6. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2006

K nájemní bytové problematice

Musím zde reagovat nejen na článek Mileny Zabloudilové, "Byt", který byl zveřejněn v Britských listech 3.11.

Na úvod několik relevantních čísel.

Protiústavní "regulované" nájemné se v 99% obcí ČR pohybuje mezi 6-20 Kč/m2 , v Praze, kde je nejvyšší, mezi 14-37 Kč/m2. Přitom pouhé ekonomicky oprávněné náklady byly Ministerstvem financí vyčísleny na 4% ročně z aktuální pořizovací ceny bytu , což při ceně 20 000 Kč/m2 vychází na 66 Kč/m2 bytu měsíčně. Bez zisku, tedy vlastního nájemného, kterým je legitimní výnos z kapitálu majitele, umrtvený ve prospěch nájemce v dočasně mu k užívání poskytnutém bytě. Dle zprávy Ministerstva financí pro OECD normální, tedy smluvní nájemné v průměru představuje 3,5 násobek "regulovaného". Náklady prosté reprodukce dle Ústavu soudního inženýrství v Brně u panelového domu, (které jsou jednodušší a tím i levnější), vychází na cca 50Kč/m2 měsíčně. V tom nejsou zahrnuty mnohamiliardové vícenáklady, způsobené implementací směrnic EK do našich předpisů.

O ztrátovosti "regulovaného" nájemného není tudíž pochyb. Nejen Ústavní soud český i polský, i Evropský soud pro lidská práva potvrdily nepřípustnost cenovou regulací omezovat možnost úhrady nákladů, včetně tvorby zisku. Dalším, velice názorným argumentem je skutečnost, že zatímco v zahraničí nájemné představuje zhruba dvojnásobek cen energií a služeb, u nás jen asi pouhou jejich polovinu.

Je třeba zdůraznit, že nájemným není pouhá úhrada nákladů, na kterou je nájemné některými nepřípustně redukováno. Nájemným, i podle § 663 občanského zákoníku, je úplata majiteli za možnost dočasného užívání jeho věci (zde bytu). Má dvě složky: úhradu nákladů a vlastní nájemné, kterým je kapitálový výnos majitele z tržní ceny nájemníkovi k užívání dočasně poskytnutého bytu. Lze ji přirovnat k úroku, požadovaného bankami za půjčení peněz. Je třeba si uvědomit, že z pouhé úhrady nákladů pronajímatel nic nemá, jen starosti, komplikace a další vícenáklady. Vlastníky domů , na rozdíl od nájemců, stíhá i řada subjektivních a objektivních, dokonce i trestních odpovědností, které jim též musí být, alespoň zčásti, v nájemném kompenzovány. Bezziskově mohou - spravedlivě ale jen těm skutečně potřebným v přiměřených bytech - poskytovat bydlení ty subjekty, kterým je to dotováno(např. obce či neziskové organizace).

Nájem všech věcí je v právním státě charakterizován třemi základními atributy: dobrovolností, dočasností a odpovídající úhradou majiteli. V České republice u "regulovaných" bytů není většinou dodržena ani jedna z těchto základních náležitostí nájmů. Nelze se proto divit ze strany vlastníků bytů vyhroceným vztahům, způsobeným trvající protiústavní právní a ekonomickou regulací. Kdo by nereagoval na to, že "regulovaní" nájemníci zhruba týden v měsíci bydlí za nájemné a zbytek za peníze majitelů domů, u obecních bytů za peníze nás všech? Přitom i exministr Martínek opakovaně přiznal, že dvě třetiny "regulovaných" nájemníků, kteří u nás toto bezzásluhové privilegium na úkor jiných získávají náhodně nebo spekulací, nepatří mezi chudé a mohou si sami platit cenu svého bydlení. Proč stát nezkusí, tak jak to činí majitelům domů a bytů, přikázat vodárnám, plynárnám, obchodníkům a dalším, že od "regulovaných" nájemníků smějí požadovat jen asi třetinu či čtvrtinu ceny dodávaného zboží? Okamžitě by těmto dodávky ukončili.

Jen velmi stručně k neobjektivnímu článku paní Zabloudilové. Ta, kromě jiného, nevěří a neuznává naše soudy. Ty přitom u nás většinou rozhodují nikoli v souladu s Ústavou zaručenými vlastnickými právy, ale pronájemnicky, tedy protivlastnicky! Důkazů je nepřeberné množství. Autorka článku prokazuje, že nerozumí daním, a přesto majitele i v tomto směru napadá. Komunistickým způsobem pojímá vlastnictví soukromých bytů, tvrdí, že soukromí vlastníci bytů " mu - tedy státu - likvidují jeho byty". Napadá z mnoha důvodů nutné zvyšování nájemného (je nutné již proto, aby stát nemusel platit tak vysoké kompenzace ztrát majitelům, až jej k tomu Štrasburský soud odsoudí) a uvádí, že nezohledňuje průměrné příjmy ani důchody. Jestlipak tyto někdo zohledňuje například u vodného - stočného, které v průměru zdražilo 60 krát? Nebo u jiných komodit ? Jak ve svých nálezech opakovaně zdůraznil Ústavní soud, břemeno řešení sociální situace nájemníků je nepřípustné ze státu přenášet na majitele domů. Namísto dosavadní nespravedlivé, asociální, plošné, protiústavní regulace, skutečně potřebným v (jak velikostí, tak lokalitou) přiměřených bytech musí příspěvkem na nájemné pomoci stát. Na to potřebné peníze budou bohatě sanovány z přínosů deregulace, vyčíslených na 25 - 45 miliard korun ročně.

Autor je místopředseda Občanského sdružení majitelů domů a bytů v ČR

                 
Obsah vydání       6. 11. 2006
6. 11. 2006 Upozornění pro cestující: v USA mohou být cizinci zbaveni svých základních lidských práv Greg  Evans
6. 11. 2006 Vzpoura v Mexiku Thomas  Franke
6. 11. 2006 Několik poznámek k § 5 Obč. zák. ("pokojný stav"). Stanislav  Křeček
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen k smrti oběšením
5. 11. 2006 Evropa nemá trest smrti. Proč jej Topolánek podporuje? Milan  Daniel
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen Jakub  Rolčík
6. 11. 2006 9. Jaroslav  Žila
6. 11. 2006 Greenpeace dnes uzavřelo ministerstvo životního prostředí
6. 11. 2006 Ministr Kalaš: Reakce na protestní akci Greenpeace
5. 11. 2006 Odborný americký armádní časopis požaduje Rumsfeldovu rezignaci
4. 11. 2006 Američtí neokonzervativci zaútočili na George Bushe
6. 11. 2006 Opouštějí krysy loď? Jiří  Jírovec
6. 11. 2006 "Neokonzervativcovo pozdní pokání" nebo jen další pokleslé dějství? Michal  Brož
6. 11. 2006 Neupadněme do dalšího zavile rudého snu Ondřej  Szalonnás
6. 11. 2006 Iluze bezpečí... A pak najednou zhasla světla... Uwe  Ladwig
6. 11. 2006 CVVM: "nejpravdivější zpravodajství" má ČT
6. 11. 2006 Na mediální konferenci v Krumlově bylo po dva dny horko Štěpán  Kotrba
6. 11. 2006 Sametoví vrazi - rozsudek nad Rumlovou érou na vnitru Štěpán  Kotrba
5. 11. 2006 Nikaragua volí prezidenta, viceprezidenta a parlament
5. 11. 2006 Prst na spoušti raket v Česku by měl jen velitel armády USA Jiří G. Müller
6. 11. 2006 Co křesťanská naděje není Martina  Červinská
6. 11. 2006 K nájemní bytové problematice Libor  Dellin
6. 11. 2006 Rádio Jerevan Vít  Klíma
6. 11. 2006 10 let vysílání Al Džazíry Lubomír  Molnár
4. 11. 2006 Policie: Byl tam, tak je komunista
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
4. 11. 2006 Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? Štěpán  Kotrba
3. 11. 2006 Dokument KSČM neodporuje ani současnému právu Bohumil  Kartous
4. 11. 2006 Hrozí vylidnění centrálních částí měst František  Beneš
6. 11. 2006 Volba spokojenosti
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce