19. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 7. 2002

"Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii

Měli bychom se skutečně snažit nerozdělovat lidi podle etnické či jiné příslušnosti na "přátelské" či "nepřátelské", "přijatelné" či "nepřijatelné" skupiny a rozhodovat podle toho.

Otázka majetkových restitucí je sporná. Jak na to před časem poukázal František Nepil, český ekonom žijící v Londýně, devastace společnosti, kterou způsobil v Československu komunistický režim, byla všeobecná a rozsáhlá. Proč omezovat odškodnění jen na navrácený nemovitý majetek? Lidé přece byli komunistickým režimem poškozeni mnohostranně. Většina nekomunistů měla za komunismu velmi tvrdý život. Neměli by i tito lidé nárok na odškodnění?

Ekonomická rozhodnutí státu by měla být spravedlivá. Neměla by zvýhodňovat žádnou společenskou skupinu. Proč odškodňovat náhodným výběrem jen někdejší majitele nemovitostí a nikoliv i ostatní poškozené občany? Jak k tomu ti ostatní přijdou?

Běžně se argumentuje tím, že pokud mělo být možné po pádu komunismu zrušit nespravedlivé totalitní rozsudky, bylo nutno zrušit i komunistickou konfiskaci majetku. Avšak tím se stát dostal do složité situace: neustále bude čelit otázkám, proč byli odškodněni někteří a nikoliv jiní. Zřejmě proto bylo Československo snad jedinou postkomunistickou zemí, která provedla restituce. Zřejmě proto rozhodl nyní Mezinárodní soudní dvůr, že jde o otázku tak složitou, že se ji musí pokusit vyřešit každý postkomunistický stát sám.

Československo/Česká republika to ovšem neučinila ani spravedlivým, ani uspokojivým způsobem. Rozhodnutí, že Češi, kteří shodou okolností přijali americké občanství (které po dlouhou řadu let, na rozdíl od jiných zemí, vylučovalo možnost mít zároveň i občanství české), mají být z práva na návrat svého ukradeného majetku vyloučeni, je nespravedlivé a diskriminační.

V české vládě se argumentovalo, že je správné Čechy žijící v Americe z restitucí vyloučit (proč už nikoliv Čechy žijící třeba ve Francii nebo v Británii?), protože by to znamenalo nutnost vyplatit jim velké částky na odškodnění a to by zatížilo ekonomiku českého státu. Xenofobní postoj vůči lidem, kteří "opustili vlast", je v tom zjevný. Představa, že se tedy ekonomika českého státu sanovala na úkor stárnoucích, chudých vdov českého původu, pozůstatku rodin, které kdysi uprchly před komunistickým útlakem, je obscénní. Má toho český stát skutečně zapotřebí, dát si do vínku takovouto křivdu? Xenofobně nepřátelský argument, že "tito lidé mezi nás už nepatří", proč bychom měli napravovat křivdy, které jim způsobil komunistický režim, je v podtextu veškeré argumentace zjevný a svým vylučovacím principem je nepřijatelný. Viz jak rudoprávně o věci referují česká média. Češi žijící v Americe jsou pro ně veskrze "ztroskotanci a zaprodanci" a je v pořádku, že ze svého někdejšího majetku nedostanou nic. Je to vylučovací princip ("Opustíš-li mne, zahyneš...!"), který, obávám se, do české společnosti zavedli především komunisti.

Totéž děláme často i ostatním. Jsou opravdu všichni přistěhovalci či žadatelé o azyl "příživníci, bezdomovci, zloději a prostitutky", takže je nutno volný pohyb osob zakázat? Jak známo, většina přistěhovalců přijíždí do jiných zemí z velmi vážných důvodů, často kvůli politickému útlaku (lidi se normálně neradi stěhují ze země, v níž se narodili), bývají v příchozí zemi nejdynamičtějším hospodářským prvkem a výrazně přispívají k jejímu rozkvětu. V dnešním globalizujícím světě je nerealistické pokoušet se udržet v určitém uzavřeném společenství "čistotu rasy i jazyka".

Provozují skutečně všichni Romové parazitickou živnost "plození dětí", takže je nutno začít aplikovat nacistické eugenické prinicipy a bránit státními zásahy tomu, aby se "nerodilo tolik barevných"? Vadí skutečně, bude-li v Čechách či na Slovensku více lidí tmavé pleti než bělochů? Proč jsou lidé tmavší pleti horší? Z chování Romů v zahraničí, kde se mnoho z nich rychle integruje do normální společnosti (zejména jejich děti se velmi dobře učí ve školách), vyplývá, že se v prostředí středovýchodní Evropy chovají Romové mnohdy asociálně právě proto, že jsou (z různých historických důvodů) ztraumatizovanou menšinou. Ve všech evropských zemích existuje vrstva asociálních negramotných lidí. Nejde spíš o sociální problém, než o problém určitého etnika, který je možno řešit zákazem: "Vy nesmíte mít příliš mnoho dětí"?

Nevylučujme, prosím, lidi z "naší" společnosti, ať to jsou Romové, homosexuálové, Češi v zahraničí nebo přistěhovalci.

Hovořil jsem v pátek v Praze s jednou americkou novinářkou o Mexičanech žijících v Kalifornii. Fascinovalo mě, že o nich hovořila jako o jednotlivých lidech, nikoliv jako o příslušnících nějakého cizího, nepřátelského, kolektivního etnika, před nimiž se musíme bránit.

                 
Obsah vydání       19. 7. 2002
20. 7. 2002 Městská policie zasahovala na Šafránce proti squatterům Štěpán  Kotrba
19. 7. 2002 Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let Ondřej  Hausenblas
19. 7. 2002 Slyšení v americkém Kongresu: "V ČR nevládne zákonnost" Olga  Jonášová
19. 7. 2002 "Bushova vláda prosazuje restituce v postkomunistických zemích energicky"
19. 7. 2002 Češi žijící v zahraničí neuspěli u mezinárodního soudu ve Štrasburku
19. 7. 2002 Hrůzné poměry v severokorejském gulagu
19. 7. 2002 Kwasniewski pomíjí problémy středovýchodní Evropy Martin D. Brown
18. 7. 2002 Blairová mě chce nechat vyhodit, stěžuje si šéfredaktor Daily Mirroru
19. 7. 2002 "Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii Jan  Čulík
19. 7. 2002 K funkčnosti služeb České pošty Daniela  Pilařová
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Státní podnik Česká pošta se chová velmi privátně Jan  Paul
19. 7. 2002 Ako budu volit Romovia v parlamentnych volbach na Slovensku? Kristína  Magdolenová, Tomáš  Repčiak
18. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí"? Jan  Čulík, Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie
19. 7. 2002 Za ty prachy to stálo - Koalice skončí Štěpán  Kotrba
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 7. 2002 Dočasná nefunkčnost galerií a staršího archívu

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 7. 2002 Jak bude vypadat analýza restitucí a rasismu za 100 let Ondřej  Hausenblas
19. 7. 2002 Hrůzné poměry v severokorejském gulagu   
19. 7. 2002 "Nestřílejte, jsou tu lidi!" - Prosím, jen ne xenofobii Jan  Čulík
19. 7. 2002 Češi žijící v zahraničí neuspěli u mezinárodního soudu ve Štrasburku   
19. 7. 2002 Ako budu volit Romovia v parlamentnych volbach na Slovensku? Tomáš  Repčiak, Kristína Magdolenová
19. 7. 2002 "Bushova vláda prosazuje restituce v postkomunistických zemích energicky"   
19. 7. 2002 Slyšení v americkém Kongresu: "V ČR nevládne zákonnost" Olga  Jonášová
19. 7. 2002 K funkčnosti služeb České pošty Daniela  Pilařová
18. 7. 2002 Blairová mě chce nechat vyhodit, stěžuje si šéfredaktor Daily Mirroru   
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie   
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče   
18. 7. 2002 Má občan v demokracii také nějaké povinnosti? Jan  Čulík
17. 7. 2002 O smyslu politiky a o smyslu reklamy Michal  Rusek