2. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 12. 2003

ARCHIV

Teleinformatika I. -- také o digitálním vysílání

Po slavnostním pondělním večeru byla v úterý 25.11. zahájena pracovní část konference o telekomunikacích a informatice --TELEINFORMATIKA 2003. Program je dělen na 5 hlavních sekcí. Z hlediska médií a digitalizace je zajímavá především sekce 1 -- Média a broadcasting.

Program zahájil ministr informatiky Vladimír Mlynář. Dlouho a zřejmě poněkud přehnaně očekávaný projev se nekonal, šlo spíše o standardní zahajovací formalitu. Přesto zaznělo několik zajímavých informací i drobností, které byly později v průběhu dne náležitě prodiskutovány a zpřesněny. Regulaci V.Mlynář obecně definoval jako dočasný nástroj. Ministr Mlynář chce do 14dnů dokončit druhou verzi koncepce Státní informační a telekomunikační politiky a poté ji předložit k odborné diskuzi. Dále připomněl 4 hlavní a konkrétní priority práce vládního kabinetu z pohledu problematiky jeho resortu:

  1. Zajistit do r.2006 plošnou dostupnost širokopásmového připojení pro všechny subjekty veřejné služby (vše nad 250Kb).
  2. Technická neutralita a podpora technologií pro Broadband (nikoliv tedy podpora jen jedné vybrané technologie)
  3. Podpora přechodu na digitální vysílání a rozvoj digitální televize
  4. Podpora získáváni finančních zdrojů ze strukturních fondů EU a z Fondu růstu (Bude schválen pro podporu startovacích služeb - na příští Radě vlád EU).

Na posledním jednání Rady ministrů EU byla diskutována otázka přijetí pevného termínu vypnutí analogového vysílání, kde český ministr nesouhlasil s nějakým administrativním rozhodnutím o termínu. Mlynář uvedl svůj názor: Digitální televize si musí najít prostor sama svojí nabídkou. Obecně se hovořilo o datu 2015, ministr by se přikláněl spíše k termínu do 4-6 let.

Významným přínosem do diskuze o digitalizaci bylo vystoupení Davida Wooda z technického oddělení evropské televizní asociace EBU. Ten na principu diamantu zdůraznil 4 základní prvky ovlivňující úspěch zavedení digitální televize:

  • Zájem diváka o obsah (programy,služby ad.), který přinese digitální TV,
  • Snadnost použití a dostupnost ( snížení nákladů a nenáročnost obsluhy),
  • Náklady a cena za nutnost přechodu na digitální vysílání,
  • Absence náhradních řešení (po ukončení analogového vysílání... )

Následná diskuze a shoda účastníků dospěla k potřebě vytvoření shody a harmonie všech účastníků digitálního vysílání počínaje diváky, zákonodárnou a výkonnou mocí a provozovateli. Cílem by mělo být vytvoření národní platformy pro digitální vysílání. Tato všestranná komunikace a shoda nad výsledným řešením za účasti všech zainteresovaných, jako tomu bylo například i v Německu, zatím u nás chybí.

Vystoupení provozovatelů experimentálního vysílání představilo praktické ukázky a příklady nových interaktivních a doplňkových služeb (elektronický programový průvodce EPG, superteletext,TV mail, hry ad.), zaváděných již v rámci experimentálního vysílání. Pragmaticky byly popsány problémy současného stavu a technická a věcná rizika unáhlených kroků. Připravené multiplexy nepokrývají odpovídajícím způsobem všechny diváky na území ČR. Relativně dostatečné územní pokrytí není zajištěno. Multiplex A se blíží cílovému pokrytí území až s 80% obyvatel, ale multiplex B dosáhne jen cca 50%. Třetí plánovaný multiplex,je připravován ze sestavy kmitočtů od 60.kanálu výše by mohl nakonec dosáhnout 96%. Čtvrtý multiplex je plánován na 54.kanálu, kde dnes v Praze probíhá experiment. Vše závisí také na dalších jednáních v rámci mezinárodní koordinace.

Provozovatelé také upozornili na absenci plánu pro přechodné období po zahájení digitálního vysílání, jak tomu bylo například ve Velké Británii. Tam došlo podle dostupných informací k výraznému nárůstu tržeb z interaktivních služeb, u BSkyB meziročně až o 70%. U nás dosud převládá v možnosti využívání doplňkových služeb mírná skepse. Podstatnější je programová otázka, kde je v našich podmínkách patrná určitá menší připravenost. Úspěšné zavedení nových a úspěšných programů se odhaduje na 1-2 roky.

Účastníci pracovní skupiny pro aktualizaci Koncepce přechodu na digitální terestrické vysílání potvrdili posun v jednáních o rozdělení kompetencí mezi ČTÚ a RRTV. Důležitá byla informace o konsensu v možnosti zahájit digitální vysílání na dvou multiplexech, které jsou perspektivně celoplošné. Proti tomu stojí realita, kdy jeden ze dvou koordinovaných multiplexů kritérium celoplošného pokrytí z technického hlediska nesplní ( i dle sdělení Ing.Stádníka 12.11.03). V diskuzním panelu potvrdil zástupce ČTÚ jako jediný zájem spustit digitální vysílání co nejdříve. Ostatní se spíše klonili k dobré a promyšlené přípravě, případně i s úpravou norem (člen RRTV V.Žák). Radní Žák podpořil i několikaměsíční odklad, neboť se s úpravou telekomunikačního zákona bude měnit i zákon mediální a budou se mj. měnit formy stávajících licencí. Příznivou novinkou je informace, že nová verze Koncepce, která ještě není dopracována do publikovatelného znění, bude k dispozici na samostatných stránkách nové webové prezentace Ministerstva informatiky.

Významná diskuze se vedla kolem přerušení příprav v souvislosti se změnami v RRTV a ukončením práce meziresortní skupiny pro digitální vysílání při RRTV (SDV). Diskutujícím chybí větší otevřenost v diskuzi a přípravě. SDV odvedla svůj díl práce, očekávalo se přenesení dořešení digitální problematiky o stupeň výš, na úroveň politické reprezentace. Zásadní politické rozhodnutí se všemi souvisejícími opatřeními a stanovením základních principů a cílů i odpovědnosti nám zatím dosud chybí. Dosud tuto aktivní a iniciativní roli plní provozovatelé experimentů, případně samotní regulátoři. Na stavu prací a koordinace příprav se bezesporu podílí i nevyjasněnost rozdělení pravomocí v předchozím období -- tzn. souběh existence a práce tehdejšího Ministerstva dopravy a spojů, mezidobí bez MI, a činnost ministerstva kultury se zaměřením především na veřejnoprávní média... Také podstatná náplň práce a úlohy MI je především v jiných oblastech. A na absenci zapojení komerčních provozovatelů a médií do diskuze o digitalizaci se zatím nic nezměnilo.

Závěrem nová informace o mediální legislativě. V diskuzi ke smyslu a cílům zcela nového mediálního zákona informovala náměstkyně ministra kultury Dr.Smolíková o zařazení zákona do legislativního plánu práce vlády na III.čtvrtletí. Před tím ale hodlá ministr Dostál svolat pracovní setkání zástupců všech zúčastněných institucí, kteří by se v dalším postupu mohli stát členy přípravné pracovní skupiny.

V rámci diskuze na této platformě by se mělo dosáhnout konsensu, zda je v této době nová úprava zákona vůbec nutná, případně v jakém rozsahu. Jednání by se mělo uskutečnit již v únoru 2004.

Psáno pro Česká média

                 
Obsah vydání       2. 12. 2003
2. 12. 2003 Chování politiků konec konců odráží myšlení voličů Josef  Trnka
2. 12. 2003 Odborníci doporučili vládě stíhačky Jas-39 Gripen Štěpán  Kotrba
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU
2. 12. 2003 Donald Rumsfeld obdržel britskou cenu za "nesrozumitelné kecy"
2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
2. 12. 2003 EÚ-USA: "Úspechy a výzvy" transatlantického partnerstva
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
3. 12. 2003 Psychiatr: Tony Blair zřejmě není šílený
2. 12. 2003 Měly by se děti očkovat proti chřipce?
2. 12. 2003 Britská soda: Jak vládne Tony Blair?
2. 12. 2003 Vedou česká média v otázce Tibetu protičínskou kampaň?
2. 12. 2003 Hybáškové poslání a vyšší princip reálné politiky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2003 Teleinformatika I. -- také o digitálním vysílání Zdeněk  Duspiva
2. 12. 2003 Teleinformatika II. -- zákon o elektronických komunikacích Zdeněk  Duspiva
1. 12. 2003 Kolumbie a lidská práva
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
1. 12. 2003 Chagalle, ozvi se! Jan  Paul
1. 12. 2003 S komunisty se nemluví? A odkdy? Michal  Jurza
1. 12. 2003 Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR Michal  Rusek
1. 12. 2003 Černobílá reakce pana Ruska
1. 12. 2003 Smí si stát despoticky vybírat svůj desátek? Alexandr  Vojta
1. 12. 2003 Američané pustí domů Brity, vězněné v zálivu Guantánamo
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech