10. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2005

Je dosažitelná jediná pravda?

Tenhle komplexní a nepřehledný svět nikdo není schopen nazírat přímo v celé jeho složitosti.

Dovolím si polemizovat s názorem Václava Drozdy na smysl a účel publicistiky (nejen) v BL píše Jindřich Kalous.

"Já nepotřebuji znát všechny úhly pravdy,já chci, aby mně někdo shrnul úhly pohledů v jeden pravdivý. Proč si "zaplevelovat" mozek všemi pohledy? Já si chci dát kafíčko, zapnout internet a číst jeden pravdivý komentář," napsal Václav Drozda.

Domnívám se, že tento názor si zaslouží pokus o vyvrácení nejméně ze dvou důvodů.

Za prvé

Postrádám definici "pravdivosti". Nedá mi to, abych - trochu zlomyslně - nepřipomněl tu marxistickou. (Pravda je objektivní realita apod. - zdá se, že V. Drozda leccos pamatuje a jestli povinná školení za minulého režimu úplně neprospal, zajisté si vzpomene... ale neměl bych být tak jedovatý.)

Domnívám se však, že tato formulace spíše vyjadřuje častý případ, kdy čtenáři čehokoli (nejen novinových komentářů) za "pravdivé" považují a prohlašují to, co nejlépe odpovídá jejich zkušenosti, názoru, vnímání světa, konkrétnímu zájmu.

Je to samozřejmě přirozené a každý má na tento postoj nezadatelné právo - až na to, že pojem "pravda, pravdivý" v dané souvislosti není zcela na místě. Ledaže bychom připustili postmoderní přístup, který přiznává nárok na pravdivost komukoli/čemukoli, kdo/co se tváří dostatečně autenticky a v důsledku má tedy kdokoli nárok na "svou" pravdu. Takovýto přístup však často neobstojí před "kyselým testem", při němž jako činidlo použijeme kritický rozum.

Navrhuji proto V. Drozdovi, aby zkusil verifikovat platnost svých výroků tím, že pojem "pravda" nahradí jinými - např. "zkušenost", "postoj" nebo "světový názor". Třeba pak sám připustí, že se na jejich pravdivosti (teď jsem toho pojmu použil záměrně, a to v přísně logickém smyslu) moc nezmění.

Za druhé

Volání po tom, abychom byli oproštěni od nutnosti "zaplevelovat si mozek všemi pohledy", mi připadá krajně nebezpečné. Toto volání harmonicky souzní se snažením mohutné a výkonné mašinérie, která byla nasazena s jediným cílem: Co nejúčinněji nám všem vymýt mozky. Máme to štěstí nebo tu smůlu, záleží právě na úhlu pohledu, že prožíváme jedno z přelomových historických období. Není to v dějinách zdaleka první (a bohužel asi ani poslední) období restaurace předchozích poměrů.

Po pádu reálného socialismu dramaticky vzrostla reálná moc a padly všechny zábrany ultrakonzervativních sil, které v souladu zájmů se strukturami globalizovaných obchodních společností tlačí vývoj zpět, nejspíš až někam do britských poměrů začátků viktoriánské éry.

Podobné tendence nejsou v dějinách vzácné. Co je však bezprecedentní, je globální charakter současné restaurace a zejména mohutnost a účinnost té globální "prádelny mozků", kam si dovolím zařadit mainstreamová média (v našich poměrech hlavně soukromé televize a některé velké deníky vlastněné cizím kapitálem), různé think-tanky (u nás třeba typu Občanského nebo Liberálního institutu), oblbující agresivní a všudypřítomnou reklamu, ale také bohužel do určité míry a s určitými výhradami i školství a justici, avšak posledně řečené by bylo na delší diskusi a nechci odbíhat.

Připouštím, že i mé názory jsou pochopitelně ovlivněny médii, i když možná jinými, než ovlivňují V. Drozdu, ale já na rozdíl od něho nevolám po objektivitě komentářů. Tenhle komplexní a nepřehledný svět nikdo není schopen nazírat přímo v celé jeho složitosti.

Média mají a vždy budou mít nezastupitelný význam pro jeho chápání a vytváření názorů na něj. Přiznejme proto komentátorům všeho druhu právo svobodně, zcela subjektivně, zaujatě, nevyváženě a politicky nekorektně vyslovovat své názory, postoje a pohledy.

Poměřujme jejich komentáře jediným kritériem, a to kritickým rozumem. Nechme je, ať nás čtenáře občas naštvou až do bílého žáru, a reagujme na jejich občasné úlety jediným možným způsobem - veřejnou polemikou.

Chtějme od našich politiků nemožné - ať přestanou chápat média jako své hlásné trouby a ať jim dají jediné omezení, totiž nebýt součástí té globální prádelny mozků, resp. aby informace byly hlavním smyslem existence médií, a nejen nesvéprávným přívěskem reklamy, kterou si někdo zaplatil.

Václavu Drozdovi nakonec děkuji, že mě k této úvaze přinutil. Kdyby mě jeho názor nerozčilil, nejspíš by nikdy nevznikla. Přeji mu, aby prohlédl své omyly, a nám všem, aby média a hlavně komentáře v nich nikdy nezůstaly jen prostředníky shůry zjevených, nezpochybnitelných a jednobarevných pravd.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2005
10. 1. 2005 Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje Rudolf  Převrátil
10. 1. 2005 Jak pomáhá obětem asijské katastrofy Oskar a Český telecom Bohumil  Kartous
10. 1. 2005 Zbabělci na levici
10. 1. 2005 Klausův projev Václav  Žák
10. 1. 2005 Vyřeší vážné problémy českého vysokého školství skutečně zavedení školného? Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
10. 1. 2005 Compassion begins at the border Jan  Čulík
8. 1. 2005 Jak přispěly podniky v ČR obětem jihoasijské katastrofy? Bohumil  Kartous
8. 1. 2005 Podle výdajů lze soudit priority Petr  Kužvart, Ivan  David
7. 1. 2005 Oběti tsunami platí cenu války v Iráku George  Monbiot
9. 1. 2005 Michael  Marčák
10. 1. 2005 Stát studenty nepodporuje. Naopak
10. 1. 2005 Na českých vysokých školách je nutno zavést školné
10. 1. 2005 Chceme různorodost názorů a polemiku autorů
10. 1. 2005 Michael  Marčák
10. 1. 2005 Je dosažitelná jediná pravda?
10. 1. 2005 Filozofie očima přírodního vědce Boris  Cvek
10. 1. 2005 Francie: Další unesená novinářka v Iráku
10. 1. 2005 Sporné počty ve "Zpravodajství iráckého odboje"
10. 1. 2005 Kapři si sami svůj rybník nikdy nevypustí Petr  Sláma
9. 1. 2005 Schengenské země zavádějí kontrolu otisků prstů
9. 1. 2005 Sledovanost veřejnoprávní BBC nezadržitelně klesá
10. 1. 2005 Občan o ní může rozhodnout, i když jí nerozumí Pavel  Urban
10. 1. 2005 Dejte peníze na referendum raději Asii
10. 1. 2005 Neobyčejný silvestr Hynek  Hanke
8. 1. 2005 Co asi přijde zítra ?
7. 1. 2005 Referendum o Evropské ústavě: chybí étos i důvěra Josef  Brož
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci
8. 1. 2005 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce