24. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Bezdůvodná, šikanózní a tudíž nezákonná perlustrace pracovnice OPH Heleny Svatošové
24. 9. 2002

Smutná příhoda "z natáčení"

Toto je protokol OPH, který byl podkladem pro podání stížnosti na policisty, agresivně zasahující proti kameramanovi OPH a šikanující dvoučlennou hlídku OPH při dokumentování zadržení účastníka demonstrace. Proti fotoreportérům Britských listů už si ani jeden ze zasahujících policistů nedovolil agresivně vystoupit, i když kladli policistům značně nepříjemné otázky na zvukový i obrazový záznam a fotografovali všechny zasahující policisty, včetně hlídky odvážející zadrženého. Přání jednoho z uniformovaných policistů, aby nebyl fotografován reportérem Britských listů, nebylo z pochopitelných důvodů (tiskový zákon) vyhověno.
Autorka, povoláním právnička, spolupracovala dříve s redakcí Britských listů v oblasti monitorování dodržování lidských práv a v oblasti ekologie. V současnosti působí v pražské kanceláři OPH.

FOTOREPORTÁŽ z průběhu incidentu, ŠOK, DIR

Místo a situace:
Blokáda Veletržní ulice na křižovatce se Strojnickou
Praha Holešovice
v rámci oznámeného shromáždění - Street party ,
21.9.2002, mezi 17 - 18 hod.
Za OPH přítomni: Jan Morávek, Helena Svatošová

Skutkový stav:

OPH byly upozorněny, že v postranní ulici (Haškova) probíhá služební úkon policistů proti jedné osobě (nezjištěno, zda šlo o účastníka shromáždění či nikoli). Členové OPH se vydali na místo, cestou viděli, že nejde jen o perlustraci, ale patrně se chystá zadržení této osoby - policisté i s kontrolovaným postávali a zjevně čekali na součinnost dalších policistů.

Poté, co členové OPH došli na místo, otázali se přítomných na to, "co se děje" a jeden z členů OPH měl v úmyslu začít situaci natáčet na kameru, resp. začal natáčet. Odpovědí byla verbální i fyzická agrese přítomných policistů: uniformovaný policista reagoval výroky "Co je vám do toho?" a tvrzením ve smyslu, že nemá povinnost informaci podat a hlídky právo ji žádat. Neuniformovaný menší muž, přítomný na místě, který se nijak neprokázal příslušností k policii, reagoval vytlačováním člena OPH s kamerou z místa a tvrzením, že nemá právo situaci natáčet, zákazy natáčet a vyhrožováním likvidací kamery. Na konstatování členů OPH, že nemají pravdu ani zákonnou oporu pro zákaz očitého i technického monitorování situace reagoval uniformovaný policista tvrzením, že hlídky monitorováním situace ruší zákrok; muž v civilu tvrzením "tak vás zadržíme, důvod se vždycky najde". Na požadavek, aby muž v civilu prokázal příslušnost k policii anebo se zdržel zásahu do svobody pohybu a tělesné integrity muž nijak nereagoval a pokračoval ve výpadech proti hlídce s kamerou. Opakování požadavku vedlo k tomu, že rozkázal předložení občanského průkazu hlídky, která požadavek na prokázání příslušnosti k policii vznesla. Na otázku po zákonném důvodu odpověděl, že "ruší služební zákrok". Mezitím se na místo dostavili novináři a účastníci shromáždění; na další požadavek o prokázání příslušnosti k policii až nyní reagoval předložením průkazu s číslem 303901.

Policista opsal údaje z občanského průkazu a průkaz vrátil; na otázky hlídek i přítomných novinářů na povahu a zákonnost provedených úkonů reagoval -s výjimkou uvedení informací o zadržení "závadové osoby" (tj. úkonu, které byly původně předmětem zájmu hlídek)- mlčením resp. odpověďmi "bez komentáře".

Právní rozbor pochybení policistů:

 1. hrubá a neadekvátní reakce policisty na dotaz hlídek je porušením povinností policisty dbát při provádění služebních zákroků a úkonů dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní (§ 6 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR)
 2. Požadavek na zastavení natáčení a očitého sledování situace od policistů nemá oporu v zákoně. Požadavky policisty v civilu i uniformovaného policisty na zastavení natáčení nebyly (odhlédneme-li od toho, že v tento moment muž v civilu nijak neprokázal svou příslušnost k policii a neměl tedy právo jakkoli vykonávat svou pravomoc) výkonem pravomoci policistů, protože jim zákon nikde takovouto pravomoc nedává. Neexistuje zákonné ustanovení zakazující občanům monitorovat činnost policie na veřejně přístupných místech ani zákonné zmocnění pro policisty takový zákaz na místě vydat. Právo každého činit co zákon nezakazuje je zaručeno Ústavou (čl. 2 odst.4) i Listinou základních práv a svobod (čl. 2 odst.3) resp. ústavními zákony č. 1/1993 Sb., a 23/1991 Sb.

  Požadavky policistů na zdržení se natáčení a sledování jejich činnosti tedy byly překročením jejich pravomocí; navíc na místě vynucované ohrožováním fyzické integrity kameramana a bezprávnými výhrůžkami (likvidace kamery a další zneužití pravomocí: "tak vás zadržíme, důvod se vždycky najde").

 3. neuniformovaný policista se neprokázal - ani ústním prohlášením - příslušností k policii, přičemž však využíval oprávnění policie: omezování svobody pohybu, vydávání příkazů. Příslušnost k policii se prokázal až poté, co na místo dorazili novináři a další osoby.

  § 10 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR výslovně stanoví, že policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii. V tomto případě se tak mělo stát služebním průkazem (podmínky pro ústní prohlášení tj. výjimečný případ, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují prokázání jiným způsobem - zde ovšem nedošlo ani k ústnímu prohlášení). Pozdější prokázání příslušnosti bylo vyvoláno přítomností veřejnosti a až poté, co provedl řadu úkonů, které byly navíc mimo pravomoc policisty (!).

 4. požadavek na prokázání totožnosti hlídky neměl oporu v žádném zákonném důvodu; fakticky byl šikanózní reakcí na upozornění hlídky na nezákonné jednání policistů. Důvod perlustrace byl uveden až na přímý dotaz hlídky a zněl "rušíte služební zákrok" tj. mělo patrně jít o přistižení při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku (důvod v § 13 odst. 2 písm.a) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR). K takovéto situaci nedošlo, hlídky zákrok natáčením na kameru, přítomností na místě ani dotazem na povahu úkonu nijak nemohli průběh úkonu ovlivnit (přičemž by respektovali informaci, že povaha úkonu nedovoluje odpovědět hned apod. jakkoli bylo zjevné, že úkon nebyl nijak náročný na kapacity přítomných tří policistů - v okamžiku kdy se hlídky dostavili, postávali policisté se zadrženou osobou a prakticky se nic nedělo, neboť vyčkávali součinnosti kolegů).

  Lze usuzovat, že uvedený důvod "rušení služebního zákroku" měl patrně být skutkovou podstatou přestupku podle § 47 odst. 1 písm a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci). Jednání hlídek však, jak již je uvedeno výše, spočívalo pouze v zaznamenávání situace a nemohlo naplnit znaky přestupku.

  Jediné výzvy, které byly vzneseny, byly naprosto mimo zákon - muž v civilu, který nijak (v tuto dobu) neprokázal příslušnost k policii opakovaně bezdůvodně požadoval opuštění místa, jeho jednání bylo spojeno s přímým ohrožováním tělesné integrity hlídky a s bezprávnými výhrůžkami o omezení osobní svobody ("zadržení") a likvidace kamery.

O zástupnosti důvodu perlustrace svědčí i to, že následně nedošlo k žádnému oznámení zahájení řízení o přestupku a podobně. Perlustrace byla nezákonným užitím pravomoci veřejného činitele v situaci, kdy byl upozorněn na svá pochybení.


§ 10 zákona o policii

(1) Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují.

(2) Příslušnost k policii prokazuje policista služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením "policie".

(3) Ústním prohlášením "policie" prokazuje policista svou příslušnost k policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie. Služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolí.

                 
Obsah vydání       24. 9. 2002
23. 9. 2002 Americký komentátor: "Němci se dostali do izolace"
23. 9. 2002 Šéf třetí největší britské strany kritizoval přípravy na útok proti Iráku
23. 9. 2002 Je možno poznat z obličeje, že člověk lže?
24. 9. 2002 Británie za ČR zřejmě romský problém řešit nebude Jan  Čulík
23. 9. 2002 Izraelský tlak: Hrozba svobodě projevu v Británii?
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
24. 9. 2002 Smutná příhoda "z natáčení" Helena  Svatošová
24. 9. 2002 V archivu Britských listů naleznete už více než 10 000 fotografií
24. 9. 2002 Nadešel čas odpovědnosti Kofi A. Annan
22. 9. 2002 O roli televize v demokratické společnosti
23. 9. 2002 Roger Scruton: Islámu chybí konkrétní kulturní totožnost
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat
23. 9. 2002 Zveřejňujeme výpisy z konta Britských listů únor 2001 - 16. září 2002

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2002 Terč: Bagdád   
24. 9. 2002 Británie za ČR zřejmě romský problém řešit nebude Jan  Čulík
24. 9. 2002 Smutná příhoda "z natáčení" Helena  Svatošová
24. 9. 2002 Nadešel čas odpovědnosti Kofi A. Annan
23. 9. 2002 Americký komentátor: "Němci se dostali do izolace"   
23. 9. 2002 Izraelský tlak: Hrozba svobodě projevu v Británii?   
23. 9. 2002 Gerhard Schröder vyhrál volby jen s minimální většinou   
23. 9. 2002 Bedári na Slovensku si zvolili pravicu Daniel  Krajcer
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost   
23. 9. 2002 Roger Scruton: Islámu chybí konkrétní kulturní totožnost   
22. 9. 2002 Slovenské voľby 2002 : Štandardizácia alebo z núdze cnosť? Lubomír  Sedláčik
22. 9. 2002 MIT se rozhodl zadarmo zpřístupnit všechny své univerzitní kurzy na internetu   
20. 9. 2002 Debata v Americe: Jsou Spojené státy nové římské impérium?   
20. 9. 2002 Američané, to není Bílý dům:
11.9. o rok později, tady i tam
Fabiano  Golgo
20. 9. 2002 V Ostravě pokračuje odsun romského obyvatelstva do ghet Darius  Nosreti