15. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2005

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

Tímto závěrečným zvoláním se nám na Britských listech představil anonym,který se představil jako Libor Pomykacz. Demokrat pravicového smýšlení, jak se sám nazval. Články na serveru se mu nelíbí, a proto hned redaktorům vysvětlil, co si o nich myslí a jak s nimi zatočí. Postavit ke zdi a krátkými dávkami ze samopalu je vyléčí. To vše jim udělá (snad až se dostane k moci) jen za to, že publikují jiné názory než jsou jeho -- jediné správné. Z jeho vyjádření je naprosto zřejmé, že je obdivovatel ODS. Pokud má ODS trochu zdravého rozumu, tak by se měla od jeho názorů distancovat.

Názory Anonyma Pomykacze nejsou ojedinělé. Objevují se v tisku i na internetu ve velkém množství -- jen nejsou tak přímočaré. Pan Anonym Pomykacz se považuje za demokrata a hlásí se k pravici. Objektivně je pan Pomykacz fašista, a to nejhoršího zrna. Ačkoliv pan Bendl z ODS, hejtman Středočeského kraje, se nám snažil namluvit, že fašismus vznikl ze sociální demokracie, tak zatím nikdo nevyvrátil, že fašismus je pravicová ideologie a že to byla koalice pravicových stran, která dosadila Hitlera k moci v Německu. Takoví lidé, jako je Anonym Pomykacz, byli tvrdým jádrem Hitlerových SA-manů. Prostě fašismus a pravice jsou dvě tajnosnubné rostlinky a důkazem toho jsou i názory demokrata Anonyma Pomykacze.

Po přečtení takového článku se člověk musí ptát, kde se berou takové názory, kde čerpají takoví lidé inspiraci. Myslím, že jsem jeden takový zdroj našel. Jsou to webové stránky Liberálního institutu. Samozřejmě, že na hlavních stránkách nic takového nenajdete. Tam jsou jen seriozní články seriozních autorů, hlásající názory, ke kterým se pak lidé hlásí. I lidé typu Anonyma Pomykacze. A tito lidé ihned dostávají prostor k hlásání svých názorů na diskuzních stránkách tohoto webu. Tady všechna špína pravice může veřejně prezentovat své názory a hlásat svoji ideologii nenávisti. Nečetl jsem to všechno, ale něco z toho se vám budu snažit zprostředkovat. Zvolil jsem téma diskuze "otrokářská společnost" v domnění, že se dozvím něco z historie. Chyba lávky, otrokářskou společností je dnešní společnost, která má tu drzost a konzervuje do dnešní doby solidární systém zdravotního a hlavně důchodového systému podle našich liberálů :

"Na konferenci o penzijní reformě padla kacířská, nicméně závažná poznámka. Jak asi bude vypadat společnost v době, kdy každý druhý člověk s volebním právem bude v důchodu (a další významná procenta před důchodem)? Politický tlak na nabídku veřejných služeb pro seniory může být tak velký, že povede k ekonomickému kolapsu společnosti. Jedna z vizí vedla dokonce k jakési otrokářské společnosti, kde občané v produktivním věku pracují jen na své starší spoluobčany, kterým odevzdávají veškerý produkt. Vize "otrokářské společnosti" je zřejmě velmi vzdálená budoucí realitě, nicméně je varováním, že sebelépe připravený, ekonomicky propracovaný systém (zdravotní, penzijní a sociální) může zkolabovat na politické vůli - na přirozené potřebě politických stran vyhrát volby".

"Samozřejmě, že budoucí realita bude ještě horší, než naznačuje "vize otrokářské společnosti".

Říká další demokrat:

"To, co někdo označuje za vizi, je již faktický popis dnešní reality. Již dnes nás posvátný a dokonalý demokratický systém oblažuje tím dobrodiním, že většina (tvořená free ridery - neplatiči daní, neplatiči soc. zdrav. "pojištění") formou voleb tyranizuje - zotročuje onu výdělečně činnou menšinu (respektive spíše její malou část). Je to dokonalá forma otrokářství: otrokářství, které se navenek tváří jako dokonalý opak, jako ráj svobody". Jsou to stejné názory, jako má čtenář Metra, který napsal: "nemám chuť platit na penzi starším občanům, kteří mi nic nedali a nic nedají".

Proto se současný důchodový solidární systém musí zrušit. Na námitku, že při rozběhu nového systému budou chybět peníze pro současné důchodce, byla odpověď přímá :

"ať klidně chcípnou, stejně celý život podporovali a tolerovali komunismus".

Kam se hrabe pan Bláha, který chtěl nechat chcípat jen nemocné na prahu nemocnic. Liberál a demokrat z Liberálního institutu nechá s klidem chcípnout celou jednu generaci.

Jako lidumil pak působí názor jiného diskutujícího :

"Většina důchodců má rodinu, která se o ně možná postará. Možná. Když rodinu nemají, tak se o ně nikdo nepostará. To, co vyprodukovali, ať je ztracené a ať zkapou na ulici".

Otázku solidarity odsoudili také na sekci komentáře, kde se všichni shodli, že solidarita je nezdravý prvek. Přesně v intencích Modré šance.

Ale na diskusních fórech jsou i další perličky :

"Pojem nezaměstnanost je pojmem socialistů a kovaných bolševiků. Ve stateless society žádná nezaměstnanost nebude. Nebudou úřady práce, nebude nikdo, kdo platí lidem za to, že nepracují. Nezaměstnanost starších lidí je způsobena rigidním trhem práce v Evropě obecně. V "divokém kapitalismu" v USA takový problém nemají ".

Je vidět, že tito lidé mají o Americe stejné vědomosti jako pan Bláha, který tvrdil, že v USA je pojišťovna, která musí pojistit chudé spoluobčany a že na celém světě se zdravotní pojištění platí procentem z platu.

V diskusi o úloze trhu odpovídali diskutující na slova :

"Všechno vyřeší trh?? Ano, vždyť už to dobře popsal i Smith, jak si poradí trh s vysokou nezaměstnaností. Lidé se budou předbíhat v tom, jak akceptovat nižší a nižší mzdu až nakonec nebudou schopni ze své práce pokrýt ani nejzákladnější existenční potřeby".

Odpověď byla jednoduchá :

"Trh prostě funguje tak, jak funguje -- nestejné výchozí podmínky (každý jsme jiný) vedou k nestejným výsledkům. To je naprostá trivialita a není na tom vůbec nic špatného! Pokud je tržní mechanismus zdeformován, je to následkem státních zásahů. To také řekne každá mainstreamová učebnice".

Odpověď na následující slova nikdo nekomentoval :

"Přirozeným rozdílem mezi lidmi je i síla, kterou lidé mají v rukou. A také odvaha použít násilí. Když se jim dostane volné ruky, ano, výsledky budou nestejné. Člověk štítící se násilí se za chvilku stane otrokem. Otázku nestejných výsledků je nutno posoudit, jestli je taková nestejnost spravedlivá nebo žádoucí a jestli to odpovídá smyslu klasického liberalismu, jak to má na mysli".

Pro některé je však trh ztělesněním spravedlnosti.

Tolik z diskuze na diskusním fóru Liberálního institutu. Všichni víme, co je a komu slouží. Po přečtení se člověk neubrání pocitu, že tam diskutují "lidé zvláštního ražení".

Policie ČR honí a sleduje všelijaké vyholené a duté hlavy, běhající po městech v bagančatech. Ale tito pomýlenci nejsou největším nebezpečím demokracie u nás. Nebezpečnější jsou lidé s názory Anonyma Pomykacze, a nebezpečný je i Liberální institut, protože takoví lidé tam čerpají své názory a mohou je tam prezentovat.

A co ta pravda a láska v úvodu? Na ní je možno pozorovat posun v myšlení některých českých představitelů. Pro ně je od lásky a pravdy jen malý krůček k "humanitárnímu" bombardování.

                 
Obsah vydání       15. 6. 2005
15. 6. 2005 Microsoft pomáhá čínským úřadům cenzurovat internet
15. 6. 2005 Budoucnost Čechů ve třetím tisíciletí Milan  Černý
15. 6. 2005 Západ má v Africe střet zájmů
15. 6. 2005 Orwellovská vize Jan  Čulík
15. 6. 2005 Čím ochočit kamiony Jiří  Kofránek
15. 6. 2005 Ratifikace, kampaň a volby Oskar  Krejčí
15. 6. 2005 Kouření a obezita způsobují předčasné stárnutí
15. 6. 2005 Konzumace masa způsobuje rakovinu
15. 6. 2005 Michael  Marčák
15. 6. 2005 Proč skutečnosti utajovat? Dagmar  Seibertová
15. 6. 2005 Máme právo na zdravé životní prostředí? Pavel  Juránek
15. 6. 2005 Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí Josef  Vít
14. 6. 2005 Milující péče otcovského vůdce - uprostřed harému
14. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
14. 6. 2005 Tri bájky Ivan  Žucha
14. 6. 2005 Obraz Alex  Koenigsmark
14. 6. 2005 Slovensko: Minimálny štát a dôchodková "reforma" Ivan  Lesay, Miroslav  Spišák
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005