15. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2004

Právo pomíjí i jiné autory

Asi bych se neozval, kdybych si nepřečetl článek "Jak česká média nekorigují nesmysly politiků". Bohužel jsem učinil obdobnou zkušenost právě s deníkem Právo.

Abych začal skutečně od začátku: Kandiduji v doplňovacích volbách do Senátu na Praze 4 za konzervativně pravicové NSJ. Mým protikandidátům E. Kohákovi a T. Ježkovi v poslední době Právo otisklo v rubrice Komentáře několik článků. Dá se říct, že stejný deník dělá doslova kampaň právě E. Kohákovi (ČSSD). Stačí se podívat.

7.9.04 vyšel v Právu ve stejné rubrice článek poslance za ČSSD Zdeňka Jičínského ("Registrované partnerství? Ano!"), který dá se říct lobboval za schválení zákona o registrovaném partnerství. Proto jsem okamžitě reagoval a hned druhý den dopoledne (středa 8.9.04) jsem Právu zaslal polemizující článek (viz příloha). Podle mě se jedná o článek, který se věcně vypořádal s argumentací Z. Jičínského. Na jeho závěr jsem umístil určitou hypotézu, kterou jsem se pokusil analyzovat příčiny úspěchu ODS v eurovolbách, což jsem dal do souvislosti s hlavním tématem.

Tentýž článek s přidaným úvodem jsem zaslal MF Dnes a iDNES.

Protože jsem do tohoto pondělí neobdržel žádnou odpověď, ani článek nikde nevyšel, zdvořile jsem se všech uvedených redakcí dotázal, zda článek došel v pořádku a zda jej uveřejní (na důvody jsem se samozřejmě neptal, to je věc vydavatele).

MF Dnes odpověděla, že článek dostali v pořádku, ale neotisknou jej. iDNES odpověděla, že článek vyšel v rubrice Názory. Obě redakce odpověděly během několika hodin. Redakce Práva do této chvíle nereagovala.

Mimochodem, na iDNES je po 24 hodinách od zveřejnění článku poměrně zajímavá a početná diskuze (116 příspěvků).

Vám jsem článek původně neposílal proto, že vím, že si nepřejete, aby Britské listy byly zapojeny do politických kampaní, což je tento případ. Nakonec i otázka registrovaného partnerství je otázkou politickou. Mé názory znáte, na toto téma jste mi publikovali několik článků. Argumentaci v nich použitou jsem shrnul právě do předmětného článku.

Ještě dovedu pochopit, že redakce Práva s mými politickými názory nesouhlasí. Možná jim "leží v žaludku" mé členství v "nacionalistickém NSJ". Nechápu ale, proč deník, který se prezentuje jako nezávislý, se ve skutečnosti chová jako hlásná trouba ČSSD.

Takže to vypadá, že nejen že se dává přednost názorům politiků před názory občanů (článek Michala Škopa), ale i parlamentních politiků před těmi neparlamentními. Což nakonec asi není žádné překvapení.

Na okraj poznamenávám, že osobně zpravodajství Práva považuji za nejlepší (nejobjektivnější) ze všech tištěných česky psaných deníků s celostátní působností.

Registrované partnerství? NE!

(Reakce na článek Zdeňka Jičínského "Registrované partnerství? Ano!", který vyšel dne 7.9.2004 v deníku Právo v rubrice Komentáře)

Poslanec Zdeněk Jičínský doufá, že návrh zákona o registrovaném partnerství, jehož je spoluautorem, bude Sněmovnou nakonec přijat. Uvádí, že během posledních osmi let se v české společnosti zvýšila tolerance k netradičním formám soužití, ubylo předsudků či vnímání homosexuální orientace jako nějaké nemoci či vady. Údajně vzrostlo i pochopení pro to, aby se ústavní zásada rovnosti lidí promítla i do těchto vztahů. Dále tvrdí, že se nelze zastavovat u tradičního vymezení pojmů, jejichž obsah se v průběhu sociálně kulturního vývoje rozvolnil a ztratil někdejší jednoznačnost. O registrovaném partnerství říká, že není manželstvím, které v našem právním řádu má povahu instituce spojené s vytvářením rodiny, s reprodukcí dětí, ale má s ním nutně řadu shodných rysů. Závěrem vyjadřuje přesvědčení, že ve Sněmovně zvítězí otevřenost a svobodymilovnost nad úzkoprsým konzervatismem a předsudky.

Problémem homosexuálů je především fakt, že si uvědomují, že většinovou společností nejsou považováni za normální. Mylně se domnívají, že pokud budou tzv. zrovnoprávněni zákonem, automaticky se stanou "normálními".

"Zrovnoprávnění" homosexuálů je ve skutečnosti ničím neodůvodněné přiřčení nadstandardních práv této skupině.

Neodůvodněné proto, že přínos registrovaného partnerství není pro společnost žádný, spíše naopak, neboť by tím došlo k degradaci normální rodiny. Naproti tomu, jak ostatně správně uvedl Z. Jičínský, rodina je zde od toho, aby přiváděla na svět děti a (dodávám) vychovávala je a připravovala na budoucí život v souladu se zažitými společenskými normami. Žádná jiná instituce, a homosexuální svazek tím méně, nemůže (a dle předkládaného návrhu zákona by zatím ani nesměl) tuto roli plnohodnotně nahradit. A co měl tedy poslanec Jičínský na mysli jako rysy shodné mezi registrovaným partnerstvím a rodinou, které bohužel nespecifikoval? Snad číslo dva? To by asi bylo trochu málo. Nebo, mírně řečeno, odchylně vedený sexuální život? To by zase naopak bylo poněkud přespříliš.

Jestliže víme, že homosexualita -- resp. sklony k ní -- jsou přinejmenším zčásti vrozené, je jí třeba tolerovat. Tolerovat však dle mého názoru nelze veřejné obtěžování homosexualitou či její vnucování (tak jak se zakrátko chystá v Praze), její podsouvání případně dokonce ohrožování druhých (prostřednictvím AIDS). Tolerovat ovšem nelze ani označování úchylky od normy za normu samotnou. To je právě ta relativizace, kterou tak pěkně pan Jičínský charakterizuje "rozvolněním pojmů a ztrátou jejich někdejší jednoznačnosti", zatímco lpění na osvědčených, tisíciletími prověřených hodnotách se mu jeví jako "úzkoprsý konzervatismus".

Pouhá existence čehokoliv však ještě neznamená normálnost téhož. To by potom muselo být normální úplně všechno. A lze si představit mnoho takových nepěkných "normalit". Z tohoto pohledu se jeví odkaz na ústavní rovnost lidí před zákonem v předloženém pojetí jako naprosto zcestný. Ona totiž rovnost ve skutečnosti spočívá v tom, že pro každého platí stejná pravidla, ne ve vytváření pravidel svědčících pouze určitým a nadto ještě abnormálním skupinám tak, jak v podstatě tvrdí pan Jičínský. Nebo snad homosexuálům někdo (něco) brání, aby uzavřeli sňatek s osobou opačného pohlaví? Zřejmě ano. Jejich vlastní odchylka. Potom úloha nemá řešení.

Nyní je tedy na poslancích, jak o osudu tohoto kontroverzního návrhu zákona rozhodnou. Zejména jsem zvědav na postoje poslanců za ODS, která sama sebe označuje za stranu pravicovou. Ve volbách do Evropského parlamentu tato strana podle všeho zřejmě vsadila na homosexuální kartu. To lze dovodit z toho, že na podporu registrovaného partnerství se vyjádřil několik dní před volbami lídr kandidátky Jan Zahradil. Obdobně postoje MUDr. Zvěřiny k této problematice byly dostatečně známy. Následně ve volbách Jan Zahradil s MUDr. Zvěřinou obdrželi rekordní počty preferenčních hlasů, přičemž právě MUDr. Zvěřina se díky tomu vyhoupl z nevolitelného místa přímo do jednoho z křesel v EP, neboť se umístil na druhém místě právě za J. Zahradilem. Při nízké účasti voličů se tak logicky nabízí hypotéza, že homosexuálové se dostavili k volebním urnám v hojném počtu a rozhodli.

Závěrem se ještě jednou vraťme k otázce přijetí návrhu zákona o registrovaném partnerství Sněmovnou. Osobně zaujímám jednoznačné stanovisko: V žádném případě NE! Argumenty jsem myslím uvedl dostatečné.

(Autor kandiduje za konzervativně pravicové Národní sjednocení do Senátu na Praze 4)

Pozn. JČ: Autor Petr Švec se mě zeptal na názor. V České republice ani v mnoha jiných zemích světa neexistuje žádný zákon, který by nařizoval tisku, aby byl nestranný a zveřejňoval zároveň vždy dva opačné názory (i když v západních veřejnoprávních médiích toto je zákonem požadovaná praxe). Této praxe se víceméně v západních zemích přidržuje i tisk, který se považuje za seriózní. Pokud nějaký deník začne prosazovat pouze jednu (stranicko)politickou linii, veřejnost ho začne považovat za propagandu a to se projeví na poklesu čtenářského zájmu, neboť nikdo nechce být manipulován. Právě z tohoto důvodu zanikly v západní Evropě čistě stranické deníky už před mnoha desetiletími.

Jiným problémem jsou však hranice společenské přijatelnosti. Těžko bude seriózní sdělovací prostředek publikovat např. výzvy k vyvraždění určitého etnika, či k jeho vyhoštění do zahraničí (útoky na společenské skupiny jsou často v západních zemích zákonem zakázané). Obdobně to bývá s právy menšin, které jsou v zavedených demokraciích zaručena a nemohou jim být odpírána. Článek argumentující např, že by se ženám mělo odebrat právo volit, či homosexuálům právo na registrované partnerství, mohou editoři odmítnout na základě argumentace, že je to útok na základní evropské civilizační normy. Takové rozhodnutí samozřejmě může být z některých úhlů pohledu sporné.,

                 
Obsah vydání       15. 9. 2004
15. 9. 2004 V Bagdádu bylo usmrceno 47 osob
15. 9. 2004 Bude zničeno bývalé Kino U hradeb? Petr  Kužvart
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
15. 9. 2004 Nepřiměřená reakce Jan  Čulík
15. 9. 2004 Přísná bezpečnostní opatření na kanadských letištích postihnou tisíc zaměstnanců Miloš  Kaláb
15. 9. 2004 V centru Prahy už se nebude bydlet?
15. 9. 2004 Právo pomíjí i jiné autory Petr  Švec, Jan  Čulík
15. 9. 2004 Putin nelhal - Američané oficiálně přijali čečenské separatisty Miloš  Kaláb
15. 9. 2004 Majitelé zamořených pozemků u Spolany žalují firmu a FNM
15. 9. 2004 Strana zelených dospívá k vnitřnímu sjednocení
15. 9. 2004 Zajímavý nápad nového ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
15. 9. 2004 Z internetové prezentace univerzitních učitelů nelze vyčíst nic
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
15. 9. 2004 Tragedie v Beslanu - a co dál? Josef  Vít
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů