4. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Václav Klaus
4. 4. 2005

ANALÝZA

Organizuje trucující prezident zákulisní puč?

Gross spojí důvěru své vlády se zákonem o majetkových přiznáních

Mediálně vděčná, ale o to méně reálná gesta prezidenta Václava Klause vůči vládě premiéra Grosse a její doborovolně nedobrovolné rekonstrukci jsou dětinská, protože nemajíi oporu v ústavních pravomocích hlavy státu.

Premiér může kdykoli odvolat kteréhokoli ministra, každý ministr může kdykoli rezignovat. V těchto případech to ale nevede k demisi celé vlády. Klaus zapomíná, že není součástí vlády, není premiérem a za jeho politické kroky, vyžadující spolupodpis premiéra, naopak vláda odpovídá.

Zapomíná, že pravomoce prezidenta ve věci demise ministrů JSOU DÁNY EXAKTNĚ a trucování mu nepomůže. Vyžadování podpisů pro většinovou vládu nemá oporu v ústavě a nebylo by od věci prezidentovi připomínat každý den po ránu, jakými hlasy se prezidentem stal a co přitom sliboval. Že nebude aktivistický...

Vláda vládne ve sboru. Původně osmnáctičlennou vládu Stanislava Grosse již sice opustili čtyři ministři, další tak hodlají učinit či tento krok zvažují, chod kabinetu to ale neohrozí, pokud se Gross neústavnímu tlaku prezidenta nepodvolí a vysloví se jasně, že za svou představu o podobě vlády je ochoten jít s Klausem do sporu. Ústava neurčuje, kolik členů musí kabinet mít a při kolika je ještě usnášeníschopný. Určuje pouze, že vládu tvoří premiér, místopředsedové a ministři. Kolik jich musí být, aby mohli "vládnout"? Pět. Jeden předseda, dva místopředsedové vlády a dva ministři prostí. Článek 67 ústavy v odstavci 2 praví, že vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Nic víc. Množné číslo říká, že dva je nejmenší počet. Jedině to umožňuje, aby vláda podle článku 76 rozhodovala ve sboru. Spojka "a" vylučuje vládní sbor tříčlenný. Dokonce ani premiér nemusí být přítomen jednání takto minimalizované vlády. Podle jiného článku ústavy předsedu vlády v takovém případě zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Nic neurčuje, že vláda musela být usnášeníschopná k přijetí usnesení. Nic neurčuje, že vláda musí usnesení přijímat. Předseda vlády organizuje činnost vlády (i kdyby tou činností byla nečinnost), řídí její schůze, vystupuje jejím jménem. Jestliže prezidentovi doručí premiér demisi ministra, ten ho ODVOLÁ. Prezident nemá jinou možnost, i když nemá určený termín.

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, praví článek 2, odstavec 3 ústavy. Článek 5 pak říká, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. To splňují všechny parlamentní strany. Včetně té "rudé", kterou rodiče straší malé děti jak čertem.

Pokud vláda bude vládnout v nadpoloviční většině svých ministrů, bude vládnout stejně jako doposud, včetně příjmu usnesení. Pokud poklesne počet členů vlády na podpoloviční úroveň a nebude nižší než 5, bude moci blokovat ingerenci prezidenta do exekutivních procesů a jeho ovlivňování politického vývoje, aniž se takový stav bude dát nazvat ústavní krizí. Stačí k tomu pouze samotná existence takto minimalizované vlády. Do doby, než se Václav Klaus umravní a přijme demise ministrů, kteří chtějí z Grossovy vlády odejít. Či do doby, určující konec mandátu vlády a termín řádných voleb. Ministerstva budou řídit pověření náměstci, Úřad vlády bude pracovat dál, prezident bude sedět na Hradě a kousat si nehty zlostí. Vláda v redukované podobě bude možnáí vládnout jednodušeji a bude lépe plnit programové prohlášení partaje svých členů. Předseda lidovců Kalousek a předseda US-DEU Němec si užijí dosyta opoziční role, o které si rozhodli oni sami. Daná konstrukce předpokládá, že existuje elementární loajalita ministrů z nejsilnější vládní strany vůči premiérovi, definovaná slovy "odstoupil jsem a nepřekážím". Krach by nastal, kdyby ministři za ČSSD neuposlechli mandátu sjezdu své strany, neřídili se stranickými usneseními a ač podali demisi, dále by chodili na zasedání vlády a hlasovali by spolu s lidoveckými a unionistickými kolegy. To by byl jediný mechanismus, jak ukončit činnost vlády prakticky okamžitě. Do té doby se dá vládnout i ze Sněmovny - prostřednictvím ministerských vyhlášek a osvojení legislativních předloh "vlády" jednotlivými poslanci a jejich schválením v Parlamentu.

Demise celé vlády je nepřijatelná, prohlásil v neděli v České televizi Michal Kraus, předseda poslaneckého klubu sociální demokracie ve Sněmovně. Sociální demokracie nemá důvod tlačit na rezignaci svého předsedy a premiéra. Jeden z nejdéle sloužících poslanců v Parlamentu je tedy o loajalitě svých spolustraníků přesvědčen. Kraus dále uvedl, že za ministry, kteří se rozhodli podat demisi, nastoupí ministři noví. Podle něj to není důvod pro to, aby vláda znovu žádala parlament o vyslovení důvěry. Kraus řekl, že ČSSD preferuje menšinovou vládu, a to i tehdy, kdyby ji po lidovcích opustili i unionisté. V reakci na program ODS řekl, že současná vláda je jediná pojistka proti "nastupující modré diktatuře".

Gross chce spojit osud své vlády se zákonem, který komunisté budou muset podpořit, pokud nebudou chtít ztratit tvář - se zákonem o majetkových přiznáních. Je programem sociální demokracie, takže nebude chucpe, podpoří li jej jak ČSSD, tak KSČM. To není porušení Bohumínského usnesení... Na členech obou klubů bude, jestli nahradí ideologie pragmatickou kooperací nebo budou trvat na dělících siločarách politiky.

Z toho všeho plyne, že nic a nikdo mimo vlastních straníků nemusí přinutit předsedu vlády, aby sklopil uši a poklekl před prezidentem v němé prosbě. I kdyby tím prezidentem byl muž "velikosti a mezinárodního věhlasu" Václava Klause. Gross svůj mandát vést vládu do řádných voleb obhájil na sjezdu své strany. Vláda tedy vládne dál a prezident sedí. Na Hradě. Taková je ústavní i politická realita. Prezidentovi se jeho puč nemusí povést. I když se to mnoha lidem, blízkých opozici, nebude líbit. Sociální demokracii mohou porazit pouze sociální demokraté. Udělají to? V tomhle státě je přeci možné všechno...

                 
Obsah vydání       4. 4. 2005
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
4. 4. 2005 Nejde o to, která vláda odejde, ale o to, jaká vláda přijde Jaromír  Máša
4. 4. 2005 O hysterické reakci některých pražských studentů Jan  Čulík
4. 4. 2005 ČSSD: Škromach z vlády neodchází, politické grémium si rozdělilo kompetence Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 The democratic deficit in Czech politics Jan  Čulík
4. 4. 2005 Komunisté, deštné pralesy a iPody Josef  Švéda
4. 4. 2005 Nezaujímajú ma celebrity
4. 4. 2005 Začala válka o duši katolické církve
4. 4. 2005 Pravdivé lži: Terminátor americké pravice o populaci a imigraci Dominik  Lukeš
4. 4. 2005 Gross -- kamkoliv se pohne, bude to špatně Irena  Ryšánková
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka
4. 4. 2005 Je tohle únor 48`? Bohumil  Kartous
4. 4. 2005 Plot Hynek  Hanke
4. 4. 2005 Michael  Marčák
4. 4. 2005 Organizuje trucující prezident zákulisní puč? Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 Púšťanie žilou v BBC Adrian Peter Pressburg
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
4. 4. 2005 Američané umučili iráckého generála k smrti Bushka  Bryndová
4. 4. 2005 Michael  Marčák
4. 4. 2005 Utváranie európskej politiky Radovan  Geist
4. 4. 2005 Európa verzus Amerika
4. 4. 2005 Schválí Francie evropskou ústavu? Simone  Radačičová
4. 4. 2005 Český Aufschwung na pozadí německých omylů v evropském kontextu Miloslav  Zima
2. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. zemřel
2. 4. 2005 Stalo se něco nečekaného? Miloš  Dokulil
2. 4. 2005 Smrt východu a vítězství good old boy Jiří  Dolejš
1. 4. 2005 Kutilové ze Svaté Hory u Příbrami Jan  Paul
1. 4. 2005 Ti, kteří přežili Dominik  Lukeš
22. 11. 2003 Adresy redakce