19. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 7. 2002

Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let

V roce 2102 napsal známý evropský historik politologie Gabor Tobany ve svém díle "Bezradnost evropského vývoje v 21. století" zajímavou analýzu chování Čechů a jednání jejich státu (Československá a později Česká republika) vůči přistěhovalcům, vystěhovalcům a lidem s tělesnými odlišnostmi během období častých politických převratů, které započaly tzv. Neškodnou revolucí v roce 1989 a trvaly až do roku 2035.

Tobany porovnal svou databázi výroků politiků, novinářů a veřejných osobností, které na území bývalé České republiky a Československa v onom období působily, s rozhodnutími vlád a parlamentů ve věci náhrady škod, které byly politickými režimy způsobovány osobám náležejícím k jinému politickému vyznání nebo k jiné etnické skupině, než která právě vládla.

Jeho komparace přinesla překvapivé shody i rozpory. Pozoruhodné je, že převážná většina shod panovala v oblasti hlouposti, závisti nebo strachu z osob a skupin nesoucích odlišné znaky. Na rozporech, které mezi výroky a zákony nebo rozhodnutími moci panovaly, je naopak zajímavé, že téměř k žádnému z oněch výroků nebo rozhodnutí či zákonů nejsou dobově doložené důvody - někdy jsou jako důvody uváděny údaje nebo tvrzení vysloveně směšné, jindy neexistují vůbec, nejčastěji jsou však nepochopitelně povrchní, neinformované nebo přímo ignorantské.

Pro celé období, kromě jeho poslední části po roce 2030, je charakteristická zlovůle, nevraživost a vpodstatě průběžné sebeobelhávání.

Podle Tobanyho archivních výzkumů lze považovat za jisté, že v oné době nevystoupil na veřejnosti ani jediný politik, kulturní osobnost, filosof ap., který by v průběhu svého veřejného působení prokazoval nadhled nad malicherností v uvažování zodpovědných činitelů (zákonodárců, vlád), ani v uvažování vědců, filozofů, odborníků na ekonomii nebo veřejnou správu.

Tobany v závěru své analýzy v této části knihy obrazně přirovnává situaci na území bývalé České republiky k situaci v starověkém Babyloně po zmatení jazyků, případně k situaci severských kmenů v Grónsku brzy po příchodu do této nehostinné země: V obecném povědomí obyvatel už nebo dosud nejsou takřka žádné společně ustálené souvislé myšlenkové struktury, řetězce souvislostí, propojení příčin a následků. Každý jedinec nebo rodina (v býv. Česku pak každá skupina obyvatel, politická strana, klub nebo etnikum) chápe příčiny svých a cizích nesnází po svém, pokud možno jinak než druzí (aby se jako rodina nebo osobnost vymezili proti ostatním a našli tak vlastní identitu).

Tím si populace jako celek ovšem znemožnila nápravu chyb, odstraňování problémů, prevenci krizí. Krize vládní, nedostatek osobností a partají schopných získat důvěru voličů, a posléze krize ekonomické a ekologické byly nutným a zjevným důsledkem dezintegrovanosti a bezradnosti v myšlení o společnosti.

Přesto však, a zároveň právě proto, vpodstatě nikdo z soudobých myslitelů a činitelů nebyl s to nahlédnout celkovou situaci, natož podniknout kroky k nápravě. Nevědomá a bezradná populace se v oněch letech 1989 - 2030 nebo 2035 nemohla nadát ani toho, že bezvýchodné krize budou napraveny aspoň nastupujícími generacemi potomků, protože k obecné ignoraci souvislostí mezi příčinami a následky patřilo také takřka totální ignorování vzdělávání - nedostatek nadhledu znemožňoval vládám i voličům konstruovat žádné konzistentní pojetí vzdělávání, politici i sami učitelé, zejména vysokoškolští, hluše opakovali zastaralé a již vyvrácené názory na smysl a způsob vzdělávání mládeže.

Populace rodičů a jimi zvolení politici si nefunkční školství sice nezvolili, ale tím, že nebyli mocni myslet a rozhodovat se pro zlepšení dosavadního systému vzdělávání, na dlouhá desetiletí zablokovali svým dětem cesty k lepšímu chápání společenského vývoje i sebe samých. Hloupost, zabedněnost a zlovůle se v analyzovaném období podle Gabora Tobanyho reprodukovala mnohem intenzivněji než například v letech 1939 - 1989, kdy alespoň inteligentnější část populace odmítala spolu s komunistickou ideologií a praxí také autoritativní a diskriminující školství.

Tobány končí svou historickou analýzu rokem 2050, takže se z ní bohužel nedozvídáme, jak se vlastně obyvatelstvo této geografické oblasti dostalo z oné vleklé a bezvýchodné kulturní či spíše civilizační krize. Můžeme mít za to, že významný vliv zde mělo Velké stěhování národů za prací a trhem v letech 2028 - 2063, při němž se do těsné blízkosti dostaly kulturní a etnické skupiny s tak rozdílnými postoji a tradicemi i praxí, že jen pro pouhé přežití bylo nutné začít myslet bez stereotypů, bez opakování vyčichlých "pravd" a bez opory v zázemí stejně naladěných hlupáků ze své původní civilizační skupiny.

Těšíme se, že G. Tobany podá v dalších svazcích svého analytického veledíla také vysvětlení vývoje, k němuž na území severně od Dunaje a západně od Visly došlo do konce 21. století.

                 
Obsah vydání       19. 7. 2002
20. 7. 2002 Městská policie zasahovala na Šafránce proti squatterům Štěpán  Kotrba
19. 7. 2002 Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let Ondřej  Hausenblas
19. 7. 2002 Slyšení v americkém Kongresu: "V ČR nevládne zákonnost" Olga  Jonášová
19. 7. 2002 "Bushova vláda prosazuje restituce v postkomunistických zemích energicky"
19. 7. 2002 Češi žijící v zahraničí neuspěli u mezinárodního soudu ve Štrasburku
19. 7. 2002 Hrůzné poměry v severokorejském gulagu
19. 7. 2002 Kwasniewski pomíjí problémy středovýchodní Evropy Martin D. Brown
18. 7. 2002 Blairová mě chce nechat vyhodit, stěžuje si šéfredaktor Daily Mirroru
19. 7. 2002 "Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii Jan  Čulík
19. 7. 2002 K funkčnosti služeb České pošty Daniela  Pilařová
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Státní podnik Česká pošta se chová velmi privátně Jan  Paul
19. 7. 2002 Ako budu volit Romovia v parlamentnych volbach na Slovensku? Kristína  Magdolenová, Tomáš  Repčiak
18. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí"? Jan  Čulík, Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie
19. 7. 2002 Za ty prachy to stálo - Koalice skončí Štěpán  Kotrba
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 7. 2002 Dočasná nefunkčnost galerií a staršího archívu

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 7. 2002 Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let Ondřej  Hausenblas
19. 7. 2002 Hrůzné poměry v severokorejském gulagu   
19. 7. 2002 "Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii Jan  Čulík
19. 7. 2002 Češi žijící v zahraničí neuspěli u mezinárodního soudu ve Štrasburku   
19. 7. 2002 Ako budu volit Romovia v parlamentnych volbach na Slovensku? Tomáš  Repčiak, Kristína Magdolenová
19. 7. 2002 "Bushova vláda prosazuje restituce v postkomunistických zemích energicky"   
19. 7. 2002 Slyšení v americkém Kongresu: "V ČR nevládne zákonnost" Olga  Jonášová
19. 7. 2002 K funkčnosti služeb České pošty Daniela  Pilařová
18. 7. 2002 Blairová mě chce nechat vyhodit, stěžuje si šéfredaktor Daily Mirroru   
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie   
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče   
18. 7. 2002 Má občan v demokracii také nějaké povinnosti? Jan  Čulík
17. 7. 2002 O smyslu politiky a o smyslu reklamy Michal  Rusek