20. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2005

Európsky tiger z matematického bublifuku

9.júna t.r. som celý deň zo Slovenského rozhlasu a večer z televízie počúval o tom, že Slovensko je "lídrom v ekonomickom raste". 10.júna som preto kúpil niekoľko novín, aby má čítanie hrialo čo najdlhšie pri srdci. Žiaľ obyčajní ľudia tomuto nadšeniu a slovám Ivana Mikloša "Naša ekonomika má zaradený piaty rýchlostný stupeň, postupne dobiehame životnú úroveň v Česku i starých členských štátoch EÚ" (Nový čas, HN) nechceli akosi rozumieť a tak som začal pátrať po pravde.

Navštívil som www stránku Eurostatu a zamyslel sa nad vývojom u nás a EÚ s dlhodobejšieho hľadiska. Nuž a čakalo má škaredé prekvapenie a sklamanie. Tie krásne vyhlásenia o tom ako rástla naša ekonomika v minulom roku, ako dobiehame vyspelé štáty (napríklad Pravda 10.6.: "Posúvame sa tak ďalší krôčik k životnej úrovni niektorých bohatší ch susedov či štátov pôvodnej európskej pätnástky") z úst našich ekonomických znalcov (vlády, novinárov, znalcov vrátane SAV) sa ukázali ako matematické bubliny. Či išlo o politické klamstva alebo o ľudské hlúposti to neviem, viem len jedno, môj súdruh učiteľ Točko by ma z ôsmeho ročníka ZDŠ ďalej nepustil ani za pomoci úplatku.

V čom je podstata tejto hlúposti? Ak sa vyjadrujeme v %-tách, tak si musíme byť vedomí toho, že aj veľké percento môže byť o ničote, ak sme ho počítali z malej hodnoty a naopak.

A teraz prakticky. Budem sa ďalej zaoberať "Hrubým domácim produktom v parite kúpnej sily" (ďalej HDPvPKS), teda ukazovateľom o niečo objektívnejším, ako je ukazovateľ HDP (hrubý domáci produkt). V roku 2004 dosiahli HDPvPKS na obyv.: SR - 11600.- EUR, ČR - 15900.- EUR. Ak rast aj HDPvPKS na obyv. bol rovnaký ako uvádzané rasty HDP za I.Q.2005, potom 5,1% rast v SR za rok by činil 592.- EUR a 4,4% v ČR 700 EUR. Z povedaného by potom nárast HDPvPKS na obyv. bol v ČR o 18,2% vyšší ako v SR. Nuž ako vidieť v %-tách sa dá vyrobiť ľubovoľná bublina a každá bude hovoriť o tom istom niečo iné (podobne by bolo možné preveriť všetky ostatné zázraky v Slovenskej ekonomike, ako mzdy, rast životnej úrovne a pod,).

Denník SME vyrobil jednu "relatívnu", celostránkovú bublinu (str.7, 10.6) ktorá rozdeľuje štáty v EÚ podľa vývoja HDPvPKS na obyv. za roky 1995-2004 na motory a brzdy, nuž a samozrejme, SR je medzi motormi.

Nuž doporučujem naším "ekonomickým odborníkom", aby prestali pracovať s %-tami a relatívnymi údajmi a začali pracovať s reálnymi číslami a hodnotami. Potom sa dopracujú k poznaniu, že SR v roku 2004 bola nie motorom ale spolu s Maltou druhou najúčinnejšou brzdou v rámci EÚ (po Portugalsku).

Že o tom zatiaľ nikto nič nepočul? Samozrejme, že nie lebo toto je realita (to je to čo cítia ľudia na svoje koži) a nie bubliny z matematického bubli fuku.

Podrobnosti o týchto skutočnostiach viď prílohy, ktoré asi nepotrebujú komentár (veľmi by som sa totiž pri ich komentovaní rozčúlil a to nerád robím).

Európska liga (EÚ) v raste hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily na obyvateľa v EUR

Dlhodobá súťaž

1995 - 2004 1995 2004 Rast
  EU (25 štátov) 15300 22400 7100
1 Luxembursko 27100 49700 22600
2 Írsko 15000 31000 16000
3 Anglicko 16800 26500 9700
4 Fínsko 16100 25600 9500
5 Španielsko 13300 22000 8700
6 Holandsko 18200 26700 8500
7 Belgicko 18200 26500 8300
8 Dánsko 19000 27200 8200
9 Švédsko 17900 25900 8000
10 Rakúsko 19600 27200 7600
11 Grécko 10900 18300 7400
12 Francúzsko 17700 24800 7100
13 Slovinsko 10400 17400 7000
14-15 Maďarsko 7500 13500 6000
14-15 Taliansko 17500 23500 6000
16 Nemecko 18600 24300 5700
17 Estónsko 5400 11100 5700
18 Lotyšsko 5200 10700 5500
19 Česká republika 10600 15900 5300
20 Litva 4500 9700 5200
21-22 Cyprus 13100 18200 5100
21-22 Portugalsko 11100 16200 5100
23 Slovensko 6800 11600 4800
24 Poľsko 6200 10500 4300
25 Malta     ?

Strednodobá súťaž

1999-2004 1999 2004 Rast
  EU (25 štátov) 19800 22400 2600
1 Luxembursko 43000 49700 6700
2 Írsko 24900 31000 6100
3 Anglicko 22400 26500 4100
4 Grécko 14300 18300 4000
5-6 Belgicko 23000 26500 3500
5-6 Španielsko 18500 22000 3500
7-9 Česká republika 12800 15900 3100
7-9 Fínsko 22500 25600 3100
7-9 Lotyšsko 7600 10700 3100
10-11 Maďarsko 10500 13500 3000
10-11 Slovinsko 14400 17400 3000
12 Holandsko 23900 26700 2800
13 Litva 7000 9700 2700
14 Estónsko 8600 11100 2500
15 Švédsko 23600 25900 2300
16-17 Dánsko 25000 27200 2200
16-17 Slovensko 9400 11600 2200
18-20 Francúzsko 22800 24800 2000
18-20 Rakúsko 25200 27200 2000
20 Nemecko 22400 24300 1900
21 Taliansko 21900 23500 1600
22 Poľsko 9100 10500 1400
23 Cyprus 17000 18200 1200
24 Portugalsko 15200 16200 1000
25 Malta 15300 16000 700

Krátkodobá súťaž

2003-2004 2003 2004 Rast
  EU (25 štátov) 21500 22400 900
1 Luxembursko 45700 49700 4000
2 Írsko 28200 31000 2800
3-5 Belgicko 25100 26500 1400
3-5 Fínsko 24200 25600 1400
3-5 Švédsko 24500 25900 1400
6-7 Dánsko 26000 27200 1200
6-7 Rakúsko 26000 27200 1200
8-9 Slovinsko 16300 17400 1100
8-9 Anglicko 25400 26500 1100
10-14 Holandsko 25700 26700 1000
10-14 Grécko 17300 18300 1000
10-14 Litva 8700 9700 1000
10-14 Lotyšsko 9700 10700 1000
10-14 Česká republika 14900 15900 1000
15 Nemecko 23400 24300 900
16-19 Španielsko 21200 22000 800
16-19 Francúzsko 24000 24800 800
16-19 Taliansko 22700 23500 800
16-19 Estónsko 10300 11100 800
20 Cyprus 17500 18200 700
21-22 Maďarsko 12800 13500 700
21-22 Poľsko 9800 10500 700
23-24 Malta 15500 16000 500
23-24 Slovensko 11100 11600 500
25 Portugalsko 15900 16200 300

Štáty ktoré zaznamenali rast väčší ako bol priemerný - MOTORY

Štáty ktoré zaznamenali rast menší ako bol priemer - BRZDY

Spracované podľa údajov Eurostatu

Ako sa naše zaostávanie za vývojom v EÚ prehlbuje - Vývoj predbiehania alebo zaostávania za priemerom HDP v parite kúpnej sily v EÚ

Priemer v konkrétnom roku HDP v PKS za celú EÚ25 = 0

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Írsko -300 400 2000 2900 4000 5100 5800 6700 6700 8600
Rakúsko 4300 4600 4400 4400 4800 5400 4700 4500 4500 4800
Anglicko 1500 1700 2300 2300 2300 2600 2900 3500 3900 4100
Fínsko 800 800 1700 2300 2000 2700 2600 2700 2700 3200
Portugalsko -4200 -4400 -4500 -4400 -4300 -4600 -4900 -5100 -5600 -6200
Česka republika -4700 -4600 -5200 -5900 -6500 -7000 -7100 -7000 -6600 -6500
Maďarsko -7800 -8200 -8400 -8600 -8900 -9300 -9100 -9000 -8700 -8900
Slovensko -8700 -8700 -9000 -9300 -9900 -10400 -10600 -10500 -10400 -10800
Poľsko -9100 -9300 -9500 -9800 -10200 -10700 -11300 -11700 -11700 -11900

Poznámka: Zrejme keď my obletíme zemeguľu východným smerom a bohaté štáty západným, tak sa stretneme...

                 
Obsah vydání       20. 6. 2005
20. 6. 2005 Kouření konopí vyvolává u některých teenagerů psychotické stavy
20. 6. 2005 Európsky tiger z matematického bublifuku Andrej  Sablič
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
20. 6. 2005 Lafontainův pokus o comeback Richard  Seemann
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách
19. 6. 2005 Evropská demokratická strana vyzvala k obnově evropského politického projektu Josef  Brož
20. 6. 2005 Francie znovu řeší šátky ve školách Simone  Radačičová
20. 6. 2005 Liberalismus a sociální soudržnost Michael  Kroh
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Ekonomie versus etika Jindřich  Kalous
20. 6. 2005 Rasismus v Čechách trvá Jiří  Staněk
20. 6. 2005 O rasismu Romů
20. 6. 2005 Michael  Marčák
20. 6. 2005 Pár slov o otcovství aspoň po Dnu otců! Ivo V. Fencl
18. 6. 2005 Ukřižovaná jeptiška zemřela při "vymítání ďábla"
20. 6. 2005 Albacete Jindřich  Kalous
17. 6. 2005 Katalog hádek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
17. 6. 2005 Přepisování dějin a prožitkoměr milionů Jiří  Staněk
17. 6. 2005 Dálnice D8 a České středohoří: (re)kapitulace Martin  Škabraha
16. 6. 2005 O privatizaci deníku Mladá fronta Marta  Vildová
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce