27. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Přívod chlóru do zásobníku Sklad chlóru, Spolana Neratovice, foto: Jan Papež
26. 8. 2002

Stoletá voda a inženýrské limity

Čtenářům povodňového zpravodajství nedochází jedna maličkost. Všechny krizové projekty i technologické postupy počítaly doposud jako s limitem se stoletou vodou. Realita dneška přepisuje ale inženýrům učebnice.

Někde voda stoupla výš než zachytily nejstarší kroniky, někde se podařilo - s využitím všech dostupných technických i lidských možností - i takovéto vodě odolat. Ve většině případů ale plavalo všechno, dokonce i panely, z kterých byly konstruovány stropy garáží. Plavaly i mnohatunové barely, plavaly i vagóny s cisternami na chemikálie. Ve Spolaně Neratovice se skladovalo do minulých dnů 50 druhu chemikálií. Většina z nich není mísitelná s vodou. Většina z nich je škodlivá lidskému zdraví i zdraví přírody. Některé z nich jsou prudkými jedy, žíravinami, karcinogeny či defolianty... Nikdo nepočítal s tím, že řeka by mohla překročit hladinu stoleté "plánované" vody, nikdo nepočítal - a to ani při krizovém plánování a hydrologických projektech - s tím, že by Labe mohlo téct proti proudu. Stalo se. Stalo se i ve slepém ramenu Labe, které se přimyká ke Spolaně Neratovice. Výsledek označili odborníci za katastrofu.

FOTOREPORTÁŽ Jana Papeže z areálu Spolany a zevnitř skladu, ve kterém došlo k úniku chlóru.

Dědictví lhostejné minulosti a dědictví lhostejné přítomnosti

Jako u každé staré chemické výroby jsou v areálu závodu pozůstatky minulých dob. Můžeme je nazývat jakkoliv, můžeme své otce i dědy obviňovat z čehokoli, minulost nevrátíme. Můžeme ji dnes, jsme-li alespoň o trochu moudřejší, odčinit. Inteligencí a prací. Nejjednodušší i nejhloupější zároveň je říci, že chemickou výrobu nepotřebujeme. Laciná demagogie ale nevede k zodpovědnosti ani k realitě. Chemickou výrobu potřebujeme, potřebovat ji budeme i nadále. Dovozem nic nevyřešíme, neb ten se musí něčím jiným platit. Musíme tedy umět vyrábět. Kvalitně i bezpečně. Musíme se naučit (pokud to ještě neumíme) nepodceňovat strohou řeč vzorců, výpočtů a nákresů, nepodceňovat techniky, inženýry či "bezpečáky". Abychom už neopakovali "politické" rozhodovací procesy minulých desetiletí.

V některých případech starých chemických hříchů ve Spolaně se jedná o objekty s technickým zařízením, někde se jedná o skladované látky různé až hrůzné chemické povahy, jinde jde o kontaminovanou zeminu či nebezpečné kaly. Ze známých zátěží Spolany jde především o zeminu kontaminovanou sloučeninami rtuti, terén u dvou starých budov s významnou koncentrací dioxinů a dvě budovy dioxiny "promořené". Zároveň je v tomto podniku i bezpočet kalových jímek, chemické kanalizace, množství zásobníků, včetně dvojice skladů se strategickými zásobami chlóru. Podle vyjádření vedoucího zásahu plukovníka Jana Žižky z Hasičského záchranného sboru se právě zde ukázaly hranice krizového plánování. Stoletá voda v plánech je. Vyšším stavem, případně vodou přitékající proti proudu Labe, se nikdo v plánech nezabýval. Tentokrát byla voda o metr výš než inženýry "plánovaná" voda stoletá. Tedy prakticky všude. V takové situaci má například prázdný zásobník chlóru po zaplavení skladu vodou tak velký vztlak, že je prakticky nemožné jej ukotvit.

Při jednoduchém výpočtu je nám to jasné. Osmdesát tun výtlaku je osmdesát tun. Pokus o zabezpečení "plovoucích" zásobníků jejich podepřením o stropní konstrukci ocelovými trubkami skončil protržením stropu skladu.

Povolilo nejslabší místo - obslužné lávky nad zásobníky a jednotlivá propojovací potrubí. Uhlíkatá ocel, ze které jsou lávky i konstrukce vyrobeny, má své limity pevnosti. Přečerpávání z jednoho do druhého zásobníku velmi rychle ukázalo netěsnosti...

Následoval únik plynného chlóru do prostor skladu a vzápětí do ovzduší. Oblak, jehož charakteristické žlutozelené zbarvení bylo dobře patrné, nebylo možné nepozorovat, a to již při relativně malém uniklém množství... Uniklo ale daleko více. V plynné i kapalné formě. V jedné nádrži bylo při záplavách přes 80 tun chlóru, ve druhé 14 a ve třetí cca 12 tun. Ostatních sedm bylo skoro prázdných, obsahovaly ale plynný chlór. Znamená to, že do dnešního dne uniklo nebo bylo povodňovou vodou "zpracováno" na chlornany a chloridy cca 90 tun prudce jedovatého chloru!

Problémy druhu Homo sapiens chemicus

Mediálně se jedná o jistě daleko jímavější záležitost než u suchého konstatování, kterým směrem byla odplavena kontaminovaná zemina, případně jestli velká voda nemohla v některých místech zasažených nebezpečnými chemickými látkami tyto látky odplavit. Chemie slouží lidem doslova pohádkovým způsobem, pokud je pod kontrolou.

Pokud pod kontrolou není, začínají lidem problémy. Zvláště, mají-li odpovědnost za evidenci množství chemických látek a jsou-li zodpovědní za technologické procesy jejich zpracování. Každý závod či podnik má a musí mít pečlivou evidenci vlastních kontejnerů na jakékoliv látky, včetně přesných záznamů o jejich pohybu.

Je nepochopitelné, že nebyla dosud podána jasná informace o uplavaných kontejnerech, nalezených v okolí Neratovic. Je v evidenci nepořádek?

Bylo v kontejnerech něco jiného, než říkají popisky?

Plaváček je krásnou postavou našeho dětství. Plaváček v podobě kontejneru - třebas prázdného s obsahem zbytku neidentifikovaných chemických látek - se může stát noční můrou.

Bylo by asi žádoucí - tak jako se podařilo zevrubně a uspokojivě zodpovědět otázky spojené se zásobami chlóru - vyjasnit urychleně i záležitost všech nalezených kontejnerů.

Pokud nejde o záměr, je zbytečné nechávat veřejné mínění bez odpovědi. Pokud o záměr jde, je načase s tím něco dělat.

Má příroda paměť? Tak to nám buď Bůh milostiv...

O dioxinech obsažených ve zdivu dvou budov závodu se již psalo několikrát a řešení tohoto problému je možné. Otázkou je, jaké jiné staré ekologické zátěže Spolana ohlásila či neohlásila příslušnému ministerstvu s tím, že by měly být i likvidovány před dalším postupem nedaleké privatizace. Logickou navazující otázkou je, jak výsledek povodní ovlivní práce na likvidaci těchto starých ekologických zátěží.

Na rozdíl od laiků nepovažuji za žádný problém mediálně prezentovanou plující cisternu. Naopak hluboce smekám před tím vedoucím pracovníkem, který vagóny plné chemikálií předisponoval do vyšších poloh závodu a prázdné ponechal na níže položených kolejích. Plavaly pak (snad) jen ty prázdné...

Otázek, které se vynořují, je samozřejmě řada a některé by měly v nejbližší době ovlivnit zákonné a podzákonné normy či závazné projektové, technické či technologické postupy. Bylo by naivní domnívat se, že povodně, orkány a jiné přírodní katastrofy se tou letošní vyčerpaly. Je čas na úklid - odstranění škod, zhodnocení výsledků, vyhodnocení osobní odpovědnosti všech zúčastněných. I osoby ředitele závodu Spolana Neratovice.

Vzápětí bude čas i na a technickou a legislativní práci. Proto, aby příští orkán či povodeň nebyla tou poslední, kterou zažijeme.

Autor je poslancem Parlamentu České republiky.

                 
Obsah vydání       27. 8. 2002
26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór Štěpán  Kotrba
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"
27. 8. 2002 I v Británii narušuje - bulvární - tisk soudní vyšetřování Jan  Čulík
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul
27. 8. 2002 Štvanice na Milana Houfka je zjednodušením Tomáš  Pecina
27. 8. 2002 Poslanec ODS zneužívá stav legislativní nouze
27. 8. 2002 Projev poslance Duba stojí za doslovnou citaci Tomáš  Pecina
27. 8. 2002 Povodní byli postiženi i někteří čeští nakladatelé a knihkupci Jan  Čulík, Daniela  Pilařová
27. 8. 2002 James Baker varuje před invazí do Iráku
27. 8. 2002 Aby nám "Superslováci" nespadli na hlavy Lubomír  Sedláčik
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
24. 8. 2002 Karlínské IBC: utajená ekologická havárie? Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
27. 8. 2002 Jak svět tloustne
27. 8. 2002 Hledají se dobrovolníci pro odstraňování následků povodní
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 I v Británii narušuje - bulvární - tisk soudní vyšetřování Jan  Čulík
27. 8. 2002 Jak svět tloustne   
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
26. 8. 2002 Tabák bude zachraňovat oběti povodní? Martin  Škapík
26. 8. 2002 Invaze v srpnu 1968 byla začátkem trvající katastrofy Karel  Mašita
26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
24. 8. 2002 Karlínské IBC: utajená ekologická havárie? Štěpán  Kotrba
24. 8. 2002 Práva nájemce bytu postiženého povodní   
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Radek  Mokrý, Štěpán Kotrba
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2002 Povodní byli postiženi i někteří čeští nakladatelé a knihkupci Daniela  Pilařová, Jan Čulík
27. 8. 2002 Hledají se dobrovolníci pro odstraňování následků povodní   
26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
26. 8. 2002 Monitor Jana Paula: "Karlín neopustím"   
26. 8. 2002 Tabák bude zachraňovat oběti povodní? Martin  Škapík
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
24. 8. 2002 Práva nájemce bytu postiženého povodní   
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
23. 8. 2002 Vedení pražského metra vyslýchá policie   
23. 8. 2002 Bude se stavět rampa k Sovovým mlýnům   
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Radek  Mokrý

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul
26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór Štěpán  Kotrba
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
25. 8. 2002 Hexen u Štěpánského mostu: Reklamně poutací akce ekologických aktivistů Štěpán  Kotrba
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Chlór spálil zemědělcům úrodu   
23. 8. 2002 Spolana: Mluvčí nemluví, ale mlčí, do závodu se nesmí z hygienických důvodů Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Pátek večer: další únik chlóru ze Spolany Neratovice   
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti Václav  Šťastný
21. 8. 2002 Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné   
21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami Štěpán  Kotrba
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?