3. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2005

Otevřený dopis ministrovi:

Proč byl odvolán ředitel Českého krasu?

Adresováno: Libor Ambrozek, ministr životního prostředí, Praha; Petr Dolejský, ředitel Správy ochrany přírody Praha.

Vážený pane ministře, vážený pane řediteli,

dne 16. 2. 2005 jsme se obrátili otevřeným dopisem (viz příloha) na pana ředitele Správy ochrany přírody PhDr. Petra Dolejského se žádostí o vysvětlení důvodů, které jej vedly k odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras pana Mgr. Michaela Pondělíčka z funkce. Důvody uvedené na osobním setkání panem náměstkem Ing. Petrem Mouchou jsme označili za nejasné a nedostačující a postup odvolání bez předchozího upozornění na nedostatky a pochybení za překvapivý a znepokojující, vytvářející prostor pro spekulace. Tento dopis podepsali všichni pracovníci Správy CHKO Český kras.

Do dnešního dne, tedy více než tři měsíce, stále marně čekáme na návštěvu či jakoukoli odpověď od pana ředitele.

Pan ředitel si dosud, jako ostatně po celou dobu svého působení ve funkci, nenašel čas na návštěvu naší, Praze nejbližší, správy CHKO, a hodnotí naši práci zřejmě pouze podle vyplňování dotazníků a formulářů. Naše obavy se potvrdily a okolo aktu odvolání vedoucích správ CHKO se k našemu politování šíří velké množství spekulací a pomluv.

V této souvislosti upozorňujeme, že naše Správa CHKO je v oblasti správní agendy v blízkosti hlavního města jednou z administrativně nejzatíženějších správ CHKO. Vzhledem k rozloze maloplošných území je i jednou z nejvíce odborně zatížených správ CHKO. Přestože novela zákona č. 114/1992 Sb. v dubnu loňského roku přenesla na správy CHKO další rozsáhlé povinnosti v systému ochrany Natura 2000 i v oblasti výjimkového řízení zvláště chráněných druhů a přestože v rámci tohoto rozšíření působnosti obdržela Správa ochrany přírody 71 nových pracovních míst, nebylo naší Správě CHKO Český kras přiděleno navíc ani jedno místo (přidělený jeden úvazek v září 2004 pouze nahradil odebraný úvazek z června 2003). Zdá se navíc, že naše Správa CHKO je i mzdově podceněna. Vzniká v nás tak pocit snahy účelově vytvořit takové podmínky, aby naše Správa CHKO nebyla schopna personálně zajistit plnění svěřených povinností. Na naše pracovní přetížení trvale marně upozorňoval vedení Správy ochrany přírody jak vedoucí správy pan Pondělíček, tak i řada z nás.

Přes tyto skutečnosti jsme přesvědčeni, že jsme s vysokým osobním nasazením zvládali všechny úkoly a povinnosti v zákonem stanovených lhůtách a na vysoké profesionální úrovni. Odvolání vedoucího, pana Pondělíčka, pro špatné hodnocení práce se nás proto dotklo osobně všech, neboť výsledek práce Správy je výsledkem práce každého z nás, nikoli pouze pana Pondělíčka. Jistě tedy chápete náš zájem dozvědět se skutečné důvody tohoto odvolání.

Současný stav nejistoty a rozčarování z dalšího vývoje, nezájem odpovědět nám na náš otevřený dopis, šířící se fámy a pomluvy, protahující se nevěrohodné výběrové řízení, to vše je pro náš pracovní kolektiv silně demotivující. Polovina pracovníků uvažuje o podání výpovědi, v práci převažuje stres, ztrácí se perspektiva a chuť ke koncepční práci. Nad formou personální politiky pana ředitele Dolejského proto vyjadřujeme silné znepokojení, neboť v důsledku vede k rozkladu pracovních kolektivů i organizace jako celku. Doufáme, že našemu pracovnímu kolektivu konečně někdo přijde vysvětlit důvody, které k tomuto vedly.

I tento dopis považujte prosím za otevřený.

V Karlštejně dne 26. 5. 2005

kolektiv zaměstnanců Správy CHKO Český kras


vážený pan
PhDr. Petr Dolejský,
ředitel Správy ochrany přírody,
Nuselská 39
140 00 Praha 4

Vážený pane řediteli,

reagujeme na odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras, pana Mgr. Michaela Pondělíčka, tak jak jej dnes, 16.2.2005, přednesl ve Vašem zastoupení našemu kolektivu pracovníků Správy CHKO Český kras pan náměstek Ing. Petr Moucha. Je nám líto, že jste v tak závažné záležitosti nenašel čas přednést nám důvody osobně.

Důvody k odvolání Mgr. M. Pondělíčka, jak nám byly prezentovány, považujeme za velice nejasné a nedostačující. Jsme si vědomi, že je ve Vaší pravomoci odvolat vedoucího pracovníka i bez uvedení důvodů, ale jsme přesvědčeni, že dosavadní práce pana Mgr. Michaela Pondělíčka na Správě CHKO Český kras byla velmi přínosná a směřovala k naplnění cílů ochrany přírody v CHKO Český kras i širšího regionu. Rádi bychom tímto zdůraznili, že kolektiv pracovníků Správy CHKO Český kras stojí plně za prací pana Pondělíčka a s jeho odvoláním bez uvedení závažných důvodů nesouhlasí. Bývá zvykem, že pokud není nadřízený spokojen prací svých podřízených, tak před uplatněním natolik závažných kroků jako je odvolání z funkce předem na nedostatky upozorní a vyzve k jejich nápravě. Žádných takových kroků z Vaší strany si však nejsme vědomi a Váš postup považujeme proto za překvapivý a znepokojující, neboť vytváří prostor pro spekulace.

Žádáme Vás proto, abyste nám ozřejmil, co se máte na mysli pod pojmem zřejmě nevyhovujícího "dlouhodobého hodnocení výsledků práce Správy CHKO Český kras", jak bylo bez upřesnění uvedeno náměstkem Ing. P. Mouchou a ve sdělení vedoucí Vaší kanceláře.

Tento dopis prosím považujte za otevřený.

S pozdravem

kolektiv zaměstnanců Správy CHKO Český kras

16.2.2005

Na vědomí:

RNDr. Libor Ambrozek

ministr životního prostředí

                 
Obsah vydání       3. 6. 2005
3. 6. 2005 Británie: Úřady zasahují proti pirátům s farmaceutiky
3. 6. 2005 United Islands of Control & Profit podruhé? Petr  Šafařík
3. 6. 2005 Děti žijící v blízkosti vedení vysokého napětí trpí leukémií
5. 6. 2005 Vzkazuje vám Jeremy Paxman Jan  Čulík
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
3. 6. 2005 Barroso: Evropská ústava není mrtvá
2. 6. 2005 John Bruton: Evropská ústava není mrtvá
3. 6. 2005 Demokracie je vláda nevědoucích Martin  Škabraha
3. 6. 2005 Vždyť přece létat časem je krásné Tomáš  Koloc
3. 6. 2005 Jak to chodí na Ruzyni
3. 6. 2005 Proč byl odvolán ředitel Českého krasu?
3. 6. 2005 V Litoměřicích se konal 11. Salon kritického myšlení Jan  Čulík
3. 6. 2005 Azyl a království Alex  Koenigsmark
3. 6. 2005 Je útlak plodný? Kvete umění při útlaku jinak? Jan  Čulík
3. 6. 2005 O čem právě hlasuji/eme... Vladimír  Rott
3. 6. 2005 Okupace politické strany a její důsledek Stanislav A. Hošek
3. 6. 2005 Je načase zrušit euro
3. 6. 2005 Jak ochočit kamiony Jiří  Kofránek
3. 6. 2005 Nechte Gatesovi jeho miliardy
2. 6. 2005 Používáte MS Office? Pak jste dinosauři! Jan  Sýkora
2. 6. 2005 Po privatizaci britských železnic: Vlaky jezdí pomaleji
2. 6. 2005 Malý - ať člověk nebo stát - je vždycky bit Josef  Vít
2. 6. 2005 Elita bohužel selhává a kritika Národní galerie má slabiny v argumentaci Jan  Paul
2. 6. 2005 Památník anebo byty? Přemysl  Janýr
1. 6. 2005 Jak se Japonsko brání globalizaci
1. 6. 2005 Elity informačního věku a útlak v Americe?
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005