17. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2004

Rusko:

"Má paranoiu. Jako Stalin."

Jeden v zemi poroučí - Putin, a nenávidí kohokoliv, kdo je silný

Poznámka překladatele - Zarážejí mě mnohé paralely k systému moci České republiky a k samozřejmosti její akceptace mnohými občany této mé první země. Z měho pohledu se mi zdá, že Putin a jeho pojetí moci stále ještě vrhají svůj stín i daleko na Západ. Na druhé straně ale i to, že nejsou šance občanů až tak rozdílné.

Anders Åslund v rozhovoru s Christophem Neidhartem (curyšská Weltwoche), přeložil Vladimír Rott

 • Pane Åslunde, přirovnáváte dnešní Rusko s carskou říší roku 1913: Tehdy se hospodářství Ruska dařilo, ale politicky platilo carovo panování za dezorientované. Čtyři roky na to byl svržen. Čeká něco podobného Putina?
 • Ne, nejde o osoby, porovnávám politické systémy. A také carův a Putinův základní cíl, všechnu moc koncentrovat ve svých rukou.

 • Jedna paralela by tu dnes bezpochyb byla: Ruské hospodářství roste. Díky Putinovi?
 • Putin se jenom oportunisticky svezl. Když se dostal k veslu, použil reforem, dávno už započatých. Ekonomice neuškodil, ale o její rozmach se také nezasloužil.

 • Ekonomové Andrei Shleifer a Daniel Treisman popisují v nejnovějším vydání Foreign Affairs, že Rusko je normální země a že obraz skomírajícího státu je pouhé západní klišé. Vidíte to podobně?
 • Do značné míry. Bývalý Sovětský svaz se pohyboval - co se jeho ekonomického vývoje týče - na podobné úrovni jako Mexiko nebo tehdejší Portugalsko. V USA sice mnozí pokládali SSSR za rovnocenný, ale to nikdy nemohl být...

 • ...spíše to byla země Potěmkinova průmyslu.
 • Přesně tak. Už v roce 1988 jsem poukazoval na neuvěřitelně nízký hrubý národní produkt tohoto kolosu.

 • Podle zprávy Shleiferovy a Treismanovy dělá Rusko i jinde pokroky. Tato země je již z části demokratická a o nic více zkorumpovaná než země s podobnými příjmy jako Mexiko, Brazílie, Malajsie.
 • Ano, a i co se týče vzdělání je na tom Rusko poměrně dobře. Ale co se zdraví a zdravotnictví týče naopak velmi špatně.

 • Škodí Putin hospodářství, když propustí i posledního reformátora?
 • Podle mého sleduje Putin tři hlavní cíle. Zaprvé usiluje o stále větší politickou kontrolu; zadruhé chce udržet vysoký hospodářský růst, sedm procent ročně; zatřetí provozuje pragmatickou zahraniční politiku. Prvního cíle dosáhl. Otázkou je ale, do jaké míry tím škodí cíli druhému a třetímu.

 • Na Západě se dlouho věřilo, ze Putin je někde mezi "liberály" a bývalými KGB-áky.
 • Tehdy o moc soupeřily tři skupiny: nejdůležitější byli oligarchové a lidé KGB, jako je Putin, a třetí slabší skupina byli reformátoři z Petrohradu. Většina oligarchů zmizela, těch málo zbylých buď také zmizí, nebo se připojí k těm u moci. Otázka je, co bude se zbývajícími reformátory. Ti dva, co zbyli ve vládě, budou zřejmě odstaveni.

 • A Andrej Illarionov, Putinův osobní ekonomický poradce, ryzí liberál?
 • Ten je zcela bezvýznamný, je to pouhý excentrik. Nic ryzího. Ale může dobře posloužit jako fíkový list k předstírání, že ne všichni reformátoři jsou pryč.

 • Takže Putin na podzim zatkl oligarcha Michajla Chodorkovského jenom proto, aby se zbavil soupeře?
 • Putin se chce zbavit všech silných lidí, soupeřů i možných soupeřů.

 • Prosadí nyní bývalí KGB-áci svou ideologii silného státu?
 • Tito lidé chtějí moc, a chtějí se dostat k penězům. Jsou akorát nenasytní, žádnou ideologii tady nevidím. Ale ani nebezpečí, že by Rusko propadlo nacionalismu.

 • Takže bývalí KGB-áci nejsou nic jiného než další generace zlodějů, kteří budou v Rusku pokračovat v loupení?
 • Ano, a znamená to krok zpět, nejsou to ani obchodníci. Většina pochází ze zahraniční špionáže. Co může někoho splést je, že jedí příborem, a neopíjejí se - a že mluví anglicky.

 • Anglicky museli přece umět jako špióni...
 • ...ale přesto tím mnohé úspěšně oklamou. Ale kompetence špiónů jsou pro výstavbu moderní společnosti bez jakéhokoliv významu nebo užitku.

 • Jsou to Putinovi staří kamarádi z KGB osmdesátých let?
 • Mnozí z nich. Ale on má také rád tento druh lidí, jedno odkud jsou.

 • Byla to od počátku Putinova linie? A Západ to jenom nechtěl vnímat?
 • Myslím, že se i Putin snažil své záměry zastírat, musel napřed konsolidovat svou moc. Teď si svou moc upevnil a začíná ukazovat, o co mu opravdu jde.

 • Takže hádky mezi reformátory a KGB-áky byly jenom na oko?
 • Putinovi tedy nešlo o věc, ale chtěl si je jenom ovinout kolem prstu?

  Tak je to možné vidět. Dále je čím dál tím jasnější, že Putin vyřazuje všechny silnější osobnosti z vyšších pozic. A dosazuje za ně šedé myši. Nápadná je přitom výměna generací - zpátky ke generacím sloužícím již Brežněvovi. Těmto lidem, kdysi předběhnutým mladými reformátory, je dnes dobře přes padesát, přinejmenším.

 • Putin nahrazuje muže včerejška lidmi předvčerejška?
 • Přesně tak. Přitom jsou tito lidé zcela neschopní a neručí za nic.

 • Napřiklad jako nový premiér Michail Fradkov?
 • Ano. I v Dumě sedí mnoho poslanců Putinovy strany Sjednocené Rusko, kteří mají za sebou kariéru špiónů v zahraničí.

 • Několikrát jste varoval, že se Putin zničí sám, protože zachází příliš daleko.
 • To platí čím dál víc. A hospodářská a politická elita Ruska není tak slabá, jak by se mohlo zdát. S Putinovou cestou se nesmíří. V tuto chvíli ještě není slyšet...

 • ...jako roku 1913. To by znamenalo že Putin nakonec nemůže vyhrát; jeho systém vládnutí, nic víc než okopírovaný carizmus, je určen k neúspěchu.
 • Ano. Něco obdobného, co zažil Černomyrdin. Když se na podzim 1996, díky Jelcinově nemoci, dostal ke plným mocím premiéra, vytvořil vládu starých šedých mužů. Často bylo slyšet, jak že jsou kompetentní a zkušení. Ale byli zcela neschopní a proto pasivní. Už v únoru 1997 vřela Moskva. Ani tentokrát klid nepotrvá příliš dlouho.

 • Takže i Fradkova vláda bude zcela pasivní?
 • Napřed přijde reorganizace, aby bylo možné propustit každého podle libosti. Nebo téměř každého. Aparát Rady ministrů bude rozpuštěn, Bíly dům [sídlo Rady ministrů] ztratí moc. Zemi povede prezidentská správa, jí podřízeny všechna ministerstva. Putin může klidně zrušit post premiéra, jako zcela zbytečný...

 • ...Fradkova skutečná úloha?
 • Fradkov vedl tři orgány, které byly po jeho odchodu zrušeny, protože byly přebyrokratizovány a zkorumpovány. Jeho nominaci na premiéra je možné rozumět tak, že Putin žádného premiéra nechce.

 • Nevznikne z toho opozice mimo parlament?
 • Počítám s tím, že se mnohé začne hýbat. Ale nejdříve po prezidentských volbách. Společnost se probudí. Přes všechno je silnější než se zdá.

 • Srovnatelně s osmdesátými lety, kdy se poprvé probudila?
 • Nesrovnatelně silněji. Země je dnes v podivném rozpoložení. To se ale změní, jakmile se nespokojenost začne konkretizovat. Mnoho lidí je ještě zmateno, nechápou kam je Rusko unášeno. Reformní strany Jabloko a SPS jsou jako politické síly roztříštěny, i proto že nevědí, jak se mají vůči Putinovi zachovat. Navíc není jejich identita nic víc než zastaralý pozůstatek z doby rozpadu komunismu. A jejich představitelé jsou opotřebovaní.

 • Proč se Jabloko a SPS nemohly alespoň dohodnout na společné listině k volbám do Dumy?
 • Především Grigorij Javlinskij, šéf strany Jabloko, je pozůstatek minulosti. Dostal se k moci v první vlně demokratizace a odmítá se přizpůsobit nové době. Obě strany, Jabloko a SPS, mají beznadějné struktury - jsou to spíše skupiny disidentů než moderní, disciplinované politické organizace.

 • 1991 a 1993 bylo v Moskvě všude vidět, jak jsou lidé dopálení. A dnes?
 • Zuřiví nejsou, spíše mrzutí. Teď jen pozorují, jak jsou kostky vrženy. Ale začnou se bránit.

 • Často už bylo možné pozorovat, jak rychle se nálada mění...
 • Putinova popularita je sice široká, ale nejde příliš do hloubky. Mnohým lidem se líbí, ale málokomu opravdu. Jeho vystupování má daleko větší ohlas, než to co skutečně dělá.

 • Takže je Rusko dnes, jakkoliv je Putinovi stabilita důležitá, politicky nestabilní?
 • Žádný systém nemůže být stabilní, pokud všechno závisí na náladě jednoho jediného člověka. Putin odstranil všechny kontroly a protiváhy. Kdo něco takového dělá, buduje nestabilitu. Diktatury svou podstatou nejsou stabilní.

 • Jak dlouho se může Putin udržet?
 • Buď se podřídí a bude zase hledat kompromis -- nebo se politická situace vyhrotí, pro něj i nepříjemně.

 • Proč Putin tolik přehání? Vždyť by ho lidé volili i při daleko menším nátlaku a manipulování.
 • Vypadá to zcela tak, že má podobnou osobnost, jako měl Stalin. Totálně paranoickou. Nenávidí kohokoliv, kdo je silná osobnost. Pravděpodobně budeme brzy svědky, jak začne - stejně jako Stalin - všude dosazovat lidi malých postav. Jedna z kvalit nového premiéra Fradkova je, že je menší než Putin. Malý, zlostný, s pocitem, že celý život přišel zkrátka. Teď konečně může ukázat, jak důležitý ve skutečnosti je.

  Švéd Anders Åslund, 52, platí za jednoho z nejlepších znalců Ruska. Byl profesorem ekonomie ve Stockholmu, po pádu berlínské zdi poradcem ruských, ukrajinských a kyrgizských reformních vlád. Dnes Åslund vede ruský a euroasijský program renomovaného institutu Carnegie Endowment for Peace ve Washingtonu, D.C. Publikoval mimo jiné "Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc", Cambridge University Press 2001.

  Z němčiny shrnul Vladimír Rott.

  Kompletní text v němčině ZDE

                   
  Obsah vydání       17. 3. 2004
  17. 3. 2004 Co si dnes myslí Noam Chomsky o USA v Iráku?
  17. 3. 2004 Španělé svým hlasováním znectili své mrtvé
  17. 3. 2004 Masakry ve Španělsku prohloubily propast mezi Evropou a Amerikou
  17. 3. 2004 Daily Telegraph: Konzervativci musejí podpořit Blaira!
  16. 3. 2004 Z madridských útoků podezříváno šest Marokánců
  16. 3. 2004 Španělsko stáhne své jednotky z Iráku
  17. 3. 2004 Chcete poslouchat dobrou hudbu? Jan  Čulík
  16. 3. 2004 Vyšetřování smrti dr. Davida Kellyho "nebude obnoveno"
  17. 3. 2004 Přijde ČR v Evropské unii o peníze pro neschopnost svých politiků?
  17. 3. 2004 Vyčíňanie teroru v Španielsku - k baskickému pribúda islamský Adrian Peter Pressburg
  17. 3. 2004 Terorizmus -- skúška pre Európu Radovan  Geist
  17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris  Cvek
  17. 3. 2004 Haiti: převrat ke dvoustému výročí Immanuel  Wallerstein
  17. 3. 2004 "Má paranoiu. Jako Stalin."
  17. 3. 2004 Autor vyprázdnil obsah terorismu
  16. 3. 2004 Je technická civilizace teroristická, a proč? Martin  Škabraha
  17. 3. 2004 Palestina, Izrael a interrupce Pavel  Mareš
  16. 3. 2004 Co na novou demokracii říká internet Antonín  Slejška
  16. 3. 2004 Spořitelna neplní veřejný příslib klientům Radek  Mokrý
  16. 3. 2004 Samuel Huntington: "Hispánci zničí Spojené státy"
  16. 3. 2004 Regulace, deregulace a pan ministr Stanislav  Křeček
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  17. 3. 2004 Haiti: převrat ke dvoustému výročí Immanuel  Wallerstein
  17. 3. 2004 "Má paranoiu. Jako Stalin."   
  17. 3. 2004 Co si dnes myslí Noam Chomsky o USA v Iráku?   
  17. 3. 2004 Masakry ve Španělsku prohloubily propast mezi Evropou a Amerikou   
  17. 3. 2004 Španělé svým hlasováním znectili své mrtvé   
  17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
  16. 3. 2004 Regulace, deregulace a pan ministr Stanislav  Křeček
  16. 3. 2004 Spořitelna neplní veřejný příslib klientům Radek  Mokrý
  16. 3. 2004 Je technická civilizace teroristická, a proč? Martin  Škabraha
  16. 3. 2004 Stažení vojáků je možná dobrým krokem pro Španělsko, ne však pro Irák Tomáš  Gawron
  16. 3. 2004 EU se chystá zasáhnout proti Microsoftu   
  16. 3. 2004 Samuel Huntington: "Hispánci zničí Spojené státy"   
  15. 3. 2004 Se starostmi do Štrasburku Zdeněk  Jemelík
  15. 3. 2004 "Žiji již v deváté desítce svého života" Jan  Čulík