28. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 8. 2003

Nesmyslná tvrzení o roli MMF

Opět jeden článek na (makro)ekonomické téma, a tak mi to nedá, abych se neozval. Nejsem žádným naivním obdivovatelem MMF, ani jméno Pongrac Nagy jsem v životě neslyšel a tudíž proti němu nic osobního nemám. Nebudu rozebírat konkrétní politiku MMF, to je téma minimálně na disertační práci a navíc, ať by tato práce došla k jakémukoliv závěru, stejně by polovina ekonomů souhlasila a polovina by byla proti. Zastavím se však u několika tvrzení, která jsou zjevně nesmyslná (i když pro komentátora deníku Guardian možná ne).

Polemika s tímto článkem.

Na základě výroku "Aplikujete recept MMF a vaše ekonomika se rozloží. Přestanete a vaše ekonomika zaznamená ozdravění" bych autora přirovnal k lidovému léčiteli (s jedním takovým jsem se setkal osobně), který důrazně zakazuje aplikovat klasické léky (i jen na utišení bolesti) a podstupovat lékařské zákroky pacientovi, trpícímu rakovinou v pokročilém stádiu. Napadá mě naprosto srovnatelný, i když snad fiktivní, výrok "jdete do nemocnice, jste úplně normální, tam vám objeví rakovinu, ozařují vás, slezou vám vlasy, trpíte v nesmírných bolestech. Pak vyjdete z nemocnice, narostou vám vlasy, jste zase zdráv. Takže nemocnice a klasická medicína jsou zdrojem všeho zla."

A teď ty omyly:

"Pokud neschválí hospodářskou politiku určité země Mezinárodní měnový fond, tak země nemůže získat zahraniční kapitál."

To je samozřejmě nesmysl. Zahraniční kapitál nepotřebuje posvěcení domácí politiky žádnou mezinárodní institucí, zahraniční kapitál ale nepůjde do země, která je nestabilní a hrozí jí finanční krize. A MMF nastupuje právě v té chvíli, kdy je některá členská země ekonomickou nestabilitou ohrožena. Bohužel, někdy nastupuje MMF příliš pozdě, nebo jsou jeho doporučení realizována příliš pozdě, a pak je léčba bolestivější. Samozřejmě že investoři přihlížejí k názoru MMF na zdraví domácí ekonomiky. Já bych také přihlédl k varování, že nějaká prostitutka má AIDS a nedal bych jí vydělat. A ona by samozřejmě mohla tvrdit, že za její problémy může doktor, který na její chorobu upozornil.

"Postkomunistické Maďarsko potřebovalo zahraniční kapitál jen z jediného důvodu: potřebovalo splatit svůj obrovský zahraniční dluh."

Také byste rádi spláceli své dluhy sousedovým barákem? Tak patrně chápete, co chtěl básník říci. Proč bychom si utahovali opasky, když za nás může splatit dluhy cizí kapitál. K ničemu jinému ho nepotřebujeme. Trochu na mě dýchá rétorika socialistického vojenského politruka. I když na druhé straně, Polsku také západní země škrtly část jeho dluhů. (Pozn. JČ: To přece nutně z té formulace nevyplývá, nebo ano? Já ji chápu jako "Maďarsko potřebovalo zahraniční kapitál, aby těmito investicemi mohlo vydělávat, a tak úspěšněji splácet svůj obrovský zahraniční dluh")

"Tak v roce 1990 Mezinárodní měnový fond oznámil Maďarsku, že se stalo obětí inflační krize."

To možná oznámil, ale rozhodně to nebylo důvodem jeho zásahu. Inflace je projevem vnitřní nerovnováhy, kterou MMF primárně neřeší. MMF zasahuje u zemí, u kterých dochází k narušení vnější nerovnováhy, která může způsobit, že země nebude schopna dostát svým mezinárodním závazkům. Součástí stabilizačního programu je pak samozřejmě i řešení vnitřní nerovnováhy, neboť MMF se snaží svými návrhy vrátit ekonomiku ke zdravému fungování (ne vždy úspěšně). Kdyby se autor jen trochu rozhlédl, zjistil by, že v ČR ve stejném období vzrostly ceny několikanásobně více, aniž by s tím měl MMF nějaké problémy.

"Nejlepším způsobem, jak omezit poptávku, tvrdil MMF, je omezit množství peněz, které mohou půjčovat banky."

V přirozené reakci na toto opatření skutečně docházelo ke krachům podniků, které by jinak socialisticky přežívaly ještě o trochu déle a pak by svým krachem s sebou stáhly i banky, které jim půjčovaly. A ty banky by pak musel sanovat stát, jak tomu bylo třeba v ČR a byly to stovky miliard.

"Tento plán je rozsáhlý a nesmírně podrobný a řídí hospodářský život země po dobu jednoho až tří let. Je stoprocentně tajný."

Ten plán není stoprocentně tajný, publikují se jeho hlavní závěry a opatření, ale samozřejmě se nezveřejňují konkrétní rizika, která dané zemi hrozí. Jednou z prvních činností, kterou MMF musí u ohrožené země provést, je že důkladně zmapuje všechny sektory ekonomiky. Přitom používá co možná nejvíce (i důvěrných) údajů z ministerstev, centrální banky a dalších institucí. Důkladnou analýzou těchto dat (která je pro začínající tržní ekonomiky prakticky neproveditelná) se snaží dobrat ke skutečnému stavu ekonomiky. A často se zjistí, že tento stav je ještě horší, než si investoři obecně myslí. Zveřejněním této zprávy by pak došlo k okamžitému kolapsu ekonomiky, útěku investorů, krachu měny a následně celého hospodářství.

"Proč tedy aplikuje MMF stále tentýž recept na katastrofu? Velmi to vyhovuje jeho sponzorům. MMF působí většinou v chudých zemích a plně ho ovládají západní bohatí."

Spousta lidí (nejen autor) neví, jak vlastně MMF funguje. Často se jeho funkce zaměňuje se Světovou bankou, která skutečně půjčuje volné prostředky rozvojovým zemím, a pak po nich (nehorázně) požaduje splácení půjček i s úroky.

MMF však funguje na jiném principu. Je to společenství členských zemí, které platí příspěvky a vklad do společné kasy, asi jako běžný občan platí pojištění. Tím se členské země zajišťují proti případným finančním potížím. Je-li některá země dočasně v nesnázích, může čerpat půjčku ze společného fondu na jejich překlenutí (např. nedostatek devizových rezerv, který může být investory chápán jako ohrožení jejich investice nebo příležitost ke spekulativnímu útoku na domácí měnu).

Pokud však potíže nejsou přechodného rázu, ale pramení z makroekonomické nerovnováhy (většinou vnější - např. neúměrně rostoucí deficit zahraničního obchodu a tím rostoucí zadlužení země, které pravděpodobně nebude země schopna v budoucnosti splatit), pak MMF podmiňuje půjčku přijetím (restriktivních) pravidel, která by měla danou nerovnováhu zmírnit nebo vyřešit. Postižená země však v žádném případě není povinna stabilizační program přijmout. Pak samozřejmě nedostane nic (jak zrůdné).

V opačném případě země dostává finanční prostředky, která by měly uklidnit (samozřejmě většinou západní) investory, ale na druhé straně je pod důkladným dohledem expertů MMF, kteří sledují dodržování domluvených pravidel. Je snad logické, když banka, nebo kdokoliv jiný půjčuje větší obnos peněz, že zároveň monitoruje chování dlužníka, aby o své peníze nepřišla.

"...my jsme měli bibli a oni měli naši půdu."

Sám MMF, jakožto společenství mnoha zemí, se nijak svou činností neobohacuje. Na druhé straně je pravda, že svým (úspěšným) zásahem může zachránit investice bohatých amerických i jiných investorů, kteří by o ně jinak v případě krachu ekonomiky postižené země přišli (znehodnocení národní měny a tím i odpovídající znehodnocení zahraničních investic).

Řekl bych však, že tento efekt je pouze vedlejší, primárním cílem je stabilita celosvětového finančního trhu, na němž by mohlo krachem jedné ekonomiky dojít k řetězové reakci a lokální recese v jedné zemi by mohla přerůst v globální recesi a postihnout ostatní členské země.

Takže zatímco britský autor v renomovaném deníku si myslí, že "MMF, jinými slovy, zorganizoval rozkradení celého státu", já si i na základě vlastní zkušenosti myslím, že MMF mimo jiné svou osvětovou činností a organizováním četných vzdělávacích akcí (na kterých se podílí profesoři z renomovaných světových univerzit) vychovává desetitisíce vysoce vzdělaných a kompetentních státních úředníků, kteří posléze jsou schopni vyhodnotit stav domácí ekonomiky i bez asistence MMF, takže se většinou nestává, že by se ekonomika dostala do vážné finanční krize opakovaně několikrát za sebou.

To je samozřejmě výhodné i pro MMF, protože čím méně je tato instituce vláčena na stránkách (nejen levicových) periodik v důsledku nepovedeného zásahu, tím lze její práci považovat za úspěšnější. Závěrem bych chtěl podotknout, že ač MMF sídlí ve Washingtonu, D.C., nejedná se o americkou instituci, ale o instituci mezinárodní, a Američana v ní potkáte jen zřídka, což se týká i vysokých rozhodovacích postů.

                 
Obsah vydání       28. 8. 2003
28. 8. 2003 Dálnice D47 se nesmí stát obětí pomluv a váhání Darius  Nosreti
28. 8. 2003 Blair: Rezignoval bych, kdyby byla Kellyho obvinění pravdivá
28. 8. 2003 Signály z Moskvy I. Ladislav  Žák
28. 8. 2003 Britský ministr obrany: "Zacházel jsem s Kellym férově"
28. 8. 2003 Nuda v Brně Čestmír  Kopecký, Jan  Budař, Vladimír  Morávek
28. 8. 2003 Proč byla v ČR zrušena vlaková pošta II.
28. 8. 2003 Nesmyslná tvrzení o roli MMF Jan  Hošek
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství
28. 8. 2003 Ztratí-li vám Česká pošta cenné psaní, budete jí (za to) muset zaplatit
28. 8. 2003 Nové číslo Textů
28. 8. 2003 Česká digitální média IX.
Další odklad digitální koncepce
Zdeněk  Duspiva
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie
28. 8. 2003 Je Železný opravdu mimo hru o Novu, čemu nevěřím kolem arbitráží a co s tím mají společného koně? Ladislav  Kahoun
28. 8. 2003 Proč už nikdo nikdy nemůže brát Vladimíra Železného vážně Jan  Čulík
28. 8. 2003 Z historie kontroverzí ohledně televize Nova
28. 8. 2003 Leden 1997: "Jak prostřednictvím Železného sílí vliv CME v televizi Nova" Jan  Čulík
28. 8. 2003 Říjen 1996: Kontrast - Komerční televize v ČR a v Británii Jan  Čulík
28. 8. 2003 Leden 1997: Ještě jednou k případu CET 21, CME a televize NOVA: Jan  Čulík
28. 8. 2003 Leden 1997: Rozhovor s Tomášem Ježkem, ředitelem pražské burzy
28. 8. 2003 Únor 1997: Komerční televize musí splňovat podmínky kvality Jan  Čulík
27. 8. 2003 Nehodovost: Policie proti sobeckému a nebezpečnému ježdění nezasahuje
27. 8. 2003 Pod tlakem britské vlády hledala rozvědka zoufale důkazy pro zprávu o Iráku
27. 8. 2003 Britský vládní šéf výzvědného výboru: "Zpráva o Iráku nebyla zdramatizována"
27. 8. 2003 Magická moc spamů a pilulky "na zvětšení penisu"
27. 8. 2003 Bush má potíže
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech