BRITÁNIE A EVROPA:

Nikdo nepožaduje zásadní reformu finančního systému

3. 5. 2010

Současné britské volby jsou klidem před bouří. Skutečným příběhem nadcházejících let bude drastická likvidace sociálnědemokratického společenského systému a nová éra zaměstnaneckých bouří, organizovaná prostřednictvím Twitteru. Veřejnost bude rozhněvána, ale bankéři a finanční analytikové budou mít, co chtěli: astronomické penze i majetky, uložené do luxusních rezidencí na venkově, z nichž budou pozorovat kolaps země, který způsobili.

Mezi britskými voliči, jak se zdá, není chuť na to, vrhnout se do zápasu s finančním Leviathanem, který pije krev britské ekonomiky. I komentátor Financial Times Martin Wolf či šéf Financial Services Authority Adair Turner varovali, že "je nutno radikálně změnit některé předpoklady z posledních třiceti let", které se staly "hlubinnými příčinami finanční nestability". Martin Wolf není žádný levičák, ale nedávno napsal, že velkou součástí činnosti finančního sektoru je to, že se stal strojem na přenášení příjmů a bohatství od lidí zvenku lidem uvnitř finančního sektoru a zároveň zvyšoval nestabilitu ekonomiky jako celku." Lidé zvenku jsou normální občané - naše penze, naše úspory, naše hypotéky. Finanční systém nám pije krev, píše Madeleine Bunting v deníku Guardian.

Církve nejsou účastníky politického zápasu

3. 5. 2010 / Ivan Odilo Štampach

Dovoluji si nesouhlasit s názorem Jana Potměšila, který vyjádřil v článku "Církve mají právo ovlivňovat voliče." Jan Potměšil nesprávně argumentuje, z toho, že každý má právo svobodně projevovat své názory sice správně vyvozuje, že tak může činit i katolík. Doufám, že připustí, že stejné právo má evangelík, baptista, svědek Jehovův, muslim nebo svobodný zednář. Ale nesprávně argumentuje pro církev jako instituci. Tak, jak jsou lidská práva garantována v závazných dokumentech, není řeč o právech či svobodách institucí.

DOKUMENT:

Ministerstvo školství o nové školní písmové předloze

3. 5. 2010

V souvislosti s oznámením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že se od letošního září začne nová školní písmová předloha Radany Lencové Comenia Script zkoušet v tzv. pilotním projektu na dětech z prvních tříd osmdesáti (později bylo toto číslo upraveno na čtyřicet) základních škol, položil časopis Tvar mluvčímu MŠMT Tomáši Bouškovi sedm otázek -- ve snaze zjistit, co přimělo ministerstvo takovýto experiment povolit a jak je celá věc odborně zajištěna.

Dokument dáváme k dispozici co nejširší veřejnosti.

Lubor Kasal, šéfredaktor Tvaru

RIEŠENIE PODKÔRNIKOVEJ KALAMITY V NPR TICHÁ DOLINA

Ochranou prírody k jej likvidácii

3. 5. 2010 / Jozef Vojtek

V piatok a sobotu minulý týždeň (23. a 24. 4.2010) v rámci úradne povolenej akcie zriadili niektoré mimovládne organizácie s ekologickým zameraním na čele s Lesoochranárskym zoskupením VLK stanové mestečko -- uprostred hlavného mesta Slovenskej republiky, na jeho hlavnom námestí. Účelom akcie bolo protestovať proti návrhu zonácie Tatranského národného parku a výnimkám na údajnú ťažbu dreva v údajne najprísnejšie chránených územiach, ktoré povolilo MŽP SR. Akcia prebehla, ako inak, za patričnej pozornosti médií.

To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou

3. 5. 2010 / Ladislav Žák

O způsobu zažehnávání řecké krize si v tomto okamžiku může každý myslet, co chce. Neznáme zatím příliš podrobností, ale jsem přesvědčen, abychom je znát měli. Nejde jen o to, že se v eurozóně i v EU jako celku vezou černí pasažéři, a o to, že jim to zatím docela dobře prochází. Jde i o to, jestli je podobný přístup opakovatelný, a zejména o to, zda a jak se změní pravidla eurozóny. Zatím je zřejmé, že dosavadní přístup EU k nezodpovědné hospodářské politice členských zemí v dalších případných kandidátech státního bankrotu příliš obav nevzbuzuje.

Mé trestní oznámení prý trestním oznámením není

3. 5. 2010 / Petr Uhl


Městskému státnímu zastupitelství v Praze
podatelna@msz.pha.justice.cz
k rukám Vladimíra Hackla

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3
podatelna@osz.pha3.justice.cz
k rukám Jana Sklenáře

Dne 28. 4. 2010 jsem obdržel prostřednictvím České pošty přípis 3 ZN 114/2010-4 z 23. 4. 2010, v němž státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Jan Sklenář tvrdí, že moje trestní oznámení z 9. 4. 2010 (které Janu Sklenářovi postoupil Vladimír Hackl z Městského státního zastupitelství 20. 4. 2010 pod čj. 3 KZN 239/2010 pouze částečně, jen s věcnou přílohou, ale bez mého průvodního dopisu, takže ho Jan Sklenář datuje nesprávně 11. 4. 2010) trestním oznámením není.

Už panikáři jedou

3. 5. 2010 / František Řezáč

A aby snad "mladí" nezapomněli, co mají při volební kampani dělat, je jim to třeba sugestivně připomenout .

Běsnění českých pravicových plátků proti sociální demokracii připomíná psaní vídeňského dojč-nacionálního tisku před volbami do říšské rady v roce 1911 či štvavé kampaně tiskovin Jiřího Stříbrného proti Hradu, Židům a zednářům za první republiky.

Už panikáři jedou, zpívali tenkrát V+W...

Střet generací:

Faust

3. 5. 2010 / Johann Wofgang Goethe

Slyšíme a čteme v posledních dnech na každém kroku. Všichni cítí potřebu se k věci vyjádřit. Nejvíce snad sociologové a socioložky. Hodnoty mladých se prý posouvají. Hm. Dovoluji si přiložit několik málo tematicky velice blízkých řádků (ve skvělém překladu Otokara Fischera) jednoho, kupodivu i dnes ještě poměrně známého, staršího pána, který v této souvislosti o hodnotách moc nemluví. Mluví spíš o absenci něčeho a přítomnosti něčeho jiného. Kdo by k jeho slovům chtěl či měl co dodat, kdo by věc vystihl lépe ?

Zdráhám se tak ale učinit. Zdejší čtenáři ta slova znají a mladí to číst nebudou. Je to delší než SMSka , nefrčí to na Fejsbuku či Twitru a nedoručí Superman. Musí na to tedy přijít jako my všichni - až sami, píše Jiří Nezval

Paní Issová, šoupnu vám pod schody matraci, až budete padat do měkkého

3. 5. 2010

Vážení přátelé, ale no tak! Nenechme prchlivost cloumat svými majestáty! Beztak už jsme onomu trapnému opusu s názvem... (ale však vy víte jak se to jmenuje) věnovali asi stopětasedmdesátkrát více pozornosti, než by si vzhledem ke své úrovni býval zasloužil. Zamysleme se raději nad tím, jak a proč se tu tohle dílko vlastně objevilo, píše čtenářka Petra Mrtková

Katolická církev a její obscénní pozadí

3. 5. 2010 / Radovan Baroš

Případů obvinění katolických kněží ze sexuálního zneužívání dětí po celém světě přibývá jako hub po dešti. Se stejnou rychlostí se množí prohlášení vysokých činitelů katolického kléru, kteří tyto případy vydávají za individuální selhání, s nimiž se setkáme v každé instituci od armády až po skauty. Z domácích církevních hodnostářů se takto nedávno vyslovil dnes již bývalý arcibiskup pražský a primas český Miroslav Vlk, který se nechal slyšet, že pedofilní skandály nejsou „specialitou“ kněží, kteří žijí v celibátu. „Ve srovnání s případy pedofilie učitelů, vedoucích různých dětských organizací nebo v rodinách jsou případy pedofilie kněží ve velké menšině," uvedl dotyčný. A případy sexuálního zneužívání dětí katolickými kněžími by do přímé souvislosti s otázkou celibátu nedával ani předseda České křesťanské akademie Tomáš Halík. Dodává nicméně, že představitelé církve by se ve spolupráci s teology, psychology a pedagogy měli zamyslet nad problémy křesťanské etiky a nad církevními pravidly v oblasti sexuálního života.

Ve světle nynější vlny obvinění z pedofilie páchané v lůně samotné katolické církve se tedy nabízí následující otázka: Jsou případy církevní pedofile skutečně dílem několika zbloudilých ovcí nebo zde církev jakožto instituce necudně obnažila své obscénní pozadí?

První máj

1. 5. 2010 / Alex Koenigsmark

Myslím, že to byl Roman Jakobson, kdo poznamenal, že v současné době by Karel Hynek Mácha spíše startoval svou proslulost oním intimním deníkem. A jak byla ta Jakobsonova současnost tehdy krotká, zasmějme se.

Už vidím, jak by dnes Máj vyšel s propagačním přebalem "Další práce autora bestselleru DNES JSEM PICAL LORI DVAKRÁT".

Máj

1. 5. 2015 / Karel Hynek Mácha

Úvod připravil Jan Čulík

Máchovo postavení v české literatuře se vždycky zdálo být kontroverzní - jako by jeho dílo nemělo absolutně nic společného s tradicí české poezie z devatenáctého století. Existenciální motivy, úvahy o nicotě, smrti, časnosti, vině a trestu jsou nesmírně moderní, jako by patřily nejméně do dvacátého století. Hudební struktura Máje, založená na integraci všech vrstev jazyka básně (jak to ukázal ve třicátých letech dvacátého století Jan Mukařovský) je neuvěřitelně složitá a nepřeložitelná do jiných jazyků.

Loupežník Vilém není český literární typ, napsal Josef Jedlička. Ani jeho družka Jarmila jím není. Přesto - nemůžeme Máchu jen tak beze všeho obejít. Vyjádřil za nás cosi skrytého a zapíraného a cosi z jeho díla nám přešlo do krve, třebaže jsme o to dvakrát nestáli a vůbec jsme to nefedrovali.

Jedlička pokračuje:

To, čemu jsme obvykle přiznávali hodnotu a úctu vlasteneckého konání, byla ona drobná zlepšovatelská práce, čím klopotnější, tím úctyhodnější, to jaré a důvěřivé spění k cílům komunálně občanským. Věru, že bylo mnoho co dělat: reformovat pravopis a vydat slovník, zakládat školy a spolky, cvičit v Sokole, psát české kuchařky, přeložit světovou literaturu, vést státoprávní boje, učit se obecní samosprávě, vymaňovat se z vlivu kapitálu a dohánět, dohánět a dohánět - jednou Evropu, podruhé Ameriku, potřetí Sovětský svaz...

Ta přemíra úkolů nás vždycky vedla k tomu, že jsme do své představy vlastenectví zahrnovali i jakousi povinnou spokojenost s málem, snadno se smiřovali s tím, že nejsme původní, a když se z dopuštění osudu stalo, že u nás vyrostla světová osobnost, jakou byl třeba Purkyně, honosili jsme se tím sice, ale za jeho hlavní zásluhu jsme přece jen pokládali, že si občas zašel na pivo k Tomášovi.

Urpostřed toho shonu a kutění nám byl na obtíž každý, kdo se nechtěl podřídit této vlastenecké disciplíně, kdo - třebas byl Čech - chtěl na daném terénu svést svůj nejprivátnější existenciální boj, kdo široce a tvořivě pojal svou národní určenost a snažil se ji povznést na úroveň všelidskou.

První kritikové obvinili Máchu, že je "cizí a nečeský".

A skutečně: loupežník, oblečený v plášť rudě podšitý jako karbonář, aristokratický vůdce tlupy spříseženců je vlastně nemyslitelný v zemi Babinského, který jak známo na stará kolena okopával kajícně v Kartouzích kedlubny. Česká dívka bledá "co amaranth na jaro svadlý" a k tomu ještě v bílém rouchu tesknící na skalním ostrohu je zjev právě tak exotický a právem se jí nedostalo obliby Mařenčiny, Vendulčiny či paní Mullerové. Jen právě zase naše vlastenectví nás přimělo k tomu, abychom děj Máje situovali k doksánskému rybníku, když je přece nade vši pochybnost zřejmé, že scenérií Máje je italské jezero, až do těch plachetních člunků a labutí. Sotvakdy se našimi lesíky ozýval "táhlý trouby zvuk" a vůbec je nepředstavitelné, že by u nás byl někdy zval k lásky hrám "hrdliččin hlas"...

A přece. Navzdory všemu rozumu a zkušenosti, navzdory přízemnímu pragmatickému vlastenectví, navzdory pohodlnosti, z níž se neradi dáváme vyrušovat, a i navzdory politické manipulaci vyvstává u nás od dob Máchových nad temné hory růžný den, borovými háji vane vítr, který nad lesy řídí divokých husí let a po horách mladičké stromky sklání, chvějeme se zvukem strhané harfy a opíjíme se sladkostí pýru na ladech a dokud nejsme zcela staří anebo dočista zlí a nelidští, občas k nám zaléhá i přes hory a doly, přes oceány a šílený mumraj světa žežulčino volání a sladký hrdliččin hlas.

Neboť nad pravdu zkušenosti a denní potřeby je koneckonců vždycky pravda básníkova. Ona nás pak vede i k tomu, abychom byli více lidmi, a lidmi co nejúplnějšími.

Josef Jedlička, České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Praha 1992

Plné znění Máchova Máje BL

Josef Jedlička a Máchův Máj

3. 5. 2010 / Tomáš Koloc

Josef Jedlička se na věc dívá zcela legitimně svýma očima, ale divím se, že neuvádí to, že, ač byl Máj samozřejmě inspirován tehdejším západoevropským romantismem, ten konkrétní plachetní člunek byl restauratéra, pana Kampeho, k němuž Mácha chodil na pivo, a příběh otce a syna Schiffnerových z Dubé, který inspiroval děj Máje, mu vyprávěl rovněž on. Nevím, jestli tam v té době byly labutě, ale za dob dětství tří generací Koloců (20. - 90. léta 20. století), rodu vzešlého ze sousední Bělé pod Bezdězem, tam plavaly v houfech. Kromě toho se ten rybník nemůže jmenovat Doksánský, protože město, u kterého leží, se jmenuje Doksy, Doksany jsou v úplně jiné části republiky. Dokský se ale nikdy nejmenoval, už od časů Karla IV., který ho založil, se jmenoval Velký rybník a to až do časů hoteliéra Rudolfa Formana (otce Miloše Formana) ze Starých Splavů (které leží na druhém břehu jezera), jenž ve 30. letech 20. století prosadil název Máchovo jezero.

Případ Máj

UKÁZKA Z BRITSKÉ PŘEDVOLEBNÍ DEBATY:

Guardian: Kdybychom měli hlas při volbách, hlasovali bychom pro liberální demokraty

1. 5. 2010

Kampaň, kterou vedou liberální demokraté po dobu posledních čtyř neděl poskytuje britským voličům obrovskou příležitost: reformu volebního systému. Proporční zastoupení jistě nevyřeší všechny problémy, ale dá této zemi parlament, který bude opravdovým zrcadlem tohoto pluralistického národa, nikoliv jeho nereprezentativní dvoustranické zkreslení, píše v rozsáhlém redakčním komentáři sobotní Guardian k všeobecným volbám, které se budou konat ve čtvrtek 6.5.

Labouristická strana přišla o tak velké množství důvěry voličů a Konzervativní strana ji ještě nezískala. Tak se podařilo Nicku Cleggovi a jeho straně dostat na práh skutečného vlivu, poprvé za posledních 90 let.

Slepota vůči systémům

30. 4. 2010 / John Michael Greer

Hanabusa Itčo: Slepí mniši zkoumají slona ▶

...i když patříš k velké skupině sezdaných párů s dětmi, která si může tím, že se vzdá druhého zaměstnání, zvýšit disponibilní příjem, neuděláš to; ve skutečnosti ani neprojdeš čísla, abys zjistil, zda by to v tvém případě fungovalo - a důvod, proč to neuděláš, je ten, že jsi tak mesmerizován měsíčním šekem na 2 000 dolarů, nebo ať už je to kolik chce, až si nedokážeš představit, že by ses ho vzdal, i kdybys k jeho získání musel měsíčně utratit 2 200 dolarů. Tím říkám, drahý čtenáři, že pokud nemyslíš v pojmech celých systémů, skutečnost, že systémové náklady druhého zaměstnání mohou prostě převažovat nad výhodami, bude pro tebe tak nepochopitelná, jako by byl pro středověkého rolníka počítač. Mimořádná slepota vůči celosystémovému přístupu, která dnes prostupuje naším kolektivním vědomím, je věcí dosti nedávnou - ještě v 70. letech rozhovory o systémových nákladech narážely na mnohem méně vyvalených očí a tvrzení nevyplývajících z předpokladů než dnes - a pochybuji, že v historickém měřítku potrvá dlouho, i kdyby jen proto, že ostří darwinovského výběru odděluje adaptivní kulturní formy od maladaptivních se stejnou neúprosností, jakou uplatňuje v genetice.

KD│ "Cítím svůj los, kde nesvedu se bát," napsal básník Theodore Roethke ve slavné básni "Probuzení". Mohl hovořit za kohokoliv z nás; to co nás srazí - jako jednotlivce, komunity nebo společnosti - nejsou problémy, jichž se obáváme, ale ty, které jsme nedokázali vzít vážně, nebo které jsme coby problémy vůbec nedovedli rozeznat.

Bobošíková: Nekoketujme s eurem a podporujme vlastní průmysl

3. 5. 2010 / Jana Bobošíková

projev na programové konferenci politické strany Suverenita 2. května 2010

Začalo to nadějně. V listopadu 1989 jsme získali po dlouhých desetiletích svobodu a chvíli se nám zdálo, že už nám ji nikdo nemůže vzít. Jenomže jsme zapomněli, že zlo má pestrý šat a pokaždé přichází v jiném převleku. Zapomněli jsme, že svoboda bez peněz je pouhou iluzí. Zapomněli jsme, že svoboda a demokracie se neobejdou bez výkonné ekonomiky stejně, jako se výkonná a konkurenceschopná ekonomika v našich podmínkách těžko dlouhodobě obejde bez svobody. A proto, že jsme na tyto staletími prověřené pravdy zapomněli, nenaplnili jsme Václavák v okamžiku, kdy se náš první polistopadový prezident Václav Havel zasadil o likvidaci našeho zbrojního průmyslu. Čímž velmi prospěl Němcům, Francouzům, Rakušanům a dalším partnerům v Evropě, kteří ihned obsadili naše tradiční trhy. Ale velmi neprospěl domácímu průmyslu.

Řecko

3. 5. 2010 / Petr Jánský

Kdykoliv v EU něco vázne, prezident Klaus se usmívá. Nad zadlužením Řecka se přímo tetelil blahem a za viníka označil euro. Kdyby mělo Řecko drachmu, mohlo by prý o 40% devalvovat a tím by se zachránilo. S eurem mu není pomoci.

Liberalismus ve školství a ve společnosti je škodlivý

3. 5. 2010 / Jiří Paroubek

Článek M. Profanta "Takový trochu neobyčejný rasismus" je něco, k čemu mi nedá se nevyjádřit. Je to typický projev názoru, že dobře bude tehdy, až všichni přijmou veškeré zvláštnosti všech členů společnosti, případně k tomu budou donuceni, názoru, že do společnosti je třeba integrovat téměř každého, a to jednak nenásilným působením na neintegrované skupiny lidí, ale jednak i tím, že většina přijme jejich odchylky, pro které je dosud odmítá. Tento názor je součástí myšlenkového směru, který ovládá dnešní média skoro stoprocentně, zatímco běžnými lidmi je skoro stoprocentně odmítán. Tento myšlenkový směr bývá obvykle označován jako liberalismus. V hlavních médiích se jen výjimečně objeví myšlenka, která je s ním v rozporu; mezi běžnými lidmi, lidmi, kteří nepatří k elitě, se jen výjimečně najde někdo, kdo by ho zastával v plné šíři.

Autor je ekonom. Pracuje na ministerstvu financí ČR.

Hony na čarodějnice?

3. 5. 2010 / Pavel Kopecký

V pátek bylo čarodějnic, v pořadu ČT vystoupil démon politiky 90. let Miroslav Sládek a vedení Sněmovny, o níž protivné strany svádějí občas ďábelský boj, převzala zasloužilá politička Miroslava Němcová. V sobotu byl první máj, s nímž si spojujeme o poznání vlídnější poselství: lásky čas, jak jej zvěčnil i kníže a mág české poezie ve své nejslavnější básni Máj.

POZVÁNKA

Společně proti zlu

1. 5. 2010

Výstava Společně proti zlu, která je pořádána při příležitosti 65. výročí vítězství nad hitlerovským Německem, obsahuje unikátní kolekci vybraných amerických a sovětských válečných plakátů z období II. světové války a také několik panelů dokumentárních fotografií. Výstava se koná v galerii Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 (vchod do zahrad) od 9. května do září 2010. Denně od 10:00 do 17:00.. Vstup volný. Nenechte si ujít.

Zakazování narkotik je skutečně nemorální idiotství

2. 5. 2010 / Boris Cvek

Při nedělních Otázkách V. Moravce jsem se musel znovu zamyslet nad smyslem války v Afghánistánu. Situace je asi taková: místní teroristické organizace, které jsou potenciálně schopné ohrozit světovou bezpečnost, žijí zejména z prodeje opia (v Afghánistánu se produkuje 90% světové výroby surového opia). Toto opium kupují různé gangy a mafie, které ho pašují dál na Západ ke koncovým uživatelům. Cena opia (i z něj odvozeného heroinu) sama o sobě by byla směšná, výrazně však roste díky jeho zákazu, a tak se stává opium lukrativním zbožím, jež dokáže uživit teroristy a narkomafii.

Hrozí biologická katastrofa?

2. 5. 2010

Ze Spojených států přicházejí znepokojující důkazy o tom, že ve velkém vymírají včely. Už čtvrtý rok tam více než třetina včelstev nepřežila zimu.

Úpadek přibližně 2,4 milionů včelstev v uSA začal r. 2006, kdy zemřely statisíce včelstev. Od té doby už zahynuly v USA více než tři miliony včelstev a po celém světě miliardy. Vědci stále netuší, co způsobuje tuto genocidu.

Čelní evropští politikové podpořili Obamovo úsilí o jaderné odzbrojení

30. 4. 2010

Evropští státníci vydali k Washingtonskému summitu o jaderném odzbrojení toto prohlášení:

Nedávno podepsaná smlouva o kontrole zbrojení mezi Spojenými státy a Ruskem přináší vítané omezení rozmístěných jaderných hlavic a dohodnutý strop počtu přepravníků, které smí každá strana vlastnit. Tleskáme nové dohodě i státnickým činům, jichž bylo zapotřebí v obou zemích, aby se dohoda uskutečnila. Úspěch je o to vítanější, že k němu došlo jen několik týdnů před Washingtonským summitem o jaderné bezpečnosti a revizní konferenci o smlouvě o nešíření jaderných zbraní. V celé Evropě, a v tuto chvíli diplomatické příležitosti, jsme se spojili, abychom vyjádřili svou jednoznačnou podporu pro vizi prezidenta Obamy, vizi, která prosazuje svět bez jaderných zbraní, abychom vyjádřili svou touhu postavit bezpečnostní vztahy mezi Evropou, Spojenými státy a Ruskem na nový základ a abychom projevili silnou evropskou podporu pro opatření, jichž bude zapotřebí pro realizaci těchto cílů.

The text of the declaration in English is in CLICK HERE

Prvomájový antifašistický festival: "Ani jeden metr tohohle zkurvenýho prostoru náckům"

1. 5. 2010 / Štěpán Kotrba

Prvomájovou předvolební senilitu s buřty a třešňovicí na jednom místě, případně s buřty a pívem na druhém místě zakončila v rozpršené večerní Praze už tradiční oslava MAYDAY na počest protestu chicagských dělníků. V ústraní Císařské louky, bez mediálně bulvárního povyku. Samozorganizovaný "fesťák" bez vstupného, nepolitický a přitom s diskuzemi a přednáškami. S muzikou. Pro mladé, kteří kašlou na partaje a kašlou i na systém, v němž musejí žít a který kašle na ně.

Tradiční anarchistický prvomájový pochod v Praze

1. 5. 2010

tisková zpráva

Dnes krátce po poledni proběhl v Praze tradiční anarchistický prvomájový pochod. Akce začala projevem na Náměstí republiky, kde se sešlo zhruba 200 lidí. Za skandování hesel jako "Nejsme stroje - lidské zdroje" nebo "Vaše krize - naše bída" se průvod vydal směrem k filozofické fakultě na náměstí Jana Palacha.

Tady došlo ke konfliktu s ochrankou štábu TV Nova, kterou tvořili nám známí neonacisté. Tito nereagovali na opakované výzvy k opuštění demonstrace, což vedlo k jejich fyzické konfrontaci.

Plány bolševika zhatí - demokrati mádlovatí...

2. 5. 2010 / Karel Dolejší

Jiří Mádl, jeden z herců vystupujících v kontroverzním antigerontickém a protilevicovém videu Přemluv bábu!, během diskuse se čtenáři serveru Novinky.cz o svém angažmá v tomto klipu řekl:

"Těžíme tak z demokracie, kterou vy svou volbou, podle nás, můžete ohrozit... Otázka zní, kdo má právo se k politice vyjadřovat? Myslím, že právo mají všichni, kterých se politika týká. Máte-li názor opačný, žijete ve špatné době a ve špatném režimu. V režimu, který se my snažíme chránit..."

Překlad Mádlova výroku do běžné češtiny:

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.