12. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2007

Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech

Reakce na články pana Golga "Fidel je stejným vrahem jako CIA" a Pravda o kubánském zdravotnictví"

Pan Golgo ve své prvním článku o Kubě v podstatě, svými slovy, zopakoval to, co ví každé malé dítě: Kuba není demokracií, je zde vězněn a pronásledován disent, omezena svoboda projevu a shromažďování atd. Dopouští se v textech klišé, kterých užívají čeští vládní představitelé, stižení chronickou kubánofobií: "Kuba je fetišem pro lidi, kteří nenávidí Ameriku", " Fidel je na Kubě králem", atd. Zároveň jedním dechem dodává:" Podle mého by neměly BL publikovat texty od Roberta Mugabeho...." Tímto výrokem se dle mého soudu staví na roveň těch, které tak plamenně pranýřuje, a tedy si jaksi protiřečí.

Nevím, odkud čerpá pan Golgo informace, udané ve svých článcích. Já budu čerpat z poslední zprávy Amnesty International o porušování lidských práv na Kubě, vydané před pár měsíci. Rád bych zdůraznil, že Amnesty International považuji za vysoce konzervativní zdroj informací. Role AI při monitoringu porušování lidských práv na Haiti před pár lety je přinejmenším skandální. ZDE

Co se Kuby týče, výroční zprávy AI se nezmiňují o teroristických akcích kubánského exilu z Miami, podporovaného CIA, jež si doposud na ostrově vyžádaly cca 3.500 lidských životů, tedy více, než útoky z 11/9 01. ZDE

Dále se stati dopodrobna nedotýkají extrémního ekonomického embarga, uvaleného na Kubu Spojenými státy, a jeho dopadu na kubánskou společnost. Uznávaná lékařská periodika Lancet a British Medical Journal ohledně efektu hospodářské blokády doslova uvedla: " Americké embargo způsobuje nedostatek jídla a léků a nejhorší epidemii neurologických onemocnění v tomto (20.stol.) století." ZDE

RB OSN pravidelně vydává rezoluce, jež důrazně volají po ukončení destruktivní blokády. Rezoluce jsou se železnou pravidelností osamoceně vetovány Spojenými státy a Izraelem, a to navzdory protestům ze zemí EU, Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších vládních i nevládních seskupení.

Pan Golgo o těchto skutečnostech jistě ví, když o americké blokádě píše, že nemá nic společného s úrovní kubánského zdravotnictví. Také tak činí pravděpodobně vědomě, což jej staví před pokřivené zrcadlo zaujatosti.

Ve výroční zprávě AI o porušování lidských práv na Kubě se v úvodu píše: " Svoboda projevu, shromažďování a pohybu je tvrdě omezena. Při nejmenším 69 vězňů svědomí zůstává uvězněno pro své politické názory. Političtí disidenti, nezávislí novináři a aktivisté jsou nadále obtěžováni, zastrašováni a zadržováni, někteří bez obvinění nebo soudního přelíčení."

Pan Golgo ve svém prvním článku píše, že Castrův režim vytvořil "nejrepresivnější policejně-státní aparát na západní polokouli". To je ovšem tragický omyl a pan Golgo to přes svou ideovou zaslepenost jistě ví. Smutný primát v porušování lidských práv na západní polokouli drží Kolumbie, země, do které Pentagon od přelomu tisíciletí investoval miliardy dolarů. Human Rights Watch i Amnesty International ve svých statích za rok 2003 udávají, že zde bylo zabito 85% všech světových aktivistů (zejména lídrů odborů). Téměř tři miliony lidí byly vyhnány z domovů vládními vojsky a pravicovými guerillami pod záminkou boje proti drogám, který byl vymyšlen v Pentagonu. Podle místních humanitárních organizací tu bylo v posledních deseti letech (2003) zabito 30.000 lidí. Pan Golgo se rovněž nezmiňuje o zprávě lékařského časopisu Lancet, podle níž bylo v Haiti během dvou let (2004-06) zabito 8.000 lidí a znásilněno 35.000 žen "jen" v hlavním městě Port au Prince a blízkém okolí. Tyto zločiny byly spáchány kriminálními gangy, dále pak haitskou policií a opozičními silami proti svrženému prezidentu Aristidovi za velké podpory USA a Kanady. Reaganovy vyhlazovací války, vedené ve jménu boje proti "terorismu", v Nikaragui, Guatemale a Salvadoru, které si vyžádaly 300.000 obětí, miliony mučených a emigrovavších, panu Golgovi také nic neříkají? A mohli bychom jít dále. ZDE ZDE

Budu pokračovat ve výčtu skutečností, které se týkají porušování lidských práv na Kubě a jež ostře kontrastují s již prezentovanými fakty ohledně zločinů, spáchaných "naším táborem": " Během roku 2006 si Kuba zajistila místo v komisi OSN pro lidská práva a přijala předsednictví v Hnutí nezúčastněných států v září během XIV. summitu Hnutí v Havaně." Dále: " Koncem roku zůstalo 69 vězňů svědomí nadále zadržováno pro své politické aktivity a politická přesvědčení. Dvanáct dalších si odpykává trest mimo vězení kvůli zdravotním problémům. Žádný z těchto nebyl během roku propuštěn na svobodu."

Přestože kubánské úřady nadále odmítají vpustit do země speciální komisi pro lidská práva při OSN, situace na ostrově v současnosti zdaleka neodpovídá démonizujícím tvrzením Fabiano Golga.

Podporuje snad pan Golgo plán USA, nazvaný Commission for Assistance to Free Cuba, jehož cílem má být "stabilizace" politické a ekonomické situace v zemi? Tento plán je v podstatě určen k obnovení statu quo, tedy návratu k předcastrovskému období -- k Batistově diktatuře a loupeži kubánského přírodního i lidského bohatství zahraničními korporacemi a destrukci nezpochybnitelných sociálních vymožeností.

Existuje však jiné řešení "kubánské otázky", které spočívá v ukončení ekonomické a teroristické kampaně, jejíž dopad, navzdory tvrzením pana Golga, způsobuje utrpení především civilní populaci ostrova. Dalším krokem by bylo postoupit řešení problému mezinárodnímu společenství, nikoliv jednoznačně ničivé politice Spojených států.

Celá zpráva Amnesty International o porušování lidských práv na Kubě za rok 2006: ZDE

                 
Obsah vydání       12. 7. 2007
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Jen tak Kateřina  Komorádová
12. 7. 2007 Věda a morálka Boris  Cvek
12. 7. 2007 Pan Golgo volá po cenzuře na Britských listech Daniel  Veselý
12. 7. 2007 Nelítostná statečnost Václav  Dušek
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
12. 7. 2007 Superaktuální Super.cz Štefan  Švec
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce