22. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 4. 2003

Moravskoslezští radní odmítají návrh dohody s ministerstvem zdravotnictví

Začátkem března se na hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského obrátila ministryně zdravotnictví Marie Součková s návrhem Dohody o spolupráci při zabezpečování zdravotní péče. Rada kraje vzala minulý týden tento návrh na vědomí a rozhodla se zásadně ho odmítnout.

Předmětem navržené dohody je zabezpečování zdravotní péče na území kraje. Konkrétně se kraj má zavázat např. k vytvoření územních zdravotních plánů, k odpovědnosti za optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v ambulantní a lůžkové péči, k přizpůsobení dosavadních zřizovacích listin zdravotnických zařízení zvláštnímu právnímu předpisu, k odpovědnosti za organizaci a zajištění činnosti zdravotnické záchranné služby ve svém územním obvodu, k řízení a koordinaci ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, k respektování metodických opatření Ministerstva zdravotnictví a k některým dalším povinnostem.

Naproti tomu Ministerstvo zdravotnictví se zavazuje k metodické pomoci při plnění úkolů vyplývajících z přenesené působnosti kraje na úseku zdravotnictví a dále k tomu, že na jednání "Komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky" budou zváni zástupci krajů, kterých se žádost o umístění vybrané zdravotnické techniky týká.

Podle mluvčí krajského úřadu Katherini Davasové jsou práva a povinnosti stran dohody nastaveny krajně nevyváženým způsobem. "V deseti bodech jsou totiž svěřovány povinnosti zásadního dopadu kraji, zatímco ministerstvu vyplývají povinnosti z pouhých dvou bodů. Podle návrhu dohody se stát snaží v maximální neúměrné míře přenést zodpovědnost za celý systém zdravotnictví na jednotlivé kraje," míní mluvčí.

"Obsah navržené dohody se zřejmě snaží nahradit nedostatky platné právní úpravy případně jít až nad rámec platné právní úpravy. Návrh např. zavazuje kraj k poskytování srovnatelné zdravotní péče v rámci všech krajů, ovšem má-li vytvoření územních zdravotních plánů skutečně k tomuto vést, je potřeba, aby tato povinnost a s tím spojená základní kritéria byla zakotvena přímo v legislativ," vysvětluje Davasová.

Na kraje je přenášena i odpovědnost za optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v ambulantní a lůžkové péči. Krajská samospráva se má tedy dobrovolně zavázat k řešení problému (transformace a restrukturalizace akutních lůžek), který zůstával státem dlouhodobě neřešen.

Moravskoslezští radní dále poukazují na nevhodné formulace, které svým uvozením zcela popírají princip samostatné působnosti (samosprávy) krajů, na nemožnost zavázat se obecně k respektování jakýchkoliv metodických opatření ministerstva, neboť kraje jsou při výkonu samostatné i přenesené působnosti vázány především platnými zákony a ostatními právními předpisy, a na mnohé další.

"Překážkou uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečování zdravotní péče je i neujasněný způsob rozdělení finančních prostředků krajů v návaznosti na přípravu změny rozpočtového určení daní," dodává krajská mluvčí.

                 
Obsah vydání       22. 4. 2003
22. 4. 2003 Útok proti Iráku vedli "američtí bolševici"
20. 4. 2003 Jak Američané "zachraňovali" Jessicu Lynchovou terorizováním lékařů a pacientů
19. 4. 2003 Měli Spojenci pro Irák plán?
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík
21. 4. 2003 Americký cukrovarnický průmysl vyhrožuje Světové zdravotnické organizaci
21. 4. 2003 USA "budou mít v Iráku trvalé vojenské základny"
22. 4. 2003 Ultralevicový britský poslanec obviněn, že dostával peníze od Saddáma Husajna
18. 4. 2003 V Bagdádu se konala demonstrace proti americké okupaci
22. 4. 2003 Tak kde jsou?
22. 4. 2003 Jak se nemyslitelné stává přijatelným
22. 4. 2003 O masivní státní korupci? Karel  Mašita
21. 4. 2003 Irácké tažení (zbytečně) rozděluje veřejnost Josef  Trnka
22. 4. 2003 Americká politika pod vlivem sovětského modelu Robert  Vašíček
22. 4. 2003 Čína přiznala, že epidemie SARS je desetkrát horší, než předstírala
22. 4. 2003 Petr Štěpánek z mediální Rady píše mi psaní... Jiří  Mašek
22. 4. 2003 Rasizmus, ktorý antirasistom nevadí ? Lubomír  Sedláčik
19. 4. 2003 Britští poslanci Blairovi: Dokažte vinu Iráku
18. 4. 2003 Tony Blair byl připraven rezignovat
20. 4. 2003 Šiitská většina chce v Iráku islámský stát, založený na zákonu šaria
21. 4. 2003 Moravskoslezští radní odmítají návrh dohody s ministerstvem zdravotnictví Jaroslav  Hlaváček
18. 4. 2003 Kdo získá dioxionovou kachnu Spolany?
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
18. 4. 2003 Byl vstup Václava Havla do politiky v roce 1989 pokrytecký? Kathryn  Murphy
18. 4. 2003 Was Václav Havel's entry into the political sphere in 1989 hypocritical? Kathryn  Murphy
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech