4. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2003

Poslanecká sněmovna podpořila návrh zákona o výstavbě dálnic

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Poslanecká sněmovna se drtivou většinou přítomných poslanců vyslovila pro návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic, který tak postoupil do druhého čtení. Pro přijetí této právní úpravy se vyslovili téměř všichni přítomní poslanci ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.

Od tohoto kontroverzního návrhu si jeho předkladatelé/2 slibují urychlení výstavby dálniční sítě v ČR. Za tím účelem se v něm mimo jiné zkracují lhůty pro všechny úkony v rámci příslušných správních řízení a znevýhodňují se vlastníci nemovitostí v trasách plánovaných komunikací. Návrh zákona dále u vyjmenovaných dálnic deklaruje, že se jedná o stavby ve veřejném zájmu a stanoví, kudy mají jejich trasy vést.

Takto pojatý zákon se však podle názorů právních expertů pohybuje za hranicí souladu s ústavním pořádkem České republiky. Poslaneckým klubům byl při rozhodování k dispozici například posudek předloženého návrhu zákona, který vypracoval odborník na ústavní právo, Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Návrhu zákona vytýká nejen to, že neodůvodněně tvrdě zasahuje do vlastnického práva majitelů pozemků dotčených stavbou dálnic, ale upozorňuje i na skutečnost, že případné schválení zákona nejspíše k žádnému urychlení výstavby dálnic nepřispěje, cit: "je dosavadní právní úprava natolik neúčinná, že brání výstavbě silnic a dálnic?

Lze se domnívat, že není. Je sice možné, že celá stavba se značně prodlužuje kvůli dlouhým správním a případně i soudním řízením, nicméně tento problém navrhovaný zákon jednoznačně neodstraní. Právní řád zná dostatek institutů, jež umožňují stavbu realizovat, ať už jde o vyvlastnění či věcná břemena."

V rozpravě k návrhu zákona vystoupili s tvrdou kritikou ekologických občanských sdružení poslanci Hanuš a Schling. Poslanec Schling, jako bývalý ministr dopravy přímo zodpovědný za nedodržování zákona při plánování výstavby některých dálničních komunikací/3, se ve svém projevu důrazně žádal omezení práv veřejnosti vyslovit se prostřednictvím účasti ve správních řízeních k vlivům těchto staveb na životní prostředí.

"Poslanec Schling šíří mýty o tom, že občanská sdružení mohou zablokovat výstavbu dálnic. Skutečným důvodem pro zpožďování různých staveb je však na prvním místě nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu, dále pak nesmyslný výběr tras tak, že mnohdy zasahují chráněná území/4 a v neposlední řadě neschopnost úředníků Ředitelství silnic a dálnic a různých státních orgánů povolit stavbu dálnice v souladu se zákonem," komentoval Schlingův projev Pavel Doucha z Ekologického právního servisu, který právně v několika případech zastupuje ekologická občanská sdružení.

Kontakt:

Mgr. Pavel Doucha

Ekologický právní servis Tábor

email:tabor@eps.cz

Poznámka pro redakci:

1/ plný název: zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 373

2/ výsledky hlasování na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=34107

3/ viz kauza stavby dálnice D47 do Ostravy

4/ některé trasy dálnic zasahují i do území, která mají být vyhlášena jako chráněná v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Jedná se tedy o lokality celoevropského významu. Je to především případ dálnice D8 v Krušných horách, dálnice D47, rychlostní silnice R35 a další.

                 
Obsah vydání       4. 12. 2003
4. 12. 2003 Osudy lidí
4. 12. 2003 Británie: zákaz hormonální terapie
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?
4. 12. 2003 Británie: Obrovská kontroverze ohledně univerzitního školného
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
4. 12. 2003 Poslanecká sněmovna podpořila návrh zákona o výstavbě dálnic
4. 12. 2003 Čím stůně české zdravotnictví? Ivan  David
4. 12. 2003 Koniec colnej únie
4. 12. 2003 Gripeny ministryně zdravotnictví Součkové Martin  Kunštek
4. 12. 2003 Ano, buďte aktivní Petr  Jánský
3. 12. 2003 Monarchistické pozůstatky nemohou nahradit justici Přemysl  Janýr
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
3. 12. 2003 Jak se snaží Američané cenzurovat arabské sdělovací prostředky Martin  Kloubek
3. 12. 2003 Svět: Tempo přesunování pracovních sil do Indie se zrychluje
3. 12. 2003 Amnesty International: Protesty proti vývozům zbraní
2. 12. 2003 Cohn-Bendit míří za Zelené do Evropského parlamentu
3. 12. 2003 Chudoba, ľudsko-právny prístup, súcit a sociálna spravodlivosť Zuzana  Kusá
3. 12. 2003 V Bhópálu už 19 let pokračuje největší průmyslová katastrofa v dějinách Miroslav  Šuta
3. 12. 2003 Plamínek v horách, požár v nížině Michael  Blail
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech