29. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2002

Šéfredaktorovi Reflexu: Článek o české Národní budově v New Yorku je na hranici žalovatelnosti

Vážený pane šéfredaktore,

reaguji na článek "Klíč k Národní Budově" uveřejněný 11.4. v Reflexu číslo 15, ve kterém je uvedeno moje jméno ve spojení s několika zmatenými tvrzeními, která zkreslují moji motivaci, bezmyšlenkovitě opakují nevkusné vládní ultimátum, že předání Národní Budovy v New Yorku České republice bylo "jediným možným východiskem z nouze", a dokonce mne doslovně obviňují, že jsem "byl důvodem", proč se předání Budovy české vládě vleklo. Vzhledem k tomu, že obsah a sloh článku jsou na hranici žalovatelnosti, posílám Vám předem toto vysvětlení, neboť věřím, že právní spor by měl být vždycky až tím krajním řešením.

Velmi mne mrzí, že autorka článku, Veronika Bednářová, mne vůbec nekontaktovala. Byl bych jí býval podal následující informace:

13. března 1999 Jan Kavan poprvé veřejně přednesl v Národní Budově návrh na její převzetí a opravu českou vládou. 12. července 1999 podal majiteli Budovy, "České dobročinné a vzdělávací společnosti" (BBLA), návrh na uspořádání velké, důstojné, prestižní sbírky americký profesionál, John Rocarek. Předseda BBLA, Jan Pokorný, který se s Rocarkem osobně sešel, vzápětí požádal dopisem spolky, aby posoudily jeho návrh na předání Budovy ČR a doručily hlas za svoji organizaci na schůzi 9. srpna 1999. O posouzení možnosti profesionální sbírky spolky vůbec nepožádal. Poté, co 9.8.1999 delegáti spolků v principu doručili hlasy pro předání Budovy ČR, probíhalo skoro roční sestavování smlouvy, údajně spojené s hlasováním ve spolcích.

7. září 2000 Úřad pro dobročinné organizace státu New York ("Charities Bureau") tehdejší verzi smlouvy (už schválenou 6 ze 7 organizací BBLA) odmítl podpořit a státní zástupkyně Sandra Giorno-Tocco strávila 9 měsíců jejím vylepšováním. Teprve 25. září 2000, tedy až potom, co Charities Bureau odmítlo smlouvu podpořit, 3 členové spolků, včetně mne, podali na vedení BBLA žalobu, jejímž obsahem byla v podstatě stížnost na manipulativní snahu vedení předat Budovu ČR -- na úkor naprosto přirozených a standardních možností záchrany a modernizace naší činnosti, které nebyly vedením využité.

14. června 2001 státní zástupkyně oznámila, že proti smlouvě konečně "nemá námitek". Až 9. července 2001 tak BBLA předložilo soudci smlouvu ke schválení, jakožto součást běžné procedury. Teprve toho dne se soudce vůbec dozvěděl o BBLA, o Národní Budově, o smlouvě a o naší žalobě na předsednictvo BBLA. 28. listopadu 2001 soudce smlouvu schválil a zároveň zamítl naši žalobu.

Nyní trochu kupeckých počtů:

Od 9. července 2001 do 28. listopadu 2001 jsou přibližně 4 měsíce a 3 týdny.

Z toho můžeme odpočítat:

a) dovolenou, kterou oznámil soudce 9. července (řekněme minimálně 1 týden),

b) útok na World Trade Center, kvůli kterému byl soud, jak nás informoval Jan Pokorný, 2 týdny zavřený.

Zbývají tedy maximálně 4 měsíce čistého času jakožto doba, kdy se soudce zabýval zároveň posuzováním asi 100-stránkové smlouvy + naší žaloby, protože oba případy byly spojené dohromady. Soudce navíc převzal 9. července 2001 více případů, tudíž zřejmě pracoval na několika případech najednou, ne pouze na Národní Budově.

Od první veřejné zmínky Jana Kavana o vládní nabídce 13. března 1999 do 7. prosince 2001, kdy byla Budova předána do vlastnictví ČR, uběhlo 2 a 3/4 roku -- z toho pouze 4 měsíce a 3 týdny hrubého času trvalo schvalování soudem, o které by BBLA muselo stejně požádat, i kdyby žaloba podána nebyla.

Ona dlouhá doba, kterou trvalo předání Budovy ČR, tedy nebyla způsobena odpůrci prodeje.

Tuto dlouhou cestu si BBLA mohlo ušetřit, kdyby přijalo nabídku Johna Rocarka. Doufali jsme pro jeho nabídku získat plnou podporu české a možná i slovenské (protože BBLA je stále čs. organizace) vlády. S podporou těchto vlád jsme doufali získat slavné Čecho- (a Slováko-) Američany do sbírkového výboru. Vzhledem k tomu, že délka profesionální sbírky je odhadována na 1 a 1/2 roku a Rocarek byl k dispozici již od září 1999, mohli jsme být se sbírkou hotovi v 1. polovině roku 2001 -- tedy předtím, než BBLA vůbec požádalo o schválení prodeje Národní Budovy soud... to vše bez právní kontroverze a hlavně -- za SKUTEČNÉ, velké, důstojné, a vysoce prestižní spolupráce mezi krajany a starou vlastí, vedoucí k opravdovému oživení naší komunity.


Ocením, když můj dopis otisknete v plném znění -- je kratší než článek paní Bednářové, ale na rozdíl od něj je nabitý pravdivými a konkrétními informacemi. Jak řekl Masaryk: "Sebevědomí národa nelze zakládat na lži".

Děkuji Vám,

Jan Krondl

PS. S radostí Vám poskytnu jakékoliv další právní a technické informace o podstatě sporu s vedením BBLA a českou vládou, které si vyžádáte. Dobré a poctivé informování Vašich čtenářů považuji za nejlepší způsob, jak se vyhnout právnímu sporu.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2002
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
29. 4. 2002 Irák dostal nové zbraně z České republiky
29. 4. 2002 Děti, o které přišla Palestina
29. 4. 2002 Blízký východ: Boj proti terorismu nemůže být právem volně zabíjet civilisty Fabiano  Golgo
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?
29. 4. 2002 Neobviňujte Izrael. Nechtěl nikdy nic jiného než mír
29. 4. 2002 Skutečný cíl izraelských operací: zlikvidovat moderní existenci palestinského národa
28. 4. 2002 Haarec: Zprávy v Izraeli jsou jiné než ve světě
29. 4. 2002 V Evropě se znovu šíří antisemitismus
28. 4. 2002 Diplom bifľošom, múdrym lopatu ? Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2002 Šéfredaktorovi Reflexu: Článek o české Národní budově v New Yorku je na hranici žalovatelnosti Jan  Krondl
29. 4. 2002 Interaction: Všeobecná deklarace lidských odpovědností Helmut  Schmidt
27. 4. 2002 Rekapitulace: Bush má problémy se zahraniční politikou
26. 4. 2002 Izraelci zastřelili tři školáky, pak je přejeli tankem
26. 4. 2002 Afghánistán: Hladomor v Šeberganu, za nějž má Amerika odpovědnost
26. 4. 2002 Co nás zajímá a o čem nás špatné české sdělovací prostředky neinformují Dominik  Lukeš
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů