27. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 10. 2003

Ředitel havířovské nemocnice Pavel Holub byl odvolán

Havířovští lékaři: "Chceme jen odpovídající pracovní podmínky pro naši náročnou a zodpovědnou práci."

K nejproblémovějším zdravotnickým zařízením, které převzal začátkem roku od státu do své správy Moravskoslezský kraj, zřejmě patří nemocnice v druhém největším městě kraje v Havířově. Její lékaři a ostatní zdravotníci delší dobu poukazovali na chaos a nefunkční zásobování léky, kvůli kterému může být ohroženo zdraví a životy pacientů.

V posledních týdnech se jejich kritické hlasy dostaly až do regionálních médií. To vedlo představitele kraje k zorganizování hloubkové kontroly hospodaření. Bylo zřejmé, že pracovníky havířovské nemocnice už ovládá strach. Při rozhovorech s novináři se bojí otevřeně mluvit o poměrech, které v nemocnici vládnou. "V nemocnici jsou všichni naštvaní, ale nechtějí vystoupit z anonymity, protože se bojí, že přijdou o práci. Některým už bylo vyhrožováno. Tady je to vcelku běžné.

To, že jsou problémy s léky, je jenom špička ledovce," uvedl jeden z lékařů, který trval na anonymitě. Podobný názor vyslovil i jeho kolega: " Je to strach z odvety. Je to obava, že pokud kdokoli z nás udělá drobnou chybičku bude to vedení brát jako exemplární případ, za který bude potrestán," vysvětluje.

O tom, že zdravotníky v místní nemocnici ovládají obavy a strach, vědí i na havířovské radnici. Primátorku města Miladu Halíkovou (KSČM) před dvěma týdny navštívili zástupci lékařů a zdravotních sester, aby ji na atmosféru obav a strachu v nemocnici upozornili. Seznámili ji s nefunkční lékovou politikou i s tím, že na některých odděleních nejsou dostatečně erudované týmy.

To však ředitel nemocnice Pavel Holub veřejně bagatelizuje. V České televizi uvedl, že jeho kritici problémy v nemocnici zveličují, a vyslovil podezření, že jde o snahu dostat ho z ředitelského místa. Podobné pocity vyjádřil ve středu před novináři v Havířově i zástupce krajského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Carbol (KDÚ-ČSL).

Říkal, že nemá žádné důkazy o chybách za které by nesl zodpovědnost ředitel, že žádné problémy s léky v havířovské nemocnici nejsou a proto nebude radě kraje předkládat návrh na odvolání ředitele Pavla Holuba z jeho funkce.

Tato prohlášení zveřejněná v regionálních médiích některé lékaře v havířovské nemocnici pobouřila. Podle nich ředitel Holub a management nemocnice záměrně uvádějí nepravdivé informace. Lékařský odborový klub v havířovské nemocnici, který sdružuje 85 lékařů vydává prohlášení: "Jsme velmi znepokojeni skutečností, že vedení nemocnice a vedení kraje neustále žádají důkaz o ohrožení života pacientů v havířovské nemocnici. Prohlašujeme, že k bezprostřednímu vážnému ohrožení života pacientů z důvodu nedostatku léků nedochází jen proto, že jsme lékaři, kteří složili přísahu. Pacientům poskytneme vždy co nejlepší léčbu podle svého svědomí a hlavně možností," uvádějí v prohlášení. Z něho se dovídáme, že pokud jim léky neposkytne jejich dodavatel Jiří Tejnecký léčbu pacientům vždy poskytnou, a to i za cenu, že si léky seženou sami z jiného oddělení či jiné lékárny v okolí nemocnice anebo v nejhorším případě změní postup tak, aby zamezili bezprostřednímu ohrožení životních funkcí pacienta. "Zdůrazňujeme ale, že zajišťovat a shánět léky není věcí lékařů ani zdravotních sester, kteří se musejí plně soustředit na zvládnutí akutního stavu pacienta," píší dále ve svém prohlášení. Podle nich tato činnost plně patří do náplně činnosti lékárníků či pověřených osob s potřebnou kvalifikací.

"Na tuto skutečnost bylo vedení nemocnice opakovaně upozorňováno. Prohlašujeme, že management nemocnice v Havířově vypovězením smlouvy bývalému dodavateli léčiv a včasným nezajištěním adekvátní náhrady velmi komplikuje zdravotníkům poskytování léčebné péče v oborech akutní medicíny, a to po několik měsíců."

Členové havířovského Lékařského odborového klubu v závěru svého středečního prohlášení velmi kategoricky odmítají nařčení z pokusu o ovládnutí nemocnice: "Chceme jen odpovídající pracovní podmínky pro naši náročnou a zodpovědnou práci."

Ve čtvrtek se v Ostravě k svému řádnému zasedání schází Rada Moravskoslezského kraje. Podle informace vedoucí oddělení pro styk s veřejností krajského úřadu Kateřiny Churé s ohledem na dosavadní vývoj situace v havířovské nemocnici vyzval hejtman Evžen Tošenovský (ODS) svého náměstka Jiřího Carbola, aby krajským radním podal informaci o aktuálním stavu v tomto problémovém zdravotnickém zařízení. K jednání radních byl přizván i ředitel havířovské nemocnice Pavel Holub. "Na základě průběžné zprávy o kontrole, ze které vyplývá že v nemocnici docházelo k závažnému porušování pravidel pro nakládání s léčivy, navrhl hejtman kraje okamžité odvolání MUDr. Pavla Holuba z funkce ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov. Rada kraje většinou hejtmanův návrh akceptovala," informuje Churá.

Informace z dosavadního průběhu kontroly, které krajským radním podaly pracovnice kontrolního a zdravotního odboru krajského úřadu, včetně přizvané odbornice v oboru lékárnictví, byly natolik závažné, že se rada kraje rozhodla ředitele Holuba z vedení nemocnice odvolat okamžitě. Ředitel Holub byl na jednání rady přizván a slyšel všechny výhrady, které vyřkly kontrolní orgány krajského úřadu.

Členové havířovského Lékařského klubu se chtějí ohradit proti personálním změnám, které doslova na poslední chvíli ve své funkci ředitele Pavel Holub zrealizoval. "Provedl jsem personální změny než jsem šel na radu kraje. Byl totiž vyhlášen v červnu konkurz na vedoucího lékaře centrálních operačních sálů, které se dostavují a během měsíce by měly být dokončeny. Včera mě už bylo jasné, že mé dny jsou sečteny. Chtěl jsem odcházet s čistým stolem. Proto jsem včera odpoledne vypsal jmenovací dekret doktoru Keprtovi, předal jsem mu ho a jmenoval jsem ho primářem operačních sálů," potvrdil v pátek bývalý ředitel.

Odvolaný vedoucí centrálních operačních sálů Stanislav Zobač, který patřil k dlouhodobým kritikům bývalého ředitele považuje jeho chování za nestandardní. "Je to zbytečné kopání kolem sebe protože dělá zlou krev. Stejně nic nemůže změnit. Ale nepřekvapuje mne to. Očekával jsem, že budu dříve anebo později ze sálu odvolán, ale nečekal jsem, že to bude takovýmto způsobem," svěřil se doktor Zobač.

Řízením havířovské nemocnice byl krajskými radními prozatím pověřen, do jmenování nového ředitele, vedoucí odboru investic krajského úřadu Ing. Leo Nevřela.

                 
Obsah vydání       27. 10. 2003
27. 10. 2003 České soudnictví nelze napravit televizním vysíláním Jan  Čulík
27. 10. 2003 K čemu povede "televizní přenos" procesu se Srbou Tomáš  Pfeffer
27. 10. 2003 Jaké zbraně a proti komu?
28. 10. 2003 1918: Národní shromáždění československé
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
27. 10. 2003 Britská vláda vyvinula silný nátlak na BBC, aby potlačila film o rasismu v policii
27. 10. 2003 ČT "zapomněla" odvysílat zprávu, že premiér Špidla odsoudil TV přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
27. 10. 2003 Dopis Janě Ciglerové: "Šumařina v Lidových novinách"
27. 10. 2003 Eutanázie je vraždou Darius  Nosreti
27. 10. 2003 Ředitel havířovské nemocnice Pavel Holub byl odvolán Jaroslav  Hlaváček
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán
24. 10. 2003 Živé televizní vysílání procesu se Srbou a spol. ohrozí soudní proces Jan  Čulík
24. 10. 2003 České republice se dostane soudního televizního tyjátru: ČT bude vysílat přelíčení s Karlem Srbou! Jan  Čulík
24. 10. 2003 O vztahu globalizace a národního státu Pavel  Urban
24. 10. 2003 Labouristická strana vyloučila poslance, který protestoval proti útoku na Irák
24. 10. 2003 Nelze spojit celistvé bytí a zároveň žití v nesvobodě Jakub  Žytek
24. 10. 2003 Objevit Ameriku Petr  Fiala
24. 10. 2003 Památka zesnulých jako konflikt kultury smrti Ivo V. Fencl
23. 10. 2003 Chomsky: Jak funguje propaganda v médiích
23. 10. 2003 Lex: Máme právo používat zbraně
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech