3. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 5. 2004

Komu vyhovuje rast kriminality

Zločin a zisk

Radovan Geist

Boj s rastúcou kriminalitou je vo väčšine "vyspelých" krajín jednou z ústredných politických tém. Zdá sa, že čím sú lepšie makroekonomické ukazovatele (a teda, podľa neoliberálneho názoru, blahobytnejšia spoločnosť), tým viac ľudí porušuje zákony. Ako si tento paradox vysvetliť? Hneď v prvom rade by bolo možné spochybniť rovnicu: "vysoký HDP na hlavu rovná sa šťastné obyvateľstvo."

Podobné ukazovatele totiž nič nehovoria o prerozdelení bohatstva v spoločnosti. Príkladom môžu byť Spojené štáty -, podľa HDP na hlavu jedna z najvyspelejších krajín sveta, a zároveň štát s relatívne najvyšším počtom uväznených - takmer 500 na každých 100 000 obyvateľov, respektíve 700, ak sa zarátajú aj miestne väznice. (Pre porovnanie, v ostatných industriálnych demokraciách sa to pohybuje medzi 55 a 120, pravdepodobne najmenej v Japonsku s 36, celosvetový priemer je asi 80).

Argument sa dá viesť ešte ďalej - ak si vezmeme štruktúru zločinov, pri väčšine z nich možno hľadať korene v sociálnej vylúčenosti, zlom sociálnom postavení (krádeže, lúpeže, drogové delikty, kriminalita mladých...). Tým sa však príčiny nevyčerpávajú. So všetkými spomenutými spoločenskými problémami by sa totiž dalo vysporiadať aj inak.

Musí existovať dôvod, pre ktorý spoločnosť nepoužíva svoje zdroje na zlepšovanie sociálnych služieb, rozširovanie vzdelania, tvorbu pracovných miest (všetky tieto faktory dokázateľne prispievajú k poklesu spomenutého druhu kriminality), ale na posilňovanie polície či súkromných bezpečnostných služieb, rozširovanie a stavbu nových väzníc, dokonalejšie bezpečnostné zariadenia a podobne, ktoré problém prinajlepšom tlmia, určite ale neriešia (ako to dokazuje stály nárast kriminality aj napriek stále reštriktívnejšej politike). Jediným racionálnym vysvetlením tohto zdanlivo iracionálneho postoja je, že na ňom profitujú niektoré spoločenské skupiny. A tie musia mať postavenie, ktoré im umožňuje ovplyvňovať politiku, proces tvorby noriem.

* * *

Pojem vojensko-priemyselný komplex sa v USA nezačal široko používať vďaka nejakému "ľavicovému radikálovi", ale po tom, ako ho vo svojom rozlúčkovom prejave v roku 1960 spomenul prezident Dwight Eisenhower (ktorý sa inšpiroval pojmom "mocenskej elity" sociológa C. Wrighta Millsa). Označuje sa ním trojuholník prepletených záujmov Pentagonu, súkromných zbrojárskych spoločností a skupiny členov dôležitých výborov v Kongrese. Nie je však špecifikom USA - podobné spojenie legislatívy, exekutívy a súkromných záujmov existuje aj v európskych či mnohých rozvojových krajinách (so silnou zbrojárskou výrobou). Príklad USA (opäť nie exkluzívne, podobné konštatovanie platí sčasti aj pre Britániu) ukazuje, že je potrebné hovoriť aj o "väzensko-priemyselnom" komplexe.

Ako už bolo povedané, USA majú pomerne najväčšiu väzenskú populáciu na svete. Nebolo to tak ale vždy - v roku 1925 to bolo len 79 väzňov na 100 000 obyvateľov, v 1935 ešte vždy "len" 113 a na tejto hodnote to v zásade ostalo do roku 1975. V roku 1995 to však už bolo 411 a v 2002 až 475 väzňov. V súčasnosti sa z väzníc stal lukratívny a rastúci trh. Ako hovorí propagačný materiál investičnej firmy World Research Group: "Zatiaľ čo počet zatknutí a odsúdení stále rastie, treba robiť zisky - zisky zo zločinu. Staňte sa hneď súčasťou tohto prekvitajúceho priemyslu!"

* * *

Príčiny náhleho nárastu počtu väzňov od polovice 70. rokov v USA možno hľadať v oslabovaní sociálnej siete v dôsledku prijatia neoliberálnej ekonomickej politiky. Drvivú časť nárastu treba pripočítať krádežiam, lúpežiam... a najmä drogám. Okrem tohto "prirodzeného" vysvetlenia nárastu kriminality ako reakcie na oslabenie sociálneho charakteru štátu však existuje aj iné.

S posilňovaním "trhu so zločinom" rastie aj vplyv skupín naň napojených. Na jednej strane sú to firmy dodávajúce tomuto "priemyslu" všetko od posteľného prádla, cez mreže, stavbu budov, až po zdravotnú starostlivosť o väzňov. Rozpočet federálnych a štátnych nápravných zariadení v USA bol v roku 2000 34,1 miliardy dolárov. Ďalšiu skupinu tvoria zamestnanci. Väzenská stráž má vyššie platy ako učitelia a je to jedno z mála povolaní v USA, kde existujú silné a zamestnávateľmi rešpektované odbory, ktorým rastie členstvo. Dobrým príkladom je Kalifornia. V roku 1980 mala 22.500 väzňov a ročný plat väzenského strážcu bol 14.400 dolárov. Na väzenia a podobné zariadenia dávala Kalifornia 300 miliónov. V roku 1996 už vyzerali čísla inak - 140.000 väzňov, 3 miliardy dolárov z rozpočtu štátu a plat strážcov 44.000, to je 58 percent nad celoštátnym priemerom. V tomto období predstavovali nové pracovné miesta vo väzniciach takmer polovicu štátneho nárastu.

Poslednú skupinu tvoria firmy, ktoré majú z väzníc priame zisky. V USA môže byť väzenie aj súkromné a je to výhodný biznis (jeden z takých "majiteľov" to nazval "hotel so zabezpečeným obsadením"). Naviac, väzni môžu byť využití na rôzne práce (kto videl film The Big One od Michaela Moora vie, že ak si v USA kupuje telefonicky letenku, môže sa rozprávať s doživotne odsúdeným kdesi v Nevadskej púšti) - samozrejme s nižšími nákladmi, než za "normálnych okolností". Príkladov, ako tieto záujmy negatívne ovplyvňujú politiku, je mnoho.

Profesor trestného práva Randall G. Shelden vo svojom článku pre Z-mag opisuje, ako zamestnanci väznice protestovali proti tomu, aby odsúdení mali možnosť navštevovať vzdelávacie kurzy. Takéto programy výrazne znižovali úroveň recidívy, no zamestnanci s nimi nesúhlasili. Možno práve preto - oberali ich o prácu. (Samozrejme, argumentovali tým, že ide o mrhanie peňazí daňových poplatníkov na "násilníkov a vrahov"). Podobným príkladom je ALEX - American Legislative Exchange Council - organizácia združujúca zákonodarcov, súkromné korporácie a úradníkov z oblasti spravodlivosti (patrí k nej viac ako tretina členov zákonodarných zborov štátov USA, väčšinou republikánov a konzervatívnych demokratov). Navonok pôsobí ako "diskusné fórum", v skutočnosti z nej ale vychádzajú legislatívne návrhy recyklujúce a zvyšujúce väzenskú populáciu - a teda zisky (minimálne povinné tresty, "trikrát a dosť" a podobné nezmysly).

* * *

Nakoniec, zvyšovanie väzenskej populácie je aj určitým druhom sociálneho inžinierstva (v USA je aj "administratívnym" spôsobom riešenia nezamestnanosti, nakoľko väzni sa do štatistík nepočítajú - to znamená asi 1,5 až 2 milióny osôb). Nárast uväznených mimoriadne citlivo zasiahol najmä hispánske a afro-americké obyvateľstvo (v niektorých komunitách je vo väzení až 30 percent dospelých mužov). Výsledkom je, že ich veľká časť je vyradená zo spoločenského a politického života (v 49 štátoch USA nemajú väzni volebné právo). Mení sa štruktúra elektorátu, a to v prospech republikánov a konzervatívnych demokratov. Podčiarkuje to i fakt, že väzni (bez volebného práva) sa počítajú do celkovej populácie oblasti a nové väzenia sa stavajú predovšetkým v okrskoch vidieckych, malých miest s prevažne republikánskymi voličmi. Konzervatívne politické sily tak získavajú na týchto "mŕtvych dušiach".

Boj so zločinom sa v mnohom podobá boju s terorizmom. V oboch prípadoch existuje reálny problém - nerešpektovanie zákona, používanie násilia na presadzovanie politických cieľov. Namiesto skutočných riešení sa ale ponúkajú ich karikatúry, ktoré situáciu len zhoršujú. Stoja za nimi totiž ekonomické záujmy spojené s časťou politickej elity. Nevzťahuje sa to len na USA - "tvrdší boj s kriminalitou" a prehliadanie jej sociálnych súvislostí je politickou témou aj v mnohých iných krajinách.

Zveřejněno s laskavým souhlasem slovenského kulturně politického týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       3. 5. 2004
2. 5. 2004 Americká armáda se snaží zakrýt systematické mučení obviněním šesti jednotlivých vojáků
3. 5. 2004 Důtky pro vysoké důstojníky americké armády
3. 5. 2004 Příbuzní iráckých vězňů potvrzují mučení
3. 5. 2004 Britští vojáci "si vyměňovali fotografie týraných vězňů"
2. 5. 2004 Jsou či nejsou "britské" fotografie mučení z Iráku pravé?
1. 5. 2004 Mučení v Iráku: vinni jsou i britští vojáci
3. 5. 2004 "Nebylo nám řečeno, že jsou to lidé" Tomáš  Gawron
3. 5. 2004 Vítej v EU, Stando! Štěpán  Kotrba
3. 5. 2004 O mladé Romce: Jak pomoci Tereza  Kaděrová
3. 5. 2004 Jaké bude postavení České republiky v Evropské unii?
3. 5. 2004 Demokracie, ČR, literatura a Evropská unie?
3. 5. 2004 Dávejte si pozor na nákladní dopravu!
3. 5. 2004 České školství dostalo na frak... Radek  Sárközi
3. 5. 2004 Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí "nezestárla"
2. 5. 2004 Fukuyama: V islámském světě je množství liberálních reformátorů
3. 5. 2004 V Izraeli nemůže být pánem Arab
3. 5. 2004 "Korán je Mein Kampf" Pavel  Mareš
30. 4. 2004 Izrael používá teroristické metody Jana  Malá
3. 5. 2004 Stažení USA? Immanuel  Wallerstein
2. 5. 2004 Google nabídne své akcie jen Američanům
3. 5. 2004 Kuba: Nový proces s disidenty Simone  Radačičová
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
3. 5. 2004 Generálov pád Peter  Greguš
3. 5. 2004 Medzi politikou a rozumom Erich  Goode
3. 5. 2004 Zločin a zisk Radovan  Geist
3. 5. 2004 Pochod za životy žien Oľga  Pietruchová
3. 5. 2004 Ešte to len začína Radovan  Geist
30. 4. 2004 Příslib z Východu
30. 4. 2004 Vystěhuje Británie od zítřka na ulici 2500 českých a slovenských Romů?
1. 5. 2004
30. 4. 2004 Stávkokaz Štěpán  Kotrba
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů