16. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 6. 2005

Je pan Vít skutečným demokratem?

Se zájmem, a přiznám se, i s cílem pobavit se, rád na Britských listech vyhledávám články pana Víta. Dalo se čekat, že reakce na článek anonyma "Pomykacze" vyvolá v lidech názorové orientace pana Víta podobnou odezvu.

Nakonec nejen u lidí smýšlejících takzvaně "doleva", já sám coby liberál a člověk ctící demokracii bych reagoval podobně odmítavě. Nicméně rád bych reagoval na pár výroků pana Víta, kde si myslím lze vystopovat to, že i on sám má představu o demokratické diskusi, podle mého názoru, přinejmenším podivnou.

  • Pan Vít, aniž by měl o osobě onoho anonyma jakékoli bližší údaje, automaticky vyvozuje, že tento je členem naší nejvlivnější pravicové strany, tedy ODS a dále s tímto rádoby faktem, se snaží manipulovat se čtenářem tohoto jeho článku. Myslím, že bych dokázal poměrně přesně určit, jaké politické strany je pan Vít příznivcem, přesto bych toto, pakliže by to předtím on sám na sebe neprozradil, nikdy nepoužil v nějaké své reakci na jeho článek, abych tak dehonestoval jeho či onu politickou stranu, když by se on ve svých názorech dopouštěl nějaké mýlky, zavádějícího tvrzení či snad účelové manipulace.
  • Pan Vít v úvodu své stati píše, že onen anonym nejen že by rád, aby Britské listy a patrně i všechna další média, cenzurovala levicově zabarvené články jednotlivých přispěvatelů, ale že přímo vybízí tyto lidi fyzicky zlikvidovat a následně zamíří k jím definované "studnici inspirace" takovýchto lidí, kterým je podle něho Liberální institut. Opět velice pozoruhodný závěr, nikterak u pana Víta ojedinělý, když on právě ve svých článcích na Britských listech přirovnává (a to nejen díky osobě pana anonyma ) lidi liberálního smýšlení k fašistům a liberalismus jako filosoficko-politický směr k teorii mající za cíl omezování svobody a lidských práv, jak fabuloval v jednom ze svých článku pod názvem "Co je liberalismus?". Má na svůj názor jistě právo, ovšem o to víc je zarážející, že na závěr svého článku říká: "A tito lidé ihned dostávají prostor k hlásání svých názorů na diskusních stránkách tohoto webu. Tady všechna špína pravice může veřejně prezentovat své názory a hlásat svoji ideologii nenávisti.."
  • Patrně si představuje onu svoboda slova jako jakousi "jednosměrku", kterou smí projíždět jen vozy levicové orientace a antiliberálního zaměření. Což je pro mě opět věc velice udivující a bylo by dobré, kdyby nám ji pan Vít někdy příště blíže objasnil.

Nyní jen velice krátce k některým názorovým postulátům pana Víta, kterého zaujala debata na serveru Liberálního institutu o důchodové reformě.

Jak jsem již uvedl, pan Vít liberalismus chápe jako ideový směr blízký extrémní pravici zavádějící nás snad až kamsi k orwellovské totalitě, což zde prohlásil v jednom ze svých posledních příspěvků na toto téma. A já se ho ptám, zda-li je legitimní zamýšlet se nad tím, a dávat i prostor k diskusi, kam až by měla sahat ona solidarita a kde jsou jakési její pomyslné hranice, za kterými se již ztrácí význam tohoto slova a naopak je namístě ho nahradit slovem parazitování, vykořisťování či snad i ekonomické zotročení.

Bylo by dobré, kdyby si pan Vít, jinak v současných právních normách určujících výšku odvodů na sociální a zdravotní pojištění velice dobře informovaný, položil otázku jestli je aktuální výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění tak jak na ní participuje zaměstnanec a zaměstnavatel (jehož část celkového příspěvku na odvod není ve skutečnosti ničím jiným, než de facto součástí jeho mzdových nákladů za zaměstnance a tím de facto hrubou složkou celkové mzdy zaměstnance) jestli je u zaměstnance pobírající hrubou mzdu např. 50 a více tisíc korun měsíčně opravdu vyjádřením oné společensky morální a v pravém slova smyslu vyjádřeném pojmu slova solidarita anebo jestli to už není onen sociální parazitismus, či jistá míra vykořisťování? Zvláště pak ve světle toho, jaký důchod v současně nastaveném systému důchodového výpočtu by pak náležel přispěvateli s takovouto mzdou, pakliže by se právě z její výšky pro takovéhoto člověka měl vypočítat důchod aktuální pro odchod do důchodu třeba právě v tomto roce?

Kam až sahá ona lidská solidarita, kdybychom ji měli nějak číselně kvantifikovat? Je 50% celkových mzdových nákladů zaměstnance ještě onou solidaritou, a pakliže ano, kde je hranice onoho vykořisťování? Pakliže bychom se na nějaké vůbec shodli, jak by řešil pan Vít výši příspěvků za nadprůměrně ohodnocené zaměstnance (kteří na rozdíl od OSVČ a podnikatelů nemají žádnou šanci "optimalizovat" svůj daňový základ pro jejich vypočet) v případě že by se zachoval onen průběžný systém (jak ho z parlamentních stran prosazuje zachovat např. KSČM) v momentě, kdy by se např. v r. 2030 přišlo na to, že současná výše příspěvků na zachování důchodů ve výši 40% průměrné mzdy již nestačí a musí se dále odvody zvýšit? Jak by pak upravil odvody, které jsou sice pro všechny příjmové skupiny stejně vysoké, nicméně u nás na rozdíl od všech okolních zemí nemáme takzvaný "strop" pro odvody vysocepříjmových zaměstnanců či podnikatelů, kteří své výdělky různým způsobem nekrátí a tím pádem jsou stejnými přispěvateli na "solidární standard", který pan Vít chce zachovat či snad ještě více "zprogresivnit"?

Již dnes máme např. z Bezděkovy komise (pozn. red.: komise, kterou vede bývalý zaměstnanec České národní banky Vladimír Bezděk a která si vzala za úkol připravit výpočty jednotlivých existujících variant penzijní reformy) výstupy, že opravdu demografický vývoj spěje k masivnímu nepoměru mezi lidmi aktivně vydělávajícími a přispívajícími do průběžného systému a mezi budoucími konzumenty těchto finančních prostředků?

Rád bych se na těchto pár mých otázek od pana Víta dočkal odpovědí oproštěných od filosofických floskulí o ideové zhoubnosti liberalismu či snad mé případné antidemokratičnosti této mé reakce na jeho poslední vystoupení zde v Britských listech.

                 
Obsah vydání       16. 6. 2005
16. 6. 2005 Evropa končí
16. 6. 2005 Dvojí evropské NE musí být výzvou pro novou EU
16. 6. 2005 Policie osvobodila unesené děti ve škole v Kambodži
16. 6. 2005 Opravy
16. 6. 2005 O privatizaci deníku Mladá fronta Marta  Vildová
16. 6. 2005 Tlak na americkou vládu kvůli táboru v zálivu Guantánamo sílí
16. 6. 2005 Proč Horváthovo vítězství v soutěži SuperStar asi příliš neodstraní rasismus v ČR Jan  Čulík
16. 6. 2005 Romové a SuperStar Milan  Valach
16. 6. 2005 Dopis Václava Havla předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi
16. 6. 2005 Zdražení jízdného je správné !
16. 6. 2005 Je pan Vít skutečným demokratem? Jan  Bím
16. 6. 2005 Usáma bin Ladin a mullah Omar se mají dobře
16. 6. 2005 Spojené státy dají Evropě více času na zavedení biometrických pasů
15. 6. 2005 Ratifikace, kampaň a volby Oskar  Krejčí
15. 6. 2005 Čím ochočit kamiony Jiří  Kofránek
15. 6. 2005 Microsoft pomáhá čínským úřadům cenzurovat internet
15. 6. 2005 Západ má v Africe střet zájmů
15. 6. 2005 Budoucnost Čechů ve třetím tisíciletí Milan  Černý
14. 6. 2005 Milující péče otcovského vůdce - uprostřed harému
14. 6. 2005 Obraz Alex  Koenigsmark
14. 6. 2005 I v dnešní době je možné být šťastný Jan  Paul
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005