6. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2006

Několik poznámek k § 5 Obč. zák. ("pokojný stav").

Rád bych vyslovil několik poznámek k problematice tzv. pokojného stavu, která je zmiňována v článcích "Byt" M. Zabloudilové a "§5 OZ" J. Potměšila.

Jakkoliv se to na první pohled nezdá, patří § 5 Občanského zákoníku ("Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy...") k jeho nejdůležitějším a nejzásadnějším ustanovením. Jeho akceptace není ničím menším, než měřítkem právního státu! Nic tak neodporuje představám o právním státě, jako neschopnost chránit pokojný stav. V právní státě totiž nejde ani tak o ochranu právního stavu, totiž stavu, který byl vytvořen již "proběhlou" akceptací práva, ale o ochranu stavu pokojného, tedy stavu, který existuje, a který nebyl dosud rozhodnutím oprávněného orgánu dotčen.

Stát, ve kterém je možné, aby kdokoliv, na základě své vlastní představy o existenci svého vlastního práva, sám svými prostředky a o své vlastní vůli zasahoval do vztahů mezi občany, nemůže být právním státem v plném smyslu toho slova. Neboť nejde o nic jiného než o umožnění řešit vzájemné vztahy právnických a fyzických osob svévolí. Nejde o řešení založené na respektu a akceptaci práva, které ovšem může vyplynout ne z představy občana, ale jen z rozhodnutí oprávněných orgánů.

Jsme ovšem u nás dnes a denně svědky stavu právě takového. Obecně je u nás totiž rozšířena domněnka oprávněnosti k zásahům do pokojného stavu, která plyne především z práva vlastnického. Vlastník se cítí oprávněn vykácet svůj les podle svého uvážení, ohradit svůj pozemek a zrušit veřejnou cestu přes něj po desetiletí vedoucí, zabránit v bydlení nájemci, který v bytě bydlí 50 let, neboť podle jeho představ zde nemá co dělat, provádět ve svém domě jakékoliv stavební úpravy nebo postavit na svém pozemku cokoliv, atd. atd. Každý může domyslet podle svých vlastních zkušeností...

Příčiny tohoto neutěšeného stavu jsou dvojí. Především obecné: představitelé i významných politických uskupení kritizují kompetence státu, slova o soukromé sféře, do které stát "nemá co strkat své pařáty", jsou běžnou součástí politického argotu.

Stát je ponižován, urážen a jeho kompetence shledávány jako překážka "svobodného" rozvoje občana. Je to -- aktuálně - jako se "silničním zákonem": je-li obecně politiky zpochybňován, není pociťována povinnost se jím řídit...

Druhá příčina je právní: ač jde o ustanovení z nejdůležitějších, je jeho ochrana svěřena pouze orgánům místní samosprávy (!), které ovšem nejsou k tomu vybaveny odpovídajícími prostředky. Ač jde zpravidla o potřebu okamžitých rozhodnutí na ochranu pokojného stavu, nejsou v právním řádu stanoveny žádné lhůty pro rozhodnutí v těchto věcech. Rozhodnutí několik měsíců po zásahu žádný praktický smysl nemají... A konečně existuje příliš široké pojetí pokojného stavu, neboť chybí v právu jeho přesnější definice: kdo by neznal případy, kdy původní vlastník pozná svoji věc u zloděje, který mu ji odcizil, ale nemůže sám zasáhnout, neboť jde o "oprávněnou držbu neoprávněného držitele", o čemž se dají napsat obsáhlá právní pojednání...

Troufám si tvrdit, že kdyby u nás existoval skutečně efektivní systém ochrany pokojného stavu, ubylo by i žalob u soudů, neboť právě proti zásahům do pokojného stavu se lidé musí bránit žalobami s důsledkem, který destruuje právní stát v této zemi. Neboť pozdní spravedlnost je odepřenou spravedlností...

                 
Obsah vydání       6. 11. 2006
6. 11. 2006 Upozornění pro cestující: v USA mohou být cizinci zbaveni svých základních lidských práv Greg  Evans
6. 11. 2006 Vzpoura v Mexiku Thomas  Franke
6. 11. 2006 Několik poznámek k § 5 Obč. zák. ("pokojný stav"). Stanislav  Křeček
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen k smrti oběšením
5. 11. 2006 Evropa nemá trest smrti. Proč jej Topolánek podporuje? Milan  Daniel
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen Jakub  Rolčík
6. 11. 2006 9. Jaroslav  Žila
6. 11. 2006 Greenpeace dnes uzavřelo ministerstvo životního prostředí
6. 11. 2006 Ministr Kalaš: Reakce na protestní akci Greenpeace
5. 11. 2006 Odborný americký armádní časopis požaduje Rumsfeldovu rezignaci
4. 11. 2006 Američtí neokonzervativci zaútočili na George Bushe
6. 11. 2006 Opouštějí krysy loď? Jiří  Jírovec
6. 11. 2006 "Neokonzervativcovo pozdní pokání" nebo jen další pokleslé dějství? Michal  Brož
6. 11. 2006 Neupadněme do dalšího zavile rudého snu Ondřej  Szalonnás
6. 11. 2006 Iluze bezpečí... A pak najednou zhasla světla... Uwe  Ladwig
6. 11. 2006 CVVM: "nejpravdivější zpravodajství" má ČT
6. 11. 2006 Na mediální konferenci v Krumlově bylo po dva dny horko Štěpán  Kotrba
6. 11. 2006 Sametoví vrazi - rozsudek nad Rumlovou érou na vnitru Štěpán  Kotrba
5. 11. 2006 Nikaragua volí prezidenta, viceprezidenta a parlament
5. 11. 2006 Prst na spoušti raket v Česku by měl jen velitel armády USA Jiří G. Müller
6. 11. 2006 Co křesťanská naděje není Martina  Červinská
6. 11. 2006 K nájemní bytové problematice Libor  Dellin
6. 11. 2006 Rádio Jerevan Vít  Klíma
6. 11. 2006 10 let vysílání Al Džazíry Lubomír  Molnár
4. 11. 2006 Policie: Byl tam, tak je komunista
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
4. 11. 2006 Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? Štěpán  Kotrba
3. 11. 2006 Dokument KSČM neodporuje ani současnému právu Bohumil  Kartous
4. 11. 2006 Hrozí vylidnění centrálních částí měst František  Beneš
6. 11. 2006 Volba spokojenosti
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce