nedal. Dnes by z kazatelen zaznívaly hlasy pastýřů opět a denně a přesto nebylo by nám dohlédnout konců neblaze vytyčených.

V dnešních veselých časech sepisuje se smlouva, že majetek má břemeno -- tím břemenem jest babička, dědoušek, no, jakýsi modernější vejměnek pro slabé a vystavené nahodilostem mravním a citovým. Neurvalci lačnící po majetku, penězích a statcích získaných dědictvím naříkají nad neomaleností státního dohledu -- chceš dědit? Zaplať? Dědil si v roce dvakrát kvůli úmrtí -- zaplať dvakrát! Chceš dům, zaplať! Chceš peníze ze spořitelní knížky? Zaplať! Plať a plať a hlavně rychle! Státní Otesánek musí být krmen denně, jinak by zahynul. Byrokratické tetinky a strejďulkové za naše peníze vysedávají hluchá vejce a huby mají tržně prořízlé, doporučení krátká a jasná -- neotravuj, mravenče, vypadni, vystřel, nezdržuj, vykládám si pasiáns, hledám na inzerátech On a ONA...dobře je u nás doma dohlížitelům, vymahatelům, packalům a státním podrštaškům. Lidi? Co to vykládáte, lidi jsme my!

Krutost a živočišnost potomstva přivedla k černým myšlenkám vzdělance i nádeníka, vzteklouna i beránka, tichošlápka i hrdinu. Kdysi na jeden zámek obývaný uměleckými osobami dojížděla pravidelně rodina významného literáta a historika, vymetla mu šuplata, odebrala starci obnos a odjela s financemi a nezatíženým svědomím do hlavního města, aby užívala finanční prostředky starouše -- co on už potřeboval k živobytí? Snad dobrá slova, ale kde je stále hledat, prosím vás?! Pohlazení? Nebyl pohledný! Porozumění? Proboha, copak je času na zastavení a tlachání?!

Sociální zlodějna příbuzenská kvete a kvete. (Kdyby jen ona, že?!) Duchovní bída mravní táhne se od školních let do let kmetských. Nevychovatelní pazdráti, vychovají zase jen pazdráty. Otrlost lidského pokolení je neměnná -- kdo špatně vychová děti, bude uložen k ledu. Kdo zasel jedovaté bylinky, nesklidí dobrou úrodu. Bože, jak jednoduchá pravidla k úctě a úcty nikde!

Neplatí slova: věrnost je mou ctí. Ovládat starci a stařenky tyroleinu, pak bychom zaslechli ze sociálních ústavů jódlování a radostné tance konány byly by na dvorech, v halách a společenských místnostech. Zkuste se dobře dívat kolem sebe a počítejte -- kolik šťastných starých tváří uvidíte? Je-li pravdou, že štěstí je muškou jenom zlatou, potom u nás jich poletuje velmi, ale velmi poskrovnu. Neurvalost vychází ze sociální polobídy, z malé lásky, z neúcty. Věrnost je mou ctí se skoro již nenosí a neříká.

Náš penzista ve většině případů může cestovat leda prstem po mapě. Nabídky cestovních kanceláří preferují děti, jistě, dítě samo nejede, že? Kdy nalezneme na lákavých letácích nabídku: senioři, cestujte s námi, zaplatíte cestu, my to ostatní. Poznávání by nemělo končit vyšším věkem. Udržovat se v duchovní kondici z prostředků minimálních je obtížné, pravda, ale nutné. Být nechtěným kusem ve stádu je bolestné. Ponižující. Společnost nevyužívá dlouhodobě seniorských znalostí ke svoji škodě. Znalosti a zkušenosti nekoupíš, nevytrucuješ, nepokradeš.

Nakupovat zdravou výživu doporučovanou odborníky je díky malým důchodům poměrně obtížné, jo bůček, mleté, sádlo a škvarky -- to jsou naše demokratické marky! Natláskat se nezdravým a upalovat pro mastičky a prášky do lékárny a nezapomenout před cestou rozbít prasátko; vychovanější seniorská většina nezapomíná posílat pozdravné pohlednice na ministerstvo zdravotních proměn a pitevního účetnictví. Zdar ministerská chaso, jak ty to děláš, že pod sebe stále děláš, to nám prozraď! In herzlichen kamaradschaft, tvoji důchodci.

Existují státy a země, kde věkovitost nezavdává příčiny k absurdním polemikám, k vytváření tlaku na seniory, ke zpochybňování jejich zásluh a vymýšlení změn ve vyplácení penzí. Mýty o hnusné mladé generaci, usilující doslova o život starých občanů, jsou uměle pěstovány v rámci neschopnosti státně nedokonalého barbarství a neotesanosti. Dnes jako včera a předevčírem mladí lidé vyrážejí do sociálně společenského boje o uchvácení místa na slunci. Nemohou v mnoha případech věnovat čas rodičům a prarodičům. Výchova v rodinách pokulhává za standardy vyhovujícími představám o pomoci člověku v nouzi. Postrádáme zkušenost a odhodlanou lásku v posledních dnech života našich blízkých.

Mluvil jsem s desítkami seniorů majících k dispozici pouze "evropansky obrovitou" penzi, tedy seniory žijícími denně z ruky do huby. Až na výjimky by chtěli dokončit život v domech péče vedených řádovými sestrami. Proč? Nabyli přesvědčení, že duchovní rozměr je zaručen právě osobami majícími blízko ke Kristu samotnému, ačkoli dosti z nich bývalo zavilými ateisty. Kdo si nedělá starosti se stářím je obdařen neskonalou vírou v příbuzenstvo anebo pozbyl již dávno zdravého rozumu; spoléhání na Alzheimera nemusí vyjít.

Nelítostná statečnost seniorů plaší ekonomické šmíráky a zadělává na státní záduchu. Pravda, stáří je jen pro hrdiny! Hezkého ke konci samotném na málokoho čeká, přitom na startu přehlíželi jsme osoby v cílové rovince, je to ještě daleko, a kdo ví, co bude, říkali jsme si alibisticky...a ono náhle cosi je, kupodivu.

Buď pozdraveno mládí a požehnáno stáří.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2007
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Jen tak Kateřina  Komorádová
12. 7. 2007 Věda a morálka Boris  Cvek
12. 7. 2007 Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech Daniel  Veselý
12. 7. 2007 Nelítostná statečnost Václav  Dušek
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
12. 7. 2007 Superaktuální Super.cz Štefan  Švec
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce