7. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2004

Dolly Buster jako boží poselství českému národu

Budu volit Dolly Buster, protože nic neskrývá, prohlásila manželka expremiéra Miloše Zemana, a nemyslím, že šlo jen o bonmot z nějaké rodinné zemanovské líhně. Ačkoliv jsem nikdy žádnou "uměleckou" produkci Dolly Buster neviděl, souhlasím s názorem, že Dolly Buster by za určitých okolností mohla představovat pro české politiky ve volbách opravdové nebezpečí ve smyslu konkurence ale také tím, že jim nastaví zrcadlo své (byť trochu okoukané) osoby.

Není členkou žádných mafií, lobby a klientelistických sítí, nestoupá k moci po zádech druhých, nelikviduje intrikami ve svém okolí nepohodlné stranické kolegy, nelže, neříká nám škrobené pravdy a nemlčí k důležitým věcem, nepomáhá tunelovat národní finance, nezakládá parazitické nadace a potěmkinovské projekty a nezískává na ně granty za úplatky. Je uvolněná, přirozená a nazývá věci pravým jménem aniž by musela někoho sprostě tupit, kriminalizovat a urážet, jak jsme toho svědky u většiny našich politiků, médií a mafií v pozadí našeho politického a hospodářského života.

Dolly Buster je hozenou rukavicí typickým českým nectnostem -- podezíravosti, xenofóbii, sklonem k předsudům a nálepkování, Dolly Buster je vynikající medicínou pro náš politický život i průměrného voliče, volícího tvrdohlavě nastrčené loutky. Jak velmi se mnozí naši politikové spoléhají na to, že stačí dát někomu dehonestující nálepku a je pro úspěch ve volbách odepsaný.

S jakou bohorovnou blahosklonností přijímají kandidaturu Dolly Buster. To je přesně to, co potřebují, někdo, vedle koho si myslí, že budou vypadat jako polobozi, někdo, na koho budou mít vždycky co vytáhnout, někdo, kdo má svou přítomností dokázat, že žijeme v demokracii, že kandidovat mohou i lidé z polosvěta! Vžyť kolikrát se těmto politikářům podařilo různými "přehmaty" a kuloárovými řečičkami odepsat kohokoliv i v lepší pozici; jsou schopni i zapřisáhlého abstinenta prezentovat jako alkoholika, slušného člověka jako zločince a talentovaného jedince jako neschopného popletu, když se jim to hodí, přesně v linii svých bolševických předchůdců.

A jsou si jisti i zabedněností a konzervativností průměrného českého voliče, který pro jakékoliv novoty nemá pochopení a jehož mozek je masírován nanejvýš bulvárním tiskem. Z Dolly nemají naši politikové nejmenší obavy, ani nikoho, kdo by se jí "zastal", vždyť jsou to nešťastníci předem diskreditovatelní! Doufejme, že se pletou. Dolly Buster má proti našim politikům pár výhod. Dolly Buster asi opravdu nemá co skrývat, doslova i obrazně. Nemá proč dělat z druhých pitomce a nikdy to nedělala. Od Dolly Buster nemůžeme čekat přetvářku, faleš, pomluvy, intriky ani kudlu do zad, resp. zatím nám nedává vážnější důvody si o ni něco takového myslet. Dolly Buster má také dost energie, rozumu, peněz a fantazie, aby prosadila své názory a zájmy. Nezávisle uvažující voliči ji navíc mohou volit jako symbol svého odporu vůči všemu tomu špinavému politikaření, kterého jsme ve všech významnějších stranách svědky, jako (byť poněkud nadsazený) symbol všeho zdravého, přirozeného a přímého. Může být volena jako symbol národního pochopení, že sex splečnost neničí, ale je atributem a zárukou její prosperity, a to zejména, dá-li vzniknout krásným, zdravým a chytrým dětem a je-li mostem, který dokáže přepravit nekonečné vagony lásky, citu a porozumění. Český průměrný občan ubitý blbou náladou, manipulovanými a manipulujícími politiky, špatnými sociálními podmínkami a mizernou ekologií už ani neví, co to sex je. Naši mladí lidé žijí nejen bez kultury ale i bez sexu a bez lásky, jako jalová karikatura vlastních rodičů a falešné morálky dnešní společnosti a církve. Český národ proto vymírá a české dívky mají první dítě zpravidla až v době, kdy již začínají stárnout a (možná i nedostatkem lásky přijímané a odevzdávané) hloupnout. Malý počet dětí vážně narušuje biologický a psychický systém dnešních žen, organizmus je bičován nekonečnými menstruacemi, podvědomí trpí nedovršováním reprodukčního cyklu a vnímá určitou ubohost a vyprahlost života ženy bez dětí, resp. s malým počtem dětí, ženy žijící mimo kmenové a bohatší rodinné vazzby.. Ženy si dosud neuvědomily, že Bůh i příroda dávají ženě méně možností regulovat početí, než si samy osobují. Kolik lásky již v době svého prvního dítěte mohly dát svým manželům, milencům a dětem. O kolik mohly být jejich děti zdravější, jsouce narozeny z mládí a lásky, a ne z vypočítavosti a z ústupků rozumu. Navíc hypertrofií manželského styku je popírán základní předpoklad zdravé reprodukce, že se totiž budou přednostně rozmnožovat ti nejzdravější a nejvýkonnější. Muž, který chová něžný vztah k více ženám se u nás stává cílem pomluv a u politiků i mediálních útoků, místo aby byl oslavován jako vzor mužnosti po nehasnoucích božských vzorech od řeckého boha Dia po českého Karla Gotta, kterému díky vlivným ochráncům jeho sexuální aktivity vcelku (a na naše poměry výjimečně) procházely. Nejsme už zvířata, říkají dnes hloupí lidé, a mimomanželský sex zavrhujeme! Tito lidé neprávem a nekřesťansky odsuzují 75% mužů a 85% všech zdravých mužů, kteří věrní být nemohou a nejsou. Tito lidé nevědí, že bez mimomanželského sexu by se oni sami s drtivou jistotou nikdy nenarodili, protože zcela nepochybně již v několika málo generacích před nimi se mimomanželský sex vyskytl. Tito lidé nevědí, že bez mimomanželského sexu by se nepochybně narodili v horší zdravotní kondici, protože stát a národ, kde by skutečně všechny děti byly manželské, a kde by tedy došlo k rovnému množení i všech méně kvalitních jedinců, by byl státem a národem odsouzeným k degeneraci. Co je větší nemorálností: užít si příležitostně nemanželského sexu nebo se dívat, jak místo krásných dětí v národě živoří a nekonečně trpí zástupy zdegenerovaných chudáčků? Jak říkával kníže českého humoru a bytostný humanista Vladimir Menšík: "V Ivanovicích často vypínali elektřinu a mnozí manželé pak netrefili domů: Díky tomu nejsme svým tatínkům mnozí podobni. Ale u nás na vesnici z toho nikdo nikdy tragédii nedělal!"

Nechci tímto zesměšňovat věrnost ani propagovat pornografii, kterou považuji za zhola zbytečný produkt deformované konzumní společnosti, ale je fakt, že právě ona zasazuje tvrdou ránu našim předsudkům o tom, jak by stát a člověk měly a neměly fungovat.

Ano, Dolly Buster sice některá morální kritéria v životě porušila, ale vcelku nám říká: Jděte konečně už se vší falešnou morálkou někam! Je to tlak falešné morálky, který u nás například nutí muže zamilované do milenky utíkat od dětí a manželky a mnohdy pak i od milenky a světem žen jen bezcílně bloudit. V normální společnosti by to žádný muž, tím méně žádný citlivý muž a žádný křesťan, nikdy neudělal a snažil by se o své ženy postarat stejně čestně jako to dokáže např. kterýkoliv normální muslim. Slyšel například jsem o faráři, který byl nucen podvádět desítky žen, protože nedokázal otevřeně přiznat svůj vztah ke své první milence.

Je jen málo věcí na světě, které potřebují nápravu více než morálka dnešní římskokatolické církve, od které je společenská morálka mnohde ve značné míře odvozena. Tuto morálku však nezlepšíme mentorováním a tresty, ale systémovými změnami.

Dolly Buster nikdy nebude rituálně vraždit jeptišky ani prznit nezletilou mládež, jak to vidíme u některých kněží například v Americe. Dejte kněžím volnou ruku v otázce sexu, manželství a partnerství a Církev bude mít šanci vybřednout z cesty omylů, která má systémový základ. Pokud se bude chtít některý kněz cele odevzdat Bohu, ať se stane (dobrovolně!) mnichem.

To není ironický návrh, ale nutný závěr diktovaný rozumem a neprotiřečící Bohu. Možná někoho vyděsí zjištění, že i Dolly Buster je lidskou bytostí, že je rozumnou bytostí, že může kandidovat ve volbách a že má také ve své duši kus Boha jako každý z nás. Proč by právě Dolly Buster nemohla být ztělesněným božím poselstvím tomuto národu a Církvi? Bůh nám chce možná něco velmi naléhavě říci, když nám posílá tuto otevřenou ženu. Vyndejme si zátky z uší a začněme konečně naslouchat jeho hlasu.

Dolly Buster navíc není ani intelektuálním impotentem. Má v sobě zdravou tvůrčí energii, která se tu projevuje zvýšeným zájmem o sex, tu tvůrčími myšlenkami připravenými nalézt své uplatnění v politice. Neříkám nic nového, když tvrdím, že zájem o sex a emocionální, sociální a intelektuální inteligence jsou spojité nádoby. Ušetři nás, Bože, impotentních politiků a naděl jim bohatě těch lepších vlastností Dolly Buster!

Díky, paní Zemanová, za Vaši otevřenost, kterou nepochybně převyšujete otevřenost svého manžela! Měla byste ale ještě stejně otevřeně dodat, že kandidatura Dolly Buster přítomnost demokracie u nás skutečně nepotvrzuje. Spíše naopak - připomíná mi všechny ty poctivé, cudné a autentické aktivisty, kteří se nikdy na čelná místa kandidátek nedostali a asi již nikdy nedostanou a kteří si u nás slušným způsobem peníze na volební kampaň, a mnohdy ani na holé živobytí, zatím vydělat nemohou.

                 
Obsah vydání       7. 5. 2004
9. 5. 2004 Americká armáda potvrdila existenci ještě daleko strašnějších fotografií a videozáběrů
9. 5. 2004 Proč Západ proti týrání iráckých vězňů nezasáhl už dávno?
9. 5. 2004 V Americe vychází najevo, že týrání vězňů bylo systematické
8. 5. 2004 Sexuální ponižování iráckých vězňů je oficiální americkou politikou
8. 5. 2004 Americká armáda je bezbranná vůči moderní technologii
8. 5. 2004 Michael Moore odmítá nařčení, že si dělá záměrně reklamu
8. 5. 2004 Zbabělé chování firmy Disney
7. 5. 2004 Jak se Donald Rumsfeld hájil v americkém Kongresu
8. 5. 2004 Červený kříž: Varovali jsme USA, že dochází k týrání iráckých vězňů už loni
7. 5. 2004 Bush věděl o týrání vězňů už letos v lednu - mlčel
7. 5. 2004 Další britský voják potvrdil týrání iráckých vězňů
7. 5. 2004 Sankce proti Kubě a Pákistánu: Nejpitomější politika na této planetě
9. 5. 2004 Čečenský prezident zavražděn
9. 5. 2004 Conrad Black, bývalý majitel deníku Daily Telegraph, obviněn z defraudace
8. 5. 2004 Deníček sněmovní panny XVIII. Alexandra  Virgová
7. 5. 2004 "Jaký to úspěšný den pro prolhané, narkotika zneužívající primadony"
7. 5. 2004 Učitelka vyhrála soud proti zaměstnavateli Petr  Jindra
7. 5. 2004 Jak vymýtit korupci u policie Miloš  Kaláb
7. 5. 2004 Dolly Buster jako boží poselství českému národu Darius  Nosreti
7. 5. 2004 Greenpeace a genetické inženýrství: Riziko pro objektivitu Dalibor  Šrámek
7. 5. 2004 Není marné mít ve vyšším věku dítě, ale... Jan  Stejskal
7. 5. 2004 Třeba to funguje...
7. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. dubna - 1. května 2004
7. 5. 2004 Začíná světu docházet ropa?
7. 5. 2004 Jak trestat nedodržení zákonné povinnosti zajistit objektivitu a vyváženost ? Štěpán  Kotrba
7. 5. 2004 Letenka do noci
7. 5. 2004 Nová německá politika Josef  Vít
6. 5. 2004 Pomníček
6. 5. 2004 Disney obviňuje Michaela Moora, že si záměrně dělá reklamu
6. 5. 2004 Michael Moore: Firma Disney zakázala distribuci mého nového filmu
6. 5. 2004 Disney zakázal nový film Michaela Moora
6. 5. 2004 Co je podstatou hnusu
6. 5. 2004 Zásadní chybou je vnímat muslimský svět podle vlastní civilizace
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů