5. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2002

Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit

"My vás bosenské muslimy vyvraždíme, protože vy jste vraždili i nás, Srby." (viz zde).

Když narazím ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo v prohlášeních politiků na podobné výroky, vždy se mě zmocní pocit smutku a bezmocného zoufalství. Utrušují-li podobné bonmoty čtenáři tabloidů nebo obyčejní občané Natolandu, kteří jsou od normálního světa odblokováni neprodyšnou stěnou CNN, BBC, ITV apod., snažím se to pochopit. Ale z pera šéfredaktora Britských listů, který má přístup k neomezenému množství zdrojů alternativních pramenů a skutečných informací, z pera mého kolegy, s kterým jsme o jugoslávské tragédii nesčetněkrát hovořili - většinou značně zvýšeným hlasem -, mě podobná bigotnost mrzí a překvapuje. Omluvou pro něj může být pouze to, že ten 'citát' dodal narychlo jen v krátkém diskusním příspěvku k článku 'České postoje vůči Romům' (BL 30/1/02), který si patrně neměl čas dostatečně promyslet. Bude však jen spravedlivé, když uvedu zmíněný citát v širším kontextu.

'Neprodyšné hranice' - Jan Čulík (viz zde)

..........V západních společnostech existují "firewalls" (neprodyšné hranice) mezi jednotlivými institucemi i názory občanů. Obviňovat z kolektivní viny celý národ "ať si Angličani udělají pořádek a nám do toho nekecají" je trochu balkánský postoj "my vás Bosenské muslimy vyvraždíme, protože vy jste vraždili i nás, Srby."

Z čeho je to citováno? Kdo měl tuto okřídlenou sentenci pronést? Je to výtvor 'psyopsů' (psychological operators - manipulátorů psýché) CIA, kteří pomáhali CNN a jiným médiím dodržovat přísnou objektivitu vysílání o Balkáně? Anebo to byla jedna z geniálních démonizačních sentencí, kterou dala k lepšímu PR firma Ruder Finn, jež získávala ve službách Chorvátska a Bosny-Herzegoviny (bosenských muslimů) pro tyto země 'hearts and minds' (srdce a mysli) světa? Anebo jde už prostě o axiomaticky přijatou pravdu, o neprůstřelný konsensus, protože to bylo takto deset let opakováno dnes a denně ve všech 'nezávislých' západních médiích a protože to neustále papouškuje většina západních politiků a představitelů nejrůznějších institucí, které jsou od sebe samozřejmě odděleny 'neprodyšnými hranicemi' - jak jinak? Anebo jde o stereotypní názor Jana Čulíka na Srby, tedy o 'obviňování celého národa z kolektivní viny', které se mu bezděčně podařilo vyslovit jedním dechem při kárání druhých za obviňování Angličanů z kolektivní viny? O Srbech se to patrně může. Ti byli obsazeni do role nacistů a vyvrženi z lůna civilizace.

Rasistická démonizace Srbů

Za posledních 10 let došlo k tak intenzivní kampani démonizace a bestializace Srbů, že se dá předpokládat, že absolutní většina obyvatel Natolandu otřesnost podobných prohlášení ani nezaregistruje. Zkuste se ale podobným způsobem vyjádřit o Izraelcích. Axiom, že se maniakální Srbové chystali vyvraždit kdekoho ostatního, se stal součástí přijaté virtuální historie balkánských válek. To, že se už dávno přišlo na to, že se absolutní většina monstrózních obvinění zakládala na lžích, což bylo dokázáno, přiznáno a v serióznějších světových médiích i sděleno veřejnosti (i když bez fanfár - a vždy to bylo nenápadně a mimochodem pohřbeno a upozaděno uvnitř novin nebo jako vedlejší součást jiných zpráv), na situaci nic nemění.

Připomeňme si např. kosovskou válku, která snad ještě nebyla zcela odložena do orwellovské paměťové díry. I když je dnes již naprosto nezvratně dokázáno, že se tzv. masakr v Račaku, který byl hlavním popudem k bombardování Jugoslávie, nestal a nemohl stát, média o něm mluví stále jako o skutečné události a až do nedávna představoval základní bod žaloby proti Miloševičovi.

Vysoká matematika

Během kosovské války hovořili američtí politici a představitelé Nata postupně o 500,000, 100,000 a 55,000 genocidně vyvražděných Albáncích. Paralela s holocaustem byla podtrhována neustále opakovanou zprávou o tisících obětí, které měly být spáleny v dolech hutnického komplexu Trepca. Po skončení války byl odhad rychle zredukován na 10,000 - 11.000 a pak po dvouletých exhumacích bylo oznámeno (UN), že bylo nalezeno asi 2800 těl bez bližšího určení jejich etnické příslušnosti, a to po tříleté guerilové válce a hrozivém tříměsíčním bombardování; dá se očekávat, že se na jejich tragickém konci patrně podílely všechny strany konfliktu stejně. Jen zřídka se v médiích objevila zmínka, že uprostřed bombardování zároveň probíhala brutální pozemní válka mezi 30.000 dobře vyzbrojenými příslušníky KLA, podporovanými Natem, a jugoslávskou armádou. Kolik z nalezených mrtvých patřilo k těmto guerilovým jednotkám? Kolik se našlo srbských těl? V Trepce nebyl nalezen ani náznak spálených mrtvol. Média však stále mluví o srbské genocidě a údaj (až) 10,000 brutálně zavražděných obětí se na stránky západního tisku vrací znovu a znovu jako bumerang. Stejně tak se neustále hovoří o SPÁLENÝCH TĚLECH V SRBSKÝCH HUTÍCH.

Ve zprávách o bosenské válce se neustále operovalo s čísly 200.000 až 350.000 (Richard Holbrooke), dokonce i 500.000 - po válce se oficiální odhad (Červený kříž) snížil na 20.OOO; George Kenney (dříve z Ministerstva zahraničí USA) odhadoval 25,000 a maximálně 60.000 obětí (údaj zahrnuje všechny strany konfliktu za pět let války). To však nijak nebrání vysoce profesionálním západním žurnalistům v tom, aby dále znovu a znovu neopakovali dříve zmíněná genocidní hausnumera. Cynické zacházení s čísly je zjevné na první pohled. V lednu 1993 bylo např. podle zpráv UPI v Bosně 17.000 mrtvých (všech etnik), Premiér bosenské muslimské vlády Silajdžič ohlásil 18.000 mrtvých muslimů. V červnu 1993 však mluvil na konferenci o lidských právech ve Vídni už o 200.000 mrtvých muslimech. To by logicky znamenalo, že za 5 měsíců zahynulo 182.000 muslimů, tj. 1.214 obětí denně. (The Centre for Peace in the Balkans, 18/8/1999)

Lež jako legitimní nástroj zahraniční politiky

Na celé záležitosti mě nejvíc deprimuje to, že se v dnešní době stalo naprosto přijatelným ve jménu tzv. 'humanitárních' válek lhát, podvádět a manipulovat s veřejným míněním.

Kdyby to vše nemělo tak tragické následky, bylo by to až komické. Když jsem poslouchal, jak v průběhu konfliktu Jamie Shea, Robin Cook ap. uváděli každou lež obligátní připomínkou 'MILOŠEVIČOVY MAŠINÉRIE LŽÍ (Milosevich lie machine), vzpomněl jsem si vždy bezděčně na jednoho svého příbuzného, který, když mu jeho ctnostná polovička, která se nikdy alkoholu ani nedotkla, vyčinila za jeho velmi pozdní a podroušený příchod domů slovy: "Teď se chodí domů, ty ochlasto?", děl (k ostatním členům rodiny) sotva pleta jazykem: "Nevšíméte si ju, dyť je úplně ožralá".

Lhaní se stalo základní pracovní metodou pro dosažení zahraničně-politických cílů. Šíření lží se stalo tak samozřejmým, že když dojde posléze k jejich odhalení, nikdo se nad tím ani nepozastaví. Ti, kteří lži šířili nejvíce, jsou dokonce na svou zdatnost a profesionalitu natolik pyšní, že se tím otevřeně vychloubají. Žurnalisté za to dostávají ceny. Své falšování skutečnosti samozřejmě prezentují jako vznešený boj za získání podpory pro dobrou věc.

Válka jako "soap opera" (telenovela) (1)

Tak například nechvalně známý mluvčí Nata v době kosovské války, Jamie Shea, neodolal, aby posléze své zkušenosti pyšně nesdělil světu. V březnu 2000 promluvil ve švýcarském Bernu k vůdčím představitelům světového byznysu na téma "PRODEJ KONFLIKTU - VRCHOLNÁ VÝZVA".

Shea se podělil se svými posluchači o břitký postřeh - přišel totiž na to, že většina lidí má ráda každodenní televizní seriály (soap operas) s kladnými hrdiny a padouchy. Rozhodl se proto prezentovat válku publiku jako mýdlovou operu. Musel získat na svou stranu veřejné mínění, a to podle něj nebylo v podmínkách, kdy byla narušována suverenita samostatného státu, nikterak lehké. "Vedlejší ztráty" (collateral damage) mu to taky někdy velmi kazily, ale vše se to nakonec kompenzovalo neustálým profilováním albánských vyhnanců na všech televizních kanálech. Tu a tam měl problém podobný tomu, před kterým stojí sportovní reportéři z kriketovýxh hřišt, když prší. Takové přestávky však využil vždy k tomu, aby neustále masám vysvětloval, kdo je 'klaďas' (good guy), a kdo je 'padouch' (bad guy).

Jeho zásadou bylo: "Když se nic neděje, vymysli si něco!". Když např. bránila nějakou dobu mlha našim udatným orlům shazovat na srbská města půltunové humanitární bomby z výše pěti kilometrů, zorganizoval Jamie Shea návštěvu prvních dam (C. Blair a H. Clinton) do utečeneckých táborech. CNN to samozřejmě vděčně reportovala světu [a všichni byli spokojeni]

Shea férově přiznal, že "jsme nevyhráli 5:0, ale spíše pouze 4:2". On však osobně vyhrál na celé čáře. Nedlouho předtím byl nominován jako jeden z deseti nejvíce sexy mužů na světě (10 sexiest men in the world).

Jako seriál by to bylo jistě fajn. Škoda však, že při tom umřelo tolik nevinných lidí, ale byli to koneckonců většinou Srbové, takže to bylo OK. Byznysmeni se o nich moc nedověděli, a ani se na ně zřejmě neptali, aby mu nekazili radost.

Firmy PR - tvůrci fikce genocidy. Válka na objednávku(2)

V dubnu 1993 interviewoval Jacques Merlino, zástupce ředitele francouzské TV2, Jamese Harffa, ředitele PR washingtonské firmy Ruder Finn Global Public Affairs, která tehdy pracovala pro Chorvatskou republiku, Republiku Bosna Herzegovina a pro parlamentní opozicí v Kosovu.

Harff:

Nejdůležitější ze všeho je rychlost .... skutečný význam má JEN TA ZPRÁVA, KTERÁ PŘIJDE PRVNÍ. NÁSLEDNÉ POPÍRÁNÍ JE NAPROSTO NEEFEKTIVNÍ. ........ Naším úkolem je zajistit, aby byla argumentace za NAŚI STRANU vyslovena jako první.

Merlino:

Jak často zasahujete?

Harff:

Kvantita není důležitá. Je třeba jednat ve vhodnou chvíli a obrátit se na vhodné osoby. Od června do září jsme zorganizovali 30 schůzek se zástupci hlavních tiskových agentur, setkání bosenských představitelů s Al Gorem, Lawrencem Eagleburgerem a s deseti vlivnýmni senátory - mezi nimi byl např. George Mitchell a Robert Dole. Rozeslali jsme rovněž 13 exkluzivních zpráv, 37 faxů s nejčerstvějšími zprávami, 17 oficiálních dopisů a 8 oficiálních hlášení. Uskutečnili jsme 20 telefonických hovorů s pracovníky Bílého domu, telefonovali jsme rovněž s 20 senátory, a s téměř stovkou žurnalistů, redaktorů, televizních hlasatelů a jiných vlivných mediálních osobností.

Merlino:

Co považujete za úspěch, na který můžete být opravdu hrdi?

Harff:

"Za největší úspěch považuji to, že se nám podařilo dostat na svou stranu židovské veřejné mínění. Šlo o velmi choulostivou záležitost - celá řada skutečností, která se týkala našich klientů, vypadala z tohoto hlediska velmi pofiderně. Prezident Tudjman byl ve své knize 'PUSTINY HISTORICKÉ REALITY' (Wastelands of Historical Reality) velmi NEOPATRNÝ. Čtenář knihy by ho MOHL obvinit z antisemitismu". [Kromě jiných antisemitských tvrzení prohlašoval Tudjman například, že při holocaustu bylo usmrceno "pouze" 900.000 Židů, a nikoliv 6 milionů - M. Cohen]

"S Bosnou to nebylo o nic lepší. Prezident Izetbegovič se ve své knize "ISLÁMSKÁ DEKLARACE" (The Islamic Declaration) silně zasazoval za vytvoření FUNDAMENTALISTICKÉHO ISLÁMSKÉHO státu".

"Historie Chorvatska a Bosny byla navíc poznamenána opravdovým a krutým antisemitismem [a antiserbismem - JF]. V chorvatských táborech [smrti] zahynuly [za druhé světové války] desetitisíce Židů [a statisíce Srbů - JF].(3)

Židovští intelektuálové a židovské organizace mají proto dostatek důvodů k nepřátelskému postoji vůči Chorvatům a Bosňanům

[a k sympatiím k Srbům, kteří trpěli v době války v Chorvatsku a Bosně podobně jako Židé, a kteří Židům ze všech národností nejvíce pomáhali - JF].

Rozhodli jsme se tento postoj [o 180°] obrátit - tento úkol jsme zvládli naprosto suverenně".

Na začátku srpna 1992 vyšel v 'New York Newsday' článek o srbských koncentračních táborech. Okamžitě jsme se rozhodli, že z této příležitosti vytěžíme maximum. OBELSTILI jsme tři velké židovské organizace - Antidefamační ligu B'nai B'rith, Americký židovský výbor a Americký židovský Kongres; v srpnu jsme přesvědčili jejich zástupce, aby uveřejnili v 'New York Times' inzerát a zorganizovali demonstrace před budovou Spojených národů.

To byl BRAVURNÍ tah. Jakmile se do hry přidaly židovské organizace a postavily se na stranu [muslimských] Bosňánů, mohli jsme promptně v očích veřejnosti ZTOTOŽNIT SRBY s [německými] NACISTY. O tom, co se děje v Jugoslávii, stejně neměl v Americe nikdo ani ponětí. Většina Američanů si asi stejně myslela, že je Bosna provincií nějakého státu v Africe.

Neprodleně jsme tak mohli začít propagovat JEDNODUCHÝ příběh o BOJI DOBRA SE ZLEM. Tato story se pak už rozvíjela sama. Dosáhli jsme úspěchu tím, že jsme se zaměřili na židovskou veřejnost. Téměř okamžitě došlo ke znatelné změně rétoriky v médiích, která začala používat slova s vysokým emocionálním obsahem, jako například 'etnické čistky', 'koncentrační tábory' atd., jež připomínala nacistické Německo a osvětimské plynové komory. PROTI TOMU SE NEMOHL NIKDO POSTAVIT, ANIŽ BY RISKOVAL OBVINĚNÍ Z REVIZIONISMU.(4) S tímto tahem jsme udělali doslova terno.

Merlino:

Ale když jste k této akci přistupovali, neměli jste žádný důkaz pro pravdivost svého tvrzení. K dispozici jsme měli pouze článek v 'Newsday'.

Harff:

Našim úkolem není ověřovat informace. Na to nejsme vybaveni. My se snažíme urychlit šíření pro nás příznivých zpráv a toto šíření zaměřit na uvážlivě zvolené instituce. My jsme nepotvrdili existenci táborů smrti v Bosně, pouze jsme v maximální míře rozšířili zprávu o tom, že to potvrdil 'Newsday'

Merlino:

Jste si vědom toho, že jste si na sebe brali nesmírnou odpovědnost?

My jsme PROFESIONÁLOVÉ. Měli jsme před sebou úkol a vypořádali jsme se s ním. NEJSME PLACENI ZA TO, ABYCHOM BYLI MORÁLNÍ."(5)

Obrázek, který otřásl světem. Obrázek, který obalamutil svět

Článek v Newsday, o kterém se James Wharff zmiňoval, byl ovšem založen na známé fotografii vychrtlého, do pasu svlečeného bosenského muslima, Fikreta Aliče, stojícího za plotem z ostnatého drátu. Měl to být údajně první nezvratný důkaz o existenci koncentračních táborů podobných nacistickým táborům smrti. Obrázek oblétl svět pod řvavými titulky, jako např. 'Belsen 92'.(6) Stal se klíčovým snímkem-symbolem pro celý další vývoj bosenského konfliktu.

Šlo ovšem o další rafinovanou lest. Snímek byl vypreparován z delšího videozáznamu bosensko-srbského sběrného centra z Trnopolje pro utečence z válečné zóny. Nešlo v žádném případě o koncentrační tábor. Lidé do tábora přicházeli a odcházeli z něj dobrovolně. Trik spočíval v tom, že televizní tým filmoval rozhovor ZEVNITŘ areálu, ve kterém byl umístěn elektrický transformátor, a jenž sloužil dříve jako traktorová stanice a sklad pro různé stroje - plot z ostnatého drátu ho měl chránit proti vandalům. V době návštěvy britského televizního týmu (ITV), vedeného reportérkou Penny Marshall, byl již však napůl stržen. Penny Marshall si zřejmě uvědomila potenciál tohoto prostředí a rozhodla se proto spolu s kameramanem vejít poškozenou částí plotu dovnitř areálu ve snaze ulovit co nejdramatičtější snímek. Utečenci se přitom pohybovali volně na volném prostranství mimo tento areál. Tedy PLOTEM Z OSTNATÉHO DRATU BYL OBEHNÁN TELEVIZNÍ TÝM. Srbové neměli zřejmě co skrývat, protože je do sběrného centra sami vzali a dokonce je při filmování snímal i kameraman bosensko-srbské televize. (Jen šílenci by zavedli reportéry a kameramany zahaničních médií, která byla virulentně antisrbská, do svého Belsenu). Vychrtlost Fikreta Aliče byla způsobena dlouholetou tuberkulózou, kterou trpěl už v dětství. Ostatní muži, kteří byli rovněž do pasu svlečeni - bylo to uprostřed horkého léta -, vypadali zcela normálně.

Lest odhalil německý žurnalista Thomas Deichman a jeho podrobnou analýzu případu publikoval v 1997 časopis LM.(7)

Výše uvedená fakta nebyla zpochybněna, ale ITV zažalovalo LM za poškození pověsti svých reportérů, která byli za reportáž vyznamenáni, a LM bylo odsouzeno k zaplacení vysoké pokuty - se soudními výdaji šlo zhruba o milion liber -, která časopis zruinovala.

To, že establishmentový gigant ITV - disponující obrovským kapitálem - svůj spor s antiestablishmentovým trpaslíkem LM vyhraje, se dalo očekávat. Způsob, jak byla tato soudní pře rozehrána je však velmi zneklidňující. Fakt, že byla kamera a žurnalisté uvnitř areálu obehnaného ostnatým drátem, nebyl zpochybněn. Bylo však zpochybněno právo LM interpretovat tento fakt jakkoli v neprospěch téze, že Srbové jsou noví nacističtí vrahouni. Toto bylo v celé řadě článků označeno jako HISTORICKÝ REVIZIONISMUS (přesně tak, jak to předvídal James Harff v interview s Jacquem Merlino). Kritika snímku byla v předvečer procesu v podstatě ztotožněna s POPÍRÁNÍM HOLOCAUSTU (např. článku Eda Vulliamyho s komunisticky znějícím titulem JED VE STUDNI HISTORIE ('Poison in the Well of History'), The Guardian, 15/3/2000). Vullianyho článek je plný rétoriky, za kterou by se nemusel stydět žádný redaktor Rudého práva v raných padesátých letech. Drobné chybičky na kráse, na které upozornil Deichmann, považuje Vulliany za směšné v kontextu zpochybňování HISTORICKY POTVRZENÉ holocaustové srbské genocidy na muslimech. Deichmann, Nick Hume (šéfredaktor LM) a jejich sympatizanti - zlověstné zmínky se dostalo i např. známém politikovi Davidu Owenovi - jsou prezentováni v podstatě jako zaprodanci a revizionisté. Videometráž, kterou poskytla Bosensko-srbská televize, je zpochybněna. Ed Vulliany si DOBŘE PAMATUJE, že jsou to snímky z amatérské kamery, kterou používal nějaký muž ve vojenské uniformě, takže se LM vlastně paktovalo s ďáblem v podobě SRBSKÝCH VOJENSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB (špión v mundúru!?, zřejmě, aby ho mohl Ed snadněji identifikovat). A nezávislý žurnalista Deichmann? - o tom je podle Eda Vullianyho vůbec škoda mluvit. Představte si, že publikoval mezi jiným např. též PODLÉZAVÉ interview s arcilotrem Karadžičem s titulkem 'VÁLEČNÝ ZLOČINEC NEBO FACKOVACÍ PANÁK'. Závěr článku vypadá jako přepracovaná verze nějakého citátu z projevu Klementa Gottwalda, kterým vymetá 'Slánského a jemu podobné' na smetiště historie.

Stoupenci levice nemají přirozeně rádi konzervativce, ale levicové intelektuály, kteří netleskají nadšeně stávající partajní linii, nebo dokonce mají zcela nezávislé názory, jako Mick Hume, ty doslova nenávidí. Cituji poslední odstavec:

"Jde o to, že s tím, čeho jsme právě svědky, nemá "svoboda projevu" nemá společného. Pokusy časopisu 'Living Marxism' [Živý marxismus - dřívější název, který byl posléze takticky nahrazen zkratkou LM - pozn. JF] přepisovat historii táborů byly motivovány tím, že tito lidé v hloubi duše těmto táborům TLESKALI, podporovali jejich věc a doufali, že budou TRIUMFOVAT. Toto byla hlavní, a koneckonců, nejdůležitější otázka. HANBA budiž tedy těm hlupákům, stoupencům pogromů, cynikům a diletantům, kteří jim poskytli svoji podporu, kteří jim důvěřovali a schvalovali jejich HANEBNÉ záměry".

(Kdyby se tam navíc šoupli šikovně nějací 'imperialističtí psi', navodilo by to atmosféru padesátých let ještě autentičtěji a pro nás pamětníky málem nostalgicky. Ale nesmí v tom samozřejmě chybět nějaký, pro počátek třeba i malinkatý, monstrprocesík. Bez toho by to nešlo.)

Toto je v kontextu britské tradice žurnalismu tak neuvěřitelně odporný text, že aspoň tuto pasáž uvádím i v originále, aby si někdo nemyslel, že si to vymýšlím.7

V soudním procesu nešlo tedy o to, zda byla kritika Deichmanna pravdivá nebo ne, ale o to. zda má porota hlasovat pro hanebné zaprodance, kteří podporují nový holocaust, nebo proti nim. Deichmann a Hume se provinili tím, že vyslovili antikonsensuální názor. Šlo o ideozločin (thought-crime). To, že SRBOVÉ SPÁCHALI GENOCIDU NA MUSLIMECH, je článek zjevené víry. Byl sice lidem vtlučen do hlavy stovkami hektarů novinových článků a megahodinami jednostranné antisrbské videopropagandy a mediálních slovních komentářů, jejichž autorům a tvůrcům byly zase vymyty hlavy politiky a agenturami PR, které zase svou propagandu založily právě na takových pochybných obrázcích, jako je ten, o kterém jsme zde diskutovali, ale to je dnes už irelevantní. Snažit se v tom nějak orientovat je kvalifikováno jako cynická revize historie.

VIRTUÁLNÍ REALITA JE ZALOŽENA NA VIRTUÁLNÍCH FAKTECH A SNAŽIT SE JI PODVRÁTIT BANÁLNÍMI PRAVDAMI Z ŘÍŠE REÁLNÉ SKUTEČNOSTI JE PŘINEJMENŠÍM POŠETILÉ, NE-LI SEBEVRAŽEDNÉ.

Orwellovi komisaři z '1984' jsou ve srovnání s moderními manipulátory veřejného mínění naivní amatéři!!!.

Z tohoto pohledu musím sebekriticky říct, že pochopím, když se na mne bude Jan Čulík zlobit, že jsem ho kritizoval za to, že vlastně zastává důsledně konsensuální názor.

Sorry, Jane, chtěl jsem Tě jenom drobet soudružsky zkritizovat za prkotinu - za 'kolektivní obviňování celého etnika' -, a takhle se to zvrhlo. Ale jak říkal James Harff výše, ono se to pak už rozvíjelo a psalo samo, takže od str. 3 to už NA SEBE NEVZTAHUJ!

1 Jamie Shea on 'the Ultimate PR Challenge', http:www.impactnet.org/SheaOnKosovo.htm; překlad článku Charlotte Walser ze švýcarských novin).

2 Podle:

Yohanan Ramati, "Stopping the War in Yugoslavia", Midstream, New York, April 1994

Mitchel Cohen, PR Firms Create an Appearance of "Genocide" (Synthesis/ Regeneration 20, 1999)

Jacques Merlin, 'Les vérites yugoslaves ne sont pas toutes bonnes a dire' [The truths from Yugoslavia are not easy to report], Paris: Editions Albin Michel S.A., 1993.)

3 O tom, že první genocida v době druhé světové války byla spáchána na Srbech, není samozřejmě politicky korektní hovořit. Jen v Chorvatsku jich podle 'Encyclopedia of the Holocaust' (sv. 2, str. 739) zahynulo 600.000. Podobné údaje lze najít ve všech anglicky psaných encyklopediích vydaných PŘED rokem 1991 (Encyclopaedia Britannica, Macropedia ap.). Pak se ovšem začala přepisovat historie.

4 No one could go against it without being accused of revisionism.

5 Na brasscheck.com je k rozhovoru přidán formou epilogu inzerát, který publikoval David Finn (šéf firmy Rudder - Finn) v New York Times, 20/3/1994. Krátký úryvek:

"Židovství znamenalo v naší rodině vždy především zaujetí pro studium a angažovanost pro ETICKÉ CHOVÁNÍ"

6 Daily Mirror, 7.8.92.

7 'The picture that fooled the world', LM, 1997; na internetu pod: http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/LIE/BOSNIA-PHOTO/bosnia.html)

Jared Israel připravil o aféře videomateriál s originální dokumentací pod jménem 'Judgment' - viz http://www.antiwar.com/orig/judgment3.html

8 The point is this: "free speech" has nothing to do with what is going on. Living Marxism's attempt to rewrite the history of the camps was motivated by the fact that in their heart of hearts, these people APPLAUDED those camps and sympathised with their cause and wished to see it triumph. That was the central and - in the final hour, the only - issue. SHAME, then, on those fools, supporters of the pogrom, cynics and dilettantes who supported them, gave them credence and endorsed their VILE enterprise.

                 
Obsah vydání       5. 2. 2002
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
5. 2. 2002 Americký komentátor: Evropa propadla antiamerikanismu, vím proč
5. 2. 2002 Afghánistán: Prodal dceru za 3000 Kč, aby neumřeli hladem
5. 2. 2002 RRTV "nemůže řádně monitorovat Novu, nemá na to prostředky"
5. 2. 2002 Jásir Arafat: Chci vyjednávat, ale Izraelci s námi musejí jednat jako se sobě rovnými
5. 2. 2002 Británie by měla zaujmout vůči USA "robustnější" postoj
4. 2. 2002 Jak Američané vraždili v Koreji civilisty
5. 2. 2002 Židovské trable, ale ne očima Petra Sichrovského František  Roček
5. 2. 2002 Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit Josef  Fronek
5. 2. 2002 Kosovo: Argumentaci Josefa Fronka někdy chybí kontext Jan  Čulík
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2002 Kosovo: Argumentaci Josefa Fronka někdy chybí kontext Jan  Čulík
5. 2. 2002 Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit Josef  Fronek
5. 2. 2002 Afghánistán: Prodal dceru za 3000 Kč, aby neumřeli hladem   
5. 2. 2002 Americký komentátor: Evropa propadla antiamerikanismu, vím proč   
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
4. 2. 2002 Vědci odhalili gen, který způsobuje dlouhověkost   
4. 2. 2002 Britští politikové varují: agresivní vystupování George Bushe je nebezpečné   
4. 2. 2002 Jak Američané vraždili v Koreji civilisty   
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr Pražák
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož
1. 2. 2002 Perlustrace ve vlaku: členové organizace al Qaeda jsou přece všude! Petr H. Neuwirth
1. 2. 2002 Dobrá privatizace? Radek  Bubeník
1. 2. 2002 41 procent žáků českých základních škol je obětí šikanování Antonín  Mezera
1. 2. 2002 Mně ústní zkoušky vyhovují lépe - ano, jsou subjektivní Ondřej  Hausenblas

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2002 Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit Josef  Fronek
5. 2. 2002 Kosovo: Argumentaci Josefa Fronka někdy chybí kontext Jan  Čulík
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
4. 12. 2001 Boj proti terorismu jako záminka upevňování moci Jiří  Jírovec
1. 12. 2001 Podařilo se v Bosně a v Kosovu dát větší politickou moc ženám?   
29. 10. 2001 Rozporné signály o cílech této války