9. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2002

Kampaň za evropské referendum

Snahy občanských skupin a hnutí o demokratizaci EU, donedávna zcela stranou zájmu politiků, se dostávají z debat v akademických kruzích právě do těch politických kruhů donedávna tomuto čerstvému větru uzavřených.

Představy většiny těch evropských politiků, kteří tyto snahy berou vážně jsou zatím poznamenány novostí tématu, řečeno diplomaticky. Řečeno nediplomaticky je zarážející neznalost dnes aktivních politiků o přednostech, možnostech a nástrojích participace občanů na věcech veřejných. Jakož i o zkušenostech s nimi.

Právě ze Švýcarska pocházejí impulsy jak pro svět akademiků, tak pro hnutí v jednotlivých zemích, tak pro hnutí celoevropská, ať přímo nebo zprostředkovaně. Otevřenost, pluralita, široká společenská diskuze, zodpovědnost politiků, politika jako kvalifikovaná správa věcí společných, služba občanům a samozřejmost jejich participace. Něco z toho obsahují i požadavky Kampaně za evropské referendum (European Referendum Campaign). Přiložen je (pokus o) český překlad z angličtiny obsahu webových stránek této kampaně na: http://www.europeanreferendum.org, píše Vladimír Rott:

Kontakt: Thomas Rupp

Kampaň za evropské referendum

Výchozí situace

Mezivládní konference v belgickém Laekenu prohlásila, že reformy jsou předpokladem dalšího vývoje Evropské unie. Laekenské prohlášení vedlo k založení "Konventu o budoucnosti Evropy" s účelem vypracování návrhů reforem EU, které by pak Evropská rada uskutečnila.

Je velmi pravděpodobné, že výsledkem práce Konventu - který zahájil svou činnost v březnu 2002 a bude trvat jeden rok - bude návrh ústavní smlouvy EU. Laekenské prohlášení - které určuje obsah práce Konventu - velmi jasně požaduje "více demokracie" a účast občanů na politice v Evropské unii.

Laekenské prohlášení (citáty)

"První otázkou tedy je, jak můžeme zvýšit demokratickou legitomnost a transparentnost dnešních institucí."

"Po celé Unii se musí evropské instituce více přiblížit občanům."

"Nakonec vyvstává otázka, jestli tato (...) reorganizace dlouhodobě nepovede k přijetí ústavního textu."

"Předseda Konventu (musí) předložit výsledky (práce Konventu) Evropské radě."

Kampaň

Konvent má mimo jiné za úkol "zvýšit demokratickou legitimnost" Unie. Máme za to, že toho je možné nejlépe dosáhnout celoevropským referendem. Proto jsme zahájili "Kampaň za evropské referendum". Pokud by totiž přijetí Ústavní smlouvy mělo proběhnout bez referenda, jednalo by se spíše o krok zpět než o zvýšení občanské akceptace evropského projektu.

Našim cílem je zvýšit pozornost účastníků Konventu a dalších politických reprezentantům k těmto otázkám. Dále chceme dosáhnout podpory naší výzvy co nejvíce organizacemi zemí Evropské unie a kandidátských zemí.

Aktivity kampaně

 • Podpora celoevropské sítě aktivit.
 • Neustálé cílené lobování Konventu.
 • Interaktivní homepage naší kampaně.
 • Celoevropský "Akční den" s tiskovými konferencemi a informačními stánky, kdy naše kampaň bude představena širší veřejnosti.
 • Mezinárodní konference pro výměnu názorů a ke koordinaci činnosti.
 • Předložení naší výzvy Konventu, spolu se současně probíhajícími kampaněmi a tiskovými konferencemi po celé Evropě.
 • Výzva za evropské referendum

  Signatáři výzvy za evropské referendum požadují:

  1) Aby Ústava nebo Ústavní smlouva EU, která vzejde z práce Konventu na budoucnosti Evropy, obsahovala ustanovení, které požaduje předložení Ústavy nebo Ústavní smlouvy občanům členských a kandidátských zemí v celoevropském referendu, konaném během stejného dne ve všech těchto zemích.

  2) Aby vlády a parlamenty členských a kandidátských zemí EU přijaly odpovídající ústavní a zákonná ustanovení k uzákonění závazného referenda. Ústava nebo Ústavní smlouva bude přijata v těch zemích, kde obdrží většinu hlasů v referendu.

  3) Aby se toto referendum konalo zároveň a společně s evropskými volbami v roce 2004.

  Signatáři (při vyhlášení výzvy)

  Mehr Demokratie e.V. (Více demokracie), Německo - Agora Europe, Holandsko - Motivados, Španělsko - Permanent Forum of Civil Society (Stálé fórum občanské společnosti), Belgie - WIT for Direct Democracy (Občanské fórum za přímou demokracii), Belgie - Civic Participation Society (Společnost občanské účasti), Bulharsko - Alternative to EU (Alternativa k EU), Finsko - Hnutí za přímou demokracii, Česko - Referendum Platform (Platforma referendum), Holandsko - Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung (Institut pro více demokracie a soziální tříčlennost), Lucembursko - Forum for Citizens' Democracy (Fórum za občanskou demokracii), Řecko

  Jak se zúčastnit

  Tato výzva je určena všem organizacím, které se zasazují za demokracii - ať jsou progresivní, konzervativní, pro nebo proti evropské integraci. Jestliže se nám podaří vytvořit co nejširší takovou síť spojenectví, nebude pak už pro nikoho možné zpochybnit nebo ignorovat naše společné snažení, rozdělit je jakýmikoliv politickýcmi nálepkami.

  I když účastníci sitě mají sledují vlastní politické cíle, je celá kampaň mimo společné cíle zcela neutrální. Nesledujeme prosazení jiných cílů než těch zásadních naší společné výzvy.

  Chceme získat podporu organizací ze všech konců Evropy se všemi možnými zájmy, reprezentující tisíce občanů, zasazujících se o naši společnou věc. Co nejširší účastí chceme také získat dostatečnou pozornost širší veřejnosti.

  Naši kampaň můžete podpořit ...

 • jako partner našeho projektu
 • jako podporovatel, signatář
 • Účast jako partner našeho projektu

  V zemích EU a kandidátských zemích hledáme partnerské organizace pro koordinaci naší kampaně. Chcete-li s námi spolupracovat jako partneři projekt, musíte být ochotni a schopni kontaktu se všemi ostatními organizacemi a získat co největší podporu ve vaší zemi.

  Dále spolupořádáte mediální kampaně, rozesíláte informační materiál všem zájemcům, a lobujete u vašich parlamentářů..

  Účast jako podporovatel, signatář

  Jako podporovatel podepíše vaše organizace Výzvu za evropské referendum. Od nás budete pravidelně dostávat všechny informace o pořádaných akcích, událostech a o úspěchu kampaně.

  Kontakt

  Jestliže se zajímate o účast v síti naší kampaně - ať partneři nebo signatáři - kontaktujte nás. Rádi zodpovíme vaše dotazy a podáme vám další informace.

  Koordinační partneři

  Belgie - WIT - Heiko Dittmer

  heiko.dittmer@yucom.be

  Německo - Mehr Demokratie e.V. - Thomas Rupp

  info@europeanreferendum.org

  Holandsko - Agora Europe - Arjen Nijeboer

  arjen.nijeboer@agora-europe.org

  (a další, jak se připojují)

  Koordinační kancelář (prozatím, může se změnit):

  European Referendum Campaign - Thomas Rupp

  Humboldtstrasse 76 - D-60318 Frankfurt am Main - Německo

  tel/fax + 49 69 59 44 46 - info@europeanreferendum.org

  Materiály, downloads

  (on-line) zde připravujeme materiály ke stažení

  Odkazy

  Jednotlivé země

  Belgie - WIT - www.ping.be/jvwit/withomepage.html

  Bulharsko - Civic Participation Society -

  www.members.tripod.com/~freeinf

  Česko - Hnutí za přímou demokracii - www.hzpd.org

  Německo - Mehr Demokratie e.V. - www.mehr-demokratie.de

  Holandsko - Referendum Platform - www.referendumplatform.nl

  Holandsko - Agora Europe - www.agora-europe.org

  Evropa

  NDDIE - Network for Direct Democracy in Europe - www.nddie.org

  Initiative & Referendum Institute - Europe - www.iri-europe.org

  Permanent Forum of Civil Society - www.europeanmovement.org

  EU-Observer - www.euobserver.com

  (a další, jak aktualizujeme)

  Frankfurt / Curych červenec 2002

  -- --- Incoming mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.373 / Virus Database: 208 - Release Date: 1.7.2002
                   
  Obsah vydání       9. 7. 2002
  9. 7. 2002 Nechte si festivaly, já chci rovnost před zákonem Benny  Rees
  9. 7. 2002 Jak Američané nechytili bin Ladena a nezlikvidovali organizaci al Qaeda
  9. 7. 2002 Policejní korupce v Karlových Varech Fabiano  Golgo
  9. 7. 2002 Policisté v Karlových Varech: Nó, tady se krade, nó... Ale jen Rusákům nebo Němcům Fabiano  Golgo
  9. 7. 2002 Složení nové české vlády
  9. 7. 2002 Vláda "jak ze žurnálu" Karel  Mašita
  8. 7. 2002 Jak časopis Týden bulvárně zkresluje informace Jan  Čulík
  9. 7. 2002 Čínský voják není před velvyslanectvím ČR z naší vůle Jan  Čulík, Tomáš  Smetánka
  9. 7. 2002 Očkovací látka proti AIDS "bude zřejmě k dispozici do pěti let"
  9. 7. 2002 Další americká firma vykázala příjmy, které nedostala
  9. 7. 2002 Kampaň za evropské referendum
  9. 7. 2002 Ostravská péče o zeleň může přivodit i úraz Daniela  Pilařová
  9. 7. 2002 Kříže Jan  Kubalčík
  8. 7. 2002 Zeměkoule "bude do roku 2050 zcela zlikvidována"
  8. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Umění by mělo klást otázky humanistické povahy Jan  Paul
  8. 7. 2002 Registrované partnerství a jeden homosexuální osud Benny  Rees
  8. 7. 2002 Diskriminace homosexuálů: můžeme si za to sami Fabiano  Golgo
  8. 7. 2002 Čas pro českou liberální platformu? Josef  Brož
  8. 7. 2002 Parodie sovětské éry, která má význam i pro dnešek Robert  Porter
  8. 7. 2002 Stalin a jeho vražedný režim Jan  Trávníček
  9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
  17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
  14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů