2. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 12. 2003

ARCHIV

Teleinformatika II. -- zákon o elektronických komunikacích

Problematice nového zákona byla na konferenci věnována značná pozornost a množství vystoupení. Ministr informatiky v úvodu připomněl základní teze zákona. Diskuze k návrhu kontinuálně pokračuje a bude probíhat i po skončení připomínkového řízení s termínem 31. 11. 2003, až do doby projednání ve vládě. Nový odhad termínu projednání ve vládě se posouvá na počátek roku 2004.

Jedná se o normu, která implementuje evropské směrnice do českého právního systému a její přijetí je bezpodmínečně nutné do doby reálného vstupu ČR do EU (květen 2004). V případě nepřijetí zákona do tohoto termínu hrozí Evropská komise všem takovýmto členským zemím sankcemi(nejsou ale specifikovány). Podobný problém jako ČR má téměř polovina zemí, například v Německu je zákon již v Parlamentu, ale nelze odhadnout dobu a výsledek projednávání. Existuje reálný odhad nesplnění termínu, pak by nastala komplikovaná situace za platnosti stávajícího telekomunikačního zákona v kombinaci s platnými evropskými směrnicemi, které by byly nadřízeny tomuto zákonu a negovaly by řadu jeho ustanovení. Nelze také vyloučit možnost žalob alternativních operátorů a účastníků telekomunikačního trhu, např. kvůli omezení soutěže a neumožnění dalšího stupně liberalizace. Ministr bude navrhovat vládě a koaličnímu vedení, aby návrh zákona a jeho projednání zařadily mezi prioritní normy s přednostním a zrychleným projednáním v Parlamentu.

Zákon bude po předložení vládě projednán v rámci Legislativní rady vlády a poté předložen Parlamentu. Návrh zákona byl přeložen do angličtiny a předán na komisariát Evropské komise. Za týden by měly být zahájeny konzultace i na této evropské úrovni.

K návrhu zákona je mnoho připomínek i kompetenčních rozporů. Diskuze se ještě jistě dále povede nad zařazením Ministerstva informatiky (MI) jako další regulační instituce, i když se zástupci MI snažili vysvětlit regulační úlohu ministerstva spíše jako koncepční nástroj. MI by nemělo být rozhodovacím nebo odvolacím článkem v novém systému, pouze by mělo být kompetentní v rozhodování o stanovení kmitočtového plánu, ve stanovení podmínek výběrových řízeních a pro tzv. číslovací plány (resp. schvalování těchto plánů na návrh ČTÚ). Některé kuloárové názory pak naznačují, že zakotvení úlohy MI do zákona by mohlo "stabilizovat" fungování ministerstva na delší dobu než jen pro přechodné období. Významnou snahou tvůrců návrhu je nekombinovat rozhodnutí regulátorů v neprospěch účastníků, například další regulace v pravomoci antimonopolního úřadu.

Minulý týden proběhla poslední schůzka MI, ČTÚ a zástupců asociací a v současnosti probíhá postupná rekapitulace připomínek. Ty také v těchto dnech předala i RRTV, která se jimi zabývala až na svém 22.zasedání. Český Telecom, který se účastnil diskuzí při přípravě, oznámil podání vlastních 756 připomínek ke všem oblastem. V té souvislosti s nadsázkou zazněla slova o neoficiální soutěži o co největší počet připomínek. Z pléna zazněl názor o nutnosti přijmout alespoň ty hlavní a podstatné zásady zákona.

V rámci vývoje názorů nad novým návrhem vidí ČTÚ použití principy regulace spíše prostřednictvím Zákona o cenách, MI se spíše přiklání k postupu podle správního řádu (návrh novely Správního řádu je právě těchto dnech v Parlamentu). Problémem je mechanismus řešení sporů a možnost rozporování a odvolávání se proti přijatým rozhodnutím. V 1.instanci by to mělo být řešeno ČTÚ, v další fázi pak u nové 3členné Rady ČTÚ, o které jsem již informoval dříve. Někteří odborníci se přiklánějí ke vzniku další nové rozkladové komise. Ta by se tak mohla stát dalším (třetím) rozhodovacím centrem v rámci regulátora ČTÚ. Mimochodem, ministr připomněl, že již teď velmi intenzivně přemýšlí, které osoby navrhne do nové regulační Rady ČTÚ. Opět kuloárová vsuvka -- specifické ustanovení ke kvalifikačním předpokladům pro funkce člena Rady vybízejí k některým spekulacím o nastavení těchto podmínek pro "předem vytipované osoby". Konečné slovo při jmenování bude mít podle návrhu vláda. Problém případného vzniku nové odvolací komise naráží mj. právě také na personální obsazení a především na zajištění neutrality a nezávislosti této instituce.

Evropské teze zavádějící nový regulační rámec pro členské země reagují na vývoj v oboru telekomunikací, kdy od roku zahájení deregulace a liberalizace prostředí v roce 1995, došlo k výraznému rozvoji a posunu a ke vzniku nových tržních poměrů. Teze nových návrhů by měly umožnit pružněji reagovat na nové vývojové tendence, při zachování principu technologické neutrality. Nový zákon vyžaduje před dalšími kroky zpracování komplexní analýzy trhu v ČR, za kterou bude odpovědné zřejmě ČTÚ. Práce by měly podle odhadu trvat okolo jednoho roku a je možné, že se na ní budou podílet i externí spolupracující subjekty.

Předseda ČTÚ Ing.Stádník mj. doplnil celou diskuzi o nové heslo na oficiálním webu státního regulátora -- Regulací k deregulaci. Zároveň zazněla informace z postupu přípravy zákona ve Velké Británii, které předcházela široká veřejná diskuze s jakousi formou "předlegislativního průzkumu. Tato poměrně otevřená přípravná fáze trvala celý rok. V českých podmínkách se závěrečné projednávání dostává do již zmiňovaného termínovaného tlaku. Uvidíme, zda to nebude na úkor kvality. Každopádně správné nastavení pravidel a principů regulace vytváří jasný obraz o prostředí pro potenciální investory do telekomunikací.

                 
Obsah vydání       2. 12. 2003
2. 12. 2003 Chování politiků konec konců odráží myšlení voličů Josef  Trnka
2. 12. 2003 Odborníci doporučili vládě stíhačky Jas-39 Gripen Štěpán  Kotrba
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU
2. 12. 2003 Donald Rumsfeld obdržel britskou cenu za "nesrozumitelné kecy"
2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
2. 12. 2003 EÚ-USA: "Úspechy a výzvy" transatlantického partnerstva
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
3. 12. 2003 Psychiatr: Tony Blair zřejmě není šílený
2. 12. 2003 Měly by se děti očkovat proti chřipce?
2. 12. 2003 Britská soda: Jak vládne Tony Blair?
2. 12. 2003 Vedou česká média v otázce Tibetu protičínskou kampaň?
2. 12. 2003 Hybáškové poslání a vyšší princip reálné politiky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2003 Teleinformatika I. -- také o digitálním vysílání Zdeněk  Duspiva
2. 12. 2003 Teleinformatika II. -- zákon o elektronických komunikacích Zdeněk  Duspiva
1. 12. 2003 Kolumbie a lidská práva
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
1. 12. 2003 Chagalle, ozvi se! Jan  Paul
1. 12. 2003 S komunisty se nemluví? A odkdy? Michal  Jurza
1. 12. 2003 Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR Michal  Rusek
1. 12. 2003 Černobílá reakce pana Ruska
1. 12. 2003 Smí si stát despoticky vybírat svůj desátek? Alexandr  Vojta
1. 12. 2003 Američané pustí domů Brity, vězněné v zálivu Guantánamo
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech