15. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2005

Nedobrovolní kaskadéři

Irena Zítková

Vladimír Votýpka -- Paradoxy české šlechty. Nakladatelství Jaroslava Jiskrová -- Máj a Dokořán. 371 stran, cena 298 Kč. ISBN 80-7363-039-7 (Dokořán, Praha), ISBN 80-86643-13-1 (Jaroslava Jiskrová -- Máj, Praha), 2005.

Po knihách Příběhy české šlechty a Návraty české šlechty se Vladimír Votýpka ve své další publikaci pojmenované Paradoxy české šlechty zaměřil na osudy příslušníků deseti významných rodů: Troskovových, jejichž kořeny dosahují k Thurn-Taxisům, Kinských, Belcrediových, Dlauhoweských, Coudenhove-Kalergiových, Podstatzkých-Lichtensteinů, Lobkowiczů, Czerninů, Kolowratů a jihozápadně od Opavy, v slezských Dolních Životicích usedlých Razumovských.

Jména rozličná, mnohá známá z historie, ovšem osudy jejich nositelů po roce 1948 vesměs shodné. Po konfiskaci majetku byli vystěhováni bez náhrady doslova na ulici, znemožněno jim zastávat jakékoli zaměstnání, na něž měli kvalifikaci, jejich dětem zakázáno studovat, prarodičům vyměřen žebrácký důchod. Někteří z nich se v padesátých letech ocitli bez jakékoli viny ve vězení, jiní emigrovali a v zahraničí museli začít od píky.

Z přibližně čtyřiceti osobností, s nimiž autor měl možnost rozmlouvat, zmíním -- už pro příznačnost osudů -- hraběte Kryštofa Kolowrata Krakowského-Liebštejnského a jeho syna. Kryštof prožil první část dětství v zámku v Černíkovicích u Rychnova nad Kněžnou. Jeho "hedvábná" výchova se podobala kasárenskému drilu (viz str. 313--314). Po komunistickém puči byl uvězněn, v roce 1954 při všeobecné amnestii propuštěn. Odešel na Krušnohorsko jako hajný. Oženil se, narodila se mu dvojčata -- Jan a Dagmar. Po roce 1968 rodina emigrovala -- pracovní úsilí v novém prostředí by vydalo na román. V roce 1990 se vrátili s dospělým Janem, který se později, po smrti otcově, stal hlavou rodu.

Janův osud -- píše Votýpka -- připomíná pohádku o sudičkách. První mu dala do kolébky chudobu, druhá bohatství. Jeho život -- v knize jeden z nejbarvitějších -- se po návratu zcela proměnil -- ne však k blahobytně pohodlnému nicnedělání, právě naopak. Převzal úkol dát vrácený zdevastovaný majetek znovu "do šperku", jak říká optimisticky. Jan Kolowrat je manželem oční lékařky a otcem dvou dětí.

Autentická vyprávění restituentů -- v případě Razumovských deníky -- prokládá autor vlastními komentáři, což dává knize spád a nezpochybnitelnou věrohodnost. Shora dolů až na samé dno, pak zas vzhůru vyvíjené úsilí uplatnit, co v člověku skutečně je -- schopnosti i vědomosti.

To je přece také vlastnost šlechty, ne pouze víceméně tradičně přejímaná povinnost pečovat o odkaz otců a předků. A rovněž zachování rodu -- což znamená zajistit potomkům co nejlepší vzdělání, vychovat z nich Evropany-kosmopolity.

Jan Kolowrat stejně jako další v knize zpovídaní, i jako jeho zesnulý otec, se nepouští do úvah o pomstě za zlo, jímž bylo jejich rodinám i jim projít. To je další rys skutečného šlechtictví ducha: znát minulost, poučit se z ní, hledět ale do budoucnosti.

Paradoxy? Snad pokud jde o nezaviněné proměny postavení, nicméně závěr, který z četby Votýpkova triptychu plyne: opravdový šlechtic zůstává jím za všech okolností a provždy.

Eticky poučné, zajímavě napsané, historicky pravdivé čtení.

* * *

Pozn. JČ: Při čtení této recenze však vyvstávají některé nezodpovězené otázky:

Proč jsou šlechtici "významní"? Náhodou svého narození? Myslím, že bychom neměli považovat za automatické, že je šlechtic "něco extra". Nebo ano? A pokud ano, proč?

Sporná je totázka restitucí: proč má být za komunistický útlak odškodňován jen člověk, který měl hmotný majetek? Co třeba lidé, kteří nesměli studovat? Ti neměli být odškodněni?

A proč má potomek, který se o majetek předků nijak nezasloužil, najednou přijít k množství peněz? V západních demokraciích existuje dědická daň.

                 
Obsah vydání       15. 12. 2005
15. 12. 2005 Znovu k českému plebejství, tentokrát, jak ho podporuje Česká televize Bohumil  Kartous
15. 12. 2005 Reklama, korupce, prodejní novináři a PR agentury v České republice
15. 12. 2005 List, který zbankrotoval, protože se nepodřídil reklamním společnostem Filip  Rožánek
15. 12. 2005 Vyšetřovatel EU: CIA unášela vězně za pomoci evropských rozvědek, možná bez vědomí evropských vlád
14. 12. 2005 CIA převážela vězně také přes Českou republiku
15. 12. 2005 USA do konce roku rozhodnou o obnovení výroby protipěchotních min Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Pentagon zřejmě hodlá podpořit protiamerické paranoiky po celém světě Karel  Dolejší
15. 12. 2005 Sestry Ladislav  Novák
14. 12. 2005 George Bush: Výzvědné informace pro válku v Iráku byly chybné, přesto však bylo správné svrhnout Saddáma Husajna
15. 12. 2005 Britští konzervativci jsou v koncích
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"
15. 12. 2005 Primitivní rasismus v časopise Mladá fronta Plus Jan  Čulík
15. 12. 2005 Spása našich bezdomovců -- čínský císař Kamhi Karel  Moudrý
15. 12. 2005 Romům chybí viditelná a hlasitá elita a instituce, které by podpořily jejich práva
15. 12. 2005 Protnuté Kosovo aneb lesklá sečna pravděpodobným daňovým rájem Jakub  Tayari
14. 12. 2005 Poslanci se pokouší komplikovat přístup občanů k informacím
15. 12. 2005 Nedobrovolní kaskadéři Irena  Zítková
15. 12. 2005 Pozvánka na vánoční bohoslužbu
15. 12. 2005 Kalendář Camphillu
15. 12. 2005 Sbírka na pomoc bezdomovcům
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 In dubio pro reo
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
14. 12. 2005 Současný anarchismus Ondřej  Slačálek
14. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce