12. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2002

O politice a o nezávislosti

"[V nadcházejících volbách] nepůjde tolik o kandidátky a o jména politiků jako příští politický styl a politické klima. Politika je jistěže také technologií moci, k tomu, aby sloužila občanům, však musí mít především věrohodný obsah." To jsem se mimo jiné dočetl v komentáři Tomáše Ticháka, zveřejněném v Literárních novinách č 6/2002 z 6. 2. 2002, v osobním týdeníku Jakuba Patočky, který velkou měrou financuje Michael Kocáb, kamarád prezidenta Václava Havla - jak známo sám prezident dostává v tomto "literárním časopise" neúměrně a nekriticky velký postoj.

Obrovským zklamáním v Československu po pádu komunismu bylo, že čeští "intelektuálové", jak se zdá, vůbec nepochopili, co znamená pojem nezávislost. Varovný byl v tomto smyslu hned začátkem devadesátých let spor Václava Havla s britským odborníkem na středovýchodní Evropu Timothy Gartonem Ashem. Ash Havlovi vyčetl v rozsáhlém článku, zveřejněném v týdeníku London Review of Books, že se zkompromitoval tím, že přijal prezidentský úřad. Měl si zachovat autoritu tím, že by zůstal nezávislým pozorovatelem české situace. Havel to nechápal. Odpověděl Ashovi něco v tomto smyslu: "Doba velí, abychom se angažovali a konstruktivně přispěli k rozvoji společnosti." Nedokázal pochopit, že by býval možná daleko víc prospěl české společnosti - i své vlastní pověsti a integritě - kdyby zůstal nezávislým a kritickým analytikem společenských poměrů, jakým byl za komunismu. Jenže, bohužel, Havel na to neměl. Chtěl stůj co stůj dělat kariéru a stát se na Pražském hradě králem.

A podobně, zdá se, i většina ostatních českých intelektuálů propadla lobbismu a tím se zdiskreditovala. Jmenujte mi prosím, jediného nezávislého českého vzdělance, který se nebojí nikoho a je ochoten vystupovat kriticky proti zavedeným kabalám i establishmentu. Najdete-li jednoho, hned svou argumentaci vezmu zpět.

"Osobnosti" v ČR prostě neumějí, připadá mi, hodnotit situaci kriticky, nezávisle, s odstupem. Bojí se samostatnosti a svobody. "Drží se talíře [tj. své lobbistické skupiny], musí se o něj bát. Já mám ruce volné, mohu jim zamávat," napsal někdy v sedmdesátých letech, ovšemže s relevancí k tehdejšímu komunistickému režimu, písničkář Jaroslav Hutka. Já to chápu, je to svůdné - oni chtějí společenskou situaci ovlivňovat, přetvářet. Mají pocit, že to musejí dělat přímou akcí, s přáteli a kolegy, ve vlastní věci. Jaksi jim nedochází, že by měli daleko větší autoritu, kdyby jednali nezávisle na vlastním osobním zájmu a v zájmu veřejném. On by byl sice zdánlivě dopad jejich činnosti slabší (neměli by přímý vliv na politiky), ale v dlouhodobější perspektivě daleko hlubší, než když teď bojují, bez autority, za vlastní osobní zaujatost a přesvědčení.

Šéfredaktor amerického listu Washington Post si natolik zakládá na nezávislosti a nestrannosti, že raději ani nechodí k volbám. Dokáže to někdo v ČR pochopit? Šéfredaktora Literárních novin Jakuba Patočku, českého "intelektuála", problém závislosti neznepokojuje. Ústy svého komentátora Tomáše Ticháka a prostřednictvím peněz Havlova kamaráda Kocába nás Patočka ve svém osobním listě poučuje, že politika musí mít "především věrohodný obsah".

Má však věrohodnost komentátor a vydavatel kulturního listu, který se stůj co stůj hrne do politiky?

Brandýská deklarace, kterou jsme v BL zveřejnili včera, je v tomto smyslu prubířským kamenem, předělem, něčím, čemu se anglicky říká watershed.

Nezávislý komentátor, analytik či nezávislé občanské sdružení musí být, obávám se, věren právě onomu pojmu nezávislosti ve veřejném zájmu. Demokratická společnost funguje na základě interakce mezi politiky, kteří se na základě svého přesvědčení snaží prosadit určitý politický program, a nezávislými komentátory a analytiky, kteří jejich úsilí hodnotí právě z nezávislého úhlu pohledu. I nezávislý analytik či člen občanského sdružení má přirozeně právo zahodit svou nezávislost a přidat se k některé z politických stran - tak jak to otevřeně učinili v Brandýské deklaraci například Jan Patočka z Literárních novin anebo Alena Mullerová z České televize. Poškozuje to však nějak jejich integritu?

Znovu jsem si to včera vyzkoušel namátkovými dotazy na britské kolegy v glasgowském univerzitním College Clubu. Nikdo Mullerové ani Patočkovi ani ostatním nebrání, aby začali prosazovat politický program a dali se do politické strany, konstatovali mí britští kolegové. V žádném případě však nemohou nadále vystupovat jako nezávislí kritikové a nestranní obhájci veřejného zájmu. Argumenty, které mohly znít přesvědčivě, když tito lidé předstírali, že je prezentují z nestranného hlediska (jako například: "chceme, aby Radu České televize nevolil Parlament, ale občanská sdružení" - tedy my, kteří jsme se otevřeně dali na politiku a jen předstíráme, že jsme nezávislé občanské sdružení) se ovšem zhroutily a stávají se stranickopolitickou propagandou.

Takže se aktivisté musejí rozhodnout: buď si zachovají svůj kredit jako nestranní kritikové českých poměrů v rámci veřejného zájmu, anebo se - ve snaze dosáhnout něčeho skutečně hmatatelného, stanou politiky. Buď jedno, nebo druhé.

Pokud však jedno - politika, tak nás Jakub Patočka nemůže ústy svých komentátorů poučovat o "kvalitě příštího politického stylu a politického klimatu". Těžko se může dále "nezávisle" vyjadřovat k české politice - vzhledem k tomu, že on sám podepsal Brandýskou deklaraci a projevil ochotu stát se politikem. Tím otevřeně nyní zredukoval své Literární noviny na nedůvěryhodný, propagandistický, stranickopolitický plátek.

I Ekologický právní servis, který se stal do určité míry obětí tohoto stranickopolitického namlouvání, než ho na poslední chvíli radikálně odmítl, si musí rozhodnout, co vlastně chce. Chce-li si udržet nezávislost a integritu, musí se držet hesla "S politiky netančím". Nezávislá občanská iniciativa nemůže přijmout srozumění s politickou stranou. Může, pravda, jako to EPS také činí, se snažit poslance lobbovat: může jim vysvětlovat, proč se EPS domnívá, že je příslušný navrhovaný zákon špatný a jak by měl být pozměněn. V žádném případě však nemůže s poslanci uzavírat kšefty: "Když ten zákon pozměníte takhle, my vás nebudeme kritizovat ve věci, která se vám nehodí." Ani nemůže za určitou stranu kandidovat ve volbách.

Opakuji: šéfredaktor deníku Washington Post v úzkosti, aby nevznikl dojem, že je politicky úplatný, nechodí k všeobecným volbám ani hlasovat.

Kdy si uvědomíme, že je taková nezávislost a neúplatnost důležitá, i v České republice?

                 
Obsah vydání       12. 2. 2002
12. 2. 2002 Američané opět v Afghánistánu usmrtili a mučili spojence
13. 2. 2002 Thatcherová: radikální islám je nový bolševismus
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 2. 2002 Olympiáda: tak už je to tady Eugen  Haičman
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
12. 2. 2002 O politice a o nezávislosti Jan  Čulík
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
12. 2. 2002 Superizolacionizmus prezidenta Bushe Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
12. 2. 2002 O politice a o nezávislosti Jan  Čulík
12. 2. 2002 Olympiáda: tak už je to tady Eugen  Haičman
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Lekce z politiky Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích   
11. 2. 2002 Reakce: Vstanou noví kádrováci Josef  Fronek
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný   
11. 2. 2002 Proč Američani tak silně zbrojí, když už jsou stejně nejmocnější?   
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
9. 2. 2002 Komisař EU Patten ostře kritizoval prezidenta Bushe   
8. 2. 2002 Senátorské jistoty ohroženy Tomáš  Pecina