13. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 8. 2003

Odškodnění obětí trestných činů poskytované z veřejných fondů

V poslední době je v odborné veřejnosti diskutována problematika oběti trestného činu. Hovoří se zejména o nedůstojném procesním postavení oběti, o nedostatečném odškodnění a o zvýhodnění pachatele před obětí (např. přidělením obhájce ex offo pachateli ze zákona).

Zajímavým, ale především účinným přístupem k problematice oběti trestného činu je finský zákon o Kompenzaci obětí trestných činů č. 935 z 21. prosince 1973.

V obecném ustanovení tohoto zákona v § 1. je uvedeno, že pokud finský občan nebo cizí státní příslušník trvale žijící ve Finsku utrpí v důsledku spáchaného trestného činu škodu, má právo na odškodnění poskytnuté z veřejného fondu. (zákon se netýká dopravních nehod).

Podle § 3 bude odečtena z odškodnění částka vyplacená za pojištění a jiné náležitosti stanovené zákonem. Oběť, která utrpěla ublížení na zdraví nebo jinou osobní újmu obdrží podle tohoto zákona kompenzaci za lékařské výlohy, další výlohy způsobené ublížením, a za jiné vady nebo jiné trvalé poškození. Kompenzace bude dále poskytnuta za snížený příjem nebo snížené prostředky na obživu.

V případě způsobené smrti osobě s rodinnými příslušníky, mají ti, kterým je poskytováno výživné právo na kompenzaci toho co potřebují až do doby, kdy budou schopni se o sebe sami postarat. Kompenzace bude také poskytnuta za výlohy spojené s pohřbem. Jakákoli kompenzace za případ újmy na zdraví vyplacená poškozené straně jednorázově nepřesáhne částku 100 000 DM (alikvótní částka v Euro).

Snad nejzajímavějším je ustanovení § 8 (kompenzace za způsobenou škodu na majetku), který se vyplatí citovat doslova:Zajímavým, ale především účinným přístupem k problematice oběti trestného činu je finský zákon o Kompenzaci obětí trestných činů č. 935 z 21. prosince 1973.

§ 8. Na základě tohoto zákona bude jednotlivci poskytnuta kompenzace za škodu na majetku způsobenou jinou osobou v době, kdy ta byla uzavřena ve vězení, potulovala se, používala alkoholické nápoje, je duševně chorá či duševně zaostalá, dopustila se opilství nebo byla jinak zbavena svobody, z léčebny, nebo vězení unikla, nebo se nevrátila po uplynutí propustky a spáchala trestný čin. Totéž se bude vztahovat na případy, kdy škoda na majetku byla způsobena dítětem nebo mladým jedincem, nad kterým byl vysloven dozor na základě zákona péče o dítě. Předpokladem kompenzace je oznámení trestného činu do deseti dnů polici. V případě, kdy nebyl zjištěn pachatel, může být kompenzace snížena ve zvláštních případech o jednu čtvrtinu.

Kompenzaci poskytuje ve Finsku Státní úřad pro nepředvídané události na základě doporučení Rady, která je zřízena ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí. Státní úřad pro nepředvídané události rozhoduje také o tom, kdy má být vůči pachateli užito práva na regres. Proti rozhodnutí státního úřadu pro nepředvídané události se lze odvolat k Pojišťovacímu soudu. Rozhodnutí Pojišťovacího soudu je konečné.

                 
Obsah vydání       13. 8. 2003
13. 8. 2003 David Kelly jmenoval Alastaira Campbella i druhé reportérce
13. 8. 2003 Aféra David Kelly: Reportér BBC podroben čtyřhodinovému křížovému výslechu
12. 8. 2003 Blairova zpráva o Iráku zpochybněna
13. 8. 2003 Britský obchodník se zbraněmi zatčen v USA
13. 8. 2003 Hučí voda po lučinách? - aneb dojde k renesanci meteorologických měření v povodí Jizery Miloš  Zahradník
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
13. 8. 2003 Peltrám počtvrté - aneb kdo je odborníkem a na co Štěpán  Kotrba
13. 8. 2003 POVÍDKA
Flaškova taška
Blanka  Jirušková, Jaroslav  Jirušek
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?
13. 8. 2003 V Česku není možné poctivě podnikat Vladimír  Rott
13. 8. 2003 Odškodnění obětí trestných činů poskytované z veřejných fondů Eduard  Vacek
13. 8. 2003 Nadace Friedricha Eberta se už před třemi lety bála rychlého vstupu ČR do EU Štěpán  Kotrba
13. 8. 2003 Homosexuálové "by neměli mít právo vychovávat děti", není radno se odlišovat
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
18. 7. 2003 Fašismus - vzpoura proti materialismu Zeev  Sternhell
12. 8. 2003 Diskriminácia černochov zvýšila počet jazzových skladateľov Miroslav  Brada
12. 8. 2003 The discrimination of blacks has increased the number of jazz composers Miroslav  Brada
12. 8. 2003 Přichází čas pro sjednocenou Evropu? Josef  Brož
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech