22. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 11. 2005

Tři poznámky o ekologii

Měla zde být elektrárna...

Naše republika musí zůstat svobodným prostorem pro důsledné uplatňování občanského principu, v němž demokracie nedegeneruje v postdemokracii a v němž se republika svobodných občanů nerozkládá pod náporem různých účelových seskupení, usilujících - pod maskou vznešených frází a bez demokratické legitimace - o politickou moc.

Václav Klaus v letošním projevu k výročí 28. října, Britské listy 29.10. 2005

...ale není! Když se na počátku osmdesátých let jednalo o vybudování elektrárny na území dnešního Národního parku Taroko (čínsky Tchaj-lu-ke), začaly se ozývat hlasy tehdy se rodících ekologických iniciativ proti této stavbě, a pod jejich tlakem společnost China Engineering Company, která měla výstavbu provádět, nakonec od projektu ustoupila. A tak při severo-východním pobřeží ostrova zůstalo zachováno nejen jedinečné přírodní bohatství, ale současně jedno z nejkrásnějších míst na Zemi. Důležité přitom ovšem je, že tím, kdo se o to celé zasloužil, nebyly politické strany, ale právě účelová seskupení. Z tohoto příkladu vyvozuji, že Václav Klaus ve svém tvrzení nemá pravdu: Účelová seskupení -- ač bez politické legitimace - nutně nemusejí usilovat, ať už pod maskou nebo bez ní, o politickou moc; mohou mít pozitivní význam. Naopak, politické strany se časem mohou bez politické legitimace docela dobře obejít, jak to známe z historie; ty ovšem Václav Klaus v projevu neodsuzuje.

Proč by měla být v projevu blíže nedefinovaná postdemokracie degenerací demokracie, to je myslím už úplně nejasné. Myslí se snad pan Klaus, že demokracie je konečným stádiem vývoje lidské společnosti? Ať už si myslí cokoliv, jisté je, že se mýlí...

Město, které si neví rady se svým odpadem

Domovní odpad musí být ode dneška roztříděn do tří skupin: na recyklovatelný, šrot, a všeobecný domácí.

Taipei Times 1.1. 2005

Mluví-li se někdy o české ekonomice jako o dvourychlostní, s náznakem, že je to chyba a že by ekonomika taková být neměla, je tchaj-wanská ekonomika nejméně třírychlostní; zde to ovšem zdá se nikomu nevadí, všechny tři úrovně (možná je jich ještě víc) vzájemně prorůstají a dopňují se. I tady ovšem platí (jako ve všem ostatním tchaj-wanském), že vše je promícháno způsobem, který by člověk nečekal. A tak se občas i v rámci toho, co bych já zařadil do ekonomiky první, ekonomiky řízené a plánované, ekonomiky využívající moderní techniky, objeví něco, co by mělo být spíše součástí ekonomiky třetí. Dobrým příkladem je odvoz domovního odpadu: Ten probíhá tak, že popelářská auta projíždějí ve večerních hodinách městem, na předem vyznačených stanovištích se zastavují a od čekajících obyvatel odebírají jejich odpad.

Odpad musí být zabalen v předepsaných obalech, jejichž nákupem občané odvoz platí. Pro obyvatele města z tohoto idiotského systému vyplývá hned několik nepříjemných povinností: Musejí si kupovat obaly, musejí odpad balit, musejí jít v danou chvíli na dané místo a tam trpělivě čekat... A ani to ještě není všechno: Jak jsem se o tom již zmínil [v díle věnovaném mému pohledu na některé články publikované v Britských listech (Interpetace a dezinterpretace)], popelářská auta na sebe upozorňují houkáním známé melodie. A není melodie ledajaká; je to Beethovenova Sonáta pro Elišku...

***

Děkan naší fakulty se mě nedávno zeptal, zda je Česká republika země rozvojová, nebo rozvinutá. "Záleží na tom..." řekl jsem po chvíli přemítání. Jeho poněkud divná otázka pramení z představy, podle níž se státy právě takto rozdělují. Je zajímavé, že ačkoliv je to představa poměrně rozšířená a vůbec ne bezvýznamná, protože podle toho, do které kategorie je země zařazena, podle toho je s ní, tedy i s jejími občany, na mezinárodním poli jednáno - tak země, která je hodnocena jako rozvinutá, má např. větší naději na získání úvěrů od různých mezinárodních finančních institucí, ale menší naději např. na získání pomoci od různých mezinárodních institucí; země, která je naopak zařazena do kategorie rozvojová -- má např. menší naději na získání úvěrů od různých mezinárodních finančních institucí, ale větší naději např. na získání pomoci od různých mezinárodních institucí -- pokud vím, nikdo funkčnost, účelnost nebo smysluplnost takové představy patřičně nedoložil a vědecky neprokázal; různé ratingové agentury, které se věcí zabývají, používají pro zařazování různá měřítka, takže takové zařazování jednotlivých států tam či onam je různé, ba zdálo by se, že zcela svévolné.

Měřítko, za které bych se přimlouval já, by bylo 'kvalita života`. A pokud bych tu otázku obrátil a podíval se tímto měřítkem na Tchaj-pej, město, ve kterém žiju, výsledek by rozhodně nebyl nijak vysoce pozitivní: Hlavní důvod nízké kvality života je ovšem obtížně odstranitelný: Město je nepředstavitelně přelidněné. Když jsem se v prvním roce svého pobytu zamýšlel nad tím, z čeho vlastně pramení můj permanetní pocit stísněnosti -- žil jsem přece v daleko větších městech -- nevzal jsem do úvahy, že Tchaj-pej sice oficiálně má necelé tři miliony obyvatel, město se ovšem nemá kam rozrůstat -- z jedné strany je obklopeno mořem, z ostatních horami, a tak mnoho lidí ve městě nebydlí, jen sem dojíždí. A když se do města, v kterém by pohodlně mohly žít možná dva miliony, má vejít těch milionů sedm, začne to být problém. Skutečně vzácným se pak stane to, čeho mám naopak na své rodné Moravě nadbytek: klid a samota. Fotografie dokládá, jak vypadá návštěva hor v okolí Tchaj-peje v době turistické sezóny.

                 
Obsah vydání       22. 11. 2005
22. 11. 2005 Bílý dům odmítl tvrzení, že Bush chtěl bombardovat Al Džazíru
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi
22. 11. 2005 Angela Merkelová byla zvolena první německou kancléřkou Radek  Vogl
22. 11. 2005 Proč nejsou v ČR idealističtí novináři Fabiano  Golgo
22. 11. 2005 Brezina versus Zeman: 1 - 1 Fabiano  Golgo
22. 11. 2005 Filip versus Kalousek - souboj o nesmysly v přímém přenosu Zdeněk  Jemelík
22. 11. 2005 Strana zelených odsuzuje cílené použití bílého fosforu proti civilním obyvatelům při válečných operacích USA v Iráku
9. 12. 2005
22. 11. 2005 * * * Leoš Bacon Slanina
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous
22. 11. 2005 Ray Kurzweil: Lidé budoucnosti budou částečně počítače
22. 11. 2005 Paměť a zapomnění: Symposium o tom, jak se mění pomníky ve střední a východní Evropě
22. 11. 2005 O tiskovém odboru Pána Boha Karel  Moudrý
22. 11. 2005 Československá show navzdory Oldřich  Průša
22. 11. 2005 Měla zde být elektrárna... Petr  Fiala
22. 11. 2005 S čím souvisí nucená správa VZP Jan  Mertl
22. 11. 2005 Existují důležité institucionální mechanismy EU? Michal  Rusek
22. 11. 2005 Česká televize: Zmatený pořad Bez obalu
21. 11. 2005 "Hyde Park" v České televizi Jiří  Jírovec
21. 11. 2005 Španělsko mlčí o Francovi
21. 11. 2005 Město je na delší dobu než volební období... Igor  Krčmář
21. 11. 2005 V USA se vede válka o vyšetření operace Able Danger Mojmír  Babáček
21. 11. 2005 Ač v EU, cizí nechceme a svoje nedáme Bohumil  Kartous
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
21. 11. 2005 Bible proti zájmům církve Irena  Ryšánková
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce