22. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2002

Lhal městský strážník "ve jménu veřejného pořádku" nebo ne?

Podivný rozpor vznikl mezi zamítavým usnesením policistů Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 1 a závěry městského soudu v případě "Nike", o kterém jsme naposledy psali v minulých dnech. Radek Mikula podal po svém vítězství v kauze "Nike" trestní oznámení Policii České republiky na strážníka Městské policie Praha Tomáše Beránka. Policie České republiky toto oznámení odložila.

Městský soud přitom rozhodl, že strážníkova výpověď, kterou obžaloba použila jako hlavní "důkaz" proti obviněnému Mikulovi, nebyla v souladu s realitou, kterou ukázal policejní záznam. Policejní "orgán" nesprávně interpretuje jednání strážníka jako bagatelní; přitom není pochyb, že právě nepravdivá výpověď T. Beránka vedla orgány činné v trestním řízení, že proti Radku Mikulovi, Petrovi G. a Tomáši Z. zahájily trestní stíhání pro trestný čin útoku na veřejného činitele...

Pokud neodpovídá subjektivní popis události objektivně zdokumentované realitě, každé malé dítě ví, jak se tomuto rozporu česky říká - LEŽ. Úmyslná či neúmyslná. U malých dětí je to jasnější, u policistů daleko složitější. V případě Radka Mikuly (ale i dalších odsouzených v tomto "výsměchu spravedlnosti") to bylo jedno. Městská policie, vyšetřovatel, státní zástupce i obvodní soud je chtěl vidět odsouzeného, nejlépe za mřížemi. Snad ve jménu veřejného pořádku - a snad i pro výstrahu.

"Tomáš Beránek v hlavním líčení dne 19. 11. 2001 uvedl k dotazu obžalovaného: "Jsem si jist, že osoba, která napadla škrcením jednoho policistu, je zde přítomný obžalovaný." Tato formulace nepřipouští jiný výklad, než že strážník Beránek soudu vědomě lhal, a vzhledem k okolnostem skutku není udržitelná verze, že by šlo o nedbalostní jednání: v takovém případě by T. Beránek musel přinejmenším připustit, že si popisovanou situaci nepamatuje přesně. V žádném případě proto neobstojí závěr policejního orgánu, že "nebylo také jistě úmyslem podezřelého uvésti zcela nepravdivé a zavádějící informace za účelem trestního stíhání oznamovatele" - právě takový úmysl se zde naopak jeví jako velmi pravděpodobný, navíc k důvodnosti trestního stíhání T. Beránka zcela postačuje úmysl nepřímý a ten je zde nad vší pochybnost zřetelný."

To uvádí Radek Mikula ve stížnosti, kterou podal proti rozhodnutí státní policie včera.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ na městského strážníka Tomáše Beránka     19. 12. 2001
1. strana a 2. strana USNESENÍ POLICIE ČR odkládající trestní oznámení     12. 7. 2002
PLNÝ TEXT STÍŽNOSTI proti usnesení Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 1     12. 7. 2002


Policie České republiky
Služba kriminální policie a vyšetřování Praha 1

Bartolomějská 7, POB 740
111 21 Praha 1

V Praze dne 18. července 2002

 

Věc:  Stížnost proti usnesení č. j. OR1-162/3SVOK-Sp-2002 ze 12. 7. 2002

 

Obdržel jsem usnesení Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 1 č. j. OR1-162/3SVOK-Sp-2002 k 2 Zn 2517/02 z 12. 7. 2002, jímž policejní orgán odložil mé trestní oznámení na strážníka Městské policie Praha Tomáše Beránka. Z důvodu zásadních nedostatků usnesení proti němu podávám

stížnost

ve smyslu ustanovení § 159a, odst. 6, trestního řádu a navrhuji, aby nadřízený orgán napadené usnesení zrušil a na základě shromážděného důkazního materiálu sám rozhodl o zahájení trestního stíhání Tomáše Beránka pro podezření z trestných činů, jež mu v trestním oznámení kladu za vinu.

Odůvodnění

  1. Policejní orgán v odůvodnění napadeného usnesení připouští, že výpověď strážníka Beránka před orgány činnými v trestním řízení, jež tvoří skutkový základ předmětných trestných činů, není zcela pravdivá a nedošlo ke škrcení či držení kohokoliv z policistů ze strany oznamovatele. Toto zjištění, přestože vzhledem k okolnostem události dokládá zcela zásadní rozdíl mezi skutečností a výpovědí strážníka Beránka, však policejní orgán nesprávně interpretuje jako bagatelní; přitom není pochyb, že právě nepravdivá výpověď T. Beránka vedla orgány činné v trestním řízení, že proti oznamovateli zahájily trestní stíhání pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle ustanovení § 155, odst. 1, trestního zákona.
  2. Tomáš Beránek v hlavním líčení dne 19. 11. 2001 uvedl k dotazu obžalovaného: "Jsem si jist, že osoba, která napadla škrcením jednoho policistu, je zde přítomný obžalovaný." Tato formulace nepřipouští jiný výklad, než že strážník Beránek soudu vědomě lhal, a vzhledem k okolnostem skutku není udržitelná verze, že by šlo o nedbalostní jednání: v takovém případě by T. Beránek musel přinejmenším připustit, že si popisovanou situaci nepamatuje přesně. V žádném případě proto neobstojí závěr policejního orgánu, že "nebylo také jistě úmyslem podezřelého uvésti zcela nepravdivé a zavádějící informace za účelem trestního stíhání oznamovatele" - právě takový úmysl se zde naopak jeví jako velmi pravděpodobný, navíc k důvodnosti trestního stíhání T. Beránka zcela postačuje úmysl nepřímý a ten je zde nad vší pochybnost zřetelný.
  3.  
  4. Zásadního pochybení se dopustil policejní orgán v hodnocení materiální stránky skutku. Jednání spočívající v tom, že veřejný činitel uvede orgánům činným v trestním řízení úmyslně nepravdivé informace s vědomím, že tímto činem může přivodit trestní stíhání nevinné osobě (a k tomuto stíhání pak skutečně dojde), se vyznačuje mimořádně vysokým stupněm společenské nebezpečnosti a jako takové mělo být policejním orgánem posouzeno.
  5.  
  6. Zákrok strážníka Beránka se v odůvodnění napadeného usnesení označuje za "sice neadekvátní, nicméně odůvodnitelný a zákonný". Městský soud ve svém rozsudku č. j. 5 To 223/2002 z 30. 5. 2002 (jenž byl z jedním podkladů usnesení) přitom hodnotí střet mezi oznamovatelem a T. Beránkem i zákrok policie samotný jako nepřiměřený a nezákonný. I když trestní oznámení oznamovatele nesměřuje proti zákroku jako takovému, ale výlučně proti následné křivé výpovědi strážníka Beránka, oznamovatel má za to, že i zde policejní orgán pochybil, když nevzal v úvahu právní posouzení odvolacího soudu a pustil se místo toho sám do konstrukcí, které lze s ohledem na průběh události stěží označit za přiměřené.

Proto mi nezbývá než podat proti usnesení stížnost a předložit nadřízenému orgánu shora uvedený návrh, jenž je tímto dostatečně odůvodněn.

 

 

 

Radek Mikula

 

Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, Praha X

 

                 
Obsah vydání       22. 7. 2002
20. 7. 2002 Městská policie zasahovala na Šafránce proti squatterům Štěpán  Kotrba
19. 7. 2002 Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let Ondřej  Hausenblas
22. 7. 2002 Restituce: Státy se hádají o válečnou uměleckou kořist. Kongres vyslechl "hrůzné příběhy"
22. 7. 2002 Proč je lepší žít v Praze než v USA: Česká společnost není agresivní Jan  Čulík
19. 7. 2002 "Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii Jan  Čulík
22. 7. 2002 Okurková sezona vrcholí: "Státní úředník chtěl zabít novinářku" Jan  Čulík
22. 7. 2002 Jak dnes žijí ženy v Afghánistánu? Drsně
22. 7. 2002 New York, teror a sex
22. 7. 2002 Navrátilová potvrdila své kritické výroky o USA v americké televizi
19. 7. 2002 Hrůzné poměry v severokorejském gulagu
22. 7. 2002 Opatrně s hlášením o korejském zlepšování vzájemných vztahů Karel  Mašita
22. 7. 2002 Přístup k zákazníkům prodejních řetězců: vedení se snaží, selháváme my zákazníci Daniela  Pilařová
22. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Reflex podporuje trh s uměním v České republice Jan  Paul
22. 7. 2002 S novou sněmovnou nejspíš nuda nebude Karel  Mašita
22. 7. 2002 Volby 2002: Konflikt představ. Tušení stínů. Jiří  Svoboda
22. 7. 2002 Dekrety a EU Bořivoj  Čelovský
22. 7. 2002 Klikárenie v hnilej televízii Lubomír  Sedláčik
22. 7. 2002 Vysílací rada ve víru virtuální reality Petr  Štěpánek
22. 7. 2002 Hloupé otázky o křesťanství Jan  Hruška
18. 7. 2002 Lhal městský strážník "ve jménu veřejného pořádku" nebo ne? Štěpán  Kotrba
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
22. 7. 2002 Volby 2002: Okamžik kouzla zbavený
22. 7. 2002 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů