29. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2007

ZÁKLADNA:

Napište dopis poslancům,

doporučuje Tomáš Franke:

Vážený zastupiteli

Obracím se na Vás s žádostí, abyste zamítl výstavbu americké vojenské základny na našem území. Umožněte prosím občanům, aby o základně rozhodli v celonárodním referendu.

Odůvodnění: Tato vojenská základna by nebyla majetkem České republiky a nepodléhala by velení českých ozbrojených sil ani českému právu. Z tohoto důvodu by byla velkým zásahem do suverenity ČR, srovnatelným snad jen s "dočasným" pobytem vojsk Varšavské smlouvy. Protože zastupitelé nedostali od voličů mandát k tak zásadnímu a rozsáhlému zásahu do suverenity státu - žádná parlamentní strana neměla otázku základny ve svém volebním programu - domnívám se, že jediným přijatelným řešením této otázky je vypsání celostátního referenda.

Žádám vás, abyste podal podnět Ústavnímu soudu; My občané bychom rádi znali názor ÚS na otázku parlamentních přeběhlíků a tzv. stranických smluv, které předepisují poslancům jak mají hlasovat, případně s kým hlasovat nesmí. Domníváme se, že uvedené praktiky jsou přímým porušením článku 26 Ústavy, kde se praví:

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Pokud tedy některý poslanec či senátor stvrdí svým podpisem jakýkoliv závazek týkající se výkonu jeho funkce, stvrzuje tím i že bude vázán příkazy a že nebude hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Požadujeme, aby takovému poslanci či senátorovi zanikl mandát a veškerá jeho hlasování počínaje datem podpisu dokumentu byla invalidována.

Žádám změnu volebního zákona, zejména zrušení pětiprocentní klauzule. Parlament zvolený podle zákona bez omezující klauzule přijal zákon zavádějící omezující klauzuli, což je protiprávní. Nutnost změny volebního zákona dokládají i údaje z posledních parlamentních voleb: ODS potřebovala na získání jednoho mandátu 23 364 hlasů, ČSSD 23 363, KSČM 26 359, KDU-ČSL 29 747 a Zelení 56 081 hlasů. ODS s 1 892 475 hlasy dostala 81 mandátů, ČSSD s 1 728 827 hlasy dostala 74 mandátů, KSČM s 685 328 hlasy dostala 26 mandátů, KDU-ČSL s 386 706 hlasy dostala 13 mandátů, Zelení s 336 487 hlasy dostali 6 mandátů. Jak je vůbec v demokratické společnosti možné, že jedna strana získá mandát za 23 363, zatímco jiná strana k tomu potřebuje 56 081 hlasů, tedy skoro dvaapůlkrát tolik?!

Protiústavní je i závislost politických stran na státu, konkrétně jejich financování ze státního rozpočtu. V rozporu s Ústavou nejsou v ČR odděleny politické strany od státu. Do 31.11.2006 dostala ODS od státu 378 milionů Kč, tj. 140 000 Kč na jednoho člena, ČSSD 285 milionů Kč tj. 165 000 Kč na jednoho člena. Ze státního rozpočtu jsou placeni i straničtí asistenti poslanců a senátorů.

Požaduji aby naše zákonodárná moc okamžitě započala tvorbu Občanské ústavy, tj. ústavy odsouhlasené všemi občany v referendu a obsahující prvky občanské společnosti. mimo jiné i právo na iniciativu a referendum (I & R), umožnující vypsání referenda na všech úrovních na základě občanské iniciativy.

Chci aby řešení těchto problémů dostalo nejvyšší prioritu, vyšší než navrhovaná finanční reforma a nový trestní zákoník, který ještě více omezí naše práva. Dnes jsou práva občana na rozhodování zredukována na právo vhodit jednou za čtyři roky obálku s volebním lístkem do volební urny. Žádnou jinou možnost jak ovlivnit dění ve své zemi občan prakticky nemá. A to ani tehdy, jedná-li se o názor 3/4 většiny národa, jak dokládají dnešní neveselé události s radarovou základnou. Z toho důvodu se domnívám, že výše uvedené nedostatky by měly být řešeny *ihned*.

Dopis s tímto obsahem můžete poslancům odeslat ZDE

                 
Obsah vydání       29. 5. 2007
29. 5. 2007 Mladá fronta Dnes je bolševický list Jakub  Rolčík
29. 5. 2007 Maličká vesnice zkouší překazit záměr Američanů
29. 5. 2007 Tajnosti: Snad nejhlubší a nejpozoruhodnější film z poslední doby Jan  Čulík
29. 5. 2007 O výjimečnosti českých škol Albín  Sybera
29. 5. 2007 Napište dopis poslancům, Tomáš  Franke
29. 5. 2007 Vondra a jeho výhrůžky o znovuzavedení povinné vojenské služby
29. 5. 2007 Smutky Jan  Skácel
29. 5. 2007 Národní knihovna patří k nejvýznamnějším světovým knihovnám
29. 5. 2007 Mladá fronta DNES zhanobila památku nacisty vyhlazených Lidic Luděk  Toman
29. 5. 2007 Köhlerova asijská mise Richard  Seemann
29. 5. 2007 "Diktátor" Chavez a impotence světových médií Daniel  Veselý
29. 5. 2007 Propagační akce o americkém radaru
29. 5. 2007 Kultuře dvakrát přes držku: - letos znovu z české klasiky... Oldřich  Průša
28. 5. 2007 Veřejnoprávní rozhlas překroutí Bohumír  Tichánek
28. 5. 2007 Politická propaganda
28. 5. 2007 Lichváři a taškáři Václav  Dušek
28. 5. 2007 Vratné lahve: Sentimentální variace na známé téma Jan  Čulík
28. 5. 2007 Kam kráčíš, Rusko? Petr  Pešek
28. 5. 2007 Bude v ČR znovu zavedena povinná vojenská služba? Jan  Neoral
28. 5. 2007 V Paříži dnes žebrá už skoro každý Michal  Petřík
28. 5. 2007 Je možné zastavit doping? Josef  Vít
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007