28. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2006

Fréderic Bastiat a "sociální ekonomika"

Před nedávnem vyšel v Britských listech článek o "sociální ekonomice" , ve kterém pan Novotný navrhuje zakládání státních "sociálních" firem pro řešení problému nezaměstnanosti. Po přečtení díla Fréderica Bastiata (1801-1850) zjišťuji, že podobné návrhy byly na denním pořádku před více než sto padesáti lety, píše Ondřej Palkovský:

Již tehdy se objevovaly problémy s nezaměstnaností způsobené zvolněním "hospodářského růstu", odlivem kapitálu, zahraniční konkurencí. Protože nezaměstnanost je společensky negativní jev, musí stát zasáhnout, zakládat státní podniky, chránit domácí trh, podporovat podniky, za účelem "vytváření" pracovních míst.

Ekonomové se často přou, zda uvedené prostředky - podpora státních firem, investiční pobídky - opravdu vedou k proklamovanému cíli - snížení nezaměstnanosti. Jestli se ze strany politiků nejedná o naplnění hesla "cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly". Doufám, že následující článek pochybnosti rozptýlí.

(originál "Co je vidět a co není" bastiat.org )

Veřejné práce

Pokud národ zjistí, že podnik přispívá k obecnému blahu, není nic přirozenější než financovat takovou činnost z veřejných zdrojů. Přiznávám ale, že ztrácím veškerou trpělivost, kdykoliv slyším následující ekonomický omyl na podporu takového projektu: "Kromě jiného je to způsob, jak vytvářet pracovní místa."

Stát pokládá cesty, staví paláce, vylepšuje ulice, hloubí plavební kanály, tím dává některým lidem práci - to je to, co je vidět. Jiné dělníky však o práci připravuje, to je to, co vidět není.

Stavba silnice je započata. Tisíc dělníků přichází každé ráno, odchází každý večer a zajisté pobírá své mzdy. Pokud by silnice nebyla schválena, pokud by nebyly odhlasovány zdroje, tito lidé by zde neměli ani práci ani mzdu. Až potud je vše jasné.

Je to ale opravdu vše? Není v této činnosti zahrnuto ještě něco jiného? Přesunou se opravdu zázračně miliony na paprsku měsíce do pokladnic pánů Foulda a Bineua, jakmile pan Dulpin vysloví posvátná slova "shromáždění se usneslo"? Aby bylo odvození, jak se říká, úplné, není nutné, aby stát organizoval nejen výdaje, ale i příjmy, aby poslal do práce daňové výběrčí vybírat a občany platit?

Zkoumejte nyní tuto otázku v obou svých částech. Uvedete-li určení odhlasovaných milionů, nezapomeňte uvést určení, kam by daňoví poplatníci dali - a již nemohou dát - ty samé miliony. Poté pochopíte, že státní podnik je mince o dvou stranách. Na jedné straně je zobrazen zaměstnaný dělník s nápisem: Co je vidět. Na druhé je nezaměstnaný dělník a nápis: Co vidět není.

Sofismus se kterým v tomto díle bojuji, je stejně nebezpečný při obhajování veřejných prací, jako při obhajování nesmyslných a bláznivých podniků. Pokud jsou železnice nebo most užitečné, stačí zmínit jejich užitečnost. Pokud však užitečné nejsou, co dělat? Uchýlit se k této mystifikaci: "Je třeba dát práci dělníkům".

Následujíce toto heslo jsou vydány příkazy, aby byl rozložen a opět sestaven zavlažovací systém na Champ-de-Mars. Říká se, že velký Napoleon věřil, že koná dobro, když nechal vykopávat a znovu zasypávat příkopy. Říkával: "Co znamenají výsledky? Chceme vidět rozprostření bohatství mezi pracující třídou."

Přesuňme se k podstatě věci. Jsme oklamáváni penězi. Požadovat spolupráci všech občanů ve formě peněz je ve skutečnosti totéž, jako požadovat jejich přímou součinnost. Každý z nich si totiž obstará obnos, který zaplatí na daních, svou vlastní prací. Pokud by se měli svolat dohromady všichni obyvatelé, aby dohromady pracovali na díle, které je pro všechny prospěšné, to by se dalo snadno pochopit. Svou odměnu by nalezli ve výsledku své práce.

Ale když poté, co jste je všechny svolali dohromady, je nutíte stavět silnice, po kterých nebude nikdo jezdit, paláce, ve kterých nebude nikdo z nich bydlet, a to vše pod záminkou nelézt jim práci - to by bylo absurdní, a lidé by měli plné právo namítat: z této práce nemáme žádný užitek, přejeme si pracovat na náš vlastní účet.

Pořádek, který spočívá v tom, že občané přispívají platbou penězi místo přímou prací nic na celkovém výsledku nemění. Kromě toho, že v druhém případě se ztráta rozloží mezi všechny. V prvním případě ti, které stát zaměstná, uniknou svému podílu na ztrátě, který se připočte k tomu, co jejich spoluobčané již utrpěli.

Jeden článek v naší ústavě říká: "Společnost podporuje a napomáhá rozvoji práce ... vytvářením veřejných prací státem, obvody a komunami, aby mohli být zaměstnáni ti, kteří chtějí pracovat".

Jako dočasný prostředek, v době krize, v průběhu kruté zimy, může mít tato intervence svůj smysl. Funguje stejně jako zajištění. Nepřidává nic ani k práci ani ke mzdám, ale přesouvá práci a mzdy z obyčejných časů, samozřejmě se ztrátou, do časů obtížných.

Jako permanentní, systematický nástroj to není nic jiného než ruinující klam, holá nemožnost, protimluv, který poukazuje na trochu podnícené práce, jež je vidět, a zakrývá mnoho práce, které bylo zabráněno, která vidět není.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2006
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Platí presumpce viny Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Mistr Dýně Ivan  Wernisch
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
28. 2. 2006 Střet zájmů Filipa Sklenáře Jan  Čulík
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Fréderic Bastiat a "sociální ekonomika"
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006