Mé trestní oznámení prý trestním oznámením není

3. 5. 2010 / Petr Uhl


Městskému státnímu zastupitelství v Praze
podatelna@msz.pha.justice.cz
k rukám Vladimíra Hackla

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3
podatelna@osz.pha3.justice.cz
k rukám Jana Sklenáře

Dne 28. 4. 2010 jsem obdržel prostřednictvím České pošty přípis 3 ZN 114/2010-4 z 23. 4. 2010, v němž státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Jan Sklenář tvrdí, že moje trestní oznámení z 9. 4. 2010 (které Janu Sklenářovi postoupil Vladimír Hackl z Městského státního zastupitelství 20. 4. 2010 pod čj. 3 KZN 239/2010 pouze částečně, jen s věcnou přílohou, ale bez mého průvodního dopisu, takže ho Jan Sklenář datuje nesprávně 11. 4. 2010) trestním oznámením není.

Jan Sklenář to tvrdí bez uskutečnění úkonů upravených ustanovením § 158 trestního řádu. To je důvod k mé nespokojenosti se způsobem vyřízení mého trestního oznámení, a tedy i tohoto přípisu Městskému státnímu zastupitelství.

Důvod mé nespokojenosti je i úřednická lest Jana Sklenáře. Můj citát z dopisu Viléma Prečana

"Dodatek z 8. dubna 2010, 16.00 hod. (...) Mýlil jsem se i v počtu digitalizovaných stran písemností: je jich už deset milionů. Kolik z nich skončilo na soukromých elektronických nosičích, aniž na tom měl jmenovaný vedoucí oddělení (Juraj Kalina) jakýkoli podíl, to ví jen Pavel Žáček a Pánbůh."

zcela ve své odpovědi mně pominul, i když právě tento výrok Viléma Prečana, člena vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vyjadřující podezření, že Pavel Žáček ji přinejmenším informován o převádění osobních údajů statisíců osob, za jejichž uchovávání, zpracovávání, zveřejňování atd. má odpovědnost stát, byl důvodem podání mého trestního oznámení. Místo toho cituje Jan Sklenář jiné výroky Viléma Prečana, které jsem neuváděl, včetně následného zpochybňování Prečanových slov Prečanem samotným.

Bez vyslechnutí Viléma Prečana, jak k tomu, co jsem z jeho slov uvedl já, přišel, ale také Pavla Žáčka, zda si nevytváří soukromý archiv, a také funkcionářů uvedeného ústavu Juraje Kaliny a Petra Rendka, jejichž jména z Prečanových výroků rovněž cituju, nelze podezření z nezákonné manipulace s osobnímu údaji vyloučit. Upozorňuji. že je-li podezření oprávněné, hrozí společenské škody velkého rozsahu.

S pozdravem Petr Uhl

V Praze 2. května 2010

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.5. 2010