5. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2002

RRTV "nemůže řádně monitorovat Novu, nemá na to prostředky"

V níže publikovaném prohlášení reaguje na kritiku ministra kultura Pavla Dostála Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tím, že prý nemá prostředky na to, aby byla schopna monitorovat celé vysílání televize Nova, a tak si nevšimla, že TV Nova vysílá upoutávky na své erotické pořady už v podvečer, kdy je vidí i malé děti. Jestliže si je RRTV vědoma, že nepracuje efektivně, proč na to dávno neupozornila parlament a případně neodstoupila?

RRTV také v prohlášení konstatuje, že se bude konečně zabývat i podprahovými sděleními, které v Peříčku vysílá televize Nova - až poté, co o tom psal Týden a vysílala Česká televize. Britské listy ovšem na toto pravděpodobné porušování zákona v televizi Nova upozorňovaly už v březnu roku 2001, tedy zhruba o deset měsíců dříve než Týden a ČT, viz Britské listy z 20. března 2001, zde. RRTV, která čte BL pravidelně, o tom přirozeně věděla. Proč pak asi nejednala už tehdy? Když ještě nebyla pod palbou dnešní kritiky, v důsledku dvou prohraných mezinárodních arbitráží? Že prý neměla podklady! Proč si je nestáhla z BL, nebo nás o ně nepožádala? Zdá se, že důvodem vstřícné nečinnosti vůči TV Nova je v RRTV něco jiného. - Ono to všechno zapadá do kontextu - vážná je celková diskreditace RRTV, která je už dlouho, jak píše v nejnovějším čísle časopisu Listy (č. 1/2002) ve zajímavé analýze arbitráží CME-Železný Václav Žák, "hřičkou v rukou některých politických stran" a a už dlouho vychází Vladimíru Železnému ve věci TV Nova "všemožně vstříc". Žák např. konstatuje (k jeho analýze se podrobněji vrátíme): "Už v březnu 1999, ještě předtím, než [Železný] dostal "padáka" z ČNTS, na základě jeho žádosti napsala [RRTV] CME dopis, který téměř úplně opsala z jeho podkladu. V dopise upozorňovala, že vztah mezi držitelem licence a servisní organizací musí být neexkluzivní, jinak by došlo de facto k převodu licence. To stojí za povšimnutí: státní orgán, který má chránit zahraniční investice, říká investorovi, že sice může rozjet podnik a vrazit do něj peníze, ale že smetanu slízne někdo jiný. Těžko to nazvat jinak než nehoráznost. Železný samozřejmě oplácí: krizi okolo IPB líčí nova zcela optikou ODS, podporuje prezidentskou kandidaturu Václava Klause, kritizuje Václava Havla." (JČ)

Ministr kultury, poslanec Pavel Dostál v poslanecké sněmovně v pátek 1. února mimo jiné prohlásil: "Nemyslím si, že naše Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ctěným, váženým a respektovaným orgánem. Už od samého začátku je její existence provázena pochybnostmi o nezávislosti této rady, a to - prosím - nikoliv pouze na politických stranách. To bych zdůraznil(...) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si také ostentativně nevšímá skutečnosti, že televize Nova porušuje zákon tím, že např. uprostřed vysílání pořadu Milionář, na který se mohou dívat děti (a podle mého názoru se na tento pořad kvůli vědomostem mají dívat děti), po osmé hodině večerní zařazuje inzerci na Peříčko, ve které slibuje nečekané erotické zážitky, například skupinový sex. (...) Také ve vánoční dny, 26. prosince loňského roku v 10 hodin dopoledne, během pohádky Jezerní královna byla odvysílána reklama na Polonyiovou, aniž by - jak poté sdělil mluvčí rady - byla tato záležitost úřadem rady nějak vůbec podchycena nebo monitorována. Jak bylo sděleno novinářům, rada tyto pořady nemonitoruje, monitoruje jen zpravodajství a publicistiku."

Mladá fronta Dnes však už 5.ledna (Jindřich Šídlo, Nova: problém s Peříčkem) napsala něco jiného:

Před Soňou Polonyiovou, moderátorkou polopornografické show TV Nova Peříčko, neuniknou ani ti, kteří na její pořad nečekají do pozdních nočních hodin. A to například ani děti sledující své oblíbené pohádky nebo populární soutěž Chcete být milionářem?. I uprostřed těchto pořadů totiž Nova své Peříčko běžně propaguje. Jenže to se nelíbí některým rodičům, kteří se domnívají, že Nova porušuje zákon a vysílá před desátou hodinou večerní upoutávky, které by mohly "narušit psychický a mravní vývoj děti a mladistvých". A to zákon zakazuje. Pokud by dala stížnostem za pravdu i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, mohlo by to pro Novu znamenat až desetimilionovou pokutu. Diváci si už radě stěžovali na dvě listopadové upoutávky na Peříčko, slibující uprostřed pátečního Milionáře nečekané erotické zážitky, například skupinový sex. Okamžitou reakci vzbudila také reklama na Polonyiovou během vánoční pohádky Jezerní královna. Stalo se 26. prosince v deset dopoledne. "Vyžádali jsme si od TV Nova záznamy těch pořadů," říká mluvčí rady Pavel Barák. "Sami je nemáme, stále sledujeme pouze politickou publicistiku a zpravodajství." - Tolik MFD.

Poslanec a ministr Dostál tedy buď sám nečte tyto noviny, nebo má špatné rádce, jinak by nemohl tvrdit, že "si rada ostentativně nevšímá" porušování zákona Novou. Zápis ze svého zasedání ve dnech 22. až 24. ledna bude vysílací rada schvalovat 5. února a ihned poté bude zveřejněn na internetových stránkách rady (www.rrtv.cz/zasedani/index.html) , nicméně mohu již teď sdělit, že rada se zařazením upoutávky na Peříčko do pořadu Chcete být milionářem dne 16. listopadu 2001 začala zabývat, ale spojila projednání této věci s případem vložení podobné upoutávky do pohádky pro děti Jezerní královna, odvysílané 26. prosince 2001 dopoledne. K projednání obou věcí dojde na zasedání rady 5. února a lze předpokládat, že rada rozhodne - buď věc odloží, nebo vyzve provozovatele k vyjádření před uložením pokuty.

Na témže zasedání se bude rada zabývat i dalším problémem, týkajícím se Peříčka samého - opakovaným zařazováním podprahových sdělení do těchto pořadů - blíže k tomu viz časopis Týden 14. ledna a pořad ČT 2 Přesčas 18. ledna tohoto roku.

Pokud jde o monitorování pořadů a vysílání celého, trocha osvěty ministru Dostálovi a jeho rádcům zřejmě neuškodí, takže: Je třeba rozlišit jednak pořizování záznamů radou (nelze kontinuálně zaznamenávat vysílání všech provozovatelů, kterých je kolem sto dvaceti, dalších skoro 90 provozuje převzaté vysílání; proto rada trvale pořizuje a archivuje záznamy zpravodajských a politickopublicistických pořadů, v ostatních případech jen výběrově), jednak povinnost provozovatelů pořizovat kontinuální záznam vlastního vysílání, uchovávat jej po dobu třiceti dnů a na žádost záznam poskytovat radě (což kompenzuje technicko-ekonomickou nerealizovatelnost totálního průběžného dohledu radou). Rada pak, na základě podnětů vlastních i vnějších - z tisku, od osob fyzických i právnických - analyzuje určité pořady, jejich časovou řadu nebo celé několikadenní úseky vysílání a po jejich vyhodnocení přijímá opatření k nápravě, pokud byl porušen zákon. Soudy vesměs akceptují zvolenou metodiku dohledu jako dostatečně průkaznou. Pokud Dostál a jeho rádci žádají důkladnější, případně totální dohled, nechť pan poslanec dá parlamentu podnět k několikanásobnému zvýšení rozpočtu rady. Ale třeba francouzská rada (www.csa.fr) (při podobné metodice s asi pětinásobným rozsahem práce) má 244 odborných zaměstnanců (z nich 65 analyzuje pořady a programy) a dalších 166 zaměstnanců šestnácti regionálních technických výborů. Slovenská rada (s asi polovičním rozsahem agendy) má nyní čtyřiadvacet odborných zaměstnanců, když před rokem rázně reorganizovala organizaci své práce (a dosáhla tak snížení počtu zaměstnanců skoro o třetinu) Ta zdejší má zaměstnanců pětatřicet (včetně uklizeček), plus radní. Z uvedeného srovnání vyplývá, že zdejší rada by měla mít buď víc odborných zaměstnanců (kolem padesáti), nebo větší prostředky na externí spolupráci, a to při mezinárodně srovnatelých postupech.

Troufám si tvrdit, že za daných podmínek není nijak líná, ani nečinná. A mohu potvrdit, že rada na svých zasedáních opakovaně projevila vůli zabývat se účinností a organizací své práce i práce svých orgánů, kvalitou podkladů, z nichž vychází, jakož i svých rozhodnutí samých.

Pavel Barák

mluvčí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

kontakt: 0724.203430

                 
Obsah vydání       5. 2. 2002
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
5. 2. 2002 Americký komentátor: Evropa propadla antiamerikanismu, vím proč
5. 2. 2002 Afghánistán: Prodal dceru za 3000 Kč, aby neumřeli hladem
5. 2. 2002 RRTV "nemůže řádně monitorovat Novu, nemá na to prostředky"
5. 2. 2002 Jásir Arafat: Chci vyjednávat, ale Izraelci s námi musejí jednat jako se sobě rovnými
5. 2. 2002 Británie by měla zaujmout vůči USA "robustnější" postoj
4. 2. 2002 Jak Američané vraždili v Koreji civilisty
5. 2. 2002 Židovské trable, ale ne očima Petra Sichrovského František  Roček
5. 2. 2002 Kvazicitáty, vyfantazírovaná hausnumera a machiavelistické PR: Srbové nechtěli nikoho vyvraždit Josef  Fronek
5. 2. 2002 Kosovo: Argumentaci Josefa Fronka někdy chybí kontext Jan  Čulík
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů