14. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2003

Zneužívá Český Telecom monopolního postavení?

Mnoho čtenářů v diskusích k článkům, jež se dotýkají "výhodných" nabídek Českého Telecomu poukazuje na zneužívání monopolního postavení tímto operátorem. Jiní zase tvrdí, že ČTc dělá to co by dělala každá jiná firma v jejím postavení. Přitom ale málokdo zná zákon, jež stanovuje mantinely pro firmy mající monopol v určité tržní oblasti.

Tento článek vyjadřuje stanovisko občanské iniciativy Internet pro všechny

Pojďme si tedy o tomto zákoně něco říci a na závěr si ukážeme nejčastější námitky čtenářů, jež jsme na různých diskusních fórech zachytili a uvítáme, když v diskusi vyjádříte váš názor, zda-li se jedná o porušení některého z paragrafů či nikoliv. Zajímají nás jak připomínky běžných čtenářů, tak i "kovaných právníků", stejně tak jako i vaše další názory na možné prohřešky ČTc vůči zákonu (v tom případě je vhodné doplnit svou připomínku důkazem).

Tento článek tedy neřeší, zda ČTc porušuje antimonopolní zákon (od toho jsou soudy a Úřad na ochranu hospodářské soutěže), pouze se vás - našich čtenářů - ptá na váš názor.

Základní souvislosti

"Monopol" je jedním z ekonomických vyjádření postavení dané firmy na trhu určitých výrobků či služeb. Mít monopolní postavení (obecně > 40% trhu s danou komoditou) není nezákonné, dalo by se říct, že je to cílem každé firmy - zvyšovat tržní podíl až do té míry, že podíl ostatních je zanedbatelný (případně je trh rozdělen jen mezi dva tři obry).

Výjimečně se to opravdu nějaké firmě podaří z vlastní píle a marketingových schopností (Microsoft, Cisco, Coca-Cola ...). Zejména v postkomunistických zemích ale často monopol vzniká tím, že stát, jež byl do té doby vlastníkem všeho, prodá některý ze svých státních podniků, které do té doby měly na daném trhu výhradní postavení. A prodá jej tak hloupě, že okamžitě vznikne monopol a jen stěží mohou další firmy proniknout na trh a konkurovat - monopol je větší, odebírá materiál ve větších objemech, má tedy nižší ceny. Má už také vybudovanou zákaznickou klientelu a často je vlastníkem infrastruktury, která se pak těžko buduje duplicitně (už jste snad viděli v nějakém městě dvě firmy co montují kanalizaci, elektřinu, plyn, vodu, kabelovou televizi či telefon do stejných objektů? Těžko, to by musel být velký zákazník, aby se to dané firmě vyplatilo).

V některých rozumných státech to vědí, nenechali se ani uplatit a oddělili infrastrukturu od poskytování služeb. Jedna firma - státem kontrolovaná či regulovaná - vlastní infrastrukturu - kabely, kanály, roury - a neomezeně mnoho firem si pak může část infrastruktury pronajímat a konkurovat pak ve vztahu k zákazníkům. Někde ale vlastník infrastruktury je i svým největším klientem a nabízí tak služby na infrastruktuře sám. Když pak někdo další chce využít tuto infrastrukturu, logicky se tomu brání, část svého obratu by tak dal do ruky konkurenci. Proto zde přicházejí na řadu zákony o ochraně hospodářské soutěže, které zajišťují rovné podmínky na trhu a zabraňují tomu, aby monopolní dodavatel svého postavení zneužíval.

Zákonná úprava

Právní úpravu ochrany hospodářské soutěže má u nás na starosti Zákon č. 143/2001 Sb. Zabývá se dohodami soutěžitelů (např. aby se nedohodli všichni pumpaři na určitém území na vysoké ceně a motoristé by pak neměli šanci natankovat za rozumnou částku), zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (tedy firem soutěžících na trhu o přízeň-peníze zákazníka) a konečně spojením soutěžitelů (asi by vám bylo jasné, co by se stalo po spojení firem Coca-Cola a Pepsi). Nyní bude následovat suchá část článku - kurzívou text vybraných paragrafů ze zmiňovaného zákona. Běžným fontem jsou pak vaše názory, které jsme si dovolili zařadit vždy pod některý odstavec zákona (názory jsme si dovolili upravit, někdy i zkombinovat více názorů ke stejnému tématu, vymazali jsme nepoužitelné výrazy, opravili češtinu atd. Šlo nám spíše o význam než o konkrétní text).

§ 3, odstavec 2, písm., e,f
(2) Z dohod zakázaných podle odstavce 1 jsou zakázány zejména dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují ujednání o e) uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni,

Názor čtenáře 1: "Jak je možné, že IOL nabídlo připojení za maloobchodní ceny nižší, než byly velkoobchodní ceny pro ostatní operátory?"

f) tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot).

Názor čtenáře 2: "Český Telecom provozuje server Gamezone, nabízející hraní her po Internetu. Podle informací z těchto stránek plánují v brzké době omezení pouze pro hráče přistupující přes IOL, není to tedy omezování ostatních operátorů a ISP?"

§ 11, odstavec 1.
(1) Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je zejména a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění,

Názor čtenáře 3: "Jak je možné, že ČTc nabízí horší ADSL za podstatně více peněz než v naprosté většině evropských států? Vždyť jsou tu několikanásobně nižší platy, nižší ceny za pronájem budov a dokonce je ČTc několikanásobně větší než třeba estonský telekom, takže i technologie by měl nakupovat podstatně levněji!"

b) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí,

Názor čtenáře 4: "Proč si musím zároveň s ADSL pronajmout od ČTc modem, i když jej nechci, protože si jej mohu sehnat levněji. Vždyť ani telefonní přístroj si nemusím od ČTc pronajímat ale mohu používat svůj".

Názor čtenáře 5: "Jak si může nějaký soukromý resp. polostátní podnik dovolit ignorovat rozhodnutí ČTÚ a nutit AO u ADSL kromě 'propojení' i své další služby na IP vrstvě, aniž by je AO po nich požadovali? Vždyť když bych si já dovolil takto ignorovat rozhodnutí ČTÚ a třeba provozoval bezdrátové připojení s vyšší hustotou vyzářeného výkonu než je povoleno, tak by mi ČTÚ napařil deseti- až sta- tisícovou pokutu a vůbec by se se mnou nebavil!"

c) uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni,

Názor čtenáře 6: Před pár lety si AO stěžovali na to, že IOL má od ČTc výhodnější podmínky a obviňovali ČTc z křížového financování, přitom stále když jdu na stránky ČTc či Gamezone, tak tam vidím odkazy a reklamu na IOL, na infolince ČTc mi doporučují IOL, technik mi při zavedení linky domů rovnou nainstaloval do počítače připojení od IOL, s účtem za telefon mi chodí reklama na IOL, atd. Vždyť kdyby chtěl jiný ISP poslat 3 milionům domácností poslat reklamu, tak by musel utratit mnoho desítek milionů a za IOL to platí či se spolupodílí ČTc!

d) zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů,

Názor čtenáře 7: "Proč tady ČTc nabízí ISDN jako horkou novinku, utrácí za reklamní spoty stamiliony a v okolních státech se v podstatě nic jiného nepoužívá? Stejně tak DSL - rok to tady testovali, pak to dokonce začali prodávat jako placený testovací provoz, pak jim to bylo zakázáno a tak se zase několik měsíců nedělo a stejně když to pak šlo do živého provozu, tak jsou s tím samé problémy."

e) dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže,

Názor čtenáře 8: "Vysvětlete mi jak je to s těmi propojovacími poplatky. Vždyť mně vychází, že by AO/ISP (přes které teče více než 70% veškerého dial-up provozu - pozn. autor) museli v některých časech a tarifech fungovat zadarmo, tak co z toho vlastně mají?"

f) odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením a tito jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat.

Názor: Tento odstavec necháváme bez názorů, bylo jich příliš mnoho a v podstatě všechny říkaly jinými slovy to co je v tomto odstavci, tak to necháváme k vaší volné diskusi.

Tak tedy - co vy si o tomto zákoně myslíte? Souhlasíte s názory na Internetových fórech a myslíte si, že ČTc porušuje antimonopolní zákony? Myslíte si, že jsou i jiné případy a důkazy? Nebo se domníváte, že Český Telecom jedná v rámci zákonů, a že tedy poctivě v rámci všech zákonných regulí hraje roli největšího operátora?

A malá poznámka pod čarou - požádali jsme o stanovisko k některým dotazům čtenářů také Český telekomunikační úřad a zde je:

"Domníváme se, že zvýhodňováním IOL přidáváním materiálů k zúčtování, propagací na svých web stránkách nebo instalováním jejich služeb při instalaci linky u koncového zákazníka by mohlo docházet k porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, jak uvádíte ve svém e-mailu. Rovněž přístup na sever by neměl být omezován na některé provozovatele, pokud tomu nebrání nějaká technická omezení (takové informace nemáme). Z dostupných materiálů nevyplývá, že služby na adrese www.gamezone.cz jsou poskytovány neveřejně pouze jakési uzavřené skupině uživatelů jednoho telekomunikačního operátora. Protože posouzení, zda se jedná o porušování zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nepatří do gesce ČTÚ, doporučujeme Vám se s touto záležitostí obrátit na ÚOHS".

Autor Tomáš Kapler je zástupcem uživatelů Internetu a spoluorganizátor aktivit Internetu pro všechny.

                 
Obsah vydání       14. 7. 2003
14. 7. 2003 Soros: "Politika George Bushe je neudržitelná a nedemokratická"
14. 7. 2003 1968 Přemysl  Janýr
14. 7. 2003 Co dál v Iráku a po Iráku? Petr  Kužvart
14. 7. 2003 Elitní fotografové? Jan  Čulík
14. 7. 2003 Ladislav Smoljak odvádí pozornost Josef  Trnka
13. 7. 2003 Irácký "uran": Blair ignoroval varování CIA
12. 7. 2003 Vinu za falešnou zprávu o irácké koupi uranu na sebe vzal šéf CIA
11. 7. 2003 Bílý dům "lhal ohledně hrozby od Saddáma Husajna"
14. 7. 2003 Krásný nový svět je konec civilizace Bushka  Bryndová
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Zneužívá Český Telecom monopolního postavení? Tomáš  Kapler
14. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku V. Natalie  Brožová
14. 7. 2003 Monitor Jana Paula: O dvou dekoracích z Karlových Varů Jan  Paul
14. 7. 2003 Korán - co obsahuje i z křesťanství a judaismu
14. 7. 2003 Amnesty International míří do Ruska
14. 7. 2003 Volby v USA - Největší politický skandál v historii?
14. 7. 2003 Kdo si neví rady s jazykem
11. 7. 2003 O čem zatím není, ale by mohl být Český sen Ondřej  Čapek
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech