13. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2006

Nový zákon o silniční dopravě může mít významné následky

K novému zákonu o provozu na pozemních komunikacích (nesprávně zákon o silniční dopravě), bylo i zde již hodně napsáno. Původně jsem proto vůbec neuvažoval o nějakém dalším příspěvku na toto téma. Moje rozhodnutí částečně změnil článek pana Cveka v němž vyjádřil nehynoucí obdiv a slávu ministru dopravy panu Šimonovskému a zejména článek pana Horáka.

K přípěvku pana Cveka se nehodlám vůbec vyjadřovat. Jenom malé doporučení. Pane Cveku, Vaše články v BL čtu vždy s velkým zájmem a považuji je za dobře napsané. Prosím pište dál Vaše filozofické, historické a jiné úvahy a rozbory. Nepleťte se však prosím do odvětví, které Vám pravděpodobně není příliš blízké. Jinak byste nemohl na něj napsat Vaši oslavnou "esej", protože tento zákon, tak jak je koncipován, dělá ze všech řidičů, tedy z poměrně velké skupiny občanů této země, třídu takřka bezprávních nevolníků, jenž mají jediné právo - držet hubu a krok.

Aby nedošlo k omylu, osobně jsem byl pro nový zákon, jenž by stanovil přehledná pravidla, práva a povinnosti vech účastníků v silničním provozu. Zdůrazňuji slovo VŠECH. Protože účastníky nejsou jen řidiči a chodci, ale i policisté a nepřímo i úředníci příslušných úřadů.

V posledních dnech jsem opravdu několikrát pečlivě prostudoval celý zákon. Nenašel jsem tam nikde ani slovo o povinnostech policistů, něco o tom, jak se mají chovat vůči řidičům, nebo například nějaká doporučení kde zejména měřit rychlost (před školami, nemocnicemi, na nebezpečných místech apod.), povinnost oznámit a poté kontrolovat odstranění všech závad na dopravním značení a spoustu dalších věcí, které možná působí negativně na bezpečnost provozu jistě více, než nepovolené zastavení před trafikou na 2 minuty, když si jdu koupit noviny, nebo cigarety.

Za 47 let co jezdím, jsem nikdy nezažil, aby policisté měřili rychlost v opravdu nebezpečných úsecích. Ale z 90% to je na širokých, volných komunikacích, často se svodidly a bez chodníků, tedy i bez možných chodců. Takže žádná prevence, ale především snaha nachytat co nejvíce řidičů a udělit co nejvíce pokut.

Ani slovo o povinnostech úředníků příslušných odborů dopravy v této oblasti a jejich odpovědnosti za odstraňování závad, jenž ohrožují bezpečnost silničního provozu. Nenašel jsem nikde žádnou poznámku o odpovědnosti těchto úředníků za chybně vydaný DIR (dopravně-inženýrské rozhodnutí), kterým se schvalují různá omezení v silniční dopravě, zábory komunikací, objížďky apod.

Přitom všichni víme z praxe, jaký je v tom nepořádek. Ale nikdo již za nic nenese odpovědnost. Kolik je na silnicích DZ s omezením rychlosti na 40 km se zdůvodněním prací na silnici. Ale v sobotu a v neděli tam není ani noha. Vlastně ano, v půli úseku jsou dvě nohy policisty s radarem a na konci čtyři nohy policistů, kteří od vás vyberou pokutu za překročení rychlosti.

Na vaši námitku, že tam nikdo nepracuje, takže to omezení je zbytečné, dostanete odpověď. Nás to nezajímá, my značky neumísťujeme, my jen kontrolujeme jejich dodržování. To ale není pravda, protože před vydáním DIRu se k tomuto vyjádřuje i příslušný dopravní inspektorát policie ČR, takže příslušný policista by se měl starat i o to, zda ta značka je tam odůvodněná, nebo ne. Jenomže to je práce navíc a jak víme, práce unavuje a myšlení někdy bolí. V Německu se například podobné značky po dobu, jenž ztrácejí smysl, zakrývají kusem látky.

Svého času byla velká akce týkající se bilboardů kolem dálnic a silnic I.třídy. Zejména proto, že z řad občanů již bylo neúnosně mnoho připomínek, jak tyto bilboardy rozptylují pozornost řidičů a jsou nebezpečím pro silniční dopravu. Jaký byl výsledek? Moře peněz, moře času ke zjištění, které z těchto bilboardů byly umístěny bez povolení a ty se musely odstranit. Ty ostatní, jejíchž majitelé si to zaplatili, ty neohrožuji bezpečnost provozu, protože jejich majitel dal příslušný obolus na příslušný úřad a ty všude stojí nadále.

Za vrchol doslova "sprosťárny" považuji udělení všech výjimek pro všechna vozidla MV, PČR a MP i když nejsou označena příslušným symbolem a v průběhu jízdy namají zapnuté výstražné modré světlo, nebo sirénu. Tento zákon nám vytvořil novou "kastu vyvolených", pro které neplatí žádná omezení. Zejména výjimka z používání mobilního telefonu, nebo vysílačky za jízdy pro tyto účastníky silničního provozu. K čemu? Z 95% jezdí policisté (ve službě) ve dvou, takže nevidím jediný důvod, proč by telefon, nebo rdst. nemohl používat spolujezdec. Pokud jede příslušník sám, je to zase z 95% soukromá jízda.

K článku pana Horáka. Jestliže je autor přesvědčen o všem, co uvádí v první části svého článku, nechci mu brát jeho víru. Osobně jsem spíše skeptický a nejsem zdaleka přesvědčen o tom, že tento zákon, tak jak je naspán splní cíle, jenž pan Horák uvádí v první části svého článku. Rozhodně však nesouhlasím s citaci v bodu d) - cituji -

d) Z předchozího plyne, že zákon má mimo jiné zajistit zcela rovnoprávnou pozici v silniční dopravě uživatelům všech druhů motorových vozidel v rámci definovaných pravidel.

Naopak žádná rovnoprávnost zde není a nebude. Ten, kdo na to má, tomu ani nadále nebude vadit pokuta ve výši 10.000.- Kč. Žádná rovnoprávnost. Pro důchodce, nebo občana s podprůměrným příjmem, bude i pokuta za zákaz stání pomalu likvidační pokutou. Samozřejmě je zde na místě namítka - nedělejte přestupky. To však může napsat jenom ten, kdo buď nejezdí vůbec, nebo jezdí jako sváteční řidič jednou za měsíc 50 km. Ten kdo používá auto jako profesionál, nebo jako nutný prostředek k výkonu jeho povolání, ví dobře, že i při maximálně snaze o dodržení všech pravidel, se čas od času nějakého přestupku dopustí každý.

Mluvím z praxe, mám najeto nějakých 1,5 miliónů km (zatím bez nějaké větší nehody) a řidičák od roku 1959 (takže pamatuji i ten "kupónový" systém z dob dávno minulých, o kterém píše pan Horák). K bodovému systému, který pan Horák také hodnotí velmi kladně, se nechci zde rozepisovat, protože zařazení přestupků do jednotlivých sekcí a přidělení trestních bodů, je tak nesmyslné, že důkladný rozbor vydá na samostatnou kapitolu.

Chtěl bych se zastavit u odstavců, jenž hodnotí ekonomické dopady nového zákona. Vezmu to po pořádku podle jednotlivých bodů. K bodu:

a) jsem úplně opačného názoru. Strachem mnoha řidičů z možného překročení povolené rychlosti dojde k tomu, že mnoho z nich místo povolenou padesátkou, bude v obci jezdit 40 a mimo obec maximálně 80 km-1hod. Většina nových vozidel je vybavena pěti rychlostní převodovkou a buď vysokotáčkovými maloobjemovými motory (kolem 1500 cmb), nebo silnými motory kolem 2 a více litrů. V obci tak budou řidiči těchto vozidel nuceni jezdit na třetí převodový stupeň. Neslyšel jsem z praxe, že by, byť pomalá jízda na trojku přinášela úspory PH, spíše naopak.

Mimo obec pak stačí, aby se našli dva za sebou jedoucí opatrníci s 80 a ostatní mají vystaráno. Předjet jednoho řidiče, který jede 80 km se dá. Předjet dva za sebou je v našich podmínkách dosti těžké, předjet tři je nemožné. Takže vznikne kolona vozidel a tu začnou předjíždět "borci" s naditými peněženkami, pro které je případná kauce 5000 (§ 125a zákona) maličkosti. Kauci pak nechají propadnout a mají také vystaráno. Žádné řízení, žádné body. Vůbec § 125a o kaucích je sám o sobě raritou. Může mi někdo říct, kolik občanů řidičů nosí u sebe v peněžence hotovost od 5.000 do 50.000.- Kč?. Ti co na to nemají, mají u sebe tak 5-8 stovek a ti co na to mají, nosí kreditky. Jak chtějí v praxi policisté ty kauce od 5.000 výše, přímo na místě vybírat?

c) Nechci o tomto bodu diskutovat, protože nemám žádné ověřené podklady. Pokud ale má autor pravdu, pak ty úspory mohou být v tak zanedbatelné výši, že to absolutně nemůže mít vliv na tržby prodejců pneumatik.

f) vůbec si nemyslím, že se omezením rychlosti sníží stupeň opotřebení vozidel. Naopak, jestliže dnes jedu mimo obec pohodlnou 90-95 km rychlosti, mám takřka stále zařazenou pětku a pohodlně vyjedu každé menší stoupání. Jestliže se zařadím za opatrníky jenž budou jezdit raději 80, jen aby nespadli do problému, budu nucen řadit každých 10 km před každým i sebemenším stoupáním, protože ho na 4 nevyjedu a pětku si nezařadím vůbec. To znamená výrazné opotřebení spojky, převodovky a nakonec i motoru (protože ne všichni přeřadí a budou "dotahovat" na 4. stupeň.)

g) nejsem ekolog, ale osobně jsem přesvědčen, že jízda s neustálým řazením a byť i pomalá jízda na třetí převodový stupeň, rozhodně ovliňuje ovzduší negativněji, než plynulá, byť rychlejší jízda. Je to jen můj názor, laika přes ekologii.

K závěru jen pár slov. Slova, že výhrady vůči takto koncipovanému zákonu mohou být výsledkem nějakých zájmových skupin (prodejci, opravci, pojišťováci apod)., snad ani autor nemyslel vážně. Přečetl jsem moře připomínek, článků a stanovisek k tomuto zákonu. Z 90% nikdo z kritiků nebyl a není apriori proti vydání podobného zákona, dokonce ani proti bodovému systému jako takovému. Nám všem nevadí, že byl nějaký zákon vydán. Kdo má opravdový zájem o zklidnění a dobré fungování silniční dopravy ví, že podobný zákon byl nutný. Nám vadí především obsahová stránka a celkové pojetí tohoto zákona. Nám vadí to, že zákon udělal z občanů-řidičů skupinu bezprávních lidí a z policistů a úředníků vytvořil novou vrchnost s takřka absolutním právem nad osudem těchto novodobých "nevolníků".

K čemu máme "Přestupkový" zákon, který v § 22 definuje přestupky v oblasti silniční dopravy a sankce za ně, když nový zákon sice tento § ve svém znění uvádí, ale ve své podstatě ho nedodržuje. Porovnejte si znění zákona o přestupcích a sankce s ustanoveními a sankcemi podle nového zákona o provozu na pozemních komunikacích. Každý vrah, lupič, nebo jiný odsouzený byť na 12 let má právo po uplynutí poloviny trestu, požádat o podmíněčné odpuštění zbytku trestu. Ne tak novodobý nevolník řidič. Potrestáme ho odebráním řidičáku za 12 bodů na dva roky, může si požádat o vrácení ne po roce, ale po dvou létech. Proč má vůbec o to žádat, když stanovená doba již uplynula? Proč mu ten řidičák není navrácen automaticky, tak jak je vrah automaticky po odpykání trestu propuštěn na svobodu, aniž by o to musel žádat. To je ten blbeček, který 5x špatně zaparkoval, jednou zapomněl rozsvítit a jednou zapomněl doma doklady, protože si ráno ve spěchu vzal jinou bundu, opravdu horší než podvodníci, lupiči a vrazi?

Každý jiný zaznamenaný přestupek je po čase z evidence vymazán. Dokonce i trestné činy, jsou po určité době, stanovené zákonem zahlazeny. Ne tak dopravní přestupky. Ty má každý řidič v registru zaznamenány na věčnost. Takže i po 20 létech vzorného ježdění, když pak uděláte nějaký přestupek, každý policista se podívá do registru a vytáhne na vás všechny vaše hříchy z minulosti před 20 léty. Možná se mýlím, ale ve stávajícím zákoně jsem nikde nenašel ani slovo o tom, že registrované přestupky jsou automaticky, po době stanovené zákonem, z registru vymazány.

Takže ne jen nějaké "kosmetické změny", ale ve své podstatě ze 40% to není zákon ale paskvil. Jsem přesvědčen, že s mými názory bude souhlasit každý, kdo auto používá ne k tomu, aby se nechal odvézt s modrým majáčkem na raut spojený s festivalem v KV, ale jako výrobní prostředek pro svou práci, prostředek sloužící k tomu, aby se denně dostal do práce, včas na obchodní schůzku, prostě ke svému dennímu používání.

                 
Obsah vydání       13. 7. 2006
13. 7. 2006 Na prahu budoucí války Milan  Valach
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Štěpán  Kotrba, Irena  Ryšánková
13. 7. 2006 Fotbal a politika Alex  Koenigsmark
13. 7. 2006 Nový zákon o silniční dopravě může mít významné následky Vladimír  Mikuša
12. 7. 2006 Čištění policejního stolu po vyhraných volbách Štěpán  Kotrba
13. 7. 2006 Přání mladosti Antonín  Sova
13. 7. 2006 Googlování - heslo ve slovníku
13. 7. 2006 Cenzura po íránsku Josef  Provazník
13. 7. 2006 Televize pro mobily Štěpán  Kotrba
12. 7. 2006 Předává ČR nezákonně Spojeným státům soukromé informace o českých občanech?
12. 7. 2006 M. Topolánek vyhrál volby a J. Paroubek mu zatím dělá premiéra Miloš  Dokulil
12. 7. 2006 Zájem o muzejnictví? Spíše provokace Stanislav  Kliment
13. 7. 2006 Do rizika pay-TV
12. 7. 2006 Británie se vrací k jaderné energetice
12. 7. 2006 Když hoří mozek: Česko jako pervitinová velmoc Zdeněk  Moravčík
12. 7. 2006 Volby v Rakousku jsou přede dveřmi Richard  Seemann
12. 7. 2006 Partneři v rozděleném světě Oskar  Krejčí
11. 7. 2006 Máme tu jako trvalku nepřekonatelný "duel" Topolánek --- Paroubek?! Miloš  Dokulil
11. 7. 2006 Duhová koalice je nesmysl Jiří  Pehe
11. 7. 2006 Duhová koalice? Byl by to trik
11. 7. 2006 Podle federálního soudce mohou USA zadržovat cizince na neurčito Greg  Evans
11. 7. 2006 Zidane, Macek, Kubice Ladislav  Žák
22. 11. 2003 Adresy redakce