14. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2003

Volby v USA - Největší politický skandál v historii?

Největším testem kampaně prezidentských voleb v USA v roce 2004 nebudou procházet kandidáti, ale voliči. Existují silné náznaky, že podle zdrojů Demokratické strany jsou prezidentské volby již nyní manipulovány korporátními a finančními zájmy. Existuje mnoho znepokojujících znamení, že jediná volba, která nakonec bude nabídnuta americkému lidu, bude ta, že již nemá volbu vůbec žádnou."
Michael C. Ruppert


Článek, který se chystáte přečíst, je z pohledu autora největší politický skandál v americké historii, pokud ne v globální historii vůbec. A začíná se dnes odvíjet na Novém Zélandu. Tento článek jde na kůži demokratické mašinerii v Americe. Demokracie je jediná ochrana, kterou máme proti despotické a všehoschopné vládě, a tento článek je hluboce znepokojující.

Představte si, že jste politická zájmová skupina, která touží ovládat různé stupně výkoné moci. Představte si dále, že budete prosazovat pravděpodobně velmi nepopulární politický program a že si nepřejete být odstraněni od moci tajným hlasováním.

Jedním ze způsobů je adoptovat Mugabeho (Zimbabwe) či Hun Senův (Kampučia) přístup. Souhlasíte s uspořádáním voleb, ale současně zatknete, uvězníte a popravíte všechny své soupeře a jejich příznivce.

Vyhodíte volební urny či odejmete volební právo voličům, kteří nehodlají hlasovat pro vás, deformujete volební hranice a vytvoříte nedostatek hlasovacích místností v oblastech příznivců vašich opozičních oponentů.

Nicméně, jak nakonec odhalí i samotní despotové, takové techniky vždy propadnou - a často násilnou cestou. Proto, jste-li opravdu ctižádostivá politická dynastie, musíte být o něco důvtipnější ve svých metodách.

Představte si, že byste mohli ovlivnit hlasování ve svůj prospěch tím, že byste volby ukradli, aniž by to kdokoliv tušil. Představte si, že byste například mohli:

 • mít bezpečný dohled nad společnostmi, které vyrábějí hlasovací stroje a vyvíjejí sčítací software;
 • vytvoříte legislativu pro přijetí takových systémů, uvolníte obrovské finanční prostředky na jejich zakoupení;
 • centralizujete systém sčítání hlasů a politizujete nad ním dohled;
 • zřídíte systém sčítání hlasů, který efektivně zabraňuje komukoliv na úrovni volebního místa či okrsku sledovat, co se děje na mikro-úrovni;
 • přimějete všechna hlavní média, aby využívala té agentury pro výzkum předvolebních preferencí, která je rovněž pod vaší kontrolou, čímž odstraníte riziko, že předvolební preference budou výrazně jiné, než konečné výsledky.

A dále si představte, že instalujete jedny či vícery zadní vrátka v systému počítání hlasů, který jste vyvinuli, což vám umožní ve správný čas měnit výsledky tak, jak přicházejí.

Takový systém by vám umožnil zásahnout v přesně minimálním počtu okrsků, abyste si nakonec zajistili vítězství ve volebním obvodu.

Takový systém by umožnil vám zasáhnout v přesně minimální počet závodů nutných zajistit to vy jste získali většinu na volební noci.

Takový systém by vám umožnil minimalizovat rizika prozrazení vašich aktivit.

Takový systém by vám umožnil zaměřit se a odstranit jednotlivé politické soupeře, kteří by byli přespříliš úspěšní, populární, nebo zvídaví.

A co je nejdůležitější, takový systém by vám pomohl dostáhnout všeho výše uvedeného, aniž by veřejnost něco takového očekávala. Pokud by vás konfrontovali s ohavností vašeho programu, byli by přinejmenším nuceni připustit, že vše je výsledek demokratického procesu.

Jak zmanipulovat volby v USA

Takže jak by takový systém vlastně fungoval?

Inu jeden ze způsobů, jak by takový korupční volební systém fungoval, by mohl vypadat takto:

 • Každý volební okrsek (nebo místnost) by mohl být vybaven elektronickými hlasovacími systémy, optickými skenovacími systémy, hlasovacími systémy s pomocí děrných štítků či modernějšími stroji elektronických hlasovacích systémů s dotykovou obrazovkou;
 • Po uzavření každého dne by supervisor místnosti či okrsku dle instrukcí sestavil elektronický protokol odevzdaných hlasů;
 • Směli by tisknout pouze zprávu, ktrá by obsahovala pouze detailní údaje celkového hlasování v místnosti/okrsku, a potom prostřednictvím souboru poslat modemem plně elektronický záznam kompletních volebních výsledků krajskému supervisorovi;
 • Krajský supervisor by byl vybaven zvláštním softwarem, který by umožnil přijmout modemem tyto výsledky a uložit je v místních počítačích;
 • Samotní krajští supervisoři by byli ujišťováni, že jejich systém je naprosto bezpečný, certifikovaný a obsahuje mechanismy proti zneužití par excellence;
 • Národní supervizoři by dostali širokou paletu nástrojů, jak prostřednictvím tohoto softwaru prohlížet data, ovšem nic, co by jim umožnilo přímou manipulaci s výsledky;
 • Ovšem aniž by to krajští supervisoři věděli, software by mohl aktuálně vytvořit tři různé záznamy hlasování;
 • Mezitím - rovněž bez vědomí supervisorů - by tyto tři různé tabulky hlasovacích dat mohly být klidně nedůsledně zabezpečeny a jednoduše přístupny prostřednictvím databázového programu, řekněme Microsoft Access;
 • To, že byste měli tři tabulky, by umožilo pracovat se skutečnými daty - takže systém by mohl provádět náhodné testy jednotlivých okrsků a místností (za předpokladu, že by místní supervisoři byli obzvláště vynalézaví) - a současně by vám to umožnilo manipulovat se spodním řádkem výsledku;
 • A konečně byste mohli také umocnit sílu volebních hackerů tím, že by jste vložili do softwaru utilitu, která by umožnila maskovat po sobě stopy změnou datumových a časových značek na souborech a odstraněním důkazů o zásahu.

Fantazie se stává realitou

Výše uvedený popis zkorumpovaného volebního systému není výsledkem bujné fantazie. Je to výsledek rozsáhlé výzkumu počítačových programátorů a novinářů celého světa. Zejména je to práce investigativního novináře Bev Harrise, autora knihy, která brzy vyjde "Black Box Voting: Ballot Tampering in the 21st Century" (Černá urna: ovlivňování voleb ve 21. století - pozn. překl.).

Nejdůležitější však je to, že vše je výsledek zkoumání současného softwaru distribuovaného jednou z největších společností pro volební systémy zapojené v posledních volbách v USA.

UPOZORNĚNÍ: Je důležité poznamenat, že výzkum nepřinesl důkazy, že soubory, se kterými jsme pracovali, byly ty, které skutečně použili krajští volební supervizorů v posledních volbách - ani nemáme důkazy pro to, že zadní vrátka, které jsme objevili a mohou umožnit zfalšování volebních výsledků - byly reálně použity v kterýchkoliv posledních volbách. Nicméně je názorem všech, kteří se podíleli na tomto vyšetřování, že není na nás, novinářích a programátorech dokazovat, že byly volby zmanipulovány, protože se jedná o zodpovědnost samotného volebního systému prokázat svoji integritu.

*To, co zde čtete, je odhalení důkazů o motivu, možnosti, metodě, dřívějším řízení a rozsáhlé paletě shodně nevysvětlitelných obšírných důkazů. Rozhodně se nedomníváme, že máme dostatek zdrojů k dokončení tohoto investigativního zkoumání a proto umožňujeme přístup k našim zjištěním médiím, občanským organizacím, politickým stranám, počítačovým odborníkům a kouzelníkům očekávaje, že převezmou štafetu a rozšíří společenskou poptávku do každého koutu Spojených států.

Jak jsme objevili zadní vrátka

Příběh o tom, jak vše vzniklo, je sám o sobě velký příběh, z něhož většina byla již vyložena Bevem Harrisem v této zprávě:

SYSTEM INTEGRITY FLAW DISCOVERED AT DIEBOLD ELECTION SYSTEMS SCOOP

Krátká verze celého příběhu je relativně jednoduchá.

V průběhu investigativního vyšetřování integrity nových elektronických hlasovacích přístrojů a jejich systému Bev Harris zjistil, že lidé z celého světa nahrávali soubory z otevřeného FTP zdroje, patřícímu Diebold Election Systems, jednomu z předních výrobců hlasovacích systémů.

Tato internetová adresa obsahovala několik gigabajtů souborů včetně manuálů, zdrojových kódů a instalačních verzí mnoha částí volebního systému Diebold a jeho programu na sčítání volebních výsledků GEMS.

Uvědomili jsme si, že jsme narazili na něco, co by mohlo být ekvivalentem k podkladům Pentagonu pro volby. Byl zajištěn úplný obsah této webové stránky. Samotná původní stránka byla stažena 29. ledna 2003.

Nyní tedy můžeme poprvé zveřejnit umístění kompletní onlinové kopie původní sady dat. Abychom zabránili pokusům zabránit distribuci těchto informací, vyzýváme příznivce demokracie, aby si udělali kopie těchto souborů a zveřejnili je na svých stránkách a sdílených sítích.

Datový archiv DOLLY

Protože mnoho souborů jsou formáty ZIP, chráněné heslem, mohli byste potřebovat pomoc v jejich otevření, zjistili jsme, že nástroj nalezený na těchto URL funguje dobře:

ZIP password unlocker >

V neposlední řadě jsou některé zip soubory částečně poničeny, ale mohou být čteny s využitím tohoto nástroje:

ZIP repair tools >

V této chvíli se nedomníváme, že bychom ani vzdáleně přišli na kloub všem aspektům těchto dat. Stejně tak není důvod se domnívat, že dosud objevené bezpečnostní díry jsou jedinými.

Proto očekáváme, že dojde ještě k mnoha "objevům". Své vlastní závěry můžete publikovat v diskuzním fóru.

Diskuzní fórum ZDE

Pokud je toto Watergate, pak se nacházíme v bodě objevení důkazu o vniknutí a již jsme obdrželi telefonát z vysokých míst, že bychom měli zajít mnohem hlouběji.

Důkaz přijde v době, kterou očekáváme, ale pouze v případě, že práce, kterou jsme započali, bude dokončena a kontrole bude podroben každičký kout amerického volebního systému.

Původní zdroj na scoop.co.nz nalezl a přeložil Jiří Mašek

UPOZORNĚNÍ REDAKCE BL: Redakce neručí za pravdivost zde zveřejněných informací ani funkčnost a relevantnost odkazů. Převzali jsme materiál "tak jak je". Pouze se domníváme na základě vývoje událostí kolem českého sčítání lidu, ve kterém se výrazně angažovala firma DELTAX SYSTEM a které také zpočátku nemělo transparentní bezpečnostní politiku, že pomocí outsorcingu zpracování dat privátní firmou, napojenou na lobbistickou strukturu je v dostatečně proprietárním systému bez předběžné veřejné kontroly zdrojového kódu docela dobře možné téměř vše... Jediným systémově správným řešením, vylučujícím manipulace, podezření či spekulace o manipulacích, se ukazuje princip open source všech zásadních aplikací veřejné správy. V tomto či podobném principu "převběžné opatrnosti a všeobecné spoluodpovědnosti" vidíme budoucnost e-governmentu a e-demokracie. Protože veškerá činnost, kterou neprovádíme sami, je založená na důvěře. Důvěře v systém.

Sčítání lidu 2001 v novém archivu TÉMA BL

                 
Obsah vydání       14. 7. 2003
14. 7. 2003 Soros: "Politika George Bushe je neudržitelná a nedemokratická"
14. 7. 2003 1968 Přemysl  Janýr
14. 7. 2003 Co dál v Iráku a po Iráku? Petr  Kužvart
14. 7. 2003 Elitní fotografové? Jan  Čulík
14. 7. 2003 Ladislav Smoljak odvádí pozornost Josef  Trnka
13. 7. 2003 Irácký "uran": Blair ignoroval varování CIA
12. 7. 2003 Vinu za falešnou zprávu o irácké koupi uranu na sebe vzal šéf CIA
11. 7. 2003 Bílý dům "lhal ohledně hrozby od Saddáma Husajna"
14. 7. 2003 Krásný nový svět je konec civilizace Bushka  Bryndová
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Zneužívá Český Telecom monopolního postavení? Tomáš  Kapler
14. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku V. Natalie  Brožová
14. 7. 2003 Monitor Jana Paula: O dvou dekoracích z Karlových Varů Jan  Paul
14. 7. 2003 Korán - co obsahuje i z křesťanství a judaismu
14. 7. 2003 Amnesty International míří do Ruska
14. 7. 2003 Volby v USA - Největší politický skandál v historii?
14. 7. 2003 Kdo si neví rady s jazykem
11. 7. 2003 O čem zatím není, ale by mohl být Český sen Ondřej  Čapek
11. 7. 2003 Podivný svět: nad stránkami nového vydání týdeníku Reflex Jan  Čulík
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech