14. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 11. 2005

Je Izrael vyvoleným národem?

Tímto článkem bych rád objasnil můj pohled na vyvolení Izraele jako národa. Můj pohled bude zcela jistě ovlivněný křesťanským světonázorem. Když vyslovíme Izrael, mnohým z vás, vážení čtenáři, okamžitě "naskočí" husí kůže. Podle mnohých je vznik státu Izraele vyloženě aktem bezpráví vůči palestinskému obyvatelstvu. Pro jiné z vás, vážení čtenáři, je vznik státu Izraele činem samotného Boha, kdy se Bůh při vzniku tohoto státu nějakým způsobem angažoval.

Jak souvisí vyvolení Izraele například se sionismem? A dá se hovořit o vyvolenosti? A v čem tato vyvolenost spočívá? Tyto a ještě mnohé další otázky se pokusím vysvětlit v této úvaze.

Vznik starověkého Izraele se datuje zhruba v rozmezí let 1350-1200 př. Kr. Podle Bible se izraelský národ ustavuje především při svém putování pouští, kdy od Boha dostává zákon a kdy se stává Božím lidem. Izrael odchází z Egypta a při svém putování pouští dostává Boží zákon. Nebudu se víc věnovat pohnuté historii tohoto národa, ale zaměřím se až k roku 70 n.l.

Titovi se podařilo v tomto roce, v roce 70 n.l. dobýt Jeruzalém. Od tohoto data byli Židé rozprášeni až do roku 1948. Celé období čítající bezmála 2000 roků byli v diaspoře, což je řecký termín označující "rozptýlení". Když 14. května 1948 Izrael vyhlašuje nezávislost, skončilo bolestné období, kdy tento národ existoval bez svého vlastního státu.

Základní otázka je tato, byl vznik státu Izraele Božím úradkem, nebo je za jeho vznikem pouze snaha sionistů, snaha Židů? Odpověď je jednoduchá. Pokud já, jako věřící a vyznávající křesťan vím, že Bůh je osobním Bohem. Bohem, který jedná v životech jednotlivců, potom jistě Bůh nenechal bez povšimnutí vznik nového státu. Tím chci říct, že i díky snaze sionistů, Pán Bůh prosadil svůj plán, což je znovuobnovení židovského státu! Mnozí se mnou nebudete souhlasit, ale osobně mám mnoho svědectví o Božím jednání ve svém životě. A pokud Pán Bůh jedná se mnou jako s jednotlivcem, oč více jedná s celým národem!

Jak je to se sionismem? V roce 1975 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci odsuzující sionismus jako formu rasismu. Je to pravda? Jak chápou sionismus samotní židé? Sionismus je hnutím židovského lidu, které hlásá, že Židé, stejně jako jiné národy jsou oprávněny mít svou vlast. Takto chápou sionismus v Izraeli. A je vnitřní záležitostí státu Izraele, komu a za jakých podmínek umožní Izrael návrat do své vlasti.

A nakonec je to tatáž OSN, která 29.11. 1947 umožnila při svém hlasování vznik státu Izraele. Izraele, který je dítkem sionistického hnutí.

Domnívám se, je to pouze můj osobní názor, že kritika sionismu, případně existence samotného státu Izraele, obzvláště ze strany arabských států, nemá racionální základ. Pokud arabské státy kritizují existenci Izraele, stojí za tímto jednáním bezpochyby muslimové. Ve svém článku "Ohrožuje existence státu Izraele islám?" vysvětluji, že konflikt existence státu Izraele s arabskými státy je ve skutečnosti konfliktem islámu a židovského státu. Existence izraelského státu totiž ohrožuje pravdivost islámu, respektive Koránu, Koránu a jeho první súry.

Jistě jsou tady další důvody, ale já se domnívám, že tento je jeden z esenciálních. Existence samotného státu Izraele se totiž dotýká bolestivým způsobem islámu v jeho jediném neuralgickém bodě, kterým je pravdivost Koránu.

Jak je to tedy s vyvoleností Izraele, Židů? Podle Svatých textů Bible je židovský národ i nadále vyvoleným národem. V čem ona vyvolenost spočívá? Podle Bible vyvolenost židů spočívá v tom "..., že židům byla svěřena Boží slova." (Římanům 3:2) V tomto tkví ono tajemství vyvolenosti, onoho vyvolení. A to je určitě pro mnohé z vás, vážení čtenáři, překvapení. Vyvolení Izraele není ve znalostech, v politických rozhodnutích, v morálce. Vyvolenost je v tom, že Židé obdrželi Boží slova a mají je střežit a zachovávat.

Pokud se ale podíváme na současný Izrael, jenom málo můžeme vidět naplnění onoho vyvolení. Izraelská společnost je většinou sekulární s malým procentem náboženských židů. I přesto se ve Svatých textech Bible opět konstatuje: "...pokud jde o vyvolení židů, zůstávají Bohu milí pro své otce." (Římanům 11:28) Jak je vidět, Bůh s tímto národem zdaleka neskončil. I přes svá současná politická rozhodnutí, zůstává tento národ i nadále v "zorném poli" živého Boha.

Jaký máme například zaujmout postoj k právě budované zdi, která má přehradit židovský stát od palestinského území? Pro mnohé čtenáře je tato stavba opět aktem agrese Izraele vůči Palestincům. Ve svém článku "Dva národy, dvě zdi" jsem provedl odvážné srovnání. Srovnání zdi, která byla postavena v Číně, s tou, která se v současnosti staví v Izraeli. Co mě k tomu vedlo? Jak čínská civilizace, tak i hebrejská, patří mezi nejstarší civilizace, které obstály v prudkém "toku řeky" času. Co je zajímavé a vede k zamyšlení, že určitý problém své vlády vyřešily oba státy podobně -- stavbou zdi.

Pomůže nám názor na úspěšnost stavby Velké čínské zdi k pochopení, zda bude úspěšná stavba zdi, která se staví v Izraeli? Já se domnívám, že ano. Podle Arthura Waldrona stavba Velké čínské zdi neměla ve své podstatě velký vojenský význam, protože nezabránila pronikání nomádů ze severu. A rozšíření této zdi ukazuje na neschopnost čínských vládců nalézt jiné politické řešení.

Podobnost je více než nasnadě. Neschopnost nalézt jiné politické řešení vedlo čínské vládce ke stavbě zdi. Tato zeď však neplnila svůj účel. Jak to bude se zdí, která se staví v Izraeli? Nevím, ale každopádně s dnešní technickou výbavou tato stavba zabrání pronikání sebevražedných útočníků na území Izraele. Jaké je řešení blízkovýchodního konfliktu? Vyřeší se tento konflikt pouze stavbou zdi? Nemyslím si. Domnívám se, že hlavní odpovědnost leží na Palestinské samosprávě. Palestinská samospráva musí přijmout zodpovědnost za všechny činy Palestinců. Také musí jednat samostatně v potírání jakékoliv agrese všech palestinských extrémistů. Pokud to neučiní sama, potom tak bude činit židovský stát. A Palestinská samospráva ztratí na důvěryhodnosti v očích světové veřejnosti.

Je Izrael vyvoleným národem? Na tuto otázku, kterou jsem položil v nadpisu, mohu s čistým svědomím odpovědět, ano. Pochopení, jaká je vyvolenost Izraele, je možná pro mnohé z vás překvapením. Vyvolenost židů tkví ve vlastnictví Božího slova, v tom, že židům byla svěřena Boží slova. Věřím, že Pán Bůh dostojí všem zaslíbením a slovům, která kdy o Izraeli promluvil. A celý Izrael bude opět strážcem Božího svědectví.

                 
Obsah vydání       14. 11. 2005
14. 11. 2005 Příběh na román Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Jak utekli z vězení Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Oprava: útěk z vězení JE trestným činem
14. 11. 2005 Útěk z vězení je trestný čin Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
12. 11. 2005 Roste čtenost deníků Guardian a Times
14. 11. 2005 Tma natržená ránem Štěpán  Kotrba
14. 11. 2005 Britská vláda bude vynucovat dodržování rychlostního limitu na dálnicích z ekologických důvodů
14. 11. 2005 Generální ředitel je v tom nevinně Josef  Vít
14. 11. 2005 Dobrovolná rezignace v Čechách Josef  Provazník
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
14. 11. 2005 Pohled do křišťálové koule: velká koalice Boris  Cvek
14. 11. 2005 Ropný zlom a Švédsko Jindřich  Kalous
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
14. 11. 2005 No, co zase máte Václav  Dušek
14. 11. 2005 Rákosníček, Bílá paní a NGOism Jiří  Staněk
14. 11. 2005 Z Tchajwanu na skok ve vlasti Petr  Fiala
14. 11. 2005 Zodpovědnost pohraničníků? Jan  Polívka
14. 11. 2005 Konopí a civilizační nemoci Bushka  Bryndová
14. 11. 2005 Je Izrael vyvoleným národem? Karel  Sýkora
14. 11. 2005 Francouzi nejvíce důvěřují Sarkozymu Simone  Radačičová
12. 11. 2005 Britské listy a názory mnohých v České republice Zdeněk  Wognar
11. 11. 2005 Pat Robertson: Bůh potrestá americké město, které hlasovalo proti inteligentnímu designu
12. 11. 2005 Británie za druhé světové války mučila německé civilisty
12. 11. 2005 Británie: Zuřivá kontroverze nad memoáry bývalého diplomata
14. 11. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. října 2005
11. 11. 2005 Americké zničení Falúdže bylo barbarstvím, srovnatelným s My Lai, Guernikou a Halabžou
11. 11. 2005 Spojené státy kritizovány pro užívání fosforu při útoku na Fallúdžu
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce