31. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 3. 2004

Regulace, deregulace a .........

Na můj článek "Regulace, deregulace a pan ministr"ZDE odpověděl mi tiskový mluvčí a místopředseda Občanského sdružení majitelů domů dne 22. 3. 2004 v Britských listech článkem "Regulace, deregulace a špatná paměť" ZDE, ve kterém se snaží čtenáře přesvědčit o svých ekonomických znalostech a naopak o tom, že mé ekonomické znalosti, pokud jsou vůbec nějaké, tak jsou mizivé.

S politováním musím konstatovat, že mé ekonomické znalosti opravdu nejsou nijak mimořádně vysoké a nehodlám soupeřit s panem Axamitem ve znalostech ekonomických. Obávám se totiž, že striktně ekonomický přístup k problematice bydlení obecně a nájemného, zvláště u nás, nemá žádný smysl. Ale nejen u nás, ale v celé Evropě. Bydlení totiž zde již dávno není považováno za běžné zboží, ale za sociální právo, při jehož zajištění musí stát brát v úvahu především sociální kritéria, nikoliv hlediska ekonomická, ať se to majitelům líbí nebo ne. Jaký smysl má stanovovat nájemné ve výši 7% ceny bytu, když takové nájemné by dobrá polovina nájemců prostě platit nemohla, neboť taková platba by byla v hrubém rozporu s jejich příjmy?

Chápu, že to nezajímá pronajímatele a majitele domu, ale musí to zajímat stát, který stanoví zákony. Naši restituenti a majitelé domů se probudili někdy na počátku 20. století, ale dnes je situace v Evropě jiná. Vyprávěl mi minulý týden místostarosta jedné městské části v Brně, že navštívili partnerské město ve Švédsku, a zde se někteří zastupitelé dotazovali na práva soukromých vlastníků činžovních domů. K jejich překvapení se však dozvěděli, že zde žádné takové domy nejsou, resp. jsou v tak nepatrném množství, že se jejich problémy nikdo nezabývá, a to s jednoduchým odůvodněním: bydlení je právo, musí být zaplatitelné, tedy nájemné nízké. Práva nájemců jsou na vysoké úrovni a pronajímat byty se soukromému vlastníku prostě nevyplatí. Ale nechci vést tyto diskuse, nemá to při zásadně rozdílném stanovisku obou stran žádný smysl.

Jde mi o něco jiného. Výslovně jsem ve svém článku poukázal na skutečnost, že mi dosud nikdo nedokázal vysvětlit, jak si představuje "úplnou deregulaci", tj. onen proces, který by k tomuto kýženému cíli měl vést, za situace, kdy žádná regulace nájmů u nás neexistuje, a všichni nájemci platí nájemné dle smlouvy. Na to mi pan Axamit odpověděl tak, že mi sdělil definici neregulovaného nájemného. To je ovšem něco zcela jiného. Opravdu vím, jak si pan Axamit představuje "neregulované nájemné", ale skutečně bych chtěl znát postup, jaké kroky k dosažení tohoto cíle hodlá OSMD doporučit, jen abychom věděli, na čem jsme.

A úplně na závěr: ve svém textu píše pan Axamit , že nájemné je "úplata za dočasné užívání cizí věci s přihlédnutím k její (tržní) ceně". A prý si tuto definici může každý ověřit i v našem občanském zákoníku. Možná, že pan Axamit zná české právo lépe než já, ale já jsem opravdu žádné ust. tohoto znění v našem platném obč. zákoníku nenalezl.

                 
Obsah vydání       31. 3. 2004
31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
31. 3. 2004 Nový bič na řidiče Petr  Baubín
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
31. 3. 2004 Česká zbrojovka Uherský Brod vloni opět vydělávala na porušování lidských práv v rozvojovém světě
31. 3. 2004 Ekonomický liberalismus -- samospasitelná modla? Petr  Švec
31. 3. 2004 V Číně dochází k obrovskému hospodářskému rozkvětu Miloš  Kaláb
31. 3. 2004 George W. Bush nazývá ázerbajdžánského banditu svým přítelem Miloš  Kaláb
31. 3. 2004 Adresát ČT o českém jazyce ve veřejnoprávním vysílání
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií
30. 3. 2004 Raffarin III. Josef  Brož
31. 3. 2004 Britský Ferdinand Peroutka zemřel
31. 3. 2004 Znovu o prostituci v českém filmu
30. 3. 2004 Umučení Krista? Jan  Čulík
31. 3. 2004 Porušování lidských práv v Rumunsku
31. 3. 2004 Internet v každém věku
31. 3. 2004 Regulace, deregulace a ......... Stanislav  Křeček
31. 3. 2004 Losnu nebo Mažňáka?! Ondřej  Slačálek
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Rwanda: deset let poté, co tam bylo zavražděno 800 000 lidí
29. 3. 2004 Brabcovo Bolero: Špatný film? Jan  Čulík
31. 3. 2004 Španělské události odhalily stav západního myšlení
30. 3. 2004 Studený čumák 1. Jan  Paul
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce