29. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2005

O racionalitě aneb jak jsme blbí

Člověk je stále víc fascinován svou racionalitou. Došlo to až tak daleko, že ji člověk vlastně považuje za lidství samo a všechno ostatní považuje za méně lidské nebo vůbec nelidské. Člověk je přece racionální bytost, jak nedávno napsal jeden pán.

Jak k tomu omylu mohlo dojít?

Na základě Augustinovy a Descartovy introspekce člověk, do té doby docela normální, pochopil, že má rozum. A nejen to, usoudil dokonce, že nic víc než rozum nemá, takže když nic víc nemá, ničím víc nemůže být. Myslím, tedy jsem. Časem, tak na konci dvacátého století, se to naučili nazpaměť i politikové a zjistili, že to vlastně lidem tak trochu lichotí, takže teď můžeme často slýchat, že to i ono je racionální, neboť my jsme také takoví. Nějak se zapomnělo na skepsi, která původně rozumu předcházela, ale to je problém všech chytrých citátů -- samy o sobě jsou velmi hloupé.

Ani géniové devatenáctého století nezvrátili tu protivnou inklinaci a dodnes se na ně většina lidí dívá skrz prsty, protože je později vzýval jeden racionalistický pomatenec, který si to všechno vzal moc osobně. Taky přišla psychoanalýza, která se opět na všechno začala dívat z té racionální stránky a bylo zameteno.

Není tedy nic jednoduššího se ohánět racionalitou. Přitom i v těch nejbanálnějších případech všední každodennosti lze vypozorovat, že se človíčkové svým chováním příliš neliší od příslovečného stáda, ačkoli to odporuje přírodní i kulturní evoluci, jakožto zdravému rozumu především. Zejména při těch nejběžnějších příležitostech je možné dobře posoudit, nakolik si člověk svou racionalitu uvědomuje a nakolik si uvědomuje to, že by ji měl využít, třeba jen nepatrně.

Týká se to hlavně neformálních, situačních sociálních skupin, například v hromadné dopravě, supermarketu atd. Jedná se o skupiny poměrně izolovaných individuí, která sice mají nějaký společný cíl, ale uskutečňují ho odděleně. Z etického hlediska taková skupina do značné míry vylučuje vzájemnou odpovědnost, přesto zde existují důvody k tomu, aby se člověk takzvaně "eticky" choval. Jsou to důvody čistě racionální.

Z racionálního hlediska je totiž nepochopitelné, že když chce člověk vystoupit z tramvaje, musí se (za trest, že nejel autem:) prodírat jakousi zvláštní uličkou. Dveře se dostávají do středu uzavírajícího se půlkruhu lidských těl, který lze nejlépe charakterizovat jako hordu.

Ta touha být co nejdříve uvnitř je i bez ohledu na počasí a roční dobu ještě pochopitelná, i když ani to s racionalitou nijak nesouvisí. Kdyby totiž chtěli být co nejdříve uvnitř a použili svého cenného nástroje (rozumu), nesnažili by se brzdit vystupování cestujících, které budou nakonec muset i přes svůj odpor pustit ven, a naopak jim umožnili rychlejší výstup vytvořením zcela jednoduché formace ve tvaru otevírajícího se trychtýře. Jejich velká touha by tak byla uspokojena dříve, což by jistě zvýšilo požadovanou slast. Autor se nedávno zúčastnil podobného selhání lidské racionality v zoologické zahradě při odchodu z pavilonu goril. Zde se dokonce snažili outsideři překonat snahu nabažených a uspokojených insiderů dostat se ven a toužili být uvnitř ihned. Situace přitom byla poněkud bezvýchodná, protože omezený prostor byl už naplněn. Ecce homo sapiens, řekla si asi gorila za sklem, když studovala chování evoluční elity. V otázce okamžité hladiny přítomné racionality bych určitě vsadil na ni.

Když si zkouším představit, co asi stojí za těmito těžko pochopitelnými výpadky rozumu, přímo hyporacionality chování, napadá mě pouze, že mezi těmito lidmi shromážděnými v situační skupině není navázán žádný vztah, chybí odpovědnost, jak bylo řečeno výše, a vztah je předpokladem efektivní komunikace (komunikací je myšleno nevyslovené, ale předpokládané sdělení potřeby). Jelikož tedy k efektivní komunikaci nedochází, neboť není motivována žádnou odpovědností, nemůže patrně docházet ani k efektivnímu uspokojení (nekomunikované) potřeby, čímž věc povážlivě nabývá na nesmyslnosti. Člověk tak dochází ke zjištění, bez čeho všeho se racionalita neobejde a bez čeho všeho není sama sebou.

V podstatě by se dalo říct, že v tomto chování chybí společenské vědomí a snaha uspokojit nějakou potřebu je egoizována. Jak je ale patrné, kdyby člověk vzájemně myslel i za toho druhého, uspokojil by se efektivněji.

Nesporně významné je také to, že míra hyporacionality se zvyšuje s nárokem na rozumné uvažování, tedy s množstvím lidí. Dokonce je zřetelné, že s množstvím lidí (s nímž v kalkulaci reálně klesá pravděpodobnost uspokojení dané potřeby) se egoizace paradoxně zvyšuje. A tím se vlastně celý "proces" dále komplikuje.

Podobně se to děje u pokladen v supermarketech, zvláště tam, kde řady k pokladnám zasahují do prostoru se zbožím. Nejhorší je to pak v případě, kdy ulička vedoucí kolem pokladen a kolmo na řady čekajících platících není moc široká. Tento transportní prostor, který je důležitou tepnou vnitřní cirkulace, je každou řadou přehrazen a zneprůchodněn (autorovi se běžně stává, že jeho zjevný úmysl projít tímto prostorem bývá s úžasnou tupostí přehlížen a ignorován:). Tato ulička by přitom měla umožnit přecházet zákazníkům mezi pokladnami tak, aby mohli vytvářet rovnoměrné zatížení pokladen, a tím zároveň uspokojovat svou evidentní snahu po rychlém odbavení. Tepna je však ucpaná a když je tepna ucpaná, přichází cirkulační komplikace a třeba i infarkt. Nejen, že je zatížení nerovnoměrné, ale průchod mezi řadami se zpomaluje a komplikuje, takže cirkulace vázne a stává se obtížnou. Autor se v rámci praktického výzkumu několikrát pokusil vytvořit experimentální prostředí a ponechal v řadě větší prostor, aby mohli kolmo směřující nákupní vozíky projíždět. Tato myšlenka však byla vždy hned vzápětí zavržena. Dvěma subjekty byl experimentátor dokonce předejit, jakoby byl v řadě pouze odstaven. Je tedy nutné konstatovat, že experiment potvrdil až určitou nechuť k racionálnímu uvažování a jeho naprostého odmítnutí.

Tyto případy se mohou zdát nejen banální, ale i malicherné. Z tramvaje i do tramvaje se člověk skoro vždycky dostane a málokdy nechá zboží v košíku a jde domů hladovět. Zkusme si ale představit stát jako situační sociální skupinu a zjistíme, že je to vlastně taková veliká tramvaj s velikým nástupištěm. Tato velikost zakládá potřebu všemožných vnitřních podskupin. Vzájemná vazba je dána aproximovanou snahou o uspokojení určitých individuálních (podskupinových) potřeb a je zde tedy nutná vysoká míra komunikace k tomu, aby při tak velkém množství lidí vznikl nějaký konsens. Vzájemná komunikace se však uskutečňuje pouze periodicky, v řádu několika let, většinou na základě heslovitých a frázovitých slovních forem z hraných televizních představení nebo z oficiální předvolební reklamy. A samozřejmě nejen intenzita komunikace, ale i kvalita vstupní informace ovlivňuje výsledek. Jinými slovy, cpou se ven i dovnitř skutečně jako rozumu zbavení.

Otázkou je, proč se člověk, jedinec, spokojuje s tímto stavem, který je zjevně neefektivní, a který je také hyporacionální? Odpovědí může být, stejně jako v případě malých situačních skupin, že k intenzivnější komunikaci chybí nějaká větší motivace, než jen uspokojování potřeb. Chybí větší míra vzájemné odpovědnosti, která by umožňovala vzájemnou reciprocitu a efektivnější komunikaci. Zvláště když se traduje, že jedinec ve společnosti uspokojuje své individuální potřeby. To se pak dá těžko něco namítat a nevěřit v nějakou, lidským okem běžného smrtelníka nepostřehnutelnou ruku, která může být i dost nenechavá. Jenže třeba takový Masaryk věřil, že je v lidských silách stát se odpovědnějšími a tedy racionálnějšími. Ještě štěstí, že taky nebyl v té zoologické.

Člověk asi skutečně nebude tak racionální. Racionalita zakládá předpověditelnost, možnost předpokladu. Jinými slovy, racionalita je charakterizovatelná předpověditelností. Ovšem předpovídání budoucnosti stále patří do sféry iracionálních přeludů. Zatím. Zatím by tedy bylo dobré slevit z potenciálu své racionality, protože v ní zůstávají obrovské rezervy. Většině lidí se každý den naskýtá příležitost uvědomit si to.

                 
Obsah vydání       29. 7. 2005
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2005 Czechtek: policie chystá rojnici
30. 7. 2005 Policie rozehnala technoparty Czechtek
31. 7. 2005 Protest proti rozehnání technoparty Czechtek
30. 7. 2005 Policisté na Czechteku
30. 7. 2005 Potrét z Czechteku
29. 7. 2005 c23chtek 2oo5 - Mlýnec - Přimda na Tachovsku
30. 7. 2005 Pomníky stavíte, prosím vás, komu? Jan  Paul
30. 7. 2005 Czechtek je jen podružná záležitost Bohumil  Kartous
29. 7. 2005 CzechTek 2005 - letos bude vše OK
29. 7. 2005 Český rozhlas: Policie varuje před CzechTekem, policie lže Štěpán  Kotrba
29. 7. 2005 Česká média vyrábějí "rebely" a "subkultury" jako na běžícím páse Josef  Provazník
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
29. 7. 2005 Štěstí Bohdana Slámy - nejlepší český film letošní sezóny? Jan  Čulík
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
29. 7. 2005 Michael  Marčák
29. 7. 2005 Záznam noční Bohumil  Nuska
28. 7. 2005 CzechTek - zlatý důl Jan  Holík
29. 7. 2005 O racionalitě aneb jak jsme blbí Bohumil  Kartous
28. 7. 2005 My Nováci jsme dostatečně nepochopili "free kulturu"
29. 7. 2005 Právo je "stejným měřítkem na nestejné lidi a nestejné situace" Jaroslav  Štemberk
29. 7. 2005 Přehnaně optimistický sloupek Dušan  Bolek
29. 7. 2005 Dotaz byl mnohem širší Josef  Brož
29. 7. 2005 A.J. Liehm: Za Milady Horákové jsem byl vyhozen Jan  Čulík
29. 7. 2005 Když spolu Čulík s Liehmem diskutují o stavu kultury... Josef  Brož
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík
28. 7. 2005 Zpráva marťanského pozorovatele Xyxe o spisovatelských organizacích v kotlině Bohemia Alex  Koenigsmark
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
29. 7. 2005 Podivný pokus o PR irácké armády Karel  Dolejší
28. 7. 2005 Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující Jaroslav  Štemberk
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
28. 7. 2005 Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií Kateřina  Bayerová
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce