29. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2005

Právo je "stejným měřítkem na nestejné lidi a nestejné situace"

S názorem Aleše Uhlíře v článku "Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu" částečně souhlasím v tom směru, že pojem " nebezpečnost činu pro společnost (zkráceně se též užívá "společenská nebezpečnost", který z doby totality dosud přetrvává v českém trestním právu, je poměrně vágní a široký, ovšem pouhé jeho vypuštění z trestního zákona a tím odstranění tzv. materiálního pojetí trestného činu bez provedení úplné a důkladné rekodifikace trestního práva by mělo důsledek veskrze negativní.

Nedomnívám se, že by vzhledem k rozsáhlé judikatuře i literatuře k tomuto publikované, posuzování nebezpečnosti činu pro společnost obecně činilo soudcům a státním zástupcům větší problémy (byť s rozsudky, kde jsem se s hodnocením společenské neezpečnosti činu soudem rozhodně nemohl ztotožnit, jsem se také setkal).

Osobně jsem proti čistě formálnímu posuzování trestnosti činu. Je nutno si uvědomit, že právo je vždy "stejným měřítkem na nestejné lidi a nestejné situace". Dle mého názoru patří k atributům soudcovské nezávislosti i to, aby tam, kde je to důvodné, měl soudce možnost při svém rozhodování "odstraňovat tvrdost zákona". V současném českém trestním právu je takovým prostředkem právě poukaz na nepatrný stupeň nebezpečnosti činu pro společnost (což vede ke zproštění obžaloby), či poukaz na to, že stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je podstatně nižší než typový (což ve spojení s dalšími polehčujícími okolnostmi soudu umožňuje u trestných činů sankcionovaných vyššími trestními sazbami uložení trestu pod dolní hranicí zákonem stanovené trestní sazby a u trestných činů s nízkými trestními sazbami upustit od potrestání).

Při prostém vypuštění materiálního znaku trestného činu bez důkladné revize skutkových podstat trestných činů v trestním zákoně s cílem jejich zpřesnění a stejně důkladné revize trestního řádu, bychom se dostali do situace, že například ten, kdo v restauraci namaluje obrázek na pivní tácek, by byl trestně odpovědný za trestný čin podle § 257b tr. zákona (tzv. protisprayerský paragraf).

I trestní právo těch zemí, které ve svých trestních zákonech vycházejí z čistě formálního pojetí trestného činu, má vždy nějaké pojistky, ať už hmotněprávní či procesněprávní k tomu, aby nebyli odsuzováni za trestné činy ti, kteří sice svým jednáním formálně naplnili skutkovou podstatu některého trestného činu, ale vzhledem k následkům činu a okolnostem, za jakých k němu došlo, by vyslovení viny a uložení trestu bylo zjevně nespravedlivé. Kupříkladu v trestním právu německém je to procesní institut "neúčelnost trestního stíhání".

Materiální pojetí trestného činu je silně akcentováno v trestním právu anglickém, které není kodexové, ale je precedentní, řídící se zásadou, že spravedlnost je víc než zákon (fungování tohoto právního systému je ovšem založeno na dlouhé nepřerušené demokratické tradici a z ní vycházející vysoké právní kultury, což u nás, bohužel, chybí).

To, že v době totality byly skutkové podstaty některých trestných činů vymezeny velmi vágně a pak mnohdy aplikovány pro demokratické právo nepřípustně rozšiřujícím způsobem, bylo jedním z projevů protiprávnosti komunistického režimu, později deklarované zákonem č. 198/1993 Sb.

                 
Obsah vydání       29. 7. 2005
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2005 Czechtek: policie chystá rojnici
30. 7. 2005 Policie rozehnala technoparty Czechtek
31. 7. 2005 Protest proti rozehnání technoparty Czechtek
30. 7. 2005 Policisté na Czechteku
30. 7. 2005 Potrét z Czechteku
29. 7. 2005 c23chtek 2oo5 - Mlýnec - Přimda na Tachovsku
30. 7. 2005 Pomníky stavíte, prosím vás, komu? Jan  Paul
30. 7. 2005 Czechtek je jen podružná záležitost Bohumil  Kartous
29. 7. 2005 CzechTek 2005 - letos bude vše OK
29. 7. 2005 Český rozhlas: Policie varuje před CzechTekem, policie lže Štěpán  Kotrba
29. 7. 2005 Česká média vyrábějí "rebely" a "subkultury" jako na běžícím páse Josef  Provazník
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
29. 7. 2005 Štěstí Bohdana Slámy - nejlepší český film letošní sezóny? Jan  Čulík
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
29. 7. 2005 Michael  Marčák
29. 7. 2005 Záznam noční Bohumil  Nuska
28. 7. 2005 CzechTek - zlatý důl Jan  Holík
29. 7. 2005 O racionalitě aneb jak jsme blbí Bohumil  Kartous
28. 7. 2005 My Nováci jsme dostatečně nepochopili "free kulturu"
29. 7. 2005 Právo je "stejným měřítkem na nestejné lidi a nestejné situace" Jaroslav  Štemberk
29. 7. 2005 Přehnaně optimistický sloupek Dušan  Bolek
29. 7. 2005 Dotaz byl mnohem širší Josef  Brož
29. 7. 2005 A.J. Liehm: Za Milady Horákové jsem byl vyhozen Jan  Čulík
29. 7. 2005 Když spolu Čulík s Liehmem diskutují o stavu kultury... Josef  Brož
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík
28. 7. 2005 Zpráva marťanského pozorovatele Xyxe o spisovatelských organizacích v kotlině Bohemia Alex  Koenigsmark
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
29. 7. 2005 Podivný pokus o PR irácké armády Karel  Dolejší
28. 7. 2005 Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující Jaroslav  Štemberk
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
28. 7. 2005 Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií Kateřina  Bayerová
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce