22. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 10. 2002

Irským referendem zvítězily elity

Jestlipak si všichni ti evropští politikové, kteří tak chválí výsledek nového irského referenda, ve skutečnosti přečetli tu smlouvu z Nice. Po celém kontinentě charakterizují komentátoři výsledek irského referenda jako hlas ve prospěch rozšiřování Evropské unie. Jenže smlouva z Nice se o rozšiřování EU skoro nezmiňuje, míní list Daily Telegraph:

Je pravda, že malá část textu se zabývá počty poslanců v Evropském parlamentu a komisařů, které mají nové členské země mít, ale tyto klauzule budou stejně muset být přepsány, až dojde ke schválení nových dohod o vstupu do EU pro tyto země.

Předchozí tři kola rozšiřování EU byla schválena, aniž by to vyvolalo v Irsku referendum. Důvodem, proč musela být smlouva z Nice předložena irským občanům, bylo to, že tato smlouva znamená další přesun suverenity Irska do Bruselu.

Smlouva z Nice zrušila veto jednotlivých států, dosud uplatnitelné v 39 oblastech. Vzniká tím mechanismus, umožňující státům, které chtějí nejsilněji prosazovat federalistický princip, aby to činily bez podpory méně nadšených zemí. Smlouva z Nice umožňuje větší harmonizaci v oblasti soudnictví a vnitra, dovoluje, aby příliš vzdorným státům byla suspendována jejich hlasovací práva a požaduje vznik celoevropských politických stran. Summit v Nice také schválil první kroky k vytvoření ozbrojených jednotek EU a evropskou ústavu.

Nice není smlouva o rozšiřování EU. Dá se v nejlepší vůli říci jen to, že Nice navrhuje jeden konkrétní model rozšíření EU, kdy je rozšiřování zároveň doplněno prohloubením existujících struktur. Smlouva z Nice je úsilím Bruselu svrhnout na sebe další moc a zajistit, aby žadatelské země musely přistupovat ke vzniku politické unie jako k hotové věci.

Je opravdu podivné, míní Daily Telegraph, že zaujaly žadatelské země vůči smlouvě z Nice tak militantní postoj. Neminul týden, aby nějaký východoevropský ministr nepřesvědčoval v Dublinu Iry, aby pro smlouvu z Nice hlasovali. Je ovšem možné, že i politikové a diplomaté v žadatelských zemích jsou stejně tak odtrženi od svých voličů jako politikové na Západě.

Výsledek sobotního hlasování je vítězstvím elit nad občany. Bertie Ahern zrušil výsledek prvního referenda tím, že úhybně změnil předpisy pro konání referenda, aby to bylo ve prospěch stoupenců smlouvy z Nice. Pozměněný zákon pak prohnal irským parlamentem během jediného dne. To mu nestačilo, a tak také zkreslil otázku - spojil hlasování o Nice s hlasováním o neúčasti v armádě EU, čímž přiměl mnoho zastánců neutrálního postoje, aby hlasovali "Ano".

Tony Blair to jistě pozoruje velmi bedlivě. I on schválil zákon o referendu, který potenciálně nadržuje eurofilům, i on může podlehnout pokušení zkreslit formulaci otázku. Především ho zkušenosti z Irska poučily o jedné věci: kde jde o evropskou integraci, rozhodnutí občanů nemusí být konečné. Odpůrci EU musejí vyhrát pokaždé: stoupencům EU stačí, aby zvítězili pouze jednou.

                 
Obsah vydání       22. 10. 2002
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat
22. 10. 2002 Michel Houellebecq nevinen
22. 10. 2002 Britští poskytovatelé internetových služeb odmítli tlak ministra vnitra Blunketta
22. 10. 2002 Slovensko: "Zostavovač vlády" vo väzení! Lubomír  Sedláčik
21. 10. 2002 Ulehčení v Irsku
22. 10. 2002 Irským referendem zvítězily elity
22. 10. 2002 Rozšiřování EU na východ je stále ještě ohroženo
22. 10. 2002 Výsledek irského referenda neznamená, že Evropa může ignorovat důvody pro odmítání smlouvy z Nice
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
21. 10. 2002 Média v postmoderním světě
21. 10. 2002 Amsterodamský soud: Železný musí platit
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL