30. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2007

Radar v Brdech a širší konsekvence jeho existence pro českou národní bezpečnost

Celá debata ohledně zřízení radaru americké protiraketové obrany v Brdech se soustavně stáčí především k procedurálním otázkám typu, zda má ta či ona vláda dostatečný mandát k jednání, zda má či nemá případná ratifikace smlouvy o radaru proběhnout referendem nebo zda bude radar operovat v rámci NATO a komu vše bude podléhat.

Domnívám se, že toto jsou vše jistě důležitá témata, ale otázka účasti Česka na výstavbě "americké" protiraketové obrany (technicky by tyto základny pro nás a Polsko žádnou ochranu našeho vlastního území před balistickými střelami nepřinesly) je především otázkou, zda je existence radaru v souladu s dlouhodobými českými národními zájmy a strategií, kterou je chce Česko naplňovat. V takovém případě je třeba zvážit výhody a rizika, které především v oblasti bezpečnosti Česku radar přinese.

Jaká je tato česká bezpečnostní strategie, jaké jsou české národní zájmy, které by tato strategie měla chránit a před jakými hrozbami v horizontu deseti nebo dvaceti, se diskuse u nás vede vzácně. Většinou ihned končí lakonickým odkazem na naše členství v EU a NATO.

Věří snad všichni skutečně mýtu, že v oblasti národní bezpečnosti Česko finálně dospělo ke konci svých dějin? Pokud ne, je zcela namístě takovou debatu vážně vést a radar je k tomu velmi vhodná příležitost.

Konec dějin není na pořadu dne

Sebestředné vidění světa stranou: Český stát je subjekt pouze lokálního významu středovýchodní Evropy. Tato oblast je dnes jednoznačně dominována EU. Raison d'état EU je všeobecnou unifikací stvořit z historicky vzniklých národů, s logicky rozdílnými zájmy - jeden národ Evropský - a tím jednou provždy zamezit sporům (a konfliktům) národů historických. Jde bezesporu o gigantický sociální inženýring se všemi klady i zápory. Avšak již vzhledem k aktuálnímu vývoji názorů i u našich vrcholných představitelů, není vývoj EU k jedinému státnímu celku, který by nahradil národní státy, jedinou představitelnou budoucností. Stejně tak jako není jednoznačně zaručené rozpuštění se stávajících či budoucích zájmů českých, ale ani jiných národů, v nově vzniklém evropském národě. Evropská federace prostě může, ale také nemusí být. A česká národní bezpečnost s tím musí počítat. Je to jen jedna z mnoha alternativ naší budoucnosti, a to bez ohledu na to, nakolik by pro Čechy byla záhodnou.

Stejně tak není spolehlivě fungující NATO jedinou myslitelnou alternativou budoucnosti naší bezpečnosti. NATO v 90. letech změnilo svůj genetický kód. Z aliance několika blízkých sousedů "proti něčemu" (což se s hmatatelnou vyhlídkou na tankové divize Rudé armády definovalo snadno) na bezbřehé společenství "za něco" (většinou svobodu a demokracii, což je bohužel příliš široké vymezení a umožňuje příliš mnoho výkladů). I proto je dnes NATO, mj. v důsledku svého stále kynoucího složení (a při zachování jednomyslného souhlasu všech členů s každou akcí) na nejlepší cestě stát se spíše novým OSN, než efektivní vojenskou aliancí. A pokud se NATO skutečně rozšíří na Kavkaz a možná až do střední Asie, je velmi reálné, že společných zájmů bude časem mezi členy méně než těch zájmů, které je mohou rozdělovat. Existuje reálná možnost, že se NATO může stát rukojmím některého svého člena z nestabilní periferie, za jehož angažovanost nebudou chtít staří a usedlí členové "zaplatit". To by byla cesta k irelevanci NATO. Stejně, jako by jí bylo rozšíření o tyto regiony i pro samotnou EU. Přesto však obě organizace nadále kráčí tímto směrem.

Pokud tedy není stoprocentně jisté, a to není, definitivní navození konce českých dějin a tím nejen českých zájmů, ale i zájmů ostatních národů v EU a NATO, je logické, že národní státy zůstanou v Evropě efektivní jednotkou mezinárodních vztahů.V takovém případě, ale bude i nadále docházet mezi státy ke spolupráci, případně k nesouladu, ale i k soutěžení mezi nimi. Pro případ této soutěže je v zájmu ČR, disponovat co nejširším rejstříkem otevřených možností reakce, na libovolný budoucí vývoj mezi národy, jehož se ČR může ve středovýchodní Evropě účastnit.

K čemu je dobrý radar v Brdech

Nejsilnějšími borci v soutěži národních zájmů ve střední a východní Evropě jsou bezesporu velmoci Německo a Rusko. O současném postavení těchto velmocí v regionu je možno prohlásit mnohé. Například že rozvodím jejich moci v oblasti je přibližně hranice bývalého SSSR, a že tedy vliv Ruska, až na citlivý energetický sektor se nás až tolik netýká. A dále že Německo, v důsledku vlastní tragické historie 20. stol., je i přes jistý proces restaurace svých politických ambicí, a vzhledem ke svému potenciálu, ve světě velmocí stále politický trpaslík. Ale tato situace nemusí trvat navždy.

Pokud nedojde k naplnění EU, která by jednostranně rozpustila české a německé zájmy ve své vlastní federální agendě evropského národa a zároveň Rusko pevně vytěsnila za své hranice na východě, bude postavení ČR k těmto velmocím, z hlediska vlastní zahraničně-politické strategie, nadále klíčové.

Rusko a Německo stály ve 20. stol. v různých aliancích, ale vždy proti sobě. Přitom je toho více co je spojuje (odpor proti anglosaskému rozdělení světa) než co je rozděluje (většinou osobní motivy jejich vůdců). Je mementem nejenom středovýchodní Evropy, že kdyby ve 20. stol. v Německu a Rusku převládla racionalita a tyto velmoci spolupracovaly pro dosažení svých cílů, svět by vypadal zcela jinak. Nebude-li Evropská federace, Česko bude muset nalézt způsob soužití a obhajování svých národních zájmů, vedle těchto obrů.

Z českého pohledu existuje samozřejmě tradice vyvažování moci Německa (ale i EU či Ruska) prostřednictvím aliancí s ostatními středoevropskými zeměmi. Tato tradice se neustále vrací v různých podobách: Od Benešovy Malé dohody až po Havlův malý Višegrád či aktuelní Klausův pseudopokus o Višegrád velký. Jde vlastně neustále o stejnou věc - vytvořit v mocensky roztříštěném prostoru alianci, jež by byla reinkarnací moci dávno mrtvé podunajské monarchie, kterou by bylo možno se zaštítit při vyjednávání s kýmkoliv a o čemkoliv. Pokusy jsou to ale vždy nepříliš úspěšné, neboť zde více než kde jinde platí, že dva "drobní" společníci jsou málo (na silnou alianci) a tři jsou moc (pro mnohost lokálních a často protichůdných zájmů).

Nicméně ve využitelné nabídce českých možností na východoevropském kolbišti zájmů, stále zůstává recept více než přitažlivý. A rovněž tradicí odzkoušený: Je jím zaangažování velmoci, která sice není geograficky přítomna v naší oblasti, která ale má ve středovýchodní Evropě, zájem na udržení statut quo. To byla naše hlavní strategie za 1. republiky (Francie) a můžeme za ni pokládat i současnou snahu zakotvit dnes u nás USA.

Snaha o připoutání globálně přítomné supervelmoci prostřednictvím vojenské základny - radaru, o jejíž zřízení v Čechách sama jeví zájem, k zájmům ČR, je logická. Ve východní Evropě tak činí kde kdo. Nemůže být většího bezpečnostního zájmu Česka než vyloučení jak hegemonistických tendencí kterékoliv z lokálně přítomných velmocí (Německo, Rusko), tak i jejich eventuelní dohodu či společný postup na český úkor. Není-li lokální aliance středoevropských zemí smysluplnou alternativou k postavení Německa a Ruska, pak je jí rozhodně vznik vztahového trojúhelníku Německo-Rusko-USA. Ten by zaručoval stálé vyvažování moci a zájmů ve střední Evropě právě ve prospěch malých hráčů, jako jsou Čechy. Neboť je rozhodně proti zájmům USA navození jakéhokoliv stavu ať již jednostranné nebo společné dominance tohoto prostoru Německem a Ruskem, tedy potenciálně konkurenčními velmocemi. Pokud tedy pro nic jiného, pak za účelem připoutání Ameriky k problémům střední Evropy, rozhodně radar v Brdech, pro Čechy, svůj hluboký smysl.

Česko na kolotoči velmocí

Jenomže USA logicky mají své vlastní národní zájmy, což na rozdíl od běžné české praxe považují za samozřejmé. A na rozdíl od nás o nich běžně mluví. Americké národní zájmy se však definují nikoliv pouze pro východní Evropu, ale jsou doslova globální. Je proto otázkou, jaké ty zájmy USA jsou a jaká bezpečnostní rizika pro nás účast na americké protiraketové obraně obnáší, protože připoutání USA k zájmům ČR není logicky jednostranné. Spojené státy nejsou altruistickou jednotkou a naše spojení s nimi, jež by bylo v ideálním případě jejich jednostrannosti bylo pro nás tak výhodné, je možné hodnotit pouze při zvážení všech potenciálních problémů a rizik, kterým vstup na "kolotoč" velmocí rozhodně je. Jízda je to jistě krásná, dech beroucí, ale i z něj se může vypadnout do neznáma. Příkladů je mnoho a pro Čechy nade všemi ční rok 1938.

USA mají ve východní Evropě zájem na udržení statutu quo, ale rozhodně nemají zájem na angažování se v oblastních sporech, jimž "středoevropští králíci" holdují a jimž připisují takový význam. Taková angažovanost by šla z hlediska Ameriky nad rámec rozumné míry -- vedla by k vysilování Ameriky ve sporech, jež jsou, z jejího hlediska, pod její rozlišovací úroveň. Problémem středoevropanů však zůstává, že na rozdíl od vzdálené Ameriky, přítomné velmoci Německo a Rusko, které zde také žijí, "svým králíkům rozumí" a chápou, že to, co je pro Ameriku vysilující si vůbec uvědomit, je pro středoevropské králíky prakticky jedinou náplní života. A od pochopení k angažovanosti je jen krok. Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud jde o středoevropské problémy, které samy o sobě neohrozí statut quo, zůstanou v tom středoevropané, včetně Česka, sami. Radar neradar. Ale i v tomto případě stále ještě platí "zaplať Pánbůh za něj".

USA jsou hegemonem světového politického systému. Ba co víc, mají schopnost a vůli k udržení tohoto stavu. USA proto otevřeně předpokládají, že budou ve svém úsilí podrobovány více či méně otevřeným výzvám k zpochybnění tohoto postavení. A jednou z alternativ takového zpochybnění je vždy i přímá konfrontace: Může být obchodně-ekonomická, ideologická, ale i vojenská. Jisté je, že samotné USA za vyzyvatele světového statusu quo, včetně vlastního hegemonistického postavení v něm, otevřeně považují Rusko, Čínu, jihovýchodní Asii a muslimský svět - ponecháme-li samotnou EU stranou.

Protiraketová obrana je často vydávána za výlučně zbraň obrannou, ofenzivně neškodnou a proto "dobrou". Je vydávána za něco, co v našem komplexním světě, kde všechno souvisí s něčím, stojí samo o sobě a jen jako deus ex machina, spuštěný shůry má vyřešit zapeklitou zápletku, způsobenou zlotřilými státy vybavenými nemístnou raketovou technologií. Bohužel zbraňové systémy jsou spolu těsně provázány a je-li protiraketová obrana pasivním štítem, který je sám o sobě neškodným, pak štít úzce souvisí s mečem, kterým jsou vlastní ofenzivní zbraně. Kdo chce použít meče, musí se zároveň bránit štítem a naopak. Americký protiraketový štít patří do stejného arzenálu jako americké střely, vojsko a nebo nukleární zbraně.

Ano, nukleární zbraně. Jejich "běžnému" užití v prvním úderu vždy bránila obava z odvety stejnou mincí. Obava, že vlastní první úder přežije na straně protivníka byť minimum nukleárních zbraní schopných zpětného úderu, vedoucí ke strašným důsledkům i na straně útočníka, vedla k šílené strategii známé jako MAD -- "společně zaručené zničení". Avšak k tomuto raketojadernému patu za studené války došlo pouze proto, že technologický vývoj na straně ofenzivních zbraní předběhl vývoj na straně zbraní obranných. Zjednodušeně vtiskl bojovníkům do rukou "jaderné" meče, ale zanechal obnažená jejich "ledví". Dnes, technologický vývoj štítu dohonil meč - avšak pouze na straně jednoho účastníka - USA. USA tak získávají bezesporu jednostrannou a zásadní "komparativní" výhodu. Bezesporu starý sen vojáků o zeschopnění jaderné zbraně, od níž si kdysi tolik slibovali, a která i přes enormní výdaje byla vlastně nepoužitelnou, se spolu s existencí protiraketového štítu stává použitelnou skutečností. Vojáci vždy vnímali zlepšení vlastní obrany jako předpoklad bezpečného útoku. Bez štítu byla vzájemná výměna nukleárních úderů vždy jen receptem na sebevraždu a nikoliv racionálním využitím zbraní pro potřeby politiky. Protiraketová obrana vrací na scénu možnost jednostranného vedení nukleární války a nebo byť i jen její hrozbu. I proto se a naprosto nikoliv ne náhodou, v poslední době začalo relativně bez větších zábran, opět hovořit o užití jaderných zbraní: Např. v případě preventivního jaderného bombardování Iránu nebo Severní Koreje. Jak to s nimi dopadne a koho vytáhnou dějiny z osudí příště, se teprve uvidí.

Rusko protiraketovou obranu ve střední Evropě (a nejen zde) tvrdě kritizuje, ale je odbýváno s tím, že deset protiraket umístněných v Polsku rozhodně nemůže ohrozit jeho mohutný raketový potenciál. Jenže, má-li tam být deset protiraket teď, kolik jich tam bude, anebo může být za deset nebo dvacet let? Pořád jenom deset, anebo jich klidně mohou být třeba stovky? Ruku na srdce, můžeme mít na Rusko libovolný pohled, ale Západ a USA zvlášť, nedodržely v bezpečnostní oblasti ještě ani jednu dohodu, kterou s Ruskem po rozpadu SSSR udělaly. Rozšířily a stále rozšiřují NATO, USA postupně rozmisťují ve všech východoevropských státech své vojáky (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a nyní i Polsko a Česko), Americká přítomnost na Kavkaze a ve střední Asii se z dočasné mění na trvalou, jednostranně se z americké strany vypovídají zásadní smlouvy. Z ruského hlediska má takové prohlášení, že protiraketový systém ve střední Evropě není zaměřen proti němu pouze váhu novinového papíru, na kterém je pro "dnešek" vytištěno.

Amerika je supervelmocí a bezpochyby tou "nejlepší. jakou by si svět ze všech špatných možností mohl přát". Avšak Amerika nemá problém použít své vojenské moci, aby dosáhla svých cílů, jestliže "měkké zbraně" jako obchod, ekonomika, kultura a diplomacie selžou. V současnosti je to z českého pohledu více (Afghánistán) či méně (Irák) ospraveditelné. Bude to z českého pohledu vždy ospravedlnitelné i v budoucnu? Bude z českého pohledu ospravedlnitelné "preventivní" užití jaderných zbraní v prvním úderu, které ovšem umožní existence "mírového" protiraketového štítu? Na to neexistuje odpověď. Jaké budou morální důsledky pro nás v případě eventuelního nasazení jaderných zbraní, jejichž bude i radar v Brdech pevnou součástí? A naivita stranou, dojde-li k čemukoliv takovému, možná budeme "konzultovat", ale ovlivnit nebudeme schopní nic. Konec konců protiraketový radar je přece jen obranou před šílenstvím těch "třetích"... Anebo má "kolotoč velmocí", na kterém se chceme svést, svoji vlastní šílenou dynamiku, které neunikne nikdo, kdo nasedne?

Pro Česko je bezesporu výhodné angažovat prostřednictvím "jednoho radaru" USA v mocenských vztazích ve střední Evropě a snažit se tak co nejvíc napojit USA na své lokální zájmy. Zájmy USA, související mj. i s oním "jedním radarem" jdou však daleko nad rámec toho, co může Česko ovlivnit a co se ho velmi pravděpodobně nebude ani vzdáleně týkat. Idealistické pojetí zahraniční politiky po vzoru postav z románů Karla Maye "co můj bratr činí -- dobře činí", rozhodně není na místě.

Jakékoliv dohody, bez ohledu na to, zda je činí "svobodné demokracie" či nikoliv, jsou v mezinárodní politice trvanlivé jen tehdy, zůstávají-li výhodné pro realizaci zájmů jejich signatářů. Česko by rozhodně nemělo signovat, v případě radaru v Brdech, pro USA bianco šek. Jakákoliv dohoda by měla stanovovat "od kdy, do kdy" a "kdy už ne". Jen tak si, alespoń teoreticky, ponechá Česko určitý vyjednávací prostor a vliv na dění, které bude možná jednou následovat. Není nic trapnějšího než nastavit kůži a ještě zaplatit a přitom nevědět zač a proč. To není zbabělá vypočítavost vůči spojenci, který "bezelstně" nabízí "za všech" okolností svojí ochranu. V zahraniční politice sice rozhodně neplatí, že nejednoduší je spoléhat na vlastní síly, ale je vždy na místě se ptát spolu s Ch.de Gaullem: "Je Amerika připravena spáchat kvůli Paříži sebevraždu?" A je jí snad připravena spáchat kvůli Praze? A má ji snad spáchat Praha kvůli Americe?

Radar ano, ale... Bezpečnostní záruky ano, ale...

Buďme proto i s touto bezpečnostní závislostí na USA více než obezřetní. Zvažujme pečlivě rizika své národní bezpečnosti a v prvé řadě své vlastní zájmy.

                 
Obsah vydání       30. 5. 2007
30. 5. 2007 Totalitní praktiky kovaných demokratů Bohumil  Kartous
30. 5. 2007 Hrubě zkreslené zpravodajství televize Nova
30. 5. 2007 Jak se dělá propaganda
30. 5. 2007 Plzeňané nechtějí radar
30. 5. 2007 Zajímejte se... Barbora  Platzerová
30. 5. 2007 Radar v Brdech a širší konsekvence jeho existence pro českou národní bezpečnost Lukáš  Rázl
30. 5. 2007 Hypermarketům za porušování zákona hrozí jen minimální nebo žádná pokuta
30. 5. 2007 Metro také neinformovalo o protiradarové demonstraci
30. 5. 2007 Ještě jednou o Strahově Jiří  Podešva
30. 5. 2007 Írán a Česká republika
29. 5. 2007 Michael  Marčák
30. 5. 2007 Bestiář: Překvapuje banalitou i mechaničností Jan  Čulík
30. 5. 2007 Trvám na naději Ilja  Herold
30. 5. 2007 O důležitých hovadinách Alex  Koenigsmark
30. 5. 2007 O "české zbabělosti"
30. 5. 2007 Občan, demokracie a "ti druzí": staré problémy v novém rouchu globalizace Rudolf  Převrátil
30. 5. 2007 Vláda s argumenty v koncích Ctirad  Novák
29. 5. 2007 Mladá fronta Dnes je bolševický list Jakub  Rolčík
30. 5. 2007 Gorily v Městské knihovně
29. 5. 2007 Národní knihovna patří k nejvýznamnějším světovým knihovnám
29. 5. 2007 Napište dopis poslancům, Tomáš  Franke
29. 5. 2007 Mladá fronta DNES zhanobila památku nacisty vyhlazených Lidic Luděk  Toman
29. 5. 2007 Maličká vesnice zkouší překazit záměr Američanů
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2007 Radar v Brdech a širší konsekvence jeho existence pro českou národní bezpečnost Lukáš  Rázl
30. 5. 2007 Hrubě zkreslené zpravodajství televize Nova   
30. 5. 2007 Írán a Česká republika   
29. 5. 2007 Propagační akce o americkém radaru   
28. 5. 2007 Politická propaganda   
28. 5. 2007 Veřejnoprávní rozhlas překroutí Bohumír  Tichánek
26. 5. 2007 Není třeba lhát – stačí pouze neříci všechno Monika  Hoření
25. 5. 2007 Vojenská základna USA --vláda nerozpoznává velké a malé Oldřich  Průša
25. 5. 2007 Výzva občanům   
25. 5. 2007 Mladí zelení odmítají americký radar   
22. 5. 2007 Americký expert na raketovou obranu v ČR poskytne informace - ale jen někomu   
22. 5. 2007 Národ bez emocí -- není moc impotentní? Luděk  Toman
21. 5. 2007 Co by řekl asi Jimmy Carter o zastáncích základen? Uwe  Ladwig
21. 5. 2007 Jak chtěl pan Payne zachránit Evropu Jan  Neoral
21. 5. 2007 V Mirošově se bude konat referendum o americkém radaru